close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Yunanistan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

  Yunanistan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

  A – YUNANİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE VİZESİ / Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine seyahat gerçekleştirmek isteyen ve 90 günden daha uzun süre Türkiye ikame etmeyi planlayan Umuma Mahsus Pasaport sahibi Yunanistan vatandaşlarının ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni Yunanistan vatandaşları dahil tüm yabancı vatandaşların Türkiye giriş izni nihai kararı sınır makamları tarafından verilmektedir.

  Resmi ve Umuma Mahsus Pasaport sahibi Yunan vatandaşları 90 günü aşmayacak seyahatleri için vize zorunluluğundan muaf tutulmaktadır. Umuma Mahsus Pasaport sahibi Yunanistan vatandaşlarının vize işlemlerine Bakanlar Kurulu 03.04.1984 tarih ve 84/7896 sayılı karar hükümleri uygulanmaktadır. Karara bağlı olarak uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan Yunanistan vatandaşı şoförler vize prosedürüne tabiidir.

  Türkiye sınırları içerisine seyahat edecek tüm başvuru sahiplerinin, Türkiye’de kaldıkları süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Yunanistan vatandaşlarına ait pasaport sürelerinin vize, vize muafiyeti veya ikamet izni süresinin bitiminden itibaren en az 2 ay daha geçerli gerekmektedir. 10 yıldan daha eski pasaport ile Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni işlemleri yapılamamaktadır.

  Türkiye dış temsilcilikleri aracılığı ile yapılan vize başvurularına en fazla 90 gün ikamet süreli vize verilmektedir. 90 günden daha uzun süre Türkiye sınırları içerisinde kalacak yabancı uyruklu vatandaşların İl Göç Müdürlükleri aracılığı ile kısa süreli ikamet başvurusunda bulunarak vize sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

  18 yaşından küçük Yunanistan vatandaşlarının Türkiye seyahatleri için vize başvuru aşamasında ebeveynlerinin her ikisinin muvafakatının alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Ebeveynlerin ayrı olduğu ya da ebeveynlerden birinin hayatta olmadığının beyan edilmesi halinde başvuru sahibinin velayetini gösteren belgenin ibraz edilmesi ile seyahat amacına uygun vize verilmektedir.

  Türkiye E-Vize Uygulaması Nedir?

  E-vize sistemi ile birlikte başvuru sahipleri vize başvuru aşamasında gerekli olan bilgilerini girerek ve ödemelerini gerçekleştirerek elektronik ortamda vize sahibi olabilmektedir. Başvurunun başarı ile tamamlanmasının ardından e-vize sonucu e-posta aracılığı ile başvuru sahibine gönderilmektedir. Elektronik vizenin bir kağıda basılmasının ardından seyahat sırasında havalimanı ve gümrük yetkililerine gösterildikten sonra seyahat sona erene kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

  Çalışma ve eğitim vize başvuruları elektronik ortamda yapılabilmektedir fakat başvuru sahiplerinin mutlaka Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Türkiye temsilciliklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Türkiye Turistik Vizesi Nasıl Alınır?

  Yunanistan Resmi ve Umuma Mahsus Pasaport sahipleri 90 günü aşmayan seyahatleri için vize zorunluluğundan muaf tutulmaktadır. Turistik vize başvuru aşamasında davet mektubu ibraz edilmesi halinde, davet eden kişiye ait nüfus cüzdanı, davetli ismi, ikamet adresi, iletişim, davetlinin kalacağı süre ve seyahat amacı, başvuru sahibi ile davetiye sahibi arasında akrabalık ilişkisi olup olmadığı bilgileri davetiye içerisinde yer almalıdır. Davet eden taraf bir kurum ise bu durumda kuruma ait vergi bilgileri talep edilmektedir. Mektup içerisinde davet eden tarafın davetli tarafa ait yemek ve konaklama masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını beyan etmesi gerekmektedir.

  Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışmak isteyen Yunanistan vatandaşlarının çalışma izni başvurularını Yunanistan’da bulunan Türkiye temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir. Yunanistan vatandaşlarının başvuruları sırasında bünyelerinde çalışmak istedikleri Türk firmaları yetkililerinin de eş zamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Çalışma izni için yapılan başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılmaktadır. Çalışma izni aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet izni yerine geçmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvuruları onaylanan Yunanistan vatandaşlarının, ülkelerindeki Türkiye temsilciliklerin Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsis etmeleri gerekmektedir. Çalışma İzin Kartı Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni yerine geçtiği için Türkiye dış temsilciliklerinden alınan Çalışma Meşruhatlı Vize ülkeye giriş amaçlı olarak en fazla 90 gün süreli verilmektedir.

  Türkiye Staj Vizesi / Çalışma İzni Muafiyetleri

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden gerçekleştirilmek istenen her türlü özel staj için başvuru sahibinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni alması gerekmektedir.

  Çalışma izni muafiyeti aşağıda sıralanan şartlara haiz olan vatandaşlar için geçerli sayılmaktadır.

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,
  • Yurt dışında daimi ikamet sahibi olarak Türkiye’ye ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler için 30 günden kısa süreliğine ve sportif faaliyetler için 120 günden kısa süreliğine geçici olarak gelecek yabancı vatandaşlar,
  • Türkiye’ye ithal edilmiş olan makina ve ekipmanın bakım, onarım ve montajı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi, ekipmanı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların onarımı amacı ile Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam 90 gün ikamet iznini geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği gerekli belgelerle kanıtlamak şartı ile gelenler,
  • Türkiye’ye belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyet gösterecek fuar, gösteri, toplantı gibi etkinlikler için giriş tarihinden itibaren 180 ikame gününü aşmayacak ve durumunu ibraz ettiği belgelerle kanıtlamak şartı ile gelenler,
  • Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi sağlamak amacı ile 2 yılı geçmeyecek eğitim süresi sınırı ile durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartı ile gelen yabancı vatandaşlar,
  • Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile ilgili eğitim konularında 180 ikamet gününü aşmayacak şekilde hizmet ve katkı sağlayacağını yetkili makamlarca bildirenler,
  • Ulusal ajans tarafından yürütülen programlar çerçevesinde Türkiye’ye gelecek yabancı vatandaşlar,
  • Uluslararası stajyer öğrenci programları dahilinde Türkiye’de staj görecek yabancı uyruklu vatandaşlar,
  • Çalışma süresi 8 aydan uzun olmaması şartı ile tur operatörü temsilcisi olarak Türkiye’ye gelecek yabancı vatandaşlar,
  • Gençlik ve Spor Müdürlüğü veya Futbol Federasyonu tarafından istekleri uygun bulunan yabancı futbolcular, sporcular ve antrenörler,
  • Türk Uluslararası Gemi Sicil Kaydı bulunan, ilgili makamdan Uygunluk Onay Belgesi edinmiş ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli olan yabancı gemi adamlar,
  • Türkiye AB Mali İşbirliği Programları dahilinde yürütülen projelerde görev yapan uzmanlar.
  55. madde kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine seyahat edecek bahsi geçen yabancı vatandaşların oturum izinleri Kısa Dönem İkamet İzni adı altında İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

  Vize muafiyet süreleri uzatılmamakla birlikte bir yıl içerisinde muafiyet hükümlerinden yalnızca bir kez yararlanabilmektedir. Muafiyet hakkından yararlanabilmek için yabancı vatandaşa ait aynı amaç ile aldığı oturum izninin tezkere bitiş tarihi üzerinden 90 gün geçmiş olması gerekmektedir. Muafiyet izin süresinden daha uzun süre ikamet edilmesi gereken durumlarda yabancı vatandaşların Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır.

  Basın Meşruhatlı Vize

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine daimi göreve başlama durumu olmaksızın geçici olarak gelecek Yunanistan basın mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize sahibi olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Vize zorunluluğuna tabi olan ülke vatandaşları basın mensuplarının ise turistik vize almaları talep edilmektedir. Kısa dönem oturum izni sahibi olan basın mensuplarında çalışma izni talep edilmemektedir. Türkiye’de daimi olarak çalışacak basın mensubu olan yabancı vatandaşların Basın Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmektedir.

  Tur Operatöre Vizesi

  Tur operatörü temsilcisi olarak Türkiye sınırları içerisine seyahat edecek Yunanistan vatandaşları 8 ay süreye kadar olan görevleri için çalışma izni sahibi olma zorunluluğundan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerine oturum izni başvurusunda bulunan Yunanistan vatandaşlarının başvuruları turizm vizesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

  Taşımacılık Vizesi

  Türkiye sınırları içerisine seyahat etme amacı ile taşımacılık vizesine başvuran Yunanistan vatandaşlarına talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 1 yıl süreli ve çoklu giriş hakkı sunan vize verilebilmektedir.

  Din Kurumu Görevlileri

  Türkiye sınırları içerisinde bulunan Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen Yunanistan vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda değerlendirilmesi nedeniyle izin başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı aracılığı ile yapılmakta olup, Türkiye’de çalışma üzere talep edilen oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığı tarafınca verilmektedir.

  Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi Vizesi

  • Kazı ve Araştırma amacı doğrultusunda Türkiye’ye gelecek Yunanistan vatandaşlarının, Yunanistan’da bulunan Türkiye temsilciliklerine başvurarak amacına uygun vize sahibi olmasının ardından Türkiye’ye seyahat etmeleri gerekmektedir.
  • Türkiye sınırları içerisine film ve belgesel çekimi amacı ile gelecek olan Yunanistan vatandaşlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve ilgili Valilik izni sahibi olmaları gerekmektedir.
  • Arkeoloji kazıları, sualtı arkeoloji araştırmaları, yüzey araştırmaları, tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin izin başvuruları Türkiye sınırları içerisinde Yunanistan’ın Türkiye’de bulunan diplomatik temsilcilikleri aracılığı ile Türk Dışişleri Bakanlığı’na; Yunanistan sınırları içerisinde ise Yunanistan’da bulunan Türk temsilcilikleri aracılığı ile Türk Dışişleri Bakanlığı’na yapılmaktadır.

  B – TÜRKİYE VİZESİ, OTURUM İZNİ / Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Yabancı ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kısa süreli oturum izniuzun süreli oturum izniaile birleşimiöğrenci oturum izniinsanı oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni türlerinden birine sahip olarak ikamet edebilmektedir. Geçerli oturum izni bulunan Yunanistan vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarından vize sahibi olmadan giriş yapabilmektedir.

  Yunanistan vatandaşlarının sahip olduğu Türkiye çalışma izni veya çalışma izni muafiyetini gösteren belgeler oturum izni yerine geçmektedir. Türkiye sınırları içerisinde sahip olunan vize ve vize muafiyeti süresinden veya 90 ikamet gününden daha fazla kalacak Yunanistan vatandaşlarının oturum izni sahibi olma zorunlulukları bulunmaktadır.

  Yunanistan vatandaşları oturma izni başvurularını Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Türk temsilciliklerine yapabilmektedir. İkinci bir düzenlemeye kadar oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize ve vize muafiyeti ile gelen Yunanistan vatandaşlarının oturum izni başvuruları Valilikler tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’de oturum izni başvurusunda bulunacak Yunanistan vatandaşlarında talep etmiş oldukları oturum izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belge sahibi olmaları şartı aranmaktadır.

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Yunanistan vatandaşlarının sahip oldukları vize süresi veya vize muafiyet süresi sona ermeden oturum izni başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türkiye’de oturma izni başvuruları en geç 90 gün içerisinde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Türkiye oturum izinleri başvuru sahibine ve ikame amacına uygun olarak ayrı ayrı düzenlenmektedir. Oturum iznini gösteren belgeler değerlendirme işlemi sona erdiğinde başvuru sahibinin ikamet adresine gönderilmektedir.

  E-İkamet Başvurusu

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden yapılan oturum izni başvuru ve oturum izni uzatma başvuruları e-ikamet sistemi üzerinden yapılmaktadır. İlk kez oturum izni başvurusunda bulunacak Yunanistan vatandaşlarının sahip oldukları randevunun gün ve saatine uygun olarak bulundukları il içerisindeki İl Göç İdaresinde şahsen bulunmaları gerekmektedir.Oturma izni süresinin uzatılması talep edilen durumlarda gerekli evrakların PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığı ile ikamet edilecek ilde bulunan İl Göç İdaresine gönderilmesi gerekmektedir.

  Türkiye sınırları içerisinde Yunanistan vatandaşlarının oturum izin sürelerinin dolmasına 60 gün kala oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Oturum izni uzatma başvurusunun her durumda oturum izni süresi dolmadan yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yunanistan vatandaşlarının oturum izni sürelerini uzatma başvurusu yapmaları halinde e-ikamet sistemi üzerinden herhangi bir ücrete tabi tutulmayan müracaat belgesi verilmektedir.

  Müracaat belgesi oturum izin süresi sona eren Yunanistan vatandaşlarının oturma izni uzatma başvuru işlemleri sona erene kadar Türkiye’de yasal kalış haklarını göstermektedir. Müracaat belgesi sahibi olarak Türkiye sınırları içerisinde çıkış yapmak isteyen Yunanistan vatandaşlarının sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ilin İl Göç İdaresine onaylatmaları gerekmektedir.

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni
  Yunanistan Vatandaşları İçin Türkiye’de Kısa Süreli Oturum İzni

  Yunanistan vatandaşları için Türkiye’de kısa dönem oturma izni en fazla 1 yıl süreli olarak verilmektedir. Türkiye sınırları içerisinde taşınamayan mülkü bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş yatırımı yapacak Yunanistan vatandaşların talep edilen belgeleri bulundukları ilin İl Göç İdaresi’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Türkiye Kısa Süreli Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
  • Oturum izni başvuru formu,
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
  • 4 adet vesikalık fotoğraf,
  • Yunanistan vatandaşının Türkiye sınırları içerisinde ikamet edilecek süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğunun beyan edildiği belge,
  • Türkiye’de yer alan konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge,
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıda sıralanan belgelerden birinin ibraz edilmesi yeterlidir.)
   • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde Yunanistan vatandaşının Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek olduğunu gösteren belge,
   • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi,
   • Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış genel sağlık sigortası hizmeti talebini gösteren belge,
   • Özel sağlık sigortası.
  Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
  • Oturum izni başvuru formu,
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet edeceği süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğunu gösteren belge,
  • Türkiye’de taşınmaz mülkü bulunan vatandaşlar için mülkün başvuru sahibine ait olduğunu gösteren belge,
  • Bir önceki oturma izni belgesi*
  • Talep edilmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınmış davet mektubu veya benzer belgeler*
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıda yer alan belgelerden birinin ibraz edilmesi yeterlidir.)
   • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde Yunanistan vatandaşının Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek olduğunu gösteren belge,
   • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi,
   • Oturum izni uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

  * Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklu vatandaşların başvuruların gerekmektedir.

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni Yunanistan Vatandaşları İçin Türkiye’de Uzun Süreli Oturum İzni

  Türkiye sınırları içerisinde uzun süreli oturum izni sahibi olabilmek için Türkiye’de en az sekiz yıldır kesintisiz olarak ikamet ediliyor olması gerekmektedir. Bu şarta uygun olarak uzun süreli oturum izni başvurusunda bulunacak Yunanistan vatandaşlarının talep edilen belgeleri bulundukları ilin İl Göç İdaresi’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Türkiye Uzun Süreli Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
  • Oturum izni başvuru formu,
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Önceki oturum izinlerini gösteren belgelerin aslı,
  • Oturum izni başvurusunda bulunan Yunanistan vatandaşının son 3 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını teyit eden belge,
  • Adli sicil kaydı,
  • Başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet edeceği süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğunu gösteren belge,
  • Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıda yer alan belgelerden birinin ibraz edilmesi yeterlidir.)
   • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde Yunanistan vatandaşının Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek olduğunu gösteren belge,
   • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi,
   • Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış genel sağlık sigortası hizmeti talebini gösteren belge,
   • Özel sağlık sigortası.
  İkamet / Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancı Uyruklu Vatandaşlar
  • Vize ve vize muafiyet geçerli süresince Türkiye sınırları içerisinde bulunan yabancı vatandaşlar,
  • Çıkma izni sahibi olma şartı ile Türk vatandaşlığını kaybedenler,
  • Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesi bulunan yabancı vatandaşlar,
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar dahilinde ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye sınırları içerisinde görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edecek olan yabancı uyruklu vatandaşların herhangi bir ikamet izni türü sahibi olmak üzere, en geç 10 gün içerisinde ikamet edecekleri valiliğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)
  • Türkiye Cumhuriyeti’nde görevli olan diplomasi ve konsolosluk resmi memurları, eşleri ve birlikte bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile sınırlı olmak üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilenler, (Türkiye sınırları içerisinde görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edecek olan yabancı uyruklu vatandaşların herhangi bir ikamet izni türü sahibi olmak üzere, en geç 10 gün içerisinde ikamet edecekleri valiliğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)
  • Uluslararası kuruluşların Türkiye’de bulunan temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalar dahilinde belirlenmiş olanlar, (Türkiye sınırları içerisinde görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edecek olan yabancı uyruklu vatandaşların herhangi bir ikamet izni türü sahibi olmak üzere, en geç 10 gün içerisinde ikamet edecekleri valiliğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)
  • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olanlar,
  • Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi bulunanlar,
  • Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar,
  • Geçerli çalışma iznine sahip olan yabancı uyruklu vatandaşlar ikamet izninden muaf tutulmaktadır.

  C – TÜRKİYE VİZESİ, ÇALIŞMA İZNİ / Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden çalışma izni için başvuruda bulunan Yunanistan vatandaşları, diğer yabancı ülke vatandaşları gibi 6735 sayılı kanuna tabi tutulmaktadır. Yabancı vatandaşların Türkiye’de çalışma izinleri hakkında yazılmış kanuna göre çalışma izni verme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (ÇSGB) aittir. Son şekli verilen söz konusu kanun 13.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen Yunanistan vatandaşlarının Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Türk temsilciliklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Türk şirketlerinin bünyelerinde Yunanistan vatandaşı çalışan bulundurmayı istemeleri halinde şirket yetkililerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına talep edilen evrakları ibraz etmesi gerekmektedir.

  Yunanistan’da Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

  Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’de çalışma izni başvurularını Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapması gerekmektedir. Çalışma izni başvuru aşamasında Türkiye’de bulunan işveren ile imzalanmış olan iz sözleşmesini (atama/görevlendirme yazısı) Türk temsilciliğine ibraz etmesi gerekmektedir.

  Türkiye’de çalışma izninin kabul edilmesi halinde Türkiye temsilciliği tarafından başvuruda bulunan Yunanistan vatandaşına Türkiye’deki işverene iletmesi amacı ile bir referans numarası verilmektedir. Türkiye’deki ilgili işveren veya işveren yetkilisinin e-devlet resmi web sitesi üzerinden söz konusu referans numarasını kullanarak çalışma izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

  Türkiye Dış Temsilciliği kanalı ile gerçekleştirilen başvurularda başvuruyu takip eden 10 iş günü içerisinde Türkiye’de bulunan işverenin e-devlet resmi web sitesi üzerinden çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. Çalışma izni için talep edilen gerekli evrakların söz konusu 10 iş günü içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma izni başvurusunda bulunan Yunanistan vatandaşının henüz Türkiye’de bulunmaması nedeniyle taraflarına ait ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

  Türkiye’de Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

  Türkiye sınırları içerisinde ön lisans ve lisans öğrenimi görülmesi amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir geçerli nedenden dolayı en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olan ve ikamet izni süreleri sona ermemiş olan Yunanistan vatandaşları için ilgili işveren çalışma izni başvurusunu T.C. Dış temsilsilciğine başvurma zorunluluğu olmadan doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilmektedir.

  Çalışma izin başvurularının online olarak tamamlanmasının ardından imzalanması gereken çalışma izni başvuru formu ve dilekçenin 6 iş günü içerisinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni Türkiye’de Çalışma İzinleri için Talep Edilen Gerekli Evraklar

  Çalışma İzni İlk Başvurusunda Talep Edilen Gerekli Evraklar
  • Yunanistan vatandaşlarının yurt içinde gerçekleştireceği başvurularda, müracaat tarihinde geçerli olan en az 6 ay süreli oturma izni örneği sunmaları gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Çalışma izni başvuru aşamasında geçerli oturum izni bulunmayan Yunanistan vatandaşının Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Türkiye temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösteren belge ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* ölçütlerinde asgari birini karşılayan şirketlerde çalışacak ve kilit personel statüsünde yer alacak Yunanistan vatandaşının Türkiye sınırları içerisinde yasal olarak bulunduğunun kanıtlanması halinde çalışma izni başvurusu doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilmektedir. (Yunanistan vatandaşının yasal olarak Türkiye’de bulunduğunu kanıtlamak için Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen yazı ve pasaportun vize sayfası ve ülkeye giriş tarihini gösteren bölümün onaylı örneği ibraz edilmelidir.)
  • Çalışma izni başvurusunda bulunacak Yunanistan vatandaşının kilit personel statüsünde bulunması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde yer alan bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Pasaport kopyası. (Pasaportun latin harfleri dışında bir alfabe kullanılarak yazılmış olması halinde, yemin mütercim veya resmi makamlarca onay çevirisinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Yunanistan vatandaşına ait diploma veya geçici mezuniyet belgesinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış olması gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Yunanistan vatandaşının yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  Çalışma İzni İlk Başvurusunda İşveren Kurumdan Talep Edilen Gerekli Evraklar
  • Yunanistan vatandaşına ait çalışma izni müracaat dilekçesi (Dilekçenin işveren tarafından ıslak imzaya sahip hali taratılarak elektronik başvuru sırasında gönderilmesi gerekmektedir.
  • Yunanistan vatandaşı personel müracaat formu (Elektronik ortamdan doldurulması gereken form kağıt ortamına aktarılmasının ardından işveren ve Yunanistan vatandaşı tarafından imzalanarak posta aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. İşveren ve Yunanistan vatandaşının ıslak imzasının olmaması halinde iki taraf arasında yapılmış iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Personel müracaat formunun imzasız olması ve iş sözleşmesinin bulunması halinde çalışma izni talebi işleme alınamamaktadır.)
  • İşveren kuruluşun ortaklık yapısını ve sermayesini gösteren en son Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış son yıla ait bilanço ve kâr/zarar tablosu. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • İlgili iş yerinin Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olması halinde bunu kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere ait projeleri gerçekleştirecek olan kuruluşların (konsorsiyumlar dahil olmak üzere) işi kabul ettiklerini belirten belge (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerin, aynı meslek grubundan Türk çalışan istihdam edildiğini kanıtlayan maaş bordrosu (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Yunanistan vatandaşı personeli bünyesinde bulunduran kurum ve kuruluş adına kullanıcı olarak elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletname veya aynı kurum ve kuruluş içerisinde görevli olduğunu gösteren belge (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)

  Yunanistan Vatandaşı Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

  Yunanistan vatandaşı olan personele ait çalışma izni uzatma başvurusu Yunanistan vatandaşı veya işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır. Çalışma izni ve çalışma izni uzatma başvurularının ilk olarak elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

  Elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından onaylanan çalışma izni veya çalışma izni uzatma başvurularının geçerli olabilmesi için elektronik ortamdan alınan barkodlu başvuru formunun kağıt ortamına alınmasının ardından Yunanistan vatandaşı personel ve Türk işveren tarafından imzalanarak yönetmelik ekinde belirtilmiş olan diğer döküman ile birlikte onay tarihini takip eden 6 iş günü içerisinde internet üzerinden, posta yolu ile veya doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

  Çalışma izni uzatma talebinin izin bitiş tarihinin 2 ay öncesinden yapılması gerekmektedir. Çalışma izni bitiş süresinden itibaren en geç 15 gün içinde yapılan çalışma izni uzatma başvuruları kabul edilmektedir. Belirtilen sürenin geçirilmesi halinde ilk kez çalışma izni başvuru yapan Yunanistan vatandaşlarına uygulana prosedür geçerli olmaktadır.

  Yunanistan vatandaşına ait geçerli oturum izni ibrazı ile yapılan çalışma izni uzatma başvurularında (Türkiye’den yapılan ilk başvurularda olduğu gibi) elektronik başvuruyu takip eden 6 iş günü içerisinde gerekli evrakların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

  Yasal çalışma izninin bir yıllık süresinin sona ermesinin ardından, Yunanistan vatandaşının aynı iş yeri ve aynı meslekte çalışmaya devam ediyor olması şartıyla mevcut çalışma izni iki yıl süreye kadar uzatılabilir. Toplam üç yıllık yasal çalışma izni sürenin sonunda Yunanistan vatandaşının aynı meslek grubunda ve dilediği işverenin yanında çalışması kaydı ile mevcut çalışma iznine 3 yıl uzatma süresi eklenmektedir.

  Türkiye sınırları içerisinde en az 8 yıl kesintisiz olarak ikamet eden veya toplam 8 yıllık yasal çalışması bulunan Yunanistan vatandaşı süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir.

  Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda Talep Edilen Belgeler
  • Yunanistan vatandaşı çalışma izni uzatma başvuru sahibine ait pasaport fotokopisi (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Önceki çalışma izni belgesi ve üst yazısı (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş olan toplam çalışma izin sürelerini kapsayan oturma izni belgesi (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • Mimar, mühendis ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen Yunanistan vatandaşlarının, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 36. maddesine dayalı olarak geçici üyelik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan Talep Edilen Gerekli Evraklar
  • Yunanistan vatandaşına ait çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi (Dilekçenin işveren tarafından ıslak imzaya sahip hali taratılarak elektronik başvuru sırasında gönderilmesi gerekmektedir.
  • Yunanistan vatandaşı personel başvuru formu (Elektronik ortamdan doldurulması gereken form kağıt ortamına aktarılmasının ardından işveren ve Yunanistan vatandaşı tarafından imzalanarak posta aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. İşveren ve Yunanistan vatandaşının ıslak imzasının olmaması halinde iki taraf arasında yapılmış iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Personel müracaat formunun imzasız olması ve iş sözleşmesinin bulunması halinde çalışma izni talebi işleme alınamamaktadır.)
  • İşveren kuruluşun değişiklik olması durumunda ortaklık yapısını ve sermayesini gösteren en son Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)
  • İşyerinin vergi borcu olmadığını gösteren belge (Bu bilgiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığı kayıtlarına elektronik ortamından ulaşılmaktadır.)
  • Yunanistan vatandaşı personelin ve işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini bilgisi (Bu bilgi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları üzerinden kontrol edilmektedir.)
  • Yunanistan vatandaşı personeli bünyesinde bulunduran kurum ve kuruluş adına kullanıcı olarak elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletname veya aynı kurum ve kuruluş içerisinde görevli olduğunu gösteren belge(Bu belgenin online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.)

  Yunanistan Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuru Sonuçlandırmaları

  Yunanistan vatandaşı tarafından yapılan Türkiye’de çalışma izni başvuru sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izin veya ret kararı ilgili işveren e-posta yolu ile bildirilmektedir. Yunanistan sınırları içerisinden yapılmış olan çalışma izni başvuru sonuçları ilgili Türk temsilciliğine bildirilmektedir. Çalışma izni başvurusunun onaylanması halinde Yunanistan vatandaşının çalışma izni talebini iletmiş olduğu Türkiye temsilciliğinde şahsen bulunarak çalışma ve ikamet izin harcı ve vize harcını ödemesi gerekmektedir.

  Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Türkiye temsilciliklerinde pasaportuna vize etiketi yapıştırılmasının ardından Yunan vatandaşlı Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Çalışma izni dahilinde olan harçların ödenmeyerek Türkiye’ye giriş yapılması halinde Yunan vatandaşlarının çalışma izinleri geçerli olmamaktadır. Çalışma izni başvuru onayının ardından Yunanistan vatandaşına ait çalışma izni kartı PTT kargo yolu ile işveren kuruma gönderilmektedir.

  Çalışma İzin Başvurusunun Ret ile Sonuçlandırılması

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmış çalışma izni veya çalışma izni uzatma başvurusunun reddedilmesi halinde ilgili işveren tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde karara itiraz edebilmektedir. Karara ilişkin itirazlar elektronik ortamda yapılmaktadır. Ret sonucu itirazına ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ret sonu itiraz dilekçesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde idarî yargı yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

  Türkiye Çalışma İzni Harcı

  Yabancı vatandaşlara verilen çalışma izni belgeleri 492 No’lu Harçlar Kanunu uyarınca harca tabi tutulmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlanan çalışma izni başvurusunda izin süresine uygun olarak çalışma izni harcı yatırılması zorunlu tutulmaktadır. Çalışma izni harç tutarları her yıl yenilenmek ile birlikte Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Son belirlenen çalışma izni harç miktarları ve banka şubelerine ilişkin güncel bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi web sayfasında yer almaktadır.

  Türkiye sınırları içerisinden yapılan çalışma izni ve çalışma izni uzatma başvurularının, ÇSGB tarafından onaylanması halinde Yunanistan vatandaşlarının çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelini ayrı ayrı yatırması gerekmektedir. ÇSGB tarafından bilgilendirme gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

  Çalışma iznine dair harç ve değerli kağıt bedellerinin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi web sayfasında belirtilen banka ve şubelerine yatırılması gerekmektedir. ÇSGB sistem üzerinde yapılan ödemeleri görebilmesi nedeniyle istisnai durumlar dışında makbuz ibrazı talep edilmemektedir.

  Yunanistan sınırları içerisinden yapılan çalışma izni başvurularının onaylanması halinde çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin başvuru sahibi tarafından Yunanistan’da bulunan Türkiye temsilciliğine yapılması gerekmektedir.

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar

  Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar ilişiğindeki çalışma izinleri Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında özel hükümlere tabi tutularak çalışma izninin yabancı uyruklu vatandaşlara daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir.

  Belirtilen yönetmelik kapsamı dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için talep edilen çalışma izni başvuruları 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi tutulmaktadır.

  Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar 4875 sayılı yasa alanına giren ve aşağıda yer alan koşulların en az birini karşılayan şirketi ifade etmektedir:
  • Yabancı ortaklara ait toplam sermaye payının en az 1.283.974 TL olması şartıyla, son yıla ait şirket cirosunun en az 96,5 milyon tl olması,
  • Yabancı ortaklara ait toplam sermaye payının en az 1.283.974 TL olması şartıyla, son yıla ait şirket ihracatının en az 1 milyon ABD doları olması,
  • Yabancı ortaklara ait toplam sermaye payının en az 1.283.974 TL olması şartıyla, son yıl içerisinde şirket veya şube içerisinde SSK kaydı olan en az 250 personel çalıştırılıyor olması,
  • Şirketin yatırım gerçekleştirecek olması durumunda, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 32,1 milyon TL olması,
  • Şirket merkezinin bulunduğu ülke haricinde en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması şartlarından en az birini karşılaması gerekmektedir.

  Kilit personel Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve tüzel kişiliğe sahip olan bir şirketin aşağıda yer alan şartlardan en az birini karşılayan personelidir:

  • Aşağıdaki sıralanan alanlardan en az birinde görev veya yetki sahibi olan; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev sahibi olan kişi
   • Şirket üst yönetimi veya icra pozisyonunda görev sahibi olmak
   • Şirketin bir bölümünü veya tamamını yönetiyor olmak
   • Şirket içerisindeki idari veya teknik personelin görevlerini denetlemek, kontrol etmek
   • Şirketin insan kaynakları politikası ile ilgili karar alıcı pozisyonda görev yapmak
  • Şirket hizmetleri, cihazları, teknik veya yönetimi dahilinde gerekli olan bilgilere sahip kişi
  • Yurt dışındaki ana şirket tarafından irtibat bürolarına adına yetki belgesi düzenlenen kişi

  D – TÜRKİYE’DE AİLE BİRLEŞİMİ, TÜRKİYE VİZESİ, OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ

  Türk vatandaşları ile evli olan Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’de aile birleşimi vizesi sahibi olabilmeleri için bir takım yasal düzenlemeler bulunmakla birlikte talep edilen evrakların ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Yunanistan’da Türk Temsilciliklerine Yapılacak Başvurularda Talep Edilen Evraklar
  • Başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve Türkçe olarak doldurularak imzalanmış iki adet başvuru formu
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf
  • En az 1 yıl daha geçerliliği olan pasaport
  • Eski pasaportlar
  • Evli vatandaşlar için Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği belgesi
  • Uluslararası evlenme cüzdanının fotokopisi
  • Evli vatandaşları için Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
  • 18 yaşını doldurmadan evlenilmesi halinde, evlilik onayını gösteren mahkeme kararı ve ebeveynlerden alınmış yazılı muvafakatname
  • Vize ücreti
  • Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden Yunanistan vatandaşı eşe ait oturma izninin fotokopisi
  • Eşlerin her ikisininde varsa daha önceki evliliklerine ait Türkçe tercümeleri ile boşanma ilamı veya duruma göre ölüm kayıt örnekleri
  • Yunanistan vatandaşı olan eş için nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesinin ibraz edilmesi talep edilebilmektedir.

  Birlikte götürülen çocuklar için de ayrıca dosya hazırlanması gerekmektedir. Aşağıda yer alan evraklar dışında konsolosluk lüzum görmesi halinde ek evraklar talep edebilmektedir.

  • Eşlerin her ikisinin de doğum kayıt örneği
  • Ebeveynlere ait uluslararası evlenme ehliyeti belgesi veya Türkiye’de bulunan evlendirme memurluğundan alınmış evlilik müracaatı yapıldığını gösteren belge

  E – ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ / Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye yükseköğretim sistemi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilmektedir. Her üniversitenin kendi özerk yapısı olmasından dolayı akademik takvimlerini kendileri oluşturmaktadır.

  Türkiye’de Üniversiteler

  Türkiye’de üniversiteler Vakıf ve Devlet Üniversiteleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversitelerin tümü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denetlenmektedir. Vakıf ve Devlet Üniversitelerinin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları bulunmaktadır.

  Türkiye Üniversitelerinde Eğitim Programları

  • Ön lisans programları: 2 yıl süreli eğitim programlarıdır. Öğrenciler merkezi sınav sistemine dahil olmadan programa yerleşip diploma alabilmektedir.
  • Lisans programları: Genellikle 4 yıl süren eğitim programlarıdır. Tıp ve benzeri bazı bölümlerin eğitim süresi 6 yıl ve daha fazla sürebilmektedir.
  • Yüksek lisans programları: Tezli olan yüksek lisans programları 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1,5 yıl eğitim sürecini kapsamaktadır. Doktora programları 4 yıl sürmektedir.
  • Doktora sonrası programları: Doktora sonrası programları eğitim görülen alana ve üniversiteye göre değişiklik göstermektedir.

  Yunanistan Vatandaşı Öğrencilerin Kabul Süreci

  Türkiye üniversitelerinde öğrenci kabulu 2010 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan şartlar ve üniversitelerin kendileri tarafından belirlediği şartlara uygun olarak yapılmaktadır. Yunanistan vatandaşları için Türkiye eğitim sistemine göre çoğu üniversite kendi sınavını yapmakta olup bazıları ise Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel alabilmektedir. Türkiye’deki bazı üniversiteleri ise lise diploması üzerinden puan ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan almış oldukları puanları göz önünde tutarak öğrenci kabulu yapabilmektedir.

  Lisans Programlarına Başvuru

  Türkiye sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen Yunanistan vatandaşı öğrencilerin aşağıda yer alan belgeleri ilgili üniversiteye akademik takvimde ilan edilen son kayıt gününe kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli belgeler ve kabul şartları için öğrenim görülmek istenen üniversite ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

  • Uluslararası öğrenci kabul formu
  • Lise diploması ve Türkçe veya İngilizce çevirisi
  • Onaylı transkript ve Türkçe veya İngilizce çevirisi
  • Dil yeterlilik belgesi (Dil yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin ilgili üniversitenin yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavı geçemeyen öğrencilerin İngilizce hazırlık programlarına katılma zorunlulukları bulunmaktadır.)
  • Uluslararası geçerliliği olan üniversite giriş sınav sonucu (Belirlenen geçerli sınavların hangileri olduğu bilgisi için ilgili üniversite ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Uluslararası geçerlilik sınavından yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için düzenlediği sınava girebilmektedir.
  • Finansal teminat mektubu
  • Üniversite kayıt ücreti

  Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

  Türkiye sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak isteyen Yunanistan vatandaşı öğrencilerden aşağıda yer alan belgeler talep edilebilmektedir. Gerekli belgeler ve kabul şartları için öğrenim görülmek istenen üniversite ile irtibata geçilmesi ve talep edilen evrakların üniversite akademik takviminde yer alan son kayıt tarihine kadar ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Uluslararası öğrenci kabul formu
  • Lisans veya yüksek lisans diploması ve Türkçe veya İngilizce çevirisi
  • Onaylı transkript ve Türkçe veya İngilizce çevirisi
  • Güncellenmiş özgeçmiş belgesi
  • Niyet mektubu
  • Tavsiye mektupları
  • Dil yeterlilik belgesi (Dil yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin ilgili üniversitenin yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavı geçemeyen öğrencilerin İngilizce hazırlık programlarına katılma zorunlulukları bulunmaktadır.)
  • Yüksek lisans giriş sınavı sonucu (ALES)
  • Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
  • Üniversite kayıt ücreti

  Türkiye ve Yunanistan Üniversiteleri Arasında Değişim Programları

  Türkiye üniversiteleri ile Yunanistan Üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalar neticesinde iki ülke üniversitelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkan sağlayan öğrenci değişim programları bulunmaktadır.

  Mevlana Değişim Programı

  Mevlana değişim programı karşılıksız burs imkanı ile Türkiye üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir programdır. Mevlana programı coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yükseköğretim kurumlarının tümünü kapsamaktadır.

  Öğrenci Katkı Payı

  Türk hükümeti her akademik yılın başında yükseköğretim programları için asgari ve azami katkı payı miktarları belirlemektedir. Devlet ve Vakıf üniversiteleri için belirlenen öğrenci katkı payları değişiklik göstermektedir. Devlet üniversiteleri için belirlenen asgari ve azami katkı payları disiplinlerdeki öğretim farkı türleri, (örgün/ikinci öğretim) bölüm ve ve öğrenim süreleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından açıklanmaktadır. Bakanlar Kurulu açıklamasının ardından üniversite senatoları belirlenmiş olan asgari ve azami miktarlar doğrultusunda her program için ödenmesi gereken katkı paylarını belirlemektedir. Türkiye Vakıf Üniversiteleri ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.

  Tahmini Yıllık Öğrenci Katkı Payları

  Lisans Programları

  • Devlet Üniversiteleri
   • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler için 240 – 750 ABD Doları
   • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler için 450 – 750 ABD Doları
  • Vakıf Üniversiteleri
   • Eğitim dili fark etmeksizin 5.000 – 20.000 ABD Doları

  Yüksek Lisans Programları

  • Devlet Üniversiteleri
   • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler için 300 – 600 ABD Doları
   • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler için 600 – 900 ABD Doları
  • Vakıf Üniversiteleri
   • Eğitim dili fark etmeksizin 5.000 – 20.000 ABD Doları

  Yunanistan Vatandaşı Olan Öğrencilere Verilen Burslar

  Yunanistan vatandaşı öğrencilere diğer ülke vatandaşı olan öğrencilerine olduğu gibi Vakıf Üniversiteleri çok sayıda burs imkanı sağlamaktadır. Vakıf üniversiteleri haricinde doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından iki burs türü imkanı daha sunulmaktadır.

  • Türkiye Bursları: Türkiye Bursları Türkiye’de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine eğitimlerini finanse etmeleri adına ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilmektedir.
  • TÜBİTAK Bursları: TÜBİTAK Bursları aşağıda yer alan programlara devam etmekte olan uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır.
   • Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
   • Uluslararası öğrenciler için yüksek lisans burs programı
   • Yabancılar için araştırma bursu
   • Az gelişmiş ülkeler için yüksek lisans bursu

  F – YUNANİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

  Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

  Türk vatandaşlığının doğumla kazanılması soybağı ve doğum yeri esasına bağlı olarak kazanılmakla birlikte doğum anından itibaren geçerli olmaktadır.

  Soybağı

  Türkiye sınırları içinde veya dışında Türk vatandaşı olan anne veya babadan evlilik birliği dahilinde dünyaya gelen çocuklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmektedir. Türk vatandaşı olan anne ve yabancı uyruklu babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilmekte olup Türk vatandaşı baba ve yabancı uyruklu anneden evlilik birliği dışında dünyaya gelen çocuk ise, soybağı kurulması usul ve esaslarının yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşı olabilmektedir.

  Doğum Yeri

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dünyaya gelen ve yabancı anne babasından kaynaklı olarak doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşı olamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşı sayılmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan çocuk aksi ispat edilmediği sürece Türkiye’de doğmuş kabul edilmektedir.

  Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, bağlı olduğu ülkenin çift vatandaşlığı kabul etmesi halinde T.C. Vatandaşlık Kanunu içerisinde belirtilen şartlara sahip olunması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olabilmektedir. T.C. Vatandaşlık Kanunu içerisinde yer alan şartlara sahip olan herkesin Türk vatandaşlığı hakkı kazanması durumu söz konusu değildir. Vatandaşlık hakkı kararı devletlerin egemenlik alanı içerisine dahil olan bir konu olması sebebiyle aranan şartları taşımak Türk vatandaşlığı kazanılması sürecinde kişiye mutlak hak sağlamamaktadır.

  Türk Vatandaşlığı Başvurusu Şartları

  Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarında;

  • Vatandaşı olduğu ülkenin kendi ulusal kanuna, vatansız (Heimatlos) ise, Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
  • Türk vatandaşlığı başvuru tarihi itibariyle geçmişe doğru Türkiye sınırları içerisinde kesintisiz beş yıl oturuyor olması,
  • Türkiye sınırları içerisinde yaşama kararını davranışları ile doğruluyor olması (Belirtilen şart neticesinde Türkiye’de ikamet etme kararını kanıtlamak için; Türkiye’de gayrimenkul satın almak ya da iş kurmak, Türkiye sınırları içerisinde yatırımlar gerçekleştirmek veya iş merkezini nakletmek, Türkiye sınırları içerisinde çalışma izni sahibi olarak çalışmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, Türk vatandaşlığına ailece başvuru yapmak veya daha önce Türk vatandaşlığı kazanmış olan anne, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak, eğitimi Türkiye’de tamamlamış olmak şartlarından birine ya da birkaçına sahip olması gerekmektedir.)
  • Tehlike teşkil eden bir hastalığa sahip olmaması,
  • Yeterli derecede Türkçe bilmesi,
  • Sorumluluk duygusu, iyi ahlak, güvenilirlik gibi topluma uygun davranışlar sergiliyo olması,
  • Türkiye’de geçimini sağlayacak mesleğe veya gelire sahip olması,
  • Kamu düzeni ve ulusal güvenlik açısından engel teşkil edecek herhangi bir hali bulunmaması şartları aranmaktadır.

  Türk vatandaşlığı hakkı sahibi olmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, belirtilen şartlar ile birlikte taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da yer alabilmektedir. Bu şartın uygulanmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulu yetkisinde bulunmaktadır.

  Reddedilen Dosyalar

  Aşağıda sıralanan nedenlere sahip olan kişilerin dosyaları başvuru gerçekleştirilen Valilik tarafından doğrudan reddedilmektedir.

  • Yasal oturum izni sahibi olmayan veya yasal hak sahibi olarak Türkiye’de ikamet etme niyeti göstermeyen kişiler,
  • Sığınma ya da iltica başvurusunda bulunanlar,
  • Sığınmacı statüsünde Türkiye sınırları içerisinde yaşayanlar,
  • Öğrenim amacı ile ikamet eden öğrenciler,
  • Turistik amaç doğrultusunda ikamet eden yabancı vatandaşlar,
  • Sağlık tedavisi amacı ile ikamet edenler,
  • Öğrenim gören çocuğuna refakat amacı ile ikamet eden yabancı vatandaşlar,
  • Herhangi bir suç neticesinde yargılaması devam eden hükümlü veya tutuklu kişiler.

  Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

  Türk vatandaşlığı başvuru için eksiksiz ve şartlara uygun olarak dosyayı hazırlanan kişilerin soruşturması İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Soruşturma süreci sona ermiş olan yabancı uyruklu vatandaşların dosyayı valiliğe iade edilmesinin ardından komisyona gönderilmektedir.

  Komisyona gönderilen dosya başvuru sahibi yabancı uyruklu vatandaşın belirtilen vatandaşlığa geçiş şartlarını uygun olup olmaması açısından incelenmesi ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit edilmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşın ailevi durumu da mülakat sırasında incelenmekte ve Türk soylu olup olmamasına dikkat edilmektedir. Sağır ve dilsiz başvuru sahiplerinin mülakatı işaret dili bilen bir mütercim yardımıyla ve okur-yazar ise yazı yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Komisyon kararının olumlu olması halinde dosya Bakanlığa, olumsuz olması halinde Valiliğe gönderilmektedir.

  Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında İstisnai Haller

  Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek herhangi bir hali olmaması kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı teklifi ve T.C Bakanlar Kurulu’nun kararı ile aşağıda belirtilen şartların karşılanması durumunda başvuru sahibine Türk vatandaşlığı verilebilmektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine endüstriyel tesisler getiren ya da ilmi, teknoloji, iktisat, spor, kültür, sanat alanlarında olağanüstü hizmetleri olan veya olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafından kendileri ile ilgili gerekçeli öneride bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar,
  • Türk vatandaşlığına geçirilmesi mecburi görülen kişiler,
  • Göçmen kabul edilen kişiler.

  Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması

  Türk vatandaşı ile evlenen yabancı uyruklu vatandaşlara doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı verilmemektedir. Türk vatandaşı ile en az üç yıldır evli olan ve evliliği devam eden yabancı uyruklu vatandaşlar Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmektedir.

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan yabancı uyruklu vatandaşlarda;

  • Aile birliği dahilinde yaşam sürdürmek,
  • Evlilik birliği ile örtüşmeyen faaliyet ve davranışlarda bulunmamış olmak,
  • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek herhangi hale sahip olmamak şartları aranmaktadır.

  Not:

  • Türk vatandaşlığı başvurusundan sonra Türk vatandaşı olan eşin vefat etmesi halinde evliliğin devam etmesi şartı aranmamaktadır.
  • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı sahibi olan yabancı uyruklu vatandaşların evliliğinin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde, evlenmede iyi niyetlilik esas ise Türk vatandaşlıkları korunmaktadır.
  • Herhangi bir suç nedeniyle yargılaması devam eden, hükümlü ve tutuklu olan yabancı uyruklu vatandaşlar evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma hakkından muaf tutulmaktadır.
  • Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşın eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, sonradan Türk vatandaşlığı hakkı kazanan eşin bu hakkı kazandığı tarih esas alınmaktadır.

  Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Gerekli Evraklar

  • Türk vatandaşlığına geçiş isteğini açıklayan dilekçe,
  • Mernis sisteminden alınmış Türk vatandaşı olan eşe ait nüfus kayıt örneği,
  • Pasaport ve benzeri belge (başvuru sahibinin vatanı olmaması ve teminin mümkün olması halinde buna ilişkin belge)
  • Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği,
  • Yerleşim yerinin Türkiye olması halinde en son tarihli oturum izni belgesi,
  • Başvuru sahibinin herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde bu kararın onaylı bir örneği,
  • Hizmet bedelinin Maliyeye yatırılmış olduğunu gösteren makbuz,
  • Başvuru sahibinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, doğum ay ve gününün kayıtlı olmaması halinde doğum tarihinin tamamlanması için vatandaşı olduğu ülkenin ilgili makamlarından alınmış belge, (bu belgenin olmaması halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 39. maddesi uyarınca işlem yapılmasının kabul edildiğine dair imzalı beyan ibraz edilmelidir.)

  Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme ile Kazanılması

  Türk vatandaşı tarafından reşit olmayan yabancı uyruklu vatandaş ulusal güvenlik ve kamu düzeni içerisinde engel teşkil etmeyecek bir durumda olması şartıyla karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığı sahibi olabilmektedir.

  Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılması

  Anne ve babalarına bağlı olarak Kanunun 27. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşları arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığı hakkına sahip olabilmektedir.

  Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması

  Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmaları adına 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiş bulunmaktadır. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, aşağıda yer alan şartlardan herhangi birini karşılayan yabancı uyruklu vatandaşlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığı hakkı sahibi olabilmektedir.

  • Ekonomi Bakanlığı tarafından asgari 2 milyon ABD doları tutarından sabit sermaye yatırımı gerçekleştirildiği tespit edilen,
  • Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı tarafından asgari 1 milyon ABD doları değerinde taşınmaz tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulması şartı ile satın alma işlemi gerçekleştirdiği tespit edilen,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari 100 (yüz) kişilik istihdam oluşturduğu tespit edilen,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca asgari 3 milyon ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı tespit edilen,
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından asgari 3 milyon ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancı uyruklu vatandaşlar Türk vatandaşlığı alabilmektedir.

  Türk Vatandaşlığından Çıkma

  Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişiler aşağıda sıralanan şartları taşımaları halinde Bakanlık tarafından vatandaşlıktan çıkma izni veya çıkma belgesi verilmektedir.

  • Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olunması,
  • Yabancı bir ülkenin vatandaşlığını edinmiş olmak ve edinilecek olmaya ilişkin ikna edici belirtilere sahip olunması,
  • İşlenmiş bir suç ve askerlik nedeni ile aranan kişiler arasında yer alınmıyor olunması,
  • Başvuru sahibi hakkında herhangi bir Yunanistan ve cezai tahdit bulunmuyor olması gerekmektedir.

  Türk Vatandaşlığını Kaybettirme

  Resmi makamlarca aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları saptanmış olan Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı teklifi ve Bakanları Kurulu kararı ile vatandaşlık kaybettirme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti menfaatlerine aykırı olacak şekilde yabancı bir devletin herhangi bir hizmetini yerine getiren ve görevi bırakmaları kendilerine yurt dışındaki dış temsilciliklerden, yurt içinde mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç aylık süreden fazla olmaması şartıyla uygun bir süre dahilinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar,
  • Türkiye Cumhuriyeti ile savaş halinde olan bir devletin herhangi bir hizmetinde Bakanlar Kurulu izni olmaksızın kendi arzusu ile çalışmayan devam eden kişiler,
  • Yabancı bir devlet için izin almaksızın gönüllü olarak askerlik yapanlar.

  Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kaybı

  Aşağıda sıralanan durumlar dahilinde olan kişiler, reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından çıkma hakkına sahip bulunmaktadır.

  • Anne veya babadan kaynaklı soybağı nedeniyle doğum ile T.C. vatandaşı olanlardan, yabancı uyruklu anne veya babanın vatandaşlığını doğum sırasında ya da sonradan edinenler,
  • Anne veya babadan kaynaklı soybağı nedeniyle doğum ile T.C. vatandaşı olanlardan, doğum yeri esasına bağlı olarak yabancı bir devletin vatandaşlığını kazananlar,
  • Evlat edinilme yolu ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananlar,
  • Doğum yeri şartı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı uyruklu anne veya babanın vatandaşlığını kazananlar,
  • Herhangi bir şart doğrultusundan Türk vatandaşlığı kazanmış olan anne veya babaya bağlı olarak T.C. vatandaşlığı kazananlar

  Yukarıda yer alan şartlar gereğince Türk vatandaşlığının kaybı ilgili kişiyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılmamaktadır.

  Çok Vatandaşlık

  Türkiye vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir. Herhangi bir neden doğrultusunda yabancı bir ülkenin vatandaşlığını kazanan kişilerin, sürece ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve gerekli araştırmalar sonucunda kayden aynı kişi olduklarının saptanması halinde nüfus aile kütüklerinde bulunan kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

  Vatandaşlık İşlemlerinde Başvuru Makamı ve Yöntemi

  Türk vatandaşlığı kazanılması ve kaybına ilişkin başvuru işlemleri Türkiye sınırları içerisinde ikamet edilen yerin Valiliğine, Türkiye sınırları dışında ise Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine şahsen ya da bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname ile yapılmaktadır.

  • Bilgi ve belge istenmesi: Vatandaşlık başvuru işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili olan bilgi ve belgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarına gecikmeksizin verilmesi gerekmektedir.
  • Maddi hataların düzeltilmesi: Başvuru aşamasında alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınmaktadır.
  • Tebligat: Türk vatandaşlığının kazanılması veya kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilmektedir. Vatandaşlık kaybettirme kararları ise Resmi Gazete dahilinde yayımlanır ve yayımlandığı tarih itibariyle tebliğ edilmiş sayılmaktadır.
  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Türk Vatandaşlığı Başvurusu Gerekli Evrakları

  • Türk vatandaşlığına geçiş isteğini açıklayan dilekçe,
  • Başvuru sahibine ait pasaport veya benzeri bir belge,
  • Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği (Başvuru sahibi evli ise eş ve çocukların aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge)
  • Medeni hal belgesi (Evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise eşe ait ölüm belgesi)
  • Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan sağlık raporu,
  • Başvuru sahibinin birinci ve ikinci derece Türk vatandaşı yakınları var ise bu kişilere ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği,
  • Türkiye sınırları içerisinde başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini temin ettiğine dair gelirini veya mesleğini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri bir belge,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvuru tarihinden geçmişe doğru Türkiye sınırları içerisinden kesintisiz olarak beş yıl ikamet edildiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü tarafınca alınan kişinin yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge,
  • Başvuru gerçekleştirilen tarihten itibaren geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreye sahip oturum izni tezkeresi,
  • Herhangi bir suç nedeniyle başvuru sahibi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde kararın onaylı bir örneği,
  • Hizmet bedelinin Maliyeye yatırılmış olduğunu gösteren makbuz,
  • Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgilerinde doğum tarihinin ay ve gün bilgisi bulunmaması halinde, doğum tarihinin tamamlanabilmesi için vatandaşı olduğu ülkenin ilgili makamlarından alınmış belge. Talep edilen belgenin temin edilememesi halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 39. maddesi gereğince başvuru sahibinin işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyan ibraz etmesi gerekmektedir.

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni Yunanistan vatandaşları dahil tüm yabancı vatandaşların Türkiye giriş izni nihai kararı sınır makamları tarafından verilmektedir.

  İçindekiler

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!