close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Yunanistan Turistik Vize

  Yunanistan Turistik Vize

  Yunanistan sınırları içerisine 90 günden kısa süreliğine tatil, gezi ve tur gibi turistik amaçlar doğrultusunda seyahat gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi vatandaşların Yunanistan turistik vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

  Türkiye Cumhuriyeti hususi (yeşil) pasaport, diplomatik (siyah) pasaport ve hizmet (gri) pasaport sahibi olarak Yunanistan’a seyahat edilebilmektedir. 180 gün içerisinde 90 ikame gününü aşmayacak şekilde turistik seyahat gerçekleştirecek vatandaşların Yunanistan turistik vize sahibi olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

  Schengen vizesi

  Pasaport içerisinde geçerli Schengen vizesi bulunan vatandaşlar Yunanistan seyahatleri için ayrıca Yunanistan turistik vize başvurusunda bulunma sürecinden muaf tutulmaktadır. Schengen vizesi, seyahat gerçekleştirilecek Schengen üye ülkesi sınırları içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı tanımaktadır.

  İlk kez Schengen vize başvurusunda bulunan vatandaşlara (istisnai durumlar dışında) 1 hafta gibi kısa süreli vize verilmektedir. Vize süresi daha sonraki seyahatler için kademeli olarak artırılarak 90 günlük süreye çıkarılmaktadır. Yunanistan seyahatlerinin sıklığı ve vizenin kullanım şekli verilen vize süresini doğrudan etkilemektedir.

  Schengen vizesi, 1985 yılı itibariyle yürürlüğe giren Avrupa Birliği üye ülkelerin Avrupa sınırları içerisinde serbest dolaşımıyla ilgili bir anlaşmadır. Yunanistan, Bulgaristan, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Portekiz, Norveç, Polonya, Danimarka, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İspanya, İsviçre, Belçika, Finlandiya, Macaristan, Malta, Litvanya, Slovenya, Letonya, Slovakya, Estonya, Lüksemburg ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde geçerlidir.

  Yunanistan turistik vize gerekli evrakları

  • Pasaport: Yunanistan turistik vize başvurusunda kullanılan pasaportun seyahat bitiş tarihinden sonra 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Pasaport içerisinde vize basımı için 2 boş sayfa bulunması ve son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması gerekmektedir.
  • Biyometrik fotoğraf: Schengen vize kurallarına uygun olarak Yunanistan vize başvuru aşamasında kullanılacak olan biyometrik fotoğrafın 3.5×4.5 cm ebatlarında olması gerekmektedir. Eski pasaportlarda kullanılan fotoğraflar ile gerçekleştirilen vize başvuruları kabul edilmemektedir. Biyometrik fotoğrafta fonun beyaz olması ve yüzün net olarak gözükmesi gerekmektedir. Gözlük kullanan başvuru sahiplerine ait biyometrik fotoğraflarda gözlük camlarının parlamaması gerekmektedir.
  • Kimlik fotokopisi: Pasaportunuz içerisinde yer alan kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanı içerisinde yer alan bilgiler aynı olmak zorundadır. Evlilik ya da boşanma nedeniyle soyadı değişikliği söz konusu olan durumlarda pasaport ve kimlik bilgileri tutarsızlık gösteriyor ise pasaportun kimlik bilgilerine uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir. Geçerli Schengen vizesi süresinde evlilik ya da boşanma nedeniyle soy isim değişikliği olan vatandaşların evraklarını yenilenerek tekrardan vize başvurusu yapması ve konu ilgili Yunanistan Konsolosluğu üzerinden bilgi teyidinde bulunması gerekmektedir.
  • Yunanistan Vizesi Talep Dilekçesi: Vize başvuru aşamasında doldurulan Yunanistan vize talep dilekçesi Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Başkonsolosluğu ya da Yunanistan Büyükelçiliği‘ne hitaben yazılmak zorundadır. Yunanistan Turistik Vize Dilekçesi başvuru sahibine ait seyahat tarihleri, seyahat amacı, seyahat sponsoru bilgilerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Vize talep dilekçesi Türkçe ya da İngilizce dillerinden biri ile yazılarak başvuru sahibinin ıslak imzasını taşımalıdır.
  • Banka Hesap Özeti: Yunanistan turistik vize aşamasında ibraz edilmesi gereken banka hesap özeti içerisinde yer alan bakiyenin Yunanistan ve Schengen sınırlarında geçirilecek gün sayısı ile doğru orantılı olması gerekmektedir. Banka hesap özetini gösteren belgenin ıslak imzaya, bankaya ait imza sirkülerine ve kaşeye sahip olması gerekmektedir.
  • Uçak ve Otel Rezervasyonları: Yunanistan turistik vize başvuru aşamasından ulaşım ve konaklamaya ait rezervasyonların ibraz edilmesi gerekmektedir. Seyahat dahilinde satın alınan otel ve uçak rezervasyonlarını gösteren belgenin fotokopisi teslim edilebilmektedir. Yunanistan seyahat tarihi ile tutarlılık göstermeyen rezervasyon bilgileri başvurunun reddedilmesine neden olabilmektedir.

  Çalışanlar ve şirket sahiplerinin hazırlaması gereken Yunanistan turistik vize ek evrakları

  • Şirket Yazısı: Başvuru sahibinin bağlı olduğu şirket ya da kurumun antetli kağıdına yazılması gerekmektedir. Şirket yazısı içerisinde başvuru sahibinin şirketteki görevi, izinli olduğu dönem ve seyahat tarihleri yer almalıdır. Şirket yazısı şirket yetkilisi tarafından kaşelenerek ve ıslak imzaya sahip olarak ibraz edilmelidir.
  • Şirket evrakları: Başvuru sahibinin bağlı olduğu şirkete ait vergi levhası, imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi faaliyet belgesini içermektedir. Şirket evraklarının güncel bilgileri ve tarihi içermesi gerekmektedir.
  • SGK işe giriş belgesi ve 4A hizmet dökümü: Sgk işe giriş belgesi ve sgk hizmet dökümü evrakları ayrı ayrı sunulmak zorundadır. İki evrak birbirinin alternatifi durumunda değildir. E-devlet resmi web sitesi üzerinden alınan belgelerin barkodlu çıktıları kullanılabilmektedir.
  • Maaş bordroları: Yunanistan vize başvurusunda bulunacak olan çalışan vatandaşların son 3 aya ait maaş bordrolarını ıslak ve kaşeli olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Öğrencilerin hazırlaması gereken ek evraklar

  • Öğrenci belgesi: Başvuru sahibinin eğitim gördüğü okula ait öğrenim süresi, eğitim alınan bölüm bilgisi gibi bilgileri içeren belgenin yetkisi kaşesi ve imzasına sahip olması gerekmektedir. Öğrenci belgesi online ortamda barkodlu olarak alınabilmektedir.
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği: Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği başvuru sahibine ait e-devlet resmi web sitesi üzerinden temin edilebilmektedir.
  • Noter tasdikli muvafakatname: 18 yaşını doldurmamış olan başvuru sahipleri için Yunanistan turistik vize başvuru aşamasında ebeveynlerine ait imza ve onay içeren noter tasdikli izin belgesinin sunulması gerekmektedir.
  • Sponsor yazısı ve sponsor evrakları: Yunanistan turistik vize başvurusunu öğrenci olarak gerçekleştiren vatandaşların seyahat masraflarının karşılandığını gösteren sponsor yazısı sunması gerekmektedir. Birinci dereceden yakınları ya da yasal velileri başvuru sahibi öğrencilerin sponsoru olabilmektedir. Sponsorların Yunanistan turistik seyahatine ait masrafları karşılayacak olduklarını mesleki evraklarını sunarak sponsor dilekçesi ile taahhüt etmeleri gerekmektedir.

  Emeklilerin hazırlaması gereken ek evraklar

  • Emeklilik belgesi: E-devlet resmi web sitesi üzerinden alınan emeklilik belgesi ya da emekli kartının fotokopisinin Yunanistan turistik vize başvuru aşamasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Banka hesap dökümü: Emekli başvuru sahiplerinin vize başvuru aşamasında emekli maaşlarının yattığı bankaya ait 3 aylık banka hesap dökümlerini ıslak imzalı ve kaşeli olarak sunmaları gerekmektedir.

  Devlet memurlarının hazırlaması gereken ek evraklar

  • Çalışma belgesi ve resmi izin belgesi: Devlet memuru olarak Yunanistan Turistik vize başvurusunda bulunan vatandaşların seyahatleri için çalıştıkları kurumdan resmi izin belgesi almaları gerekmektedir.
  • Görev kimlik kartı fotokopisi: Görev kimlik kartının ön ve arka yüzeyine ait fotokopi vize başvuru aşamasında ibraz edilmelidir.
  • Maaş bordroları: Yunanistan vize başvuru aşamasında devlet memurlarının maaşlarının yattığı bankaya ait son 3 ayı içeren hesap dökümlerini ıslak imzalı ve kaşeli olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

  Ev hanımlarının hazırlaması gereken Yunanistan turistik vize ek evrakları

  • Şahsi banka hesap özeti: Yunanistan turistik vizesi başvuru aşamasında ev hanımlarının şahsi banka hesap özetleri ile birlikte şahısları üzerine kayıtlı tapu veya araç ruhsatına ait belgelerin fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Sponsor yazısı ve sponsor evrakları: Ev hanımı vize başvuru sahibinin birinci dereceden yakınının seyahat masraflarını üstlendiğine dair taahhüt içeren sponsorluk yazısının sunulması gerekmektedir. Çalışan, iş veren, emekli ya da devlet memuru birinci dereceden yakınlar başvuru sahibine sponsor olabilmektedir.

  Yunanistan turistik vizesi biyometri uygulaması

  Yunanistan turistik vize başvurusunda bulunan vatandaşların başvuru aşamasında vize bilgi sistemi (visa information system – VIS) aracılığı ile parmak izi, elektronik imza ve biyometrik fotoğraflarını ibraz etmeleri gerekmektedir. 25 Eylül 2014 tarihinden beri kullanılan biyometrik bilgi sistemi başvuru sahiplerine ait verileri 5 yıl süre ile saklamaktadır. Pasaportları üzerinden geçerli VIS ibaresi bulunan vatandaşların bir sonraki vize başvurusunda biyometrik bilgi beyanı işleminden muaf tutulmaktadır.

  Biyometrik bilgi beyanı

  Parmak izi işleminin uygulanması aşamasında herhangi bir fiziki problemi bulunan vatandaşlar biyometri işlemine tabii tutulmamaktadır. 10 parmağın izinin alınamaması durumlarında başvuru sahibine ait alınabilecek maksimum sayıda parmak izi alınmaktadır. Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumda olan vatandaşların engellerini destekleyen tıbbi rapor ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Parmak izi alınamaması önündeki engel geçici ise başvuru sahibinin engel ortadan kalktıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Engelin ardından gerçekleşen ilk vize başvurusunda parmak izi taraması yaptırma mecburiyeti bulunmaktadır.

  12 yaşından küçük Yunanistan vizesi başvuru sahipleri biyometri işleminden muaf tutulmaktadır. Ülke ya da hükümet liderleri, ulusal bir yönetimin üyeleri ve birlikte seyahat edecek eşleri, krallar, hükümdarlar ve birinci dereceden yakınları üye ülkelerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonların resmi davetleri üzerinde gerçekleştirecekleri seyahatlerde biyometri işlemine tabii tutulmamaktadır.

  Üçüncü ülke vatandaşları için Yunanistan turistik vizesi

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden Yunanistan turistik vize başvurusunda bulunacak üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti oturum izni sahibi olması gerekmektedir. Türkiye oturum iznine sahip yabancı uyruklu vatandaşların vize başvuru aşamasında yabancılara mahsus ikamet tezkeresi belgesini ibraz etme zorunlulukları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti oturum izni sahibi olmayan Irak ve Suriye vatandaşları Yunanistan turistik vize başvurularını doğrudan Yunanistan Konsolosluğu’na yapmak zorundadır.

  Yunanistan Turistik vizesi hakkında sık sorulan sorular

  Yunanistan turistik vize başvurusu seyahat tarihinden ne kadar önce yapılmalıdır?

  Konsolosluk yoğunluğu, resmi tatiller, ek evrak talep edilmesi ya da mülakat daveti gibi durumları göz önünde bulundurarak turistik vize başvurusunun seyahat tarihinden en geç 1 ay önce yapılması tavsiye edilmektedir. Vize başvurusunu en erken seyahatinize 90 gün kala yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Seyahat tarihine 90 günden daha uzun zaman olan başvurular konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir.

  Yunanistan turistik vize başvurusu için uçak ve otel rezervasyonlarına ödeme yapılması zorunlu mudur? Rezervasyon düştüğünde Konsolosluk başvuruya ret verebilir mi?

  Yunanistan Schengen turistik vize başvuru aşamasında otel ve uçak rezervasyonlarına ait satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Konsolosluk vize değerlendirme aşamasında herhangi bir sorun yaşamamak adına rezervasyonların geçerli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Rezervasyonlarınız ile ilgili herhangi bir iptal edilme durumu seyahat planı ile ilgili belgelerin inandırıcı ve kanıtlayıcı özelliğini yitirmesine ve şahsınıza ait vize başvurusunun Yunanistan Konsolosluğu tarafından reddedilmesine neden olabilmektedir. Vize başvurunuz sonuçlanana kadar otel rezervasyonunuz düşmemelidir ve geçerliliğini korumalıdır.

  Yunanistan turistik vize ücreti ne kadardır ve kimlerden vize ücreti alınmaz?

  Yunanistan Konsolosluğu tarafından belirlenen turistik vize ücretleri içerisinde konsolosluk harç bedeli, biyometri işlem ücreti ve ek servis bedelleri yer almaktadır. Yunanistan vizesi Konsolosluk harç bedeli Euro kuruna bağlı olması nedeniyle Türk Lirası cinsinden değişiklik göstermekte olup 80 Euro olarak belirlenmiştir. 12 yaş altı çocuklardan konsolosluk harç bedeli talep edilmemektedir. Konsolosluk tarafından yetkilendirilen vize başvuru merkezlerinde koordinasyon bedeli ve ek işlem ücretleri yer almaktadır.

  Eşi AB vatandaşı olanlar nasıl Yunanistan vizesi alır?

  Yunanistan Schengen vize başvuru aşamasında AB vatandaşı olan eşinize ait pasaport ya da nüfus kağıdı fotokopisi, evlilik cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği evrakları ibraz edilmelidir. Evlilik Avrupa birliği ülkelerinden birinde yapılmış ise Yunanistan Konsolosluğu’ndan evlilik teyidi içeren bir yazı alınmalıdır.

  AB vatandaşı ile evli olduğunu belgeleyen evraklar dışında eş ile beraber seyahat edileceği ya da Yunanistan sınırları içerisinde buluşacakları bilgisi içeren yazı sunulması gerekmektedir.

  Başvuru sahibi çalışmıyor ve Avrupa Birliği vatandaşı olan eş çalışıyor ise çalışan eşin mesleki evrakları sponsor olarak başvuru sahibinin dosyasına eklenmesi talep edilebilmektedir.

  Başvuru aşamasında Yunanistan sınırları içerisinde kalınacak süre boyunca başvuru sahibinin tüm masraflarını karşılayacağını beyan eden AB vatandaşı eşe ait sponsor yazısı İngilizce olarak yazılmalıdır.

  Uzun Süreli Yunanistan turistik vizesi nasıl alınır?

  Yunanistan Schengen vizesini doğru kullanarak sık seyahat edilmesi durumlarında vize süresi gittikçe artmaktadır. Yunanistan Konsolosluğu vize departmanı vize onay ve vize süresi ile ilgili tek yetkili kurumdur. Uzun süreli turistik vize talep edebilmek için daha önce Schengen ülkelerine seyahat etmiş olmanız gerekmektedir. Uzun süreli turistik vize başvurusunda talebinizin Konsolosluğa açıklayıcı ve ikna edici olarak sunulması gerekmektedir.

  Schengen ülkelerinde geçerli ve uzun süreli uluslararası seyahat sağlık sigortası yaptırmak vize süresinin belirlenmesi aşamasında fayda sağlayabilmektedir.

  Çok girişli Yunanistan Schengen vizesi almak için ne yapılmalıdır?

  Çok girişli Yunanistan turistik vizesi talep etmek için seyahat planını detaylı olarak Konsolosluğun değerlendirmesine sunmanız gerekmektedir. Birden fazla ülkeye seyahat etme planınız var ise hangi ülkelerde hangi tarihler içerisinde konaklama yapacak olduğunuzun bilgisi detaylı olarak sunulmak zorundadır. Yunanistan Schengen vize başvurusunda bulunmak için seyahat sırasında en fazla Yunanistan sınırları içerisinde konaklama yapılacak olması şartı yer almaktadır.

  Birden fazla ülkeyi kapsayan ve en uzun kalış gün sayısı Yunanistan olarak belirlenen seyahat planını ulaşım ve konaklama rezervasyonlarına ait belgeler ile desteklemeniz gerekmektedir. Seyahat planı içerisinde Schengen üyesi olmayan ülkelerin yer alması durumunda çok girişli vize talebinin altını özellikle çizmeniz gerekmektedir. Tek girişli Yunanistan Schengen vizesi ile bu ülkelere geçiş yapmanız halinde Schengen alanına yeniden giriş yapma hakkınızı kaybedersiniz.

  Çalıştığım işten yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

  Yunanistan Turistik Vize başvuru aşamasında eski şirket evraklarınız geçerliliğini yitirir. Ancak yeni bir işe başladıysanız hem eski hem yeni işyerinize ait belgeleri sunabilirsiniz. Şirket yazısı içerisinde işe başlama ve ayrılma tarihi ile birlikte çalışma geçmişini belgeleyen hizmet dökümü ve son 3 aylık maaş bordrosu başvuru dosyasına eklenmelidir. Yunanistan Konsolosluğuna hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesinde seyahat amacı, seyahat tarihleri ve diğer bilgilerin yanı sıra işten ayrılmış olmak açıkça belirtilmelidir.

  Bazı gerekli evrakları tamamlamam mümkün değil, ne yapmalıyım?

  Yunanistan turistik Vize başvuru aşamasında eksik evrak teslim ederek başvuru yapmak başvuru dosyanızın işleme alınmamasına neden olabilmektedir. Eksik evrak Konsolosluk değerlendirme aşamasında vize reddi ile sonuçlanan başvuruların büyük bir bölümü kapsamaktadır. Konsolosluğun talep ettiği evrakların eksiksiz ve istendiği gibi hazırlanmış olarak değerlendirmeye sunulması gerekmektedir. Eksik ya da hatalı evrak ile başvuru yapılmaması gerekmektedir.

  Yunanistan turistik vize işlemlerinde Hermes vizeden danışmanlık alabilirsiniz.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!