close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Yeni Zelanda Seyahat Sağlık Sigortası

  Yeni Zelanda Seyahat Sağlık Sigortası

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası Yeni Zelanda’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yapılan bir sigorta türüdür. Kişinin seyahat sırasında karşılaşılabileceği sağlık problemlerini güvence altına almaktadır. Yeni Zelanda’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize uygulamasına tabiidir.

  Vize başvurularında, birçok ülke gibi seyahat sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Vize muafiyeti olan ya da vize başvurularında sigorta şartı aranmayan kişilerin de yurt dışı seyahatlerine çıkmadan önce sigorta yaptırmaları son derece önemlidir.

  Adına düzenlenmiş seyahat sağlık sigortası bulunan kişinin yurt dışına seyahatinde karşılaşabileceği riskler sigorta kapsamında karşılanmaktadır. Buna göre, hastalık, yaralanma, kaza ve benzeri durumlar karşısında kişinin bütçesi sarsılmadan gerekli giderler finanse edilmektedir.

  Özellikle seyahat sağlık sigortası zorunluluğu bulunan ülkelere yapılan seyahatlerde, sınır yetkilileri tarafından sigorta kontrolü yapılabilmektedir. Bu sebeple yurt dışı seyahatlerinde poliçe kişinin yanında bulunmalıdır.

  Seyahat edilecek ülkelere göre sigorta gerekliliklerinin değişiklik göstermesi söz konusu olabilir. Örneğin, Schengen ve Avrupa ülkelerinde geçerli sigorta 30.000 Euro teminatlıdır. Amerika birleşik devletleri ve Kanada gibi ülkelerde 50.000 USD teminatlı sigorta geçerlidir. Yeni Zelanda’ya yapılacak seyahatlerde ise uluslararası sigorta yapılması gerekmektedir.

  Yeni Zelanda vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası

  Yeni Zelanda vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası ise Yeni Zelanda vatandaşları için düzenlenen sigorta türüdür. Türkiye vatandaşları için düzenlenen Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası ile benzerlik göstermektedir. Seyahat sağlık sigortalarının benzer yanları genelde ana teminat içeriklerinde görülmektedir.

  Buna göre, Yeni Zelanda vatandaşlarına düzenlenen sigorta da olası risk ve acil durumlara karşı kişiyi güvence altına alır. Farklılık gösteren kısmı ise, seyahat edilecek ülkeye göre sigorta türünün de değişiklik göstermesidir.

  Seyahat edilecek ülke ya da ülkelere göre sigorta türünün değişiklik göstermesi, ülkeler arası sigorta şartlarının farklı olmasıdır. Bu farklılığın temel sebebi ise sigortanın teminat limitidir. Teminat limitinin 30.000 Euro ya da 50.000 USD olması gerekmektedir.

  Bunun yanı sıra seyahat edilecek ülke ya da ülkeleri kapsaması, Avrupa, Schengen ya da tüm dünya ülkeleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir Türkiye’ye seyahat edecek Yeni Zelanda vatandaşları için de sigorta yapılması gerekir. Bu sigortanın yabancının seyahat esnasında karşılaşabileceği sağlık problemleri karşısında gerekli yatarak ya da ayakta tedavi masraflarını karşılaması gerekmektedir.

  Türkiye’ye seyahat edecek Yeni Zelanda vatandaşları 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizeden muaftır. Vizesiz seyahatler yalnızca turistik amaçlarla yapılabilir. Öğrenim ya da çalışma gibi özel amaçlar için Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir. Dış temsilciliklere yapılacak olan vize başvurularında güncel evrak listesinin kontrol edilmesi son derece önemlidir.

  Seyahat sağlık sigortası şartı aranmasa dahi, Türkiye’ye yaptıkları seyahatlerde olası bir riskle karşılaşmaları halinde güvence altına alınmaları için gelmeden önce sigorta yaptırmalarında fayda vardır. Yeni Zelanda vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası düzenlenecek ve sigortalı olarak seyahat edilecekse, başvuru evraklarına poliçe eklenmesinde fayda vardır. Düzenlenen poliçenin Türkiye’de geçerli olacak şartlarda düzenlenmesi gerekmektedir.

  Yeni Zelanda seyahat sigortası nasıl yapılır?

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası yapılırken başvuru sahibinin bazı bilgilerinin girişlerinin yapılması gerekmektedir. Kişiden istenecek olan bilgiler T.C. Kimlik numarası, iletişim numarası, adresi ve seyahat planı şeklindedir. Seyahat planı ile kast edilen; gidilecek ülke ya da ülkelerin isimleri ve seyahatin başlangıç ile bitiş tarihleridir.

  Sigorta yapılırken Yeni Zelanda için uluslararası sigorta yapılmaktadır. Seyahat başlangıç ve bitiş tarihlerinin bilinmesi, sigorta süresinin belirlenmesi açısından önem taşır. Gerekli bilgi girişlerinin yapılmasının ardından sigorta ücreti sistemden otomatik olarak hesaplanmaktadır. Seyahat sigortası ücretleri hakkında kişi bilgilendirildikten sonra onay verirse sigorta işlemleri tamamlanır.

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası ödemelerinin yapılması ve onaylanmasının ardından sigorta yapılan kişi adına poliçe düzenlenmektedir. Antetli kağıda düzenlenen poliçe kişiye ıslak imzalı ve kaşeli olarak teslim edilmektedir. Seyahat esnasında sigortanın geçerli olması adına kişinin poliçeyi yanında bulundurması gerekmektedir. Bazı sınır kontrollerinde seyahat sağlık sigortası kontrolü de yapılmaktadır.

  Bu sebeple herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına düzenlenen poliçeyi yanında bulundurmalarında fayda vardır. Vize başvurusunda seyahat sigortası ibraz edecek kişilerin poliçesinin, başvurudan önce diğer başvuru evrakları ile hazır olarak bulunması gerekmektedir. Konsolosluğa ibraz edilecek evrakların ve poliçenin elle düzenlenmiş olmaması gerekmektedir.

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası süresi nasıl belirlenmelidir?

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası süresi seyahat tarihine göre belirlenmelidir. Sigortanın geçerli olması için poliçenin en az seyahat tarihlerini kapsaması zorunludur. Sigorta, seyahat süresinden daha uzun bir dönemi de kapsayabilir. Uzun süreli sigorta yapılması kişinin tercihine, yapacağı başka seyahat planı varsa bu durumlara bağlı değişebilir.

  Fakat dikkat edilmesi gereken şey; sigortanın seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve seyahat dönüşünden bir gün sonra da bitirilmesi gerektiğidir. Kişi yakın tarihli başka yurt dışı seyahati planlıyorsa, tüm seyahatlerin tek bir sigorta tarafından kapsanması için uzun süreli bir sigorta da düzenlenebilir. Bu durumda ise ilk seyahatin başlangıç tarihinden bir gün önce başlaması ve son seyahatin dönüş tarihinden bir gün sonra bitirilmesi gerekmektedir.

  Seyahat sağlık sigortası süreleri en az bir gün ve en çok bir yıl olacak şekildedir. Vize başvurusunda ibraz edilecek poliçenin, başvuru evraklarında yer alan seyahat planı ile aynı tarihleri gösterir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Konsolosluğa ibraz edilen evrakların, bilgi ve beyanların tutarlı olması son derece önemlidir.

  Bu sebeple başvuru formunda yer alan seyahat başlangıç ve bitiş tarihleri, otel rezervasyonları, uçak rezervasyonları, vize talep dilekçesi ve seyahat sigortasında yer alan seyahat tarihlerinin ortak tarihlerde olması gerekmektedir.

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası nerede yapılır?

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası belirli sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Sigorta şirketleri ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda düzenlenen seyahat sigortasında bazı durumların gözden kaçması söz konusu olabilir.

  Kişinin seyahat planına en uygun sigortanın düzenlenmesi ve konsolosluğa ibraz edilen poliçede herhangi bir hata olmaması adına vize konusunda uzman biri ile görüşülmesinde fayda vardır. Özellikle sigorta tarihlerinde yapılan küçük bir yanlışlık bile sigortanın ve vize başvurusunun geçersiz sayılmasına sebep olacaktır.

  Uluslararası sigorta yaptırılması gereken Yeni Zelanda vize başvurularında düzenlenen poliçenin konsolosluk sigorta şartlarına uygun olması son derece önemlidir.

  Yeni Zelanda seyahat sigortası ne işe yarar?

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası kişiyi seyahat esnasında karşılaşacağı sağlık problemleri karşısında güvence altına almaktadır. Tüm seyahat sigortalarında ortak olarak ana teminatta yer alan acil durum riskleri karşısında gerekli güvenceler bulunur. Ana teminatta sağlığın korunmasına ilişkin konular bulunurken, ek teminatlarda ise seyahate ilişkin hususlar güvence altına alınmaktadır. Aşağıda listelenmiş ek teminatlar kişinin talebi doğrultusunda düzenlenmektedir.

  • Bagaj gecikmesi
  • Bagaj kaybedilmesi
  • Seyahatin iptal edilmesi, gecikmesi ya da yarıda kesilmesi
  • Pasaport kaybedilmesi gibi durumlarda oluşan kayıpları temin etmektedir.

  Yukarıdaki listede belirtilenler, ana teminata ek olarak düzenlenen teminatlardır. Her sigortada yer alan ana teminatlar ise aşağıdaki şekildedir

  1. Tıbbi tedavi teminatı
  2. Danışmanlık ve tıbbi bilgi teminatı
  3. Tıbbi nakil ya da seyahat teminatı
  4. Vefat teminatı

  İlk maddede belirtilen tıbbi tedavi teminatı, seyahat anında karşılaşılan herhangi sağlık probleminde devreye girmektedir. Seyahat esnasında hastalanan ya da yaralanan kişi için gerekli ayakta ya da hastanede yatarak aldığı tıbbi tedaviyi karşılamaktadır. Doktorun önerdiği ilaçlar, ameliyatlar ve acil ilaçlar de sigorta teminat limitleri dahilinde karşılanmaktadır.

  İkinci maddede belirtilen teminat ise Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası olan kişinin herhangi bir ihtiyacı halinde gerekli tıbbi danışmanlık hizmetini almasını sağlar. Seyahat edilen ülkede kişiye en yakın anlaşmalı sağlık ekip ile görüşmesi sağlanmaktadır.

  İlaç önerilmesi de tanı konması dışında gerekli tüm konularda danışmanlık alması sağlanmaktadır. Hastane, doktor, uzman doktor, eczane, nöbetçi eczane isimleri, telefon numaraları ve adresleri gibi konularda ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve tavsiyeler bu sağlık ekibi tarafından verilir.

  Üçüncü maddede yer alan teminat ise acil ve gerekli durumlarda devreye girmektedir. 24 saat içinde müdahale gerektiren tehlikeli durumlarda kara ya da hava ambulansları devreye girmektedir. Bu gibi bir risk ile karşı karşıya kalan kişinin sağlık merkezine nakli sağlanmaktadır. Son maddede yer alan vefat teminatı ise seyahat sırasında vefat eden kişinin cenaze defin, nakil ve cenazeye eşlik edecek kişinin yol masraflarının karşılanmasına yöneliktir.

  Yeni Zelanda seyahat sigortası ne zaman yapılır?

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası seyahate çıkmadan önce yapılmalıdır. Vize başvurularında poliçe ibraz edilmesi gereken durumlarda ise vize başvurusundan önce başvuru evrakları ile hazır olarak bulunması ve başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir. Yeni Zelanda dahil birçok ülkenin vize başvurularında sigorta gerekliliği bulunmaktadır. Genellikle Schengen ülkelerinde bu durum değişmemektedir. Sigorta gerekliliği bulunan ülkelere girişlerde sınır yetkilileri tarafından poliçe kontrolü yapılabilmektedir. Bu sebeple poliçenin seyahat esnasında bulundurulması gerekmektedir.

  Sigorta gerekliliği bulunmayan seyahatlerde de sigorta ile seyahat edilmesi son derece önemlidir. Seyahat sağlık sigortası olası sağlık problemlerinde kişinin maddi kayıp yaşamadan gerekli hizmeti almasını sağlamaktadır. Bundan dolayı Yeni Zelanda vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası da büyük önem taşır. Sigortadan yararlanmak isteyen herkesin adına poliçe düzenlenmesi şarttır.

  0 ile 75 yaş aralığında bulunan herkes için sigorta yapılabilir. Üst yaş sınırı sigorta şirketine bağlı değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda 80 yaşa kadar sigorta yapılabilir. Seyahat sigortasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur seyahat süresinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğidir.

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası fiyatları nasıl belirlenir?

  Seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat süresine göre değişiklik göstermektedir. Sürenin seyahat tarihlerine göre düzenlenmesi gerektiği için seyahatin uzamasına bağlı Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası fiyatları da artış göstermektedir.

  Ücretleri belirleyen bir diğer önemli unsur ise seyahat edilecek ülke ya da bölgedir. Sigorta kapsamı, Avrupa ülkeleri, Schengen ülkeleri ya da tüm dünya ülkeleri şeklinde çeşitli şekillerde yapılabilir. Ülkelere göre değişiklik gösteren teminat limitleri de sigorta ücretlerinde değişikliğe sebep olacaktır.

  Sigorta teminat limitlerinin 30.000 Euro ya da 50.000 USD olması gerekir. Teminat limitleri Amerika birleşik devletleri ve Kanada gibi ülkelerde 50.000 USD olarak belirlenmiştir. Schengen ve Avrupa ülkeleri için de 30.000 Euro teminatlı sigorta gerekliliği bulunmaktadır. Sigorta düzenlenirken kişisel bilgilerin ve seyahat planının girişlerinin yapılmasının ardından verilen bilgiler doğrultusunda sigorta ücreti belirlenmektedir.

  Sistem tarafından hesaplanan ücret kişiye bildirilmektedir. Kişinin onayı ile sigorta işlemleri tamamlanmaktadır. Başvuru sahibinin onayı sonucu sigorta onaylanır ve ödemeler yapılır. Seyahat sigortasının onaylanmasının ardından düzenlenen poliçe kişinin seyahati esnasında yanında bulunmalıdır.

  Yeni Zelanda covid 19 seyahat sigortası

  Yeni Zelanda covid 19 seyahat sigortası koronavirüsten kaynaklanan problemler karşısında kişinin sağlığını güvence altına almaktadır. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış bir virüstür. Bu süreçte planlanan yurt dışı seyahatlerinde endişe duymadan güven içinde seyahat etmenin yollarından biri de koronavirüs teminatı içeren bir seyahat sigortası yaptırmaktır.

  Pandemi sürecinde birçok alanda görüldüğü gibi sigortacılık alanında da çeşitli düzenlemeler görülmektedir. Covid-19 teminatlı sigorta, bu düzenlemeler sonucunda geliştirilen ürünlerden biridir. Sigorta oldukça kapsamlı olarak düzenlenmiştir.

  Yurt dışı seyahatlerinde yaşanan en büyük problemlerinden biri yapılan sağlık harcamalarının oldukça maliyetli olmasıdır. Kovid-19 teminatlı Yeni Zelanda yurtdışı seyahat sağlık sigortası ilgili sağlık hizmetinin alınması sonucu oluşabilecek maddi kaybın önlenmesini sağlamaktadır.

  Hastane nakli, ilaç alınması, tedavi, muayene ve konaklama gibi gerekli tüm ihtiyaçlarını kişi bütçesi sarsılmadan sağlayabilmektedir. Sağlık standardı düşük ülkelere seyahat edilmiş olsa dahi kişinin sigorta kapsamında en üst düzey sağlık hizmetini alması sağlanmaktadır.

  Koronavirüse özel Yeni Zelanda yurtdışı seyahat sigortası seyahatten önce yaptırılması gereken bir sigorta türüdür. Seyahat süresi boyunca geçerli olması için seyahat süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Yeni Zelanda covid 19 seyahat sigortası ile seyahat eden kişinin yalnızca sağlık harcamaları değil, koronavirüsten kaynaklı yaşadığı pek çok olumsuzluk, poliçede temin edilmiştir. Ana teminatlara bakılacak olursa genellikle aşağıdaki gibi listelenmektedir.

  • Koronavirüs teşhisinin konması için gerekli muayene ve yapılan testler, ayakta ya da yatarak tedavisi ile diğer tıbbi müdahaleler sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
  • Seyahati esnasında koronavirüs tespit edilen ve karantinaya alınan kişinin giyim ihtiyacı, yemek ihtiyacı ve uzayan konaklama (otel vb.) giderleri karşılanmaktadır.
  • İlaç masrafları sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
  • Koronavirüse özel Yeni Zelanda seyahat sigortası acil müdahale gerektiren durumlar karşısında ambulansla nakli sağlanmaktadır.
  • Kişi istediği anda tıbbi danışmanlık hizmeti alabilmektedir. İhtiyacına bağlı olarak sağlığa ilişkin herhangi bir konuda bilgi ve tavsiye alma hakkı vardır. Tıbbi danışmanlık hizmetinde ilaç önerilmesi ya da teşhis konması gibi konular yer almamaktadır.

  Yeni Zelanda seyahat sağlık sigortası Hermes Vizeden temin edilebilir.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!