close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar
  Hemen Vize Başvurusu Yap

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

  Bulgaristan Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni 4817 sayılı Türkiye’de yabancıların çalışma izni hakkında ki kanun gereği, yabancıların Türkiye’de ferdi ve bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni başvuruları online olarak yapılmaktadır.

  Bulgaristan Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzni Başvuru Yeri

  Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen Bulgaristan vatandaşları için çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na yapılan müracaatla gerçekleşmektedir. Yapılan başvurular ise yurt içi ve yurt dışı başvurularına göre değişiklik gösterecektir.

  Çalışma İzni İptali

  Türkiye’de çalışan Bulgaristan vatandaşlarının ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Bulgaristan çalışma izin talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi, belge verildiğinin tespit edilmesi halinde bakanlıkça verilen çalışma izni iptal edilir.

  Bulgaristan Oturum ve Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  Bulgaristan Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?

  Çalışma izni için ne gerekli?

  Türkiye’de çalışacak olan Bulgaristan vatandaşları oturum izni olarak bilinen ikamet teskeresi almaları gerekmektedir. Akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak yabancılar çalışma izni almaları kanuni bir zorunluluktur.

  Çalışma izni almak isteyen Bulgaristan vatandaşları, kendi ülkelerinde bulunan Bulgaristan – Türkiye Konsolosluklarına başvuru yaparak, çalışma izni işlemlerini başlatabilirler. Türkiye’de çalışacağı kurum veya işveren ise gerekli belgeleri hazırlamalıdır.

  Yurt dışından Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir mi?

  Yurtdışından çalışma izni için başvuru yapılabilmektedir. Bu esasında da, Bulgaristan vatandaşları ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine online olarak çalışma izni için müracaat da bulunabilirler.

  Çalışma İzni Çeşitleri?

  4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanuna ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre yapılması gerekmektedir. Bulgaristan vatandaşları alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız kendi kuracağı işte de çalışabilmektedirler.

  Buna göre çalışma izninin 3 gurupta verilmesi düşünülerek, düzenleme yapılırken süreli çalışma izni başvurusu yapılır. Ayrıca süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni bu yeni düzenlemelerdir.

  İlk Çalışma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Bulgaristan Vatandaşlarından İstenen Evrak ve Belgeler

  Türkiye’de çalışacak olan Bulgaristan vatandaşlarından istenen evraklar çalışma izin çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.

  Bulgaristan Uyruklu Personel İstihdam Edecek Kurum ve Kuruluştan İstenen Belgeler

  Bulgaristan vatandaşı istihdam edecek kurum ve kuruluşlar çalışanının, talepte bulunduğu iznin türüne göre istenen belgelerde değişiklik gösterecektir.

  Bulgaristan Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilmesi Halinde Başvurulacak Yasal Yollar

  Türkiye’de çalışan Bulgaristan vatandaşlarının çalışma izin başvurusunun olumlu veya olumsuz değerlendirilmesine bakanlık karar vermektedir. Yapılan başvuru reddedilmesi halinde başvuru yapabileceği yasal yol şu şekildedir. Bulgaristan vatandaşı veya Bulgaristan vatandaşının muhatap olduğu işvereni 30 gün içerisinde bakanlığa itirazda bulunma hakkına sahiptir.

  Çalışma Bakanlığı itirazı yerinde bulmaması ve ret kararında direnmesi halinde. Başvuru yapan ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptirler.

  Çalışma İzin Belgesi Geçerliliğini Nasıl Kaybeder

  Bulgaristan vatandaşlarının çalışma izin belgeleri birçok gerekçe ile hükmünü kaybedebilir.

  İkamet teskeresinin geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

  Pasaport geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

  Yine sorumluluğunu yerine getirmeyip kesintisiz olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması durumunda Bulgaristan vatandaşları çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybedecektir.

  Çalışma İzni Süresini Nasıl Uzatabilirim?

  Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatma talebinde bulunabilirler. Bunun için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan izin süresi bitmeden çalışma izni süresinin bitimine 60 gün süreç içirişinde gerçekleştirilebilmektedir.

  Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak aynı görev ve aynı işyeri için istenebilmektedir. Bu şartlarda yabancı çalışma süresi kademeli olarak uzatılabilir.

  Yabancılara çalışma izni almak kaç para?

  Çalışma izni ücretleri başvuru süresine göre değişkenlik göstermektedir.

  T.C. Vatandaşı İle Evli Olan Bulgaristan Vatandaşlarının Çalışma İzni Almasına Gerek Var mı?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. İkamete ilişkin süre koşulu aranmazken, Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar.

  Evli kalınan süre üç yılı doldurmamış ve evlilik sona ermiş olabilir. Evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde ise çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu tip bir özellik taşıyan belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bulgaristan vatandaşlarına verdiği çalışma izin belgelerine konuyla ilgili açıklama belirtecektir.

  Bulgar vatandaşların Türkiye’de çalışma izni alabilmeleri için gereken başvuru Türkiye’den veya yurt dışından yapılabilir.

  İlginizi Çekebilir  Bulgaristan Vatandaşının Eşine ve Çocuğuna Oturum İzni Çıkartması

  Yurt dışından yapılacak başvurularda Bulgaristan, çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarında iş sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Türkiye’deki işverenin, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile bakanlık, Bulgaristan’daki Türk Konsolosluklarından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri, elektronik ortamda yürütür.

  Başvuru için gerekli belgelerin yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde yapılacak elektronik başvurunun ardından işverenince bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni değerlendirme

  Başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygun bulunarak çalışma izin belgesi düzenlenen Bulgaristan vatandaşlarının en geç doksan gün içinde Türkiye’ye giriş yapmaları gerekmektedir.

  Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen oturma izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni bulunan yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdaki Bulgar vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Başvuru için gerekli belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekli hallerde ilgili bakanlık ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurularını sonuçlandırır. Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

  Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının bakanlıkça tespiti halinde, eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda otuz günlük süre eksik evrakların bakanlığa intikal ettiği tarih itibarıyla başlar.

  Bakanlık çalışma izin başvurusuna ilişkin olumlu veya olumsuz kararını, yurt dışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere (Dışişleri Bakanlığı kanalıyla) ilgili Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan’daki Konsolosluklarına de bildirir. Yurt içinden yapılan başvurularda ise Bulgar vatandaşına veya işverene bildirilir.

  Türkiye’de istihdam edilecek yabancıların(Bulgar vatandaşlarının) çalışma iznine ilişkin usul ve esaslar eğitim sektörü, ev hizmetleri sektörü, sağlık sektörü, turizm sektörü, havacılık sektörü, eğlence sektörü.

  Diğer sektörlerin yanı sıra doğrudan yabancı yatırımlar, özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar, mesleki hizmetler ve irtibat büroları için farklılık göstermektedir. Aşağıdaki bilgiler, doğrudan yabancı yatırımlardaki çalışma izni sürecine yönelik usul ve esasları içermektedir.

  1.1. Bulgaristan vatandaşlarından İlk Başvuruda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler

  • Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılacak ve ayrıca kâğıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
  • Yabancı personel başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
  • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • İş yerinin Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dâhil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Bulgar vatandaşı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

  1.2. İlk Başvuruda Yabancıdan (Bulgar Vatandaşından) İstenen Belgeler

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni müracaatı için dikkat edilmesi gereken esaslar: Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

  • Yurt içinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen oturma izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni örneği (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli oturma izni olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur. Ancak, Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* kriterlerinden en az birini karşılayan şirketlerde istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancının Türkiye’de kanuni olarak bulunduğunun (Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış yazı veya pasaportun vize ve giriş tarihini gösterir kısmının onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlanması halinde çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilmektedir. Bu kapsamda çalışma izni verilen kilit personel statüsündeki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden çalışma vizesi alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekmektedir.
  • Yabancının kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde öngörülen bilgi ve belgeler (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Pasaport sureti (Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir. Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden ve ayrıca kâğıt ortamında da gönderilecektir.)
  • Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi’ (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  1. Uzatma Başvurusu
  İlginizi Çekebilir  Bulgaristan Mavi Kart Başvuru

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni uzatma başvurusu:

  Çalışma izninin uzatılması talebi, başvuru formu ve uygulama yönetmeliği ekinde belirtilen belgelere önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

  Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının öncelikle elektronik ortamda yapılması zorunludur. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi gerekmektedir.

  İnternet ortamında alınan barkotlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından kâğıt ortamında imzalanarak yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte internet üzerinden yapılan başvurunun onaylanmasını takip eden altı işgünü içinde şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.

  Çalışma izninin uzatılması talebinin iznin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede yapılması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da değerlendirmeye alınır. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

  Geçerli oturma izni ibrazıyla yapılan çalışma izni uzatma başvurularında (yurt içinden yapılan ilk başvurularda olduğu gibi). Elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde istenen belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.

  Bir yıllık kanuni çalışma izin süresinden sonra, aynı iş yeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere mevcut çalışma izni için iki yıl süreyle uzatım talebinde bulunulabilir. Toplam üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, mevcut çalışma izni ilave üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılar süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

  2.1. Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’de Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler

  • Çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılacak ve ayrıca kâğıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
  • Yabancı personel başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
  • Değişiklik olması halinde, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge (Bu bilgiye Maliye Bakanlığı kayıtlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından internet üzerinden erişilecektir.)
  • Başvuru formunda belirtilen yabancının Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı sicil numarası ile iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası üzerinden iş yerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği bilgisi (Bu bilgi Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından internet üzerinden kontrol edilecektir.)
  • Bulgaristan vatandaşı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  İlginizi Çekebilir  Bulgar Pasaportunun Süresini Uzatmak

  2.2. Uzatma Başvurusunda (Bulgar vatandaşı) Çalışma izni için yabancıdan İstenen Belgeler

  • Pasaport sureti (Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir. Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı oturma izni (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

  Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar

  Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Bulgaristan vatandaşı Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik’ kapsamında çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuştur. Çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir.

  Bu kapsam dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilmektedir. Çalışma izin başvuruları yukarıda belirtilen genel hükümlere (4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri) tabidir. Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni doğrultusunda bilgilendirme.

  Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin kapsamını iki temel şart belirler:

  • Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar (irtibat büroları dâhil)
  • Yabancı uyruklu kilit personel

  Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder (2013 yılı değerleri):

  • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.062.691 Türk lirası olması kaydıyla. Şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 79,8 milyon Türk Lirası olması
  • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.062.691 Türk lirası olması kaydıyla. Şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD doları olması
  • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.062.691 Türk lirası olması kaydıyla. Şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi
  • Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 26,6 milyon Türk lirası olması
  • Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması

  Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni başvuru ile ilgili şartlar.

  1. a) Aşağıdaki alanlardan en az birinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi olması gerekmektedir. Şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı. Buna benzeri mevkilerde görev yapan kişi
  • Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak
  • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek
  • Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek
  • Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak
  1. b) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi
  2. c) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi

  Bulgaria vatandaşı Yabancıların Çalışma İzninde Harç : 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde verilecek izin süresine göre harç yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.