close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

  A – AMERİKA VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE VİZESİ

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni prosedürüne göre Resmi ve Umuma Mahsus Pasaport sahipleri vize sahibi olma zorunluluğuna tabi tutulmaktadır. 90 gün ikamet hakkı sunan giriş vizeleri dış temsilciliklerimiz aracılığı ile veya www.evisa.gov.tr web sitesi üzerinden e-vize olarak alınabilmektedir. Diplomatik pasaport hamili kişilere turistik amaçlı seyahatlerinde temsilciliğin uygun görmesi halinde 5 yıl süreli vize verilebilmektedir.

  Türkiye sınırları içerisine seyahat etmek isteyen ve Türkiye’de 3 aydan daha süre ikamet etmek isteyen Umuma Mahsus Pasaport sahibi ABD vatandaşlarının Amerika’da bulunan Türkiye temsilciliklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşamamak adına vize işlemlerinin seyahat tarihinin en az 1 ay öncesinden yapılması tavsiye edilmektedir.

  Amerika vatandaşları dahil olmak üzere tüm yabancı vatandaşlar için vizeler Türkiye sınırlarına giriş için mutlak hak sağlamamaktadır. Türkiye giriş izni ile ilgili nihai karar sınır makamları tarafından verilmektedir. Vize başvuru aşamasında talep edilen vize harcı, başvurunun menfi sonuç alması halinde iade edilmemektedir. Türkiye seyahati öncesinde vize başvuru sahiplerinin seyahat sürelerini kapsayacak geçerli sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni doğrultusunda vize ve vize muafiyeti ile 6 ay içerisinde 90 gün ikame hakkı verilmektedir. Türkiye’de 180 gün içerisinde 90 günden fazla ikamet edilememesi şartı tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. 90 günden daha uzun sürede Türkiye’de ikamet etmek isteyen kişilerin İl Göç Müdürlüklerine Kısa Süreli İkamet başvurusunda bulunmaları ve ikamet sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

  Çift pasaport sahibi yabancı ülke vatandaşlarının 180 gün içerisinde ayrı ayrı 90’ar gün ikamet etme hakları bulunmamaktadır. Herhangi bir amaç doğrultusunda Türkiye seyahati gerçekleştirecek 18 yaş altı Amerika vatandaşlarının izin belgesi sunmaları gerekmektedir. 18 yaş altı başvuru sahibinin başvuru aşamasında anne ve baba iznini gösteren muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedir. Ebeveynlerin ayrılması veya birinin hayatta olmaması halinde, velayeti gösteren belgenin sunulması şartı aranmaktadır.

  Türkiye E-Vize Uygulaması Nedir?

  E-Vize, Türkiye sınır kapılarında kullanılan bandrol ve kaşe ile tahsis edilen vizelerin yerini almış bulunmaktadır. E-vize başvurusu internet ortamından talep edilen bilgilerin girilmesi ve vize ücretinin kredi kartı ile ödenmesi halinde yapılabilmektedir. Elektronik vize başvurusunun olumlu olarak sonuçlanması halinde vize başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Başvuru sahiplerinin kağıt ortamına aktarılmış e-vizelerini seyahat sürelerine boyunca yanlarında taşımaları gerekmektedir.

  Vize zorunluluğuna tabi olan Resmi ve Umuma Mahsus Pasaport sahipleri vizelerini e-vize olarak alabilmektedir. Çalışma ve eğitim vizesi başvuruları elektronik ortamda yapılabilmektedir. Fakat başvuru sahiplerinin Amerika’da bulunan Türkiye temsilciliklerinde şahsen bulunmaları şartı aranmaktadır.

  Pasaport Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

  Türkiye seyahati gerçekleştiren Amerika vatandaşlarının vize, vize muafiyeti ve oturum izni sürelerinin bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerliliği olan pasaport ibraz etmeleri gerekmektedir. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin 10 yıldan eski olmaması şartı aranmaktadır. Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni dahilinde eski, yıpranmış, fotoğraf bulunmayan, yazıları silinmiş pasaport ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

  Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

  90 günden uzun süreli turistik ziyaretler için başvuru sahiplerinin oturum izni almaları gerekmektedir. Türkiye dış temsilcilikleri tarafından verilen vize süresi 90 günü aşmamaktadır.

  90 günden kısa sürecek turistik vize başvuruları için talep edilen evrakların ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Başvuru aşamasında davet mektubu sunulması halinde mektup içerisinde davet sahibinin kimlik bilgileri, iletişim ve ulaşım bilgileri, davetli ismi ve aralarında akrabalık bağı olup olmadığı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

  Davet sahibi tarafın bir kurum olması halinde vergi bilgilerinin sunulması gerekmektedir. Davet sahibinin mektup içerisinde başvuru sahibine ait yiyecek ve konaklama masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını beyan etmesi gerekmektedir. Başvuru ve davet sahibinin yeterli ve düzenli imkanlara sahip olması şartı bulunmaktadır.

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni – Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

  Amerika vatandaşlarının Türkiye Çalışma İzni başvurularını Amerika’da bulunan Türkiye temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir. Çalışma vizesi başvurusuna paralel olarak bünyelerinde çalışacakları Türk firma yetkililerinin eş zamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye Çalışma İzni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılmaktadır. Çalışma izni aynı zamanda Türkiye’de ikamet izni yerine geçmektedir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvurusu kabul edilen Amerika vatandaşlarından ayrıca talep edilenler bulunmaktadır. Amerika vatandaşından bu aşamada Türk temsilciliklerine Giriş Vizesi Harcı, İkamet Harcı ve Çalışma İzin Belgesi Harcı tahsis edilmektedir. Çalışma İzin Kartı Türkiye sınırları içerisinde ikamet izni yerine geçmektedir. Türkiye dış temsilcilikleri tarafından verilen Çalışma Meşruhatlı Vize Türkiye’ye giriş amaçlı olarak en fazla 90 gün süreli verilmektedir.

  Türkiye Staj Vizesi / Çalışma İzni Muafiyetleri

  Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşecek olan her türlü staj için başvuru sahibinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmış çalışma izni sahibi olması gerekmektedir.

  Belirtilen ilke ile birlikte aşağıda bulunan şartlara haiz olan başvuru sahiplerinin çalışma izni başvurusu gerçekleştirme zorunlulukları bulunmamaktadır.

  • T.C. taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmeler dahilinde çalışma izninden muaf tutulanlar,
  • Yurt dışı daimi ikamet sahibi olarak ilmi, sanatsal ve kültürel etkinlikler için 30 günden az, sportif faaliyetler için 120 günden az süreli olarak Türkiye seyahati gerçekleştirecek yabancılar,
  • Türkiye’ye ithal edilmiş olan makina ve ekipman montajı, bakım ve onarımı, kullanıma ilişkin eğitimler, ekipmanı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların onarımı amacı ile durum ibraz edilmesi ve seyahatin 1 yıl içerisinde 3 ayı geçmemek şartı ile seyahat edenler,
  • Türkiye’den ihraç edilen veya Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitimler için giriş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde toplam 3 ayı geçmeyecek şekilde ve durumun kanıtlanması koşulu ile seyahat edenler,
  • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında gerçekleşecek fuar ve sirklerde gösteri veya etkinlikte görevli olarak Türkiye’de giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve durumun kanıtlanması şartı ile ikamet edenler,
  • Eğitim süresi ile sınırlı olmak 2 yılı geçmemek şartı ile üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarına eğitim amacı ile durumun kanıtlanması şartı ile seyahat edenler,
  • Sosyo-kültürel ve teknik alanlar eğitim konularında 6 ay süresini aşmayacak şekilde Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarca bildirilenler,
  • Ulusal Ajans tarafından yürütülen programlar dahilinde gelen yabancılar,
  • Uluslararası stajyer öğrenci programı dahilinde gelen stajyerler,
  • Çalışma süresi 8 ayı aşmayacak şekilde tur operatörü temsilcisi olarak gelenler,
  • Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından talepleri uygun görülen yabancı futbolcu, sporcu ve antrenörler,
  • Türk Uluslararası Gemi Sicili kaydı olan, ilgili makamdan Uygunluk Onayı Belgesi edinmiş ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli gemi adamlar,
  • Türkiye AB Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde bulunan uzmanlar.
  Önemli Not
  55.madde dahilinde Türkiye sınırları içerisine seyahat eden bu yabancı ülke vatandaşlarının Kısa Dönem İkamet İzni adı altında oturum izinleri İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

  Vize Muafiyet Süreleri uzatılamamaktadır. Muafiyet sahibi yabancıları bir takvim yılı içerisinde muafiyet haklarından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için yabancı ülke vatandaşının daha önce aynı amaçla aldığı oturum izninin bitiş süresinden itibaren 3 ay geçmiş olması gerekmektedir. Muafiyet süresinden daha uzun süre çalışmak istenmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

  Basın Meşruhatlı Vize

  Geçici olarak Türkiye seyahati gerçekleştirecek daimi göreve atanmamış Amerika basın mensuplarından Basın Meşruhatlı Vize talep edilmemektedir. Vize zorunluluğuna tabi ülke vatandaşı olan basın mensuplarının turistik vize sahibi olmaları yeterli görülmektedir. Kısa dönem oturum izni bulunan medya mensuplarının ayrıca çalışma izni sahibi olması şartı aranmamaktadır. Türkiye sınırları içerisinde uzun süre görev yapacak ataması gerçekleşmiş medya mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmektedir.

  Tur Operatörü Vizesi

  Tur Operatörü temsilcisi Amerika vatandaşları, 8 aydan daha kısa sürecek görevleri için çalışma izninden muaf tutulmaktadır. İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep eden tur operatörü temsilcisi Amerika vatandaşlarının başvuruları Turizm Vizesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

  Taşımacılık Vizesi

  Taşımacılık vizesi başvurusunda bulunan Amerika vatandaşlarına, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 1 yıl geçerli ve çok girişli vize verilebilmektedir.

  Din Kuruluşu Personeli

  Türkiye’de bulunan yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görev yapacak Amerika vatandaşı personelin çalışma izinleri istisnai kapsamda bulunmaktadır. Din personeli çalışma izni başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmaktadır. Türkiye’de çalışmak üzere oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir.

  Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi Vizesi

  • Kazı ve Araştırma amacı ile seyahat edecek kişilerin Amerika bulunan Türk temsilciliklerinden amacına uygun vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
  • Türkiye sınırları içerisine film ve belgesel çekimi amacı ile gelecek Amerika vatandaşlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve ilgili Valilik izni sahibi olmaları gerekmektedir.
  • Türkiye sınırları içerisinde arkeolojik, jeolojik, tarihsel, sosyolojik ve doğaya ait konular üzerine yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, video kayıt, ses bandı, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğru müracaat edilmektedir. Bunlar dışında olan arkeolojik kazılar ve sualtı araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin ayrı bir yol izlenmektedir. Bu durumda Türkiye içerisinde ve Amerika’da temsilcilikler aracılığı ile Türk Dışişleri Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.

  Türkiye’de Çalışma ve Oturum İzni
  B – TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ

  Yabancı ülke vatandaşları T.C. sınırları içerisinde kısa süreli, aile, öğrenci, uzun süreli, insani ve insan ticareti mağduru oturum izni türleri ile ikamet edebilmektedir. Geçerli oturum izni bulunan Amerika vatandaşları vize başvurusunda bulunmadan Türkiye sınır kapılarından giriş yapabilmektedir. ABD vatandaşlarının Türkiye’de sahip oldukları çalışma izni ve muafiyet belgeleri oturum izni olarak kabul edilmektedir. T.C. sınırları içerisinde vize ve vize muafiyeti süresinden veya 90 günden daha uzun süre ikamet edecek kişilerin oturma izni sahibi olmaları gerekmektedir.

  Oturum izni başvurusu Amerika sınırları içerisinde bulunan Türk temsilciliklerinden yapılmaktadır. Geçerli vize ve vize muafiyeti ile Türkiye’ye gelen ABD vatandaşlarının oturum izni başvuruları ikinci bir düzenlemeye kadar Valilik tarafından kabul edilmektedir. Oturum izni başvurusu sırasında Amerika vatandaşlarından talep ettikleri ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun geçerliliği bulunan pasaport talep edilmektedir.

  Amerika vatandaşlarının Türkiye sınırları içerisinden oturum izni başvurularını sahip oldukları vize veya vize muafiyet süresi sona ermeden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Oturma izni başvuruları en fazla 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Oturum izni, ikamet amacına uygun olarak herkes için ayrı düzenlenmektedir. Başvurunun sonuçlanması ile birlikte belge ikamet adresine gönderilmektedir.

  E-İkamet Başvurusu

  T.C. sınırları içerisinden yapılan oturum izni ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılmaktadır. İlk kez oturum izni başvurusunda bulunan ABD vatandaşlarının sistem üzerinden verilen randevu gün ve saatinde ikamet bölgelerindeki İl Göç İdaresinde bulunmaları gerekmektedir. Oturum izni uzatma başvuru aşamasında talep edilen evraklar PTT iadeli taahhütlü olarak veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki İl Göç İdaresine gönderilmesi gerekmektedir.

  ABD vatandaşlarının oturum izni sürelerinin dolmasına 60 gün kalması öncesinde oturum izni uzatma başvurularını yapmaları gerekmektedir. Oturum izni uzatma başvurusunda e-ikamet sisteminden bir ücrete tabi tutulmayan müracaat belgesi verilmektedir. ABD vatandaşlarının oturum izni sona ermiş olsa dahi uzatma başvurusu sonuçlanana kadar müracaat belgesi ile Türkiye’de ikamet etme hakları bulunmaktadır. Ülke sınırları içerisinden çıkış yapılacak olması halinde bu belgenin bulunulan ilin İl Göç İdaresinden onaylatılması gerekmektedir.

  Türkiye’de Oturum İzni Başvurusu

  Amerika Vatandaşları İçin Türkiye’de Kısa Dönem Oturma İzni

  Kısa dönem oturma izni en fazla 1 yıl süreli olarak verilmektedir. T.C. sınırları içerisinde taşınmaz malı olan ve Türkiye’ye ticari bağlantı veya iş kurma amacı ile seyahat edecek ABD vatandaşlarının talep edilen evrakları ilgili İl Göç Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu Gerekli Evrakları

  • Oturum izni başvuru formu
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • T.C. sınırları içerisinde kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmanın beyan edildiği belge
  • Söz konusu konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıda yer alanlardan herhangi biri yeterli sayılmaktadır.)
   • Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde faydalanılabilecek olduğunu gösteren belge
   • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi
   • Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası sahibi olma amacı ile yapılan başvuruya dair belge
   • Özel sağlık sigortası

  *Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklu vatandaşlardan talep edilmektedir.

  Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu Gerekli Evrakları
  • Oturum izni başvuru formu
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • T.C. sınırları içerisinde kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmanın beyan edildiği belge
  • Söz konusu konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Önceki oturum izni belgesinin ibrazı
  • Talep edilmesi halinde ilişki kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu ve benzeri belgeler**
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıda yer alanlardan herhangi biri yeterli sayılmaktadır.)
   • Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde faydalanılabilecek olduğunu gösteren belge
   • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi
   • Özel sağlık sigortası

  *Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklu vatandaşlardan talep edilmektedir.
  **T.C. sınırları dahilinde ticari bağlantı veya iş kurma amacı ile bulunan yabancı uyruklu vatandaşlardan talep edilmektedir.

  Amerika Vatandaşları İçin Türkiye’de Uzun Dönem Oturma İzni

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni prosedürleri dahilinde uzun dönem oturum izinleri için Türkiye’de en az 8 yıl aralıksız olarak ikamet edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmiş olan Amerika vatandaşlarının talep edilen belgeleri ilgili İl Göç İdaresine ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu Gerekli Evrakları

  • Oturum izni başvuru formu
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • Önceki oturum izni belgesinin ibrazı
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Başvuru sahibi Amerika vatandaşının son 3 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını beyan eden belge
  • T.C. sınırları içerisinde kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmanın beyan edildiği belge
  • Adli sicil kaydı
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıda yer alanlardan herhangi biri yeterli sayılmaktadır.)
   • Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri dahilinde faydalanılabilecek olduğunu gösteren belge
   • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş provizyon belgesi
   • Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası sahibi olma amacı ile yapılan başvuruya dair belge
   • Özel sağlık sigortası
  • Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olduğunu gösteren belge

  Uzatma Başvurusu

  Uzun dönem oturum izni süresiz olarak verilir ve uzatılamaz.

  İkamet / Oturum İzni Muafiyeti Sahibi Yabancılar

  1. Vize ve vize muafiyet süresi dahilinde T.C. sınırları içerisinde bulunanlar,
  2. Vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
  3. Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesi bulunanlar,
  4. T.C. taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmeler dahilinde çalışma izninden muaf tutulanlar, (Türkiye’deki görevlerinin sona ermesinin ardından ikamet etmeye devam edecek olmaları halinde ayrıca izin alınmalıdır. İkamet edilecek valiliğe en geç 10 gün içerisinde herhangi bir ikamet izni türü için başvuru yapmaları gerekmektedir.)
  5. Türkiye’de görevli olan diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile sınırlı olmak üzere, Dış Bakanlığınca bildirilenler, (Türkiye’deki görevlerinin sona ermesinin ardından ikamet etmeye devam edecek olmaları halinde ayrıca izin alınmalıdır. İkamet edilecek valiliğe en geç 10 gün içerisinde herhangi bir ikamet izni türü için başvuru yapmaları gerekmektedir.)
  6. Uluslararası kuruluşların Türkiye’de bulunan temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalar dahilinde belirlenmiş olanlar, (Türkiye’deki görevlerinin sona ermesinin ardından ikamet etmeye devam edecek olmaları halinde ayrıca izin alınmalıdır. İkamet edilecek valiliğe en geç 10 gün içerisinde herhangi bir ikamet izni türü için başvuru yapmaları gerekmektedir.)
  7. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi sahipleri,
  8. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahipleri,
  9. Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahipleri,
  10. Geçerli Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni sahibi olanlar

  C – AMERİKA VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ

  T.C. sınırları içerisinden çalışma izni başvurusunda bulunan Amerika vatandaşları 6735 sayılı kanuna tabi tutulmaktadır. Son şekli verilen söz konusu kanun 13.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) karar merciidir.

  Çalışma izni başvuruları Amerika vatandaşları tarafından Amerika’da bulunan Türk temsilciliklerine doğrudan yapılmaktadır. Amerika vatandaşlarını bünyelerinde çalıştıracak olan Türk şirket yetkilileri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online olarak başvuru yapmaktadır. Şirket yetkililerinin başvuruları gerekli evrakları Bakanlığa iletmesi ile gerçekleştirilmektedir.

  Amerika Vatandaşları İçin Türkiye’de Çalışma İzni

  Amerika Sınırları İçinden Çalışma İzni Başvurusu

  Amerika vatandaşlarının Amerika sınırları içerisinden çalışma izni başvurularını Türkiye temsilciliklerine gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru aşamasında Türkiye’deki işveren ile imzalanmış iş sözleşmesi veya atama/görevlendirme yazısını temsilciliğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Amerika vatandaşlarına temsilcilik tarafından bir referans numarası verilmektedir. Başvuru sahibinin söz konusu referans numarasını Türkiye’deki işverene iletmesi gerekmektedir. Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekilinin PTT’den alınan e-devlet şifresi ve söz konusu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

  Türkiye Dış Temsilciliği üzerinden yapılan başvuruyu takip eden 10 iş günü içerisinde Türkiye’deki işverenin çalışma izni başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruyu takip eden aynı 10 iş günü içerisinde gerekli belgelerin ÇSGB’ye ulaştırılması şartı aranmaktadır. Amerika vatandaşının T.C. sınırları içerisinde bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzasının bulunduğun iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

  Türkiye Sınırları İçinden Çalışma İzni Başvurusu

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni prosedürüne göre Amerika vatandaşları için işverenler çalışma izni başvurularını yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapmaktadır. Çalışma izni başvurularında Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe bağlı olarak en az 6 ay süreli ikamet izni almış ve bu iznin sona ermemiş olması gerekmektedir.

  Çalışma izni başvurusunun internet ortamı aracılığıyla online olarak tamamlanmasının ardından başvuru formu ve dilekçenin 6 iş günü içerisinde ÇSGB’ye gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

  Türkiye Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye Çalışma İzni Gerekli Belgeleri

  Türkiye Çalışma İzni İlk Başvurusu Gerekli Evrakları

  • Türkiye’de öğrenim amaçlı oturum izinleri hariç olmak üzere yurt içinden yapılacak başvurularda müracaat tarihinde geçerli olan en az 6 ay süreli ikamet izni örneği (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Çalışma izni başvurusunda bulunan Amerika vatandaşının geçerli ikamet izni bulunmaması halinde başvuru sahibinin Amerika’daki Türk temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösteren belge ile çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. Ayrıca Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar ölçütlerinden asgari birini karşılayan şirketlerde çalışacak kilit personel statüsünde ABD vatandaşının Türkiye’de yasal olarak bulunduğunun (Emniyet Müdürlüğü’nden alınan yazı veya pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösteren kısmından onaylı örneğinin ibraz edilmesi ile) kanıtlanması halinde çalışma izni başvurusu direkt olarak ÇSGB’ye yapılabilmektedir.
  • Amerika vatandaşı başvuru sahibinin kilit personel olması halinde Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı hakkında yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilmiş olan bilgi ve belgeler (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Pasaport kopyası. (Pasaport yazılarının latin harfleri dışında bir alfabe ile yazılı olması durumunda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış olan ve resmi makamlar tarafından onaylanmış olan diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Başvuru sahibinin yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uygunluğuna göre alınacak Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  Türkiye Çalışma İzni İlk Başvurusunda Kurumdan Talep Edilen Gerekli Evraklar
  • Amerika vatandaşına ait çalışma izni müracaat dilekçesi (Dilekçenin elektronik başvurusu aşamasında taratılması ve işveren tarafından kağıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
  • Amerika personel müracaat formu (Elektronik ortamda doldurulmuş formun çıktısının alınması, işveren ve başvuru sahibi tarafından imzalanması ve posta ile bir nüshasının ÇSGB’ye gönderilmesi gerekmektedir. İşveren ve başvuru sahibinin ıslak imzalarının bulunmaması halinde iki taraf arasında yapılan iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin bulunmaması halinde başvuru işleme alınamamaktadır.)
  • İşveren kuruluşun sermaye ve ortaklık yapısını gösteren en son tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış son yıla ait bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • İş yerinin Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında yer alması halinde bu durumu kanıtlayan dökümanlar (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere ait projeleri gerçekleştirecek olan kuruluşların, konsorsiyumlar dahil, işi yüklendiklerini belirten belge (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Müteahhitlik, mühendislik, mimarlık ve danışmanlık hizmeti çerçevesinde bulunan yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslek içerisinde Türk mühendis, mimar, şehir plancısı istihdam edildiğini ispat eden maaş bordrosu (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Bünyesinde ABD vatandaşı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi olan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletnamesi veya aynı kişinin aynı kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösteren belge (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)

  Amerika Vatandaşı Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

  Çalışma izni uzatma başvurusu, Amerika vatandaşı veya işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır. Çalışma izni ve çalışma izni uzatma başvurularının ilk olarak elektronik ortamda yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından onaylanan çalışma izni ve uzatma başvurularının geçerli olabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu aşamada internet ortamından alınan barkodlu başvuru formunun başvuru sahibi ve Türk işveren tarafından kağıt ortamından imzalanması gerekmektedir. Başvuru formunun ekinde belirtilen diğer dökümanla birlikte, onay tarihini takip eden 6 gün içerisinde internet üzerinden, şahsen veya posta ile ÇSGB’ye gönderilmesi gerekmektedir.

  Çalışma izni uzatma başvurusunun, izin bitiş tarihinden geçmişe doğru en fazla iki aylık süre içerisinde yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma izni süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılan uzatma başvuruları kabul edilmektedir. Belirtilen süreden sonra yapılan başvurular ilk kez başvuru gerçekleştiren yabancılara uygulanan esaslara tabi tutulmaktadır. Geçerli oturum izninin ibraz edilmesi ile yapılan uzatma başvurularında elektronik başvuruyu takip eden 6 iş günü içerisinde talep edilen belgelerin ÇSGB’ye ulaştırılması gerekmektedir.

  Bir yıllık yasal çalışma izni süresinin ardından aynı iş yeri ve aynı meslekte bulunulması kaydıyla mevcut çalışma izni 2 yıl süreyle uzatılabilmektedir. Toplamda 3 yıl yasal çalışma süresinin sonunda, aynı meslek ve istenilen işverenin yanında çalışılması kaydıyla mevcut çalışma izni en 3 yıl süreli olarak uzatılabilmektedir. T.C. sınırları içerisinde en az 8 yıl kesintisiz ve kanuni olarak oturan veya toplam 8 yıllık yasal çalışma olan Amerika vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir.

  Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda Başvuru Sahibinden Talep Edilen Belgeler
  • Pasaport fotokopisi (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Önceki çalışma izni belgesi ve üst yazısı (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş çalışma izin sürelerini kapsayan oturma izni (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • Mimar, mühendis ve şehir planlamacısı olarak çalışma izni verilen yabancı uyruklu vatandaşların 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası 36. maddesine dayalı olarak alınması gereken geçici üyelik belgesi Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)

  Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan Talep Edilen Belgeler

  • Amerika vatandaşı personel çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi (Dilekçenin elektronik başvurusu aşamasında taratılması ve işveren tarafından kağıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
  • Amerika vatandaşı personel başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulmuş formun çıktısının alınması, işveren ve başvuru sahibi tarafından imzalanması ve posta ile bir nüshasının ÇSGB’ye gönderilmesi gerekmektedir. İşveren ve başvuru sahibinin ıslak imzalarının bulunmaması halinde iki taraf arasında yapılan iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin bulunmaması halinde başvuru işleme alınamamaktadır.
  • Herhangi bir değişiklik olması halinde kuruluşun son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)
  • İş yerinin vergi borcu bulunmadığını gösteren belge (Bu belgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı kayıtları üzerinden internet ortamında erişim sağlanmaktadır.)
  • Amerika vatandaşı personeli bünyesinde çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gösteren belge (Bu belgeye Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları aracılığıyla ÇSGB tarafından internet üzerinden ulaşılmaktadır.)
  • Bünyesinde ABD vatandaşı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi olan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletnamesi veya aynı kişinin aynı kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösteren belge (Bu belgenin elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilmesi şartı aranmaktadır.)

  Amerika Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuru Sonuçlanmaları

  Çalışma izni başvuruları sonuçlanan Amerika vatandaşlarına ilişkin kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (onay veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirmektedir. ABD sınırları içerisinden yapılan başvuru sonuçları ilgili Türk temsilciliğine online ortamda ayrıca bildirilmektedir. Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni prosedürüne göre çalışma izninin onaylanması halinde başvuru sahibinin ilgili Türk temsilciliğine çalışma ve ikamet izin harcı ve vize harcını ödemesi gerekmektedir.

  Dış temsilcilik tarafından Amerika vatandaşı başvuru sahibinin pasaportuna vize etiketi yapıştırılması ile birlikte T.C. sınırları içerisine giriş yapılabilmektedir. Belirtilen harçların ödenmemesi ile ülkeye giriş yapılması halinde başvuru sahiplerinin çalışma izinleri geçerli sayılmamaktadır. Onaylanan çalışma izni kartı ayrıca PTT Kargo ile işverene gönderilmektedir.

  Çalışma İzni Başvuru Reddi İtirazı

  Çalışma izni ve çalışma izni uzatma talebinin reddedilmesi halinde itiraz edilebilmektedir. Çalışma izninin iptal edilmesi veya geçerliliğini kaybetmesine ilişkin ÇSGB tarafından verilen karara ilgili işveren tarafından tebliğ tarihi itibariyle 30 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru ve uzatma reddine karşı itirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmaktadır. İtiraza ilişkin hazırlanan açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi şartı aranmaktadır. ÇSGB tarafından itirazın reddedilmesi halinde idari yargı yoluna başvurulabilmektedir.

  Türkiye Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

  ÇSGB tarafından ABD vatandaşı personele verilen çalışma izni süresinin uzatılabilmesi için mevcut iznin bitiş tarihinden geçmişe doğru en fazla 2 aylık sürede uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Çalışma izni süresinin bitimi itibariyle yapılan uzatma başvuruları işleme alınamamaktadır. Çalışma izni uzatma başvuruları ilk başvuruda olduğu gibi online olarak yapılmaktadır. Başvuru formunun Amerika vatandaşı personel ve işveren tarafından imzalanmasının ardından 6 iş günü içerisinde bizzat veya posta ile ÇSGB’ye gönderilmesi gerekmektedir.

  Türkiye Çalışma İzni Harcı

  492 no’lu Harçlar Kanunu uyarınca yabancı uyruklu vatandaşlara verilen çalışma izinleri harca tabi tutulmaktadır. Çalışma izni başvurusunun ÇSGB tarafından olumlu sonuçlandırılması durumunda verilen izin süresine göre izin harcı yatırılması gerekmektedir. Her yıl yenilenen çalışma izni harç tutarları Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır.

  Harç bilgileri ve işlem gerçekleştirilecek banka şubelerine ilişkin bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinde bulunmaktadır. Yurt içinden yapılan çalışma izni ve uzatma başvurularının onaylanması halinde çalışma izni harcı ve kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. ÇSGB tarafından başvuru ücretine dair bilgi gelmeden herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

  Harç ve değerli kağıt bedelinin ÇSGB web sitesinde belirtilen banka şubelerine yatırılması zorunluluğu bulunmaktadır. ÇSGB online sistemi üzerinden ödeme yapıldığının görülmesi nedeniyle (istisnai haller dışında) ayrıca makbuz ibrazı talep edilmemektedir. Yurt dışından gerçekleştirilen başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin Amerika’da bulunan ilgili Türk temsilciliğine yatırılması gerekmektedir.

  Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar

  Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik dahilinde Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar kapsamındaki çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmaktadır. Bu kapsamın dışında bulunan doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilmiş olan çalışma izni başvuruları 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi sayılmaktadır.

  Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar 4875 sayılı yasa alanına girmiş olan ve aşağıda yer alan koşulların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade etmektedir:

  .Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.283.974 TL olması şartıyla birlikte şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 96,5 milyon TL olması,
  .Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.283.974 TL olması şartıyla birlikte şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon Amerikan doları olması,
  .Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.283.974 TL olması şartıyla birlikte şirket veya şubenin son yıl içerisinde SSK kaydı bulunan en az 250 personel çalıştırması,
  .Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde öngörülen asgari sabit yatırım miktarının en az 32,1 milyon TL olması
  .Ana şirket merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırım bulunması şartları aranmaktadır.

  Kilit Personel

  Türkiye sınırları içerisinde kurulu olan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin aşağıda bulunan şartlardan en az birini sağlayan personeli kilit personel kabul edilmektedir.

  1. Aşağıda yer alan alanlardan en az birinde görevli veya bu konularda yetki sahibi olan kişi. şirket sahibi, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve denkliğindeki mevkilerde görev yapan kişi
   1. Şirket üst yönetimi veya icra pozisyonunda görev sahibi olmak
   2. Şirketin bir bölümü veya tamamı yönetiyor pozisyonda bulunmak
   3. Şirketin idari veya teknik personeli işlerini kontrol ediyor veya denetliyor olmak
   4. Şirketin insan kaynakları politikaları ile ilgili karar alan pozisyonda yer almak
  2. Şirket hizmetleri, cihazları, teknik veya yönetimi konularına ilişkin gerekli bilgilere sahip olan kişi
  3. İrtibat bürolarında yurt dışında bulunan ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenmiş kişi

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni
  D – AMERİKA VATANDAŞLARI İLE TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE AİLE BİRLEŞİMİ

  T.C. vatandaşları ile evli olan ABD vatandaşlarının Türkiye’de aile birleşimi gerçekleştirebilmeleri için bir takım yasal düzenleme ve talep edilen belgeler bulunmaktadır. Talep edilen belgelerin hem asılları ve hem de fotokopileri ile ibraz edilmesi oldukça önem arz etmektedir.

  Amerika’daki Türk temsilciliklerine Aile Birleşimi başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler:

  • 18 yaşına girmiş olmak,
  • Başvuru sahibi tarafından Türkçe olarak eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış iki adet başvuru formu,
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf,
  • En az 1 yıl geçerliliği bulunan pasaport,
  • Evlilik olması halinde Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği,
  • Uluslararası Evlenme Cüzdanı fotokopisi,
  • Evli başvuru sahipleri için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • 18 yaşını doldurmamış kişiler için evlilik gerçekleşebileceğine dair mahkeme kararı ve ebeveynlerden alınmış muvafakatname,
  • Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden ABD vatandaşı eşe ait oturma izni fotokopisi,
  • Vize ücreti,
  • Sahip olunması halinde eski pasaportlar,
  • Eşlerin daha önce evlenmiş olmaları halinde boşanma ilamı veya ölüm kayıt örneklerini Türkçe tercümeleri ile ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Amerika vatandaşı eşin nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesi talep edilebilmektedir.

  Birlikte götürülen çocuklar için ayrıca bir dosya hazırlanması gerekmektedir.

  • Eşlere ait uluslararası doğum kayıt örneği,
  • Eşlere ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Türkiye’de bulunan evlendirme memurluğundan alınmış nikah müracaatını gösteren belge
  • Gerek görülmesi halinde konsolosluk tarafından ek evraklar talep edilebilmektedir.

  E – AMERİKA VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

  T.C. sınırları içerisinde yüksek öğrenim sistemi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilmektedir. Türkiye üniversiteleri özerk yapılı olması nedeniyle kendiyle kendi akademik takvimlerini düzenlemektedir. Türkiye’de akademik eğitim süresi Eylül ve Haziran ayları arasında verilmektedir. Kış ve yaz tatili olmak üzere iki tatil dönemi bulunmaktadır. Bazı üniversiteleri yaz okulu eğitimi verebilmektedir.

  Türk Üniversitelerinde:

  • Ön Lisans Programları: 2 yıl süreli programlardır. Bu program dahilinde merkezi bir sınava girmeden ön lisans diploması alınabilmektedir.
  • Lisans Programları: Genellikle 4 yıl süren programlardır. Bazı özel programlar 6 yıl ve daha uzun sürebilmektedir.
  • Yüksek Lisans Programları: Tezli olan yüksek lisans programları 2 yıl, tezsiz yüksek lisans programları 1,5 yıl sürmektedir. Doktora programları genelde 4 yıl sürmektedir.
  • Doktora Sonrası Programları: Doktora sonrası programların süresi programa ve üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.

  Amerika Vatandaşı Öğrenci Kabulü

  2010 yılı itibariyle Türkiye üniversitelerine öğrenci kabulu, üniversitelerin kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlara göre yapılmaktadır. Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni ve Eğitim İzni dahilinde belirlenen prosedüre göre çoğu üniversite kendi sınavını yapmaktadır. Bazı üniversiteler ise Amerika Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan üniversite giriş sınavı puanları temel alabilmektedir. Bazı üniversiteler ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan almış oldukları puanları göz önünde bulundurabilmektedir.

  Türkiye’de Üniversiteler ve Başvuru Koşulları

  Türkiye sınırları içerisinde üniversiteler Devlet ve Vakıf Üniversiteleri olarak 2’ye ayrılmaktadır. Türkiye’deki tüm üniversiteler YÖK tarafından denetlenmektedir. Üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları bulunmaktadır.

  Amerika vatandaşlı öğrenciler Türkiye’de bulunan üniversitelere ilgili eğitim kurumu tarafından tespit edilen ve YÖK tarafından onaylanan şartları yerine getirmeleri halinde kabul edilmektedir.

  Lisans Programlarına Başvuru

  T.C. sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen Amerika vatandaşı öğrencilerin aşağıda yer alan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili kesin bilgiye öğrenim görülecek olan üniversite ile irtibata geçilmesi halinde ulaşılabilmektedir.

  • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
  • Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı Transkript ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitelerin dil yeterlik seviyesini karşılamaları gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyen adayların yeterlilik sınavına girmesi talep edilmektedir. Sınavı geçemeyen öğrencilerin ilgili üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılması şartı aranmaktadır.)
  • Uluslararası geçerliliği bulunan üniversite giriş sınav sonucu (Geçerli sınava dair bilgi almak için ilgili üniversite ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için uyguladığı sınava girebilmektedir.)
  • Finansal Teminat Mektubu
  • Kayıt Ücreti
  • Kayıt için gereken belgelerin üniversite akademik takviminde ilan edilen son kayıt tarihine kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir.

  Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

  T.C. sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen Amerika vatandaşı öğrencilerin aşağıda yer alan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili kesin bilgiye öğrenim görülecek olan üniversite ile irtibata geçilmesi halinde ulaşılabilmektedir.

  • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
  • Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı Transkript ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
  • Niyet Mektubu
  • Tavsiye Mektupları
  • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitelerin dil yeterlik seviyesini karşılamaları gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyen adayların yeterlilik sınavına girmesi talep edilmektedir. Sınavı geçemeyen öğrencilerin ilgili üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılması şartı aranmaktadır.)
  • Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye karşılığı: ALES) (Geçerliliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.)
  • Yazılı sınav ve/veya mülakatlar
  • Finansal Teminat Mektubu
  • Kayıt Ücreti
  • Kayıt için gereken belgelerin üniversite akademik takviminde ilan edilen son kayıt tarihine kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir.

  Türk ve Amerika Üniversiteleri Arasında Değişim Programları

  Türk ve Amerika Üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalar dahilinde, iki ülke üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkede yer alan üniversitelerde belirli sürelerle eğitim görme imkanı sağlanmaktadır. Belirlenen prosedüre göre son dönem tercih edilen değişim programları arasında Mevlana Değişim Programı yer almaktadır.

  Mevlana Değişim Programı

  Mevlana Değişim Programı ile karşılıksız burs veren ve Türkiye üniversiteleri ile diğer ülke üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimi hedeflenmektedir. Mevlana Değişim Programı coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerinde bulunan yükseköğretim kurumlarının tümünü kapsamaktadır.

  Finansal Konular
  Öğrenci Katkı Payı

  Her akademik yıl başından Türkiye Hükümeti yükseköğretim için asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirlemektedir. Uluslararası öğrenciler için katkı payları ile devlet ve vakıf üniversiteleri için katkı payları farklılık göstermektedir. Üniversiteler arası değişiklik gösterebilmektedir. Devlet Üniversiteleri asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerde bulunan farklı tür(örgün ve ikinci öğretim), bölüm ve eğitim süreleri göz önünde bulundurularak bakanlar kurulu tarafından açıklanmaktadır. Üniversite senatoları belirlenmiş olan taban ve tavan miktarları dahilinde her program için ödenmesi gereken katkı payını belirlemektedir. Vakıf üniversitelerinde katkı payları yönetim kurulu kararınca belirlenmektedir.

  Tahmini Yıllık Katkı Payları

  Lisans Programları

  • Devlet Üniversiteleri
   • Eğitim dili Türkçe kabul edilen üniversiteler için: 240-750 Amerikan Doları
   • Eğitim dili İngilizce kabul edilen üniversiteler için: 450-750 Amerika Doları
  • Vakıf Üniversiteleri
   • 5.000 – 20.000 Amerika Doları

  Yüksek Lisans Programları

  • Devlet Üniversiteleri
   • Eğitim dili Türkçe kabul edilen üniversiteler için: 300-600 Amerikan Doları
   • Eğitim dili İngilizce kabul edilen üniversiteler için: 600-900 Amerika Doları
  • Vakıf Üniversiteleri
   • 5.000 – 20.000 Amerika Doları

  Amerika Vatandaşı Öğrencilere Verilen Burslar

  Türkiye Vakıf Üniversiteleri diğer yabancı uyruklu vatandaşlara olduğunu gibi Amerika vatandaşı öğrencilere de fazla sayıda burs imkanı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki ayrı burs imkanı bulunmaktadır:

  Türkiye Bursları

  Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmek isteyen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslardan Türkiye sınırları içerisinde eğitim görmekte olan uluslararası yükseköğretim öğrencileri faydalanmaktadır.

  TÜBİTAK Bursları

  TÜBİTAK aşağıda yer alan programlara devam etmekte olan uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

  • Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
  • Uluslararası öğrenciler için yüksek lisans burs programı
  • Yabancılar için araştırma bursu
  • Az gelişmiş ülkeler için yüksek lisans burs program

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni
  F – AMERİKA VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  1.Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

  Türk vatandaşlığının doğumla edinilmesi soybağı ve doğum yeri esaslarına göre kendiliğinden kazanılmaktadır. Doğumla edinilen vatandaşlık doğum anından itibaren geçerli sayılmaktadır.

  Soybağı

  Türkiye sınırları içinde veya dışında Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik birliği dahilinde dünyaya gelen çocuk Türk vatandaşı kabul edilmektedir. Türk vatandaşı anne ve yabancı uyruklu babadan evlilik birliği dışında dünyaya gelen Türk vatandaşı kabul edilmektedir. Türk vatandaşı baba ve yabancı uyruklu anneden evlilik birliği dışında dünyaya gelen çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi şartı ile Türk vatandaşlığı edinebilmektedir.

  Doğum Yeri

  T.C. sınırları içerisinde doğan ve yabancı anne babadan kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığı edinemeyen çocuk doğumundan itibaren Türk vatandaşı kabul edilmektedir. Türkiye’de bulunan çocuk aksi ispatlanmadığı sürece Türkiye’de doğmuş kabul edilmektedir.

  2.Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

  Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı kendi devletinin çift vatandaşlığı kabul etmesi halinde T.C. Vatandaşlık Kanunu şartlarını taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı sahibi olabilmektedir. Aranan şartları taşıyor olmanın vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak tanımadığının hatırlatılması gerekmektedir. Vatandaşlık kararı devletlerin egemenlik alanına giren bir husus olarak kabul edilmektedir.

  Türk Vatandaşlığı Başvuru Şartları

  Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde;

  • Kendi ulusal kanununa veya vatansız (haymatlos) ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle geçmişe doğru Türkiye sınırları içerisinde kesintisiz olarak 5 yıl oturuyor olmak,
  • T.C. sınırları içerisinde yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak, (Türkiye’de ikamet kararı vermiş olduğunu kanıtlamak için belirtilen koşullardan bir veya birkaçını gerçekleştirmek: Türkiye’de gayrimenkul satın almak, Türkiye’de iş kurmak, Türkiye’de yatırım gerçekleştirmek, Türkiye’ye iş merkezi nakletmek, çalışma izni ile Türkiye’de çalışmak, Türk vatandaşı ile evlenmek, Türk vatandaşlığı için ailece başvuruda bulunmak, Daha önce Türk vatandaşlığı kazanmış anne, baba kardeş veya çocuk sahibi olmak, Eğitim sürecini Türkiye’de tamamlamış olmak.)
  • Tehlike teşkil eden bir hastalığa sahip olmamak,
  • Toplum açısından sorumluluk, iyi ahlak sahibi ve güvenilir olmak,
  • Yeterli derecede Türkçe bilmek,
  • Türkiye’de geçimini sağlayacak kadar gelir ve meslek sahibi olmak,
  • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel teşkil edecek hali bulunmamak şartları aranmaktadır.

  Türk vatandaşlığı sahibi olmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarında yukarıda belirtilen koşullar ile birlikte taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilmektedir. Bu kararın uygulanmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulu yetkisinde bulunmaktadır.

  Reddedilen Dosyalar

  Aşağıda belirtilen kişilerin dosyaları başvuru yapılan yerdeki ilgili Valilik tarafından reddedilmektedir.

  .Yasal oturum izni olmadan veya yasal izinle birlikte Türkiye sınırları içerisine yerleşme niyeti göstermeyen kişiler,
  .Sığınma veya iltica başvurusunda bulunanlar,
  .Sığınmacı durumunda Türkiye’de ikamet edenler,
  .Öğrenim amacı ile ikamet eden öğrenciler,
  .Turistik amaç doğrultusunda ikamet eden yabancılar,
  .Öğrenim gören çocuğuna refakat amacı ile ikamet edenler,
  .Tedavi amaçlı olarak ikamet edenler,
  .Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ve tutuklu kişiler

  Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

  Başvuru dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanan kişilerin soruşturması İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Soruşturma süreci sonlanan yabancı uyruklu başvuru sahibinin dosyası Valiliğe iade edilmesinin ardından Valilik tarafından komisyona gönderilmektedir. Komisyon başvuru sahibinin belirtilen şartların tümünün karşılanıp karşılanmadığını dosya üzerinde inceleme ve mülakat gerçekleştirme suretiyle tespit etmektedir.

  Başvuru sahibinin ailevi durumu gerçekleştirilen mülakat sırasında incelenmektedir. Bu aşamada kişinin Türk soylu olup olmadığına dikkat edilmektedir. Sağır ve dilsiz başvuru sahiplerinin mülakatları kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımı veya okur-yazar olması halinde yazarak gerçekleştirilmektedir. Komisyon kararının olumlu olması halinde dosya Bakanlığa, olumsuz olması halinde Valiliğe gönderilmektedir.

  Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında İstisnai Haller

  Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel teşkil etmemek kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı teklifi ve T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıda belirtilen yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

  • Türkiye sınırları içerisine endüstriyel tesisler getiren veya ilmi, iktisadi, teknolojik, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmet sahibi olan veya olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklarca kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunmuş kişiler,
  • Türk vatandaşlığına geçirilmesi mecburi görülen kişiler,
  • Göçmen kabul edilen kişiler.

  Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması

  Bir Türk vatandaşı ile evlilik gerçekleştirmek yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığını direkt olarak kazandırmamaktadır. Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı edinmek üzere başvuruda bulunabilmektedir.

  Başvuru sahiplerinde;

  • Aile birliği dahilinde yaşıyor olma,
  • Evlilik birliği ile örtüşmeyen faaliyetlerde bulunmama,
  • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni dahilinde engel teşkil edecek bir hale sahip olmama şartları aranmaktadır.
  NOT

  .Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni ve vatandaşlık prosedürlerine göre vatandaşlık başvurusundan sonra Türk eşin vefat etmesi halinde evliliğin devamı koşulu aranmamaktadır.
  .Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı edinmiş olan yabancı uyruklu vatandaşlar evlenmenin butlanına (sona ermesine) karar verilmesi durumunda evlilik aşamasında iyi niyetli olmaları halinde Türk vatandaşlığını korumaktadır.
  .Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam etmekte olan kişiler ve hükümlü veya tutuklu olan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunamamaktadır.
  .Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişinin eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında bu eşim Türk vatandaşlığı edinme tarihi esas alınmaktadır.

  Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanma Başvurusu Gerekli Evrakları

  • Türk vatandaşlığı edinme istediğini açıklayan dilekçe
  • Türk vatandaşı olan eşe ait Mernis sisteminden alınmış nüfus kayıt örneği
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belge (vatanı olmaması halinde temini mümkün ise buna ilişkin belge)
  • Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği
  • Yerleşim yerinin Türkiye’de olması halinde en son tarihli oturum izni belgesi
  • Herhangi bir suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde bu kararın onaylı bir örneği
  • Başvuru sahibine ait kimlikte yalnızca doğum yılı olması, ay ve gün kaydının olmaması halinde doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış olan belge. (Bu belgenin alınamaması halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetler Kanunu 39.maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul etmiş olduğuna dair imzalı beyan)
  • Hizmet bedelinin Maliye’ye yatırılmış olduğunu gösteren makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılması

  Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilmiş reşit olmayan kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek herhangi bir durumu olmaması kaydıyla karar tarihi itibariyle Türk vatandaşlığı edinebilmektedir.

  Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılması

  Kanunun 27. maddesi uyarınca anne veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşit olmaları itibariyle üç yıl içerisinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanma suretiyle Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

  Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması

  Yabancı uyruklu vatandaşların T.C. vatandaşlığı kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle bir yöntem daha eklenmiştir. Söz konusu tarihte Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre aşağıda yer alan koşulların herhangi birini karşılayan yabancılar ilgili Bakanlık teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

  .Asgari 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmiş olduğu Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilen,
  .Asgari 1 milyon Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koymak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen,
  .Asgari 100 (Yüz) kişilik istihdam oluşturmuş olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen,
  .Asgari 3 milyon Amerikan doları tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilen,
  .Asgari 3 milyon Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartı ile satın aldığı Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilen

  Türk Vatandaşlığından Çıkma

  Türk vatandaşlığından çıkma talebi olan kişilere aşağıda bulunan şartlara sahip olmaları halinde Bakanlık tarafından çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilmektedir.

  • Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olması,
  • Yabancı bir ülke vatandaşlığı edinmiş veya edinecek olduğuna ilişkin ikna edici belirtiler bulunması,
  • İşlenmiş bir suç veya askerlik nedeniyle aranan kişiler arasında olmaması,
  • Başvuru sahibi hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmaması.

  Türk Vatandaşlığını Kaybettirme

  Aşağıda yer alan eylemlerde bulunmuş oldukları resmi makamlar tarafından saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilmektedir.

  Yabancı bir devletin, T.C. menfaatlerine aykırı herhangi bir hizmetinde bulunup bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen 3 aydan az olmamak üzere uygun bir içerisinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar,

  Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde Bakanlar Kurulu izni olmaksızın kendi arzusuyla çalışmaya devam edenler,
  İzin almaksızın yabancı bir devlet için gönüllü olarak askerlik yapanlar.

  Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kaybı

  Aşağıda yer alan durumları belirtilen kişiler Türkiye’de Oturum ve Çalışma izni ve vatandaşlık prosedürüne göre reşit olmaları itibariyle üç yıl içerisinde Türk vatandaşlığından ayrılabilmektedir.

  • Anne ve baba kaynaklı soybağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan, yabancı anne veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan edinen kişiler,
  • Anne veya baba kaynaklı soybağı nedeniyle Türk vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına dayalı olarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler,
  • Evlat edinilme yoluyla T.C. vatandaşlığı kazanan kişiler,
  • Doğum yeri şartını karşılayarak T.C. vatandaşı oldukları halde sonradan yabancı anne veya babasının vatandaşlığını kazanan kişiler,
  • Herhangi bir şekilde T.C. vatandaşlığını kazanmış anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanan kişiler,

  Yukarıda yer alan şartlara bağlı olarak vatandaşlığın kaybı ilgili kişiyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamamaktadır.

  Çok Vatandaşlık

  Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin verebilmektedir. Herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığı kazanan kişiler, bu duruma ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırmalar sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının saptanması halinde nüfus aile kütük kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirim bulunabilirler.

  Vatandaşlık İşlemlerinde Başvuru Makamı ve Yöntemi

  Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular T.C. sınırları içerisinde ikamet edilen yerin Valiliğine, T.C. sınırları dışında ise Türkiye’nin Dış Temsilciliklerine şahsen veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname ile yapılmaktadır.

  Bilgi ve belge istenmesi: Vatandaşlık işlemlerine dair inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler kamu kurum ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin verilmektedir.
  Maddi Hataların Düzeltilmesi: Alınan karar sonucunda maddi bir hata bulunmasının sonradan tespit edilmesi halinde kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınabilmektedir.
  Tebligat: T.C. vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin kararlar ilgili ve başvuru makamlarına bildirilmektedir. Kaybettirme kararları Resmi Gazete içerisinde yayınlanmakta ve bu tarihte tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

  Vatandaşlık Başvurusu Gerekli Evrakları

  • Türk vatandaşlığına geçiş isteğini açıklayan dilekçe,
  • Pasaport veya benzeri bir belge,
  • Doğum Belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği, (Başvuru sahibinin evli olması halinde eş ve çocukların aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği örneği veya benzeri bir belge.)
  • Medeni Hal Belgesi (Başvuru sahibinin evli olması halinde evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, eşin vefat etmiş olması halinde ölüm belgesi)
  • Birinci veya ikinci derece Türk vatandaşı yakın sahibi olunması halinde bu bireylere ait başvuru makamlarınca Mernis sisteminden alınmış nüfus kayıt örneği,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş sağlık raporu,
  • T.C. sınırları içerisinde kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair mesleğini ve gelirini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge,
  • Başvuru tarihinden geçmişe doğru T.C. sınırları içerisinde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edildiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilmiş yurda giriş-çıkış tarihlerini gösteren belge,
  • Başvuru tarihinden itibaren geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süresi bulunan oturum izni tezkeresi,
  • Başvuru sahibinin herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olması halinde kararın onaylı bir örneği,
  • Başvuru sahibine ait kimlikte yalnızca doğum yılı olması, ay ve gün kaydının olmaması halinde doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış olan belge. (Bu belgenin alınamaması halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetler Kanunu 39.maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul etmiş olduğuna dair imzalı beyan)
  • Hizmet bedelinin Maliye’ye yatırıldığını gösteren makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

  İçindekiler

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!