close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar
  Hemen Vize Başvurusu Yap

  Türkiye Vizesi, Vatandaşlık, Yükseköğrenim İmkanı

  Türkiye Vizesi, Vatandaşlık, Yükseköğrenim İmkanı

  A- Bulgaristan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

  Türkiye Vizesi, Vatandaşlık, Yükseköğrenim İmkanı hakkında bilgi sayfamıza hoş geldiniz. Diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise Türkiye’de ikamet süresi her giriş için 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatler vizeden muaftır.

  Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve üç aydan fazla Türkiye’de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibi BULGARİSTAN vatandaşlarının Bulgaristan’daki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

  Ancak bilinmelidir ki, BULGARİSTAN vatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye’ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır.

  Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

  Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye’de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır.

  Vizenin veya vize muafiyetinin imkan verdiği kalış süresi, her 6 ayda günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir.

  Söz konusu kural BULGARİSTAN vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine Kısa Süreli İkamet başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

  Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır.

  Herhangi bir amaçla Türkiye’ye gelecek 18 yaş altındaki BULGARİSTAN vatandaşı çocukların vize müracaatları sırasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne-babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize verilir.

  Türkiye E-Vize Uygulaması Ne Demektir?

  E-vize Türkiye sınır kapılarında evvelen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Başvuru sahipleri, E-Vize internet adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir.

  E-vize başvurusunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

  Diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise Türkiye’de ikamet süresi her giriş için 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatler vizeden muaftır.

  Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin Bulgaristan’daki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Pasaport süresi Ne Kadar Olmalıdır?

  Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen BULGARİSTAN vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Pasaport yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

  Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

  Diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise Türkiye’de ikamet süresi her giriş için 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatler vizeden muaftır.

  Alınan Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturma adresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

  Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileri talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin söz konusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır.

  Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

  BULGARİSTAN vatandaşlarının, Türkiye’de çalışabilmek için gereken Çalışma İzin başvurularını, BULGARİSTAN’daki Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir.

  BULGARİSTAN vatandaşlarının söz konusu başvurularına paralel olarak, bünyelerinde çalışacakları Türk firmaları yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.

  Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan BULGARİSTAN vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı Türkiye’de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen Çalışma Meşruhatlı Vize ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

  Türkiye Staj Vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri

  İlke olarak, Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen her türlü özel staj için, başvuru sahibinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan evvelen çalışma izni alması gerekmektedir.

  Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

  1. a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,
  2. b) Yurt dışında daimi ikamete sahip olup ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler için 30 günden az, sportif faaliyetler amacıyla 120 günden az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar,
  3. c) Türkiye’ye ithal edilen makina ve ekipmanın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi veya ekipmanı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların onarımı amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla gelenler,

  ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili eğitim görmek amacıyla, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde toplam 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar,

  1. d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla bulunanlar,
  2. e) 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumunu, ibraz edeceği belgelerle kanıtlayarak, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar,
  3. f) Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim konularında 6 ayı aşmayan bir zamanda Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarca bildirilenler,
  4. g) Ulusal Ajans tarafından yürütülen programlar çerçevesinde gelen yabancılar,

  ğ) Uluslararası stajyer öğrenci programları kapsamında staj görecek yabancılar,

  1. h) Çalışma süresi 8 aydan fazla olmamak kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar,

  ı) Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, istekleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler,

  1. i) İlgili makamdan Uygunluk Onayı Belgesi edinmiş Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli yabancı gemi adamlar,
  2. j) Türkiye AB Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görev yapan yabancı uzmanlar.
  3. madde kapsamında ülkemize gelen bu yabancıların oturum izinleri Kısa Dönem ikamet izni adı altında İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir.
  İlginizi Çekebilir  Kayıp Bulgar Pasaportu Yeni Pasaport Başvurusu

  Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması zorunludur.

  Basın Meşruhatlı Vizeler Ne Demektir?

  Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek BULGARİSTAN basın mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize almaları istenmemektedir. Vizeye tabi ülkelere mensup basın mensuplarının ise turistik vize alması yeterli olacaktır. Kısa dönem oturum izni alan medya mensuplarından ayrıca çalışma izni talep edilmez. Türkiye’ye atanan medya mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize alabilmeleri izne tabidir.

  Tur Operatörü Vizesi Kimlere Verilir?

  Tur operatörü temsilcisi olan BULGARİSTAN vatandaşları, 8 aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep eden BULGARİSTAN vatandaşlarının başvuruları turizm vizesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

  Taşımacılık Vizesi Kimlere Verilir?

  Taşımacılık vizesine başvuran BULGARİSTAN vatandaşlarına, gerekli belgelerini ibraz etmeleri durumunda 1 yıl geçerli, çok girişli vize verilebilir.

  Türkiye’deki yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel

  Din kurumlarında görevlendirilen BULGARİSTAN vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye’de çalışmak üzere oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığınca verilmektedir.

  Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi Kimlere Verilir?

  – Kazı ve Araştırma için, Bulgaristan’daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla amacına uygun vize alınarak Türkiye’ye giriş yapılması gerekmektedir.

  – Türkiye’ye film ve belgesel çekimi için gelmek isteyen BULGARİSTAN vatandaşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten izin alması gerekmektedir.

  – Türkiye’de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya ait konularda yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir.

  Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde, BULGARİSTAN’ın Türkiye’deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı’na; yurtdışında ise Bulgaristan’daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı’na yapılmaktadır.

  B- Türk Vatandaşları İle Evli Bulgaristan Vatandaşlarının Türkiye’de Aile Birleşimi

  Türk vatandaşları ile evli BULGARİSTAN vatandaşlarının Türkiye’de aile birleşimi yapabilmeleri için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler vardır. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içerilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

  Bulgaristan’daki Türk Temsilciliklerine yapılan başvurularda talep edilecek belgeler şunlardır:

  1. Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak Türkçe doldurulmuş ve imzalanmış iki adet başvuru formu
  2. 18 yaşına girmiş olmak.
  3. Vize için 3 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve rötuşsuz olmalıdır)
  4. Asgari 1 yıl geçerli pasaport.
  5. Evli ise Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği
  6. Uluslararası Evlenme Cüzdanının kopyası
  7. Evliler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
  8. 18 yaşından küçük yaşlarda evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkeme kararı (Ayrıca anne babanın yazılı muvafakati),
  9. BULGARİSTAN uyruklu eşin, bu nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesinin ibraz edilmesi istenebilir.
  10. Eşlerden her ikisinin daha önceki evliliklerine ait boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri, duruma göre ölüm kayıt örnekleri
  11. Türkiye’de ikamet eden yabancı eşe ait oturma izninin fotokopisi.
  12. Vize ücreti
  13. Eski pasaportlar

  Birlikte götürülen çocuklar için de dosya hazırlanması gerekir.

  • İki eşin uluslararası doğum kayıt örneği
  • İki eşin uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Türkiye’deki evlendirme memurluğundan nikah müracaatı yapıldığına dair belge

  Konsolosluk lüzum görürse başka belgeler de isteyebilir.

  C- Bulgaristan Vatandaşı Öğrenciler İçin Türkiye’de Üniversite Eğitimi

  Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye’de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye’de akademik yıl Eylül’de başlar, Haziran’da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatil vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

  Türk üniversitelerinde:

  * Ön lisans programları
  * Lisans programları
  * Yüksek Lisans programları
  * Doktora sonrası programlar

  Bulgaristan’dan Öğrenci Kabulü

  2010 yılından bu yana Türkiye’deki üniversitelere öğrenci kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla yapılmaktadır.

  Bu çerçevede, mevcut durumda çoğu üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise BULGARİSTAN Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

  Ön lisans:

  2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

  Lisans:

  Genelde 4 yıllıktır. Tıp benzeri bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

  Yüksek Lisansı:

  Türkiye’deki üniversitelerde Yüksek lisans programları çeşitlilik arzetmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları genelde 4 yıl sürmektedir.

  Doktora sonrası programlar:

  Türkiye’de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

  Türkiye’de Üniversiteler

  Türkiye’de 2 tür üniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm üniversiteler YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır.

  Türkiye’deki Üniversitelere Başvuru Koşulları

  BULGARİSTAN uyruklu öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere ilgili üniversite tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir.

  Lisans Programlarına Başvuru

  Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen BULGARİSTAN öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

  • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
  • Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
  • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
  • Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
  • Finansal Teminat Mektubu
  • Kayıt Ücreti

  Kayıt için gerekli tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

  Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

  Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen BULGARİSTAN’lı öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

  • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
  • Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
  • Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
  • Niyet Mektubu
  • Tavsiye Mektupları
  • Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
  • Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibata geçilmelidir)
  • Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
  • Finansal Teminat Mektubu
  • Kayıt Ücreti
  İlginizi Çekebilir  Çocuklar İçin Bulgaristan Vatandaşlığı

  Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

  Türk Ve Bulgaristan Üniversiteleri Arasında Değişim Programları

  BULGARİSTAN üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.

  Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı’dır.

  Mevlana Değişim Programı

  Mevlana Programı karşılıksız burslar veren ve Türk üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

  Finansal Konular

  Öğrenci Katkı Payı

  Her akademik yılın başında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir.

  Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki farklı tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve öğrenim süreleri dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır.

  Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  Tahmini yıllık katkı payları

  Lisans Programları

  1. Devlet Üniversiteleri:
  • Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 240 – 750 ABD Doları
  • Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler:450 – 750 ABD Doları
  1. Vakıf Üniversiteleri:
  • 000 – 20.000 ABD Doları

  Yüksek Lisans Programları

  1. Devlet Üniversiteleri:
  • Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 300 – 600 ABD Doları
  • Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler: 600 – 900 ABD Doları
  1. Vakıf Üniversiteleri:
  • 000 – 20.000 ABD Doları

  Bulgar Öğrencilere Verilen Burslar

  Vakıf üniversiteleri diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi BULGARİSTAN vatandaşı öğrencilere de çok sayıda burs imkânı sunmaktadır.

  Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki burs imkânı bulunmaktadır:

  Türkiye Bursları

  Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır. Bu burslar Türkiye’de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

  TÜBİTAK Bursları

  TÜBİTAK aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

  • Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
  • Yabancılar için araştırma bursu
  • Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
  • Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans burs programı

  D- Bulgaristan Vatandaşları için Türk Vatandaşlığı

  Türkiye vatandaşlığının kazanılması hususunda ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

  1- Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Ne Demektir?

  Doğumla edinilen Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilen vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur.

  Soy bağı

  Türkiye’de veya Türkiye dışında, Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği dahilinde doğan çocuk Türk vatandaşı kabul edilir.

  Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

  Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşlığını edinir.

  Doğum yeri

  Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

  Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçe Türkiye’de doğmuş kabul edilir.

  2- Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Nasıl Olur?

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

  Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk vatandaşlığını kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.

  Başvuru için aranan şartlar Nelerdir?

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

  1. a) Kendi ulusal kanununa, vatansız(haymatlos) ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
  2. b) Başvuru tarihinden itibaren geçmişe doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl oturuyor olmak,
  3. c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak (Türkiye’de ikamete karar verdiğini kanıtlamak için şu koşullardan bir ya da bir kaçını, gerçekleştirmek: Türkiye’de gayrımenkul satın almak. Türkiye’de işyeri kurmak. Türkiye’de yatırımlar gerçekleştirilmek. Türkiye’ye iş merkezini nakletmek. Türkiye’de çalışma izniyle bir iş yerinde çalışmak. Türk vatandaşı ile evlenmek. Türk vatandaşlığı için ailece başvuru yapmak. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.)

  ç) Tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

  1. d) Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,
  2. e) Yeterli derecede Türkçe bilmek,
  3. f) Türkiye’de geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
  4. g) Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
   şartları aranır.

  Türk vatandaşlığını edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarla birlikte, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

  Aşağıdaki dosyalar reddedilmektedir:

  Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafından reddedilir.

  • Yasal oturum izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
  • Sığınma veya iltica başvurusu yapanlar
  • Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayanlar
  • Öğrenim amaçlı ikamet eden öğrenciler
  • Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar
  • Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden kişiler
  • Tedavi amaçlı ikamet edenler
  • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

  Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

  Dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin soruşturması il emniyet müdürlüğünce yapılır. Soruşturması süreci sona eren yabancının dosyası Valiliğe iade edilir ve Valilik de dosyayı Komisyona gönderir.

  Komisyon, başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder. Başvuru sahibinin ailevi durumu da bu mülakat sırasında incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımıyla veya okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.

  Komisyonun kararı olumlu olursa dosya Bakanlığa, karar olumsuz ise dosya Valiliğe gönderilir.

  Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller Nelerdir?

  Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

  1. a) Türkiye’ye endüstriyel tesisler getiren veya ilmi, teknolojik, iktisadi, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti olan ya da olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafından kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler.
  2. b) Vatandaşlığa geçirilmesi mecburi görülen kişiler.
  3. c) Göçmen kabul edilen kişiler.

  Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması nasıl gerçekleşir?

  Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, kişiye Türk vatandaşlığını kendiliğinde kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

  1. a) Aile birliği dahilinde yaşama,
  2. b) Evlilik birliği ile örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunmama,
  3. c) Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
   şartları aranır.
  İlginizi Çekebilir  Özbekistan Vatandaşlığı

  NOT:

  • Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin vefatı halinde, evliliğin devamı koşulu aranmaz.
  • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını edinen yabancılar evlenmenin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde, evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını korurlar.
  • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
  • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

  Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak Nelerdir?

  • İsteği açıklayan dilekçe.
  • Türk vatandaşı eşe ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
  • Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
  • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
  • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli oturum izni belgesi.
  • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise bunun onaylı bir örneği.
  • Kişinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, ay ve günü kayıtlı değil ise, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, bu belgenin edinilememesi durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  • Hizmet bedelinin Maliye’ye yatırıldığını gösteren makbuz.

  Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması nasıl olur?

  Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen reşit olmayan kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu olmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını edinebilir.

  Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması nasıl olur?

  Kanunun 27. maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

  Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması hangi şartlarda gerçekleşir?

  Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.

  Anılan tarihte Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

  • Asgari 2 milyon ABD dolarıtutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen
  • Asgari 1 milyon ABD dolarıtutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
  • Asgari 100 (Yüz) kişilikistihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen
  • Asgari 3 milyon ABD dolarıtutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
  • Asgari 3 milyon ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarınıüç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen

  3- Türk vatandaşlığından çıkma hangi durumlarda gerçekleşir?

  Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

  1. a) Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
  2. b) Yabancı bir ülke vatandaşlığını edinmiş olmak veya edineceğine ilişkin ikna edici

  belirtiler bulunmak.

  1. c) İşlediği bir suç veya askerlik nedeniyle aranan kişilerden olmamak.

  ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

  4- Türk vatandaşlığını kaybettirme nasıl olur?

  Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

  1. a) Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere, uygun bir süre dahilinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar.
  2. b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde -Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın- kendi arzusuyla çalışmaya devam edenler.
  3. c) İzin almaksızın yabancı bir devlet için gönüllü olarak askerlik yapanlar.

  5- Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı nasıl gerçekleşir?

  Aşağıda durumları belirtilenler, reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

  1. a) Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle doğumla T.C. vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan edinenler.
  2. b) Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı dolayısıyla Türk vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
  3. c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.

  ç) Doğum yeri şartını karşılayarak Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.

  1. d) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

  Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa, seçme hakkı kullanılamaz.

  6- Çok Vatandaşlık Ne Demektir?

  Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir.

  Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulur.

  7- Vatandaşlık işlemlerinde başvuru makamı ve yöntemi nasıldır?

  Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiye dışında ise Türkiye’nin Dış Temsilciliklerine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

  Bilgi ve belge istenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin verilir.

  Maddi hataların düzeltilmesi: Alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan tespit edilirse, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.

  Tebligat: Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilir. Kaybettirme kararları ise Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

  Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

  • İsteği açıklayan dilekçe
  • Pasaport veya benzeri bir belge
  • Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.
  • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
  • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait başvuru makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
  • Sağlık Bakanlığınca verilen sağlık raporu.
  • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair, gelirini veya mesleğini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
  • Başvuru tarihinden geçmişe doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğinedair İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
  • Başvuru tarihinden geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli oturum izni tezkeresi.
  • Herhangi bir suç dolayısıyla hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa, onaylı bir örneği.
  • Kişinin kimlik bilgilerinde, doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge. Sözkonusu belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  • Hizmet bedelinin Maliye’ye yatırıldığını gösteren makbuz.