close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Suudi Arabistan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

  Suudi Arabistan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

  Suudi Arabistan vatandaşları resmi pasaport sahibi olmaları durumunda Türkiye’ye girişlerinde Türkiye vizesinden muaf tutulmaktadırlar. Bununla birlikte umuma mahsus pasaport sahipleri Türkiye’ye giriş için vize prosedürlerine tabi tutulmaktadırlar.

  Umuma mahsus pasaport sahibi Suudi Arabistan vatandaşları 90 gün ikamet süresine sahip müteaddit Türkiye oturum izni alarak Türkiye’de dolaşım hakkına sahip olabilmektedirler.

  Suudi Arabistan vatandaşı olup Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen kişiler Suudi Arabistan’da bulunan Türkiye Büyükelçilik ve temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları durumunda Türkiye vizesi başvurusunda bulunabilirler. 90 gün üzerinde Türkiye’de bulunmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları yine bu temsilciliklere şahsen başvurmaları, gerekli koşulları yerine getirmeleri durumunda 90 günden uzun süreli Türkiye vizesi başvurusunda bulunabilirler.

  Vize başvuru süreci sonrası onay

  Vize başvuru ve sonrasındaki onay süreci yaşanma ihtimali olan gecikmeler göz önüne alınarak planlanan seyahat tarihinden en az 1 ay önce başvurularını gerçekleştirmeleri tavsiye edilmektedir.

  Vize başvurularında ödenmekte olan vize başvuru harcı, başvuruların olumsuz değerlendirilmesi durumunda başvuru sahiplerine iade edilmemektedir. Ayrıca, vize başvurusu olumlu değerlendirilse dahi Suudi Arabistan vatandaşları gibi diğer yabancı ülke vatandaşı kişilerin ülkeye girişleri konusunda nihai karar resmi otoriteler ve düzenlemeleri ile kararlarına bağlıdır.

  Türkiye vizesi başvurusu sırasında istenmekte olan evraklar ile birlikte Türkiye’ye giriş amacı, ne kadar süre ile kalınacağının planı ve bunun dayanakları ile ikamet ve seyahat planı yanında başvuru sahiplerinden Türkiye’de kalınacak olan süreyi kapsayan tarihli geçerli sağlık sigortasının da istendiği unutulmamalıdır.

  Oturum izni uzatma

  Türkiye’ye giriş ve seyahati kapsayan 90 günlük vize süresi her 6 ayda 90 gündür. Genel vize başvurusu ve oturum izni 90 günü geçemez. Türkiye vizesi alındıktan sonra 90 günlük oturum iznini uzatmak isteyen yabancı kişilerin Türkiye’de bulunan İl Göç Müdürlüklerine başvurarak kısa süreli ikamet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

  Çift pasaporta sahip vatandaşların her pasaport için ayrı 90 günlük süre ile Türkiye’de ikamet etmeleri mümkün değildir. İkamet izni, kişi üzerinden yapıldığı ve söz konusu için bireyi bağlayan hak ve yükümlülükler olduğundan ayrı pasaportlar kişiye 2 ayrı kişi hakkı tanımamaktadır.

  Türkiye’ye herhangi bir sebep ile ziyaret gerçekleştirmek isteyen ya da uzun süreli bulunmak durumunda olan 18 yaş altındaki çocuğun geliş sebep ve gereklilikleri ile birlikte anne ve babadan ayrı ayrı muvaffakiyet istenmektedir. Ebeveynlerin ikisinden birinin hayatta olmaması durumunda çocuğun velayetine sahip kişinin izni ve başvurusuna yaptığı onayın belgelenmesi istenmektedir.

  Türkiye E-Vize Uygulaması

  Türkiye E-Vize uygulamasına geçilmeden önce Türkiye’ye girişlerde sınır kapılarında bandrol ya da kaşe uygulaması ile onanma anlamına gelen vize işlemleri artık elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Kaşe ya da bandrol şeklinde verilen onaylar e-vize uygulaması ile resmiyet kazanarak kişilere zaman ve uygulama açısından kolaylık sağlamakla birlikte güvenilirlik açısından da kesinlik yaratmaktadır.

  Türkiye vizesi başvuru sahipleri e-vize internet siteleri üzerinden kredi kartı ya da banka kartı yolu ile ödemelerini gerçekleştirerek elektronik ortamda vize onay işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bu işlemin ardından belirtilmiş olan kişiye ait elektronik postaya gelen e-vizelerin yazılı çıktısı alınarak gümrük ve havayolu görevlilerine seyahat boyunca ibraz edilebilir. Bununla birlikte çıktısı alınan elektronik vize onaylarının seyahat boyunca saklanması zorunludur.

  Seyahat amacı her ne olursa olsun Suudi Arabistan’da bulunan kişilerin her kategoride bulunan vize başvurusu için Suudi Arabistan’da bulunan Türkiye temsilciliklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

  Türkiye e-vize uygulaması şahsen başvuru yapılacak olan; eğitim, ticaret, turistik gibi tüm bu vize türlerini kapsamaktadır.

  Pasaport Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

  Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye’ye gerçekleştirmek istedikleri seyahat planı ve başvurulan vize kategorisi fark etmeksizin başvuru esnasında sunulacak olan pasaportun geçerlilik süresinin, planlanan seyahat süresi bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerliliğinin olması gerekmektedir.

  Vize muafiyeti ya da ikamet izni için de istenmekte olan bu sürenin, daha uzun süreli kalmayı ya da Türkiye’de iken oturum iznini uzatmak isteyen kişiler için daha da uzun olması kendilerinin yararına olacaktır. Aynı zamanda başvuru esnasında sunulan pasaportun 10 yıldan uzun süreli olmaması, fotoğraf ve bilgilerinin güncel olması da zorunludur.

  Pasaport süresi pasaportun yazılarının okunaklı, silinmemiş, zarar görmemiş olması gibi gerekliliklerin de olması ile geçerlilik kazanacaktır.

  Türkiye Çalışma Vizesi

  Türkiye çalışma vizesi almak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları, Suudi Arabistan’da bulunan Türkiye temsilciliklerine çalışma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Suudi Arabistan’ da bulunan Türkiye Temsilcilikleri’ ne Türkiye çalışma vizesi başvurusunda bulunacak olan Suudi Arabistan vatandaşlarının çalışmayı beyan ettikleri firma ya da işyerinde bulunan yetkilileri de Türkiye’ de bulunan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Suudi vatandaşlar adına, onlar ile çalışacağını beyan etmek zorundadırlar.

  Suudi vatandaşların çalışmayı planladıkları firmanın kendileri adına yapacakları başvurunun olumlu sonuçlanması aynı zamanda ikamet izni yerine de geçeceği için bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları kararı ile nihayete erdirilir.

  Türkiye Çalışma Vizesi başvurusunda bulunan Suudi vatandaşlarının başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlandığı noktada Türkiye Temsilcilikleri tarafından kendilerinden Türkiye Giriş Vizesi harcı, Türkiye çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı gibi ödemeler istenecektir.

  Türkiye Çalışma Vizesi Türkiye Temsilcilikleri tarafından çalışma meşruhatlı vize kategorisinde olduğu için en fazla 90 gün süreli olarak verilmektedir. Türkiye Çalışma Vizesi’ nin süresinin uzatılmak istenmesi durumunda Suudi vatandaşların Türkiye’ye geldikten sonra, Türkiye’de bulunan İl Göç İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik kurumlarına giderek bu süreyi uzatmak için gerekli evrakları vermeleri durumunda 90 günlük oturum iznini uzatma talebinde bulunmaları mümkündür.

  Türkiye Staj Vizesi/ İzni Muafiyetleri

  Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çalışmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının, yapacak oldukları işin kapsamı ve süresi her ne olursa olsun gelir elde ediyor olmaları temel kıstas olarak alınarak geneli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

  Çalışılacak olan kurum ya da firmanın bu noktada kişi ile birlikte çalışılacağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ na başvuruda bulunması aynı zamanda konsolosluk tarafından istenen gerekli evrakların da temin edilmesi zorunludur.

  Çalışma İznini Gerektirmeyen Durumlar

  Türkiye Cumhuriyeti’ nin de taraf olarak bulunduğu çoklu ya da ikili sözleşmeler ile çalışma izninden muaf tutulan vatandaşlar.

  Suudi Arabistan ya da diğer yabancı ülke vatandaşı olup, sportif ya da kültürel faaliyetler için 30 gün, sportif faaliyetler için 120 günü aşmamak şartıyla geçici bir süre Türkiye’de bulunmak durumunda olan vatandaşlar.

  Türkiye’ye kendi ülkesinden ithal edilen çeşitli araç- gereç ya da makinanın bakımı, onarımı ve bu makine ve teçhizatın eğitimi ya da kurulumu için Türkiye’ye gelmek zorunda olan kişiler. Bu kişiler 1 yıl içerisinde toplamda 3 ayı geçmemek üzere gelmek koşulu ile ve geliş sebeplerini belgeleriyle ibraz etmek zorundadırlar.

  Türkiye’den ihraç edilen, Türkiye’de üretilmiş olan makine, teçhizat, araç ve gereç ya da bir ekipmanın kurulması, bakımı, onarımı konularında eğitim almak üzere gelmek durumunda olanlar. Yine bu kişilerin de 1 yıl içerisinde toplamda 3 ayı geçmemek üzere çalışma izni alanlar.

  Gerekli belgelere haiz turizm ya da eğitim firmaları gibi sektörlerde çalışıp, meslekleri ile alakalı; toplantı, organizasyon ya da gösteri amacıyla Türkiye ye gelmek durumunda olanlar. Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibariyle 6 ayı geçmemesi koşulunu da barındırarak, mevcut seyahati ve kalma amacını gerekli belgeleri ile kanıtlayabilen kişiler.

  Üniversite ya da kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve deneyimlerini artırma niyeti ile Türkiye vizesi ile gelmek isteyen, mevcut durum ve amacını belgeleri ile ispat eden ve kalma süresinin 2 yılı geçmemek ya da eğitim süresi ile sınırlı olmak üzere olacağı beyan ve garantisinde bulunanlar.

  Çeşitli makamlar tarafından sosyal, kültürel, teknik ya da eğitim alanında 6 ayı aşmamak şartıyla Türkiye’ye katkı sunmak ve hizmet vermek amacıyla geleceği ilgili makamlarca bildirilenler.

  Uluslar Ajans tarafından yürütülmekte olan programlar çerçevesinde Türkiye’ye gelen yabancılar.

  Uluslararası programlar dahilinde stajyer öğrenci kategorisinde Türkiye vizesi ile Türkiye’ye gelen öğrenciler.

  Çalışma süresi 8 ayı geçememesi şartı ile Türkiye’ye gelen tur operatörleri ya da temsilcileri.

  Futbol Federasyonu ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce desteklenen ya da Türkiye’de faaliyette bulunmaları adına çağrılan sporcu, antrenör ya da futbolcular.

  Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan ve kabotaj hattı dışında faaliyet yürüten gemilerde çalışmakta olan, ilgili makamlardan Uygunluk Onayı Belgesi almış olan gemi personelleri.

  Türkiye ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği çeşitli programları çerçevesinde yürütülmekte olan projelerde görev almış olan yabancı ülke vatandaşları.

  Bu kapsamlar çerçevesinde Türkiye’ye gelen bu yabancıların oturum izinleri Kısa Dönem İkamet İzni adıyla kısa dönem oturum izni kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

  Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3’ay geçmiş olması şartı aranmaktadır.

  Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması zorunludur.

  Basın Meşruhatlı Vize

  Sürekli görevlere atanmamak üzere, geçici olarak ülkemize gelecek SUUDİ ARABİSTAN Devleti basın mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize alma şartları yoktur. Vizeye tabi tutulan ülkelere mensup basın mensuplarının, turistik vize alması bu gibi durumlarda yeterli olacaktır.’Kısa dönem oturum izni alan basın’mensuplarından bunun dışında bir de çalışma izni talep edilmemektedir. Türkiye’ye atanan medya’mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize alabilmeleri izne tabidir.’

  Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi Vizesi

  Kazı ve Araştırma izni için,’Suudi Arabistan’daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla yapılacak olan kazı ya da araştırmanın amacına uygun, çalışılacak olan alan ve faaliyetleri belirtip bu çerçevede çalışılacağı beyanında bulunarak başvurusu yapılan vize alınarak Türkiye’ye giriş yapılması gerekmektedir.’

  Türkiye’ye film, dizi ya da belgesel çekimi için gelmek isteyen’SUUDİ ARABİSTAN vatandaşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten çekilecek olan film ya da belgesel gibi bu çerçevede yürütülecek olan çalışma ile alakalı izin alması gerekmektedir.’

  Türkiye’de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya’ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir.

  Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde,’SUUDİ ARABİSTAN’ ın Türkiye’deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı’na; yurtdışında ise’Suudi Arabistan’daki Türk temsilcilikleri’aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı’na yapılmaktadır. ‘

  TÜRKİYE OTURUM İZNİ

  Suudi Arabistan vatandaşları da diğer yabancı vatandaşlar gibi farklı oturum izinleri çerçevesinde Türkiye’de oturum izni alma haklarına sahiptirler. Farklı çerçevelerde değerlendirilip kategorize edilen oturum izinleri kişinin sosyal, ekonomik ya da bireysel durumuna göre değerlendirilmektedir. Oturum izinleri; kısa süreli oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni, insan ticareti mağduru oturum izni, savaş mağduru oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni gibi farklı kategorilerde değerlendirilerek ayrıştırılmaktadır.

  Yukarıda belirtilmiş olan oturum izinlerinin süre ve kapsamları farklı olsa da genel olarak oturum izni sahibi vatandaş, vizeye ihtiyaç duymadan Türkiye’ye giriş yapabilmektedir.

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışmaya müsaade eden çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet belgesine sahip olan Suudi Arabistan vatandaşları oturum iznine ihtiyaç duymadan izinlerinde belirtilmiş olan süreler içerisinde Türkiye’de kalabilirler. Ancak belirtilmiş olan süre dışına çıkarak daha fazla gün boyunca Türkiye’de kalmak durumunda olan yabancı vatandaşların da İl Göç İdareleri’ne başvurarak oturum izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

  Oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşlarının belirttikleri oturma izni tarihleri itibariyle oturma izni bitiminden itibaren en az 60 gün daha pasaportlarının geçerliliğinin olması gerekmektedir.

  Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye’de bulundukları süre zarfında Türkiye Oturma İzni başvurusunda bulunmak istemeleri durumunda, Türkiye vizesi sürelerinin bitmeden Türkiye Oturum İzni ya da oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

  Türkiye oturum izinleri, kişiden kişiye ve kişinin ikamet etme sebebi ile orantılı olarak değişiklik gösterebilmektedir ve her yabancı için ayrı düzenlenmektedir.

  E-İkamet Başvurusu

  E-ikamet başvuruları Türkiye oturum izinleri başvurusu esnasında Türkiye’de bulunup oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancı vatandaşların işlemlerini kolay, hızlı ve güvenilir yapabilmeleri adına düzenlenmiştir.

  İlk olarak Türkiye oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşlarına sistem tarafından kendilerine yapılan başvuru sonrası bir randevu gün ve saati belirlenmektedir. Yabancı kişi, o randevu gün ve saatine riayet ederek gerekli tüm evraklarını hazır bulundurmak zorundadır.

  Türkiye oturum izni uzatma başvurularında ise teslim edilmesi gereken evraklar PTT iadeli taahhütlü olarak ya da kargo aracılığı ile ikamet edilmesi düşünülen ve belgelenen yerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.

  Mevcutta oturum iznine sahip ancak Türkiye oturum iznini uzatmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları, oturum izinlerinin bitimine 60 gün kala oturum izni başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

  Türkiye’de Kısa Dönem Oturma İzni

  Türkiye’de bulunan taşınmaz mülk sahibi Suudi Arabistan Vatandaşları ya da Türkiye’de faaliyette bulunan bir şirket sahibi kişiler ile Türkiye’de iş kurmayı planlayan ve bunu belgeleyecek olan, bu işlemleri de ticari faaliyet amacı ile taşınmaz, çalışan anlaşmaları ya da topyekûn üstlenilecek olan maddi yatırımları belgeleyebilecek olan Suudi Arabistan Vatandaşları il Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurarak, (vize sürelerini gösteren evrak, pasaportun da bulunması gerekmektedir) maddi varlık ve planlanan faaliyetlerini de resmi bir şekilde belgeleyerek en fazla 1 yıl süreli olarak verilebilen kısa dönem oturum izni talebinde bulunabilirler.

  Kısa dönem oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan Vatandaşlarının İl Göç İdaresi Müdürlüğüne aşağıdaki evrakları teslim etmeleri gerekmektedir:

  Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin’Gereken Belgeler

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin aslı ile fotokopisi
  • Dört adet arkası beyaz vesikalık güncel fotoğraf
  • Türkiye’de kalınacak süre zarfında maddi olarak hayatını idame ettirebileceğini ispatlayan belge
  • Malvarlığı ya da konut satın alma işlemlerinde bunu ispatlayan belge ile kalınacak konut yine kişiye aitse bunu ispatlayan belge
  • Tam teşekküllü ya da anlaşmalı sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık raporu ile aşağıdaki belgeler:
  • Türkiye’de bulunan sağlık kurumlarından sağlık işlemlerinde faydalanılabileceğini gösteren belge, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi var ise bunu gösteren belge.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı provizyon belgesi aslı
  • Genel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinden faydalanılacak ise buna başvurulduğuna dair belge.
  • Özel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinden faydalanılacak ise bunu gösteren belge, özel sigorta firmaları ile yapılmış anlaşmayı gösteren özel sağlık sigortası formu.

  Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

  • İl Göç İdaresi’ne gerekli belgeleri sunduktan sonra başvurulan oturma iznine başvurulduğunu gösteren form
  • Pasaport ya da pasaport yerine geçebilecek olan belge aslı ve fotokopisi
  • İki adet güncel ve arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf
  • Türkiye’de kalınacak süre boyunca maddi anlamda yeterli gelir ya da maddi imkâna sahip olunduğunu gösteren belge ya da beyan.’
  • Malvarlığı ya da konut satın alma işlemlerinde bunu ispatlayan belge ile kalınacak konut yine kişiye aitse bunu ispatlayan belge
  • Önceden alınmış olan oturma izni belgesi var ise bunu gösteren belge ibrazı.
  • Talep edilmesi durumunda halinde kefalet durumu, davet ya da iş sözleşmesi ile geliniyor olması halinde bunu gösteren belge ve adı geçen kişilerden imzalı beyan.
  • Güncel sağlık sigortası. Aşağıdaki iki belgeden herhangi birinin sunulması yeterli olacaktır:
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi ile sağlık hizmetlerinden faydalanılıyor ise bunu gösteren belge.
  • Sosyal güvenlik kurumlarından alınabilecek provizyon belgesi.

  Suudi Arabistan Vatandaşları İçin Türkiye’de Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

  Türkiye’de uzun dönem yaşamayı resmi ve geçerli hale getiren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlandığı hizmetlerin çoğundan faydalanmayı mümkün kılan uzun dönem oturma izni almak isteyen Suudi Arabistan Vatandaşlarının bu başvuruyu gerçekleştirebilmeleri için öncelikle Türkiye’de kesintisiz 8 yıl yaşamış olmaları şartı aranmaktadır. Bu şartın sağlanması durumunda, Suudi Arabistan vatandaşları İl Göç İdaresi’ne gerekli olan evrakları sunarak uzun dönem oturma izni başvurusunda bulunabilirler. İl göç idaresine sunulması zorunlu olan evraklar aşağıda listelenmiştir.

  Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?’

  • Uzun dönem oturma izni talebinde bulunmak isteyen kişinin şahsen dolduracağı oturma izni başvuru formu’
  • Pasaport ya da pasaport yerine geçebilecek olan belge aslı ve fotokopisi
  • Önceden alınmış ise önceki oturma izni belgesi
  • İki adet arka fonu beyaz güncel vesikalık fotoğraf
  • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge.
  • Türkiye’de kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğunu gösteren belge
  • Adli sicil kaydı aslı
  • Tam teşekküllü ya da anlaşmalı sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık raporu ile aşağıdaki belgeler:
  • Türkiye’de bulunan sağlık kurumlarından sağlık işlemlerinde faydalanılabileceğini gösteren belge, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi var ise bunu gösteren belge.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı provizyon belgesi aslı.
  • Genel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinden faydalanılacak ise buna başvurulduğuna dair belge.
  • Özel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinden faydalanılacak ise bunu gösteren belge, özel sigorta firmaları ile yapılmış anlaşmayı gösteren özel sağlık sigortası formu.

  Uzatma Başvurusu

  Uzun süreli oturum izinleri süresiz olarak verilir, tekrardan uzatılmasına gerek yoktur.

  İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

  Vize süresi boyunca veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar kişiler

  Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

  Uluslararası koruma başvurusunda bulunup kayıt belgesi ne sahip olanlar,

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de taraf olduğu ikili ya da çok taraflı anlaşma gereği ikamet izninden muaf tutulanlar.

  Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

  Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri, görev ve kalma koşulları anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

  Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ne sahip olan kişiler.

  Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olan kişiler.

  Vatansız Kişi Kimlik Belgesi olan kişiler.

  Güncel ve geçerli durumda çalışma izni olan kişiler.

  TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ

  Türkiye’de çalışma izni başvurusunda bulunarak gelir elde etmek ve Türkiye’de konaklamak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları da diğer ülke vatandaşları gibi 6735 sayılı ve 13.08.2021’da son hali verilmiş olan Kanun’a tabi tutulmaktadırlar.

  Türkiye’de çalışmak isteyen ve çalışma vizesi başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan Vatandaşları, Suudi Arabistan’da hizmet veren Türkiye Temsilciliklerine başvuru yapmak zorundadırlar.

  Çalışmayı planladıkları ya da mevcutta çalışmak üzere anlaştıkları kurum firma ya da kuruluş var ise buralardan, kendisi ile çalışılacağı onay ve kefaleti belgelerle ispatlanması gerekmektedir. Bunun için, çalışılacak yer ya da kişiden Türkiye Temsilciklerine davetiye ve kabul mektuplarını yollamaları gerekmektedir. Yapılacak olan başvuru çalışma izni ile birlikte oturum iznini de doğuracağı için başvurunun değerlendirmesi Türkiye Cumhuriyeti çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Konsoloslukları işbirliği ile karara bağlanmaktadır.

  Türkiye Çalışma Vizesi başvurusunda bulunan Suudi vatandaşlarının başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlandığı noktada Türkiye Temsilcilikleri tarafından kendilerinden Türkiye Giriş Vizesi harcı, Türkiye çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı gibi ödemeler istenecektir.

  Türkiye Çalışma Vizesi Türkiye Temsilcilikleri tarafından verilecek olan Türkiye vizesi çalışma meşruhatlı vize kategorisinde olduğu için en fazla 90 gün süreli olarak verilmektedir. Türkiye Çalışma Vizesi’ nin süresinin uzatılmak istenmesi durumunda Suudi vatandaşların Türkiye’ye geldikten sonra, Türkiye’de bulunan İl Göç İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik kurumlarına giderek bu süreyi uzatmak için gerekli evrakları vermeleri durumunda 90 günlük oturum iznini uzatma talebinde bulunmaları mümkündür.

  SUUDİ ARABİSTAN Vatandaşları Türkiye’de Çalışma İzni

  Suudi Arabistan Vatandaşları, Suudi Arabistan’da bulundukları süre zarfında Türkiye’ de çalışmak istiyorlar ise Türkiye vizesi başvurularında olduğu gibi ülkelerinde iken, Türkiye temsilciliklerine yapmak durumundadırlar. Başvuru esnasında Türkiye’de çalışacaklarını beyan ettikleri firma ya da kurum tarafından imzalanmış, kendileri ile başvuru sahibin çalışacağı taahhüdünde bulunan resmi bir yazı, kefalet getirmek zorundadırlar. Bununla birlikte iş sözleşmesi, atama ya da görevlendirme yazısını da beraberinde sunmak zorundadırlar.

  Türkiye çalışma izni başvurusunun kabulü ile Türkiye temsilcilikleri tarafından başvuru sahibi Suudi Arabistan vatandaşına bir referans numarası verilerek bu referans numarası Türkiye’de faaliyette bulunan işverene iletilir.

  Verilmiş olan bu referans numarası ile işveren, e-devlet üzerinden Türkiye çalışma İzni başvurusu sahibi adına çalışma izni başvurusunda bulunmak zorundadır.

  Türkiye çalışma vizesi başvurusunda bulunan kişi adına, başvuruda bulunduktan sonra 10 gün içerisinde e-devlet üzerinden giriş yapılarak çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmek zorundadır.

  Türkiye çalışma izni başvurusu için sunulması zorunlu evraklardan olan iş sözleşmesi, tarafların yan yana bulunmaması nedeni ile ıslak imzalı hallerinin posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

  Yurtiçinden Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?’

  Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen oturma izinleri hariç, herhangi bir sebeple en az altı ay süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan’Suudi Arabistan Devleti vatandaşları için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) ÇSGB’ na yapabilirler.

  TÜRKİYE ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

  Türkiye’de ikamet ediyorken yapılacak Türkiye vizesi ve çalışma başvuruların da, başvuru yapılması planlanan tarih bitiminden itibari sonrası en az 6 ay daha geçerli olacak olan güncel oturum izni örneği. Bu şart öğrenim gereği alınan izinleri için geçerli değildir.

  Türkiye’ye kendi ülkesinde iken çalışma izni talebinde bulunup bu izinle gelen ancak oturum iznine sahip olmayan Suudi Arabistan vatandaşlarının iş sözleşmesi ya da şirket akitlerini ibraz etmeleri zorunludur.

  NOT: Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında yer alan firmalar için düzenlenmiş ölçütlerden asgari’düzeyde birini karşılayan işyerlerinden birinde çalışacak olan ‘kilit personel sıfatlı SUUDİ ARABİSTAN vatandaşları Türkiye’de yasal’olarak bulunacaklarını (Emniyet Müdürlüğü’nce verilecek olan yazı ya da ‘pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösterir bölümünün’onaylı örneğinin beyan edilmesi durumunda ) kanıtlamaları durumunda çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilecektir.

  Latin harfleri ile yazılmış tercüme edilmiş ya da yeminli tercüman tarafından tercümesi onay ve mühürlü olan güncel pasaport.

  Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılarak gerekli makamlara imzalatılmış olan diploma ya da çalışılacak olan alandaki yetkinliği gösterir sertifika, belge.

  Diploma ya da gerekli odalar tarafından henüz verilmemiş ancak almaya hak kazanılmış olan diploma ya da meslek erbabı olduğunu gösterir belgenin geçici ve onaylı ya da hazırlanıyor olduğunu gösterir resmi makamlar onaylı belgesi.

  İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde ÇSGB’ye teslimi zorunludur.

  İşveren Kurumdan İstenen Belgeler Nelerdir?

  Oturum ve çalışma izni talebinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşının çalışma izni müracaat dilekçesi. Bu dilekçe elektronik ortamda taratılarak işverenin ıslak imzasının atılması vesilesiyle işveren tarafından yollanması istenecektir.

  Suudi Arabistan personel müracaat formu. Elektronik ortamda doldurularak çıktısı alınan form işçi ve işveren tarafından karşılıklı olarak imzalanıp Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir nüshasının gönderilmesi gerekmektedir.

  • İşveren kurum ya da firmanın sermaye yapısını gösteren aynı zamanda ortaklıklarını da açıkça belirten Ticaret Sicil Gazetesi.
  • Son yıla ait vergi dairesi ve yeminli mali müşavir tarafından imzalı, onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.
  • İşverenin sahip olduğu işyeri özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar kapsamında ise bunu belgeleyen evraklar.
  • Varsa kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış olan ihaleler ya da konsorsiyumlarda iş yüklenildiğine dair kanıtlayıcı evraklar.
  • İşveren kurum ya da kuruluşta, işe başlayacak olan Suudi çalışanlar adına e-devlette ve diğer resmi kuruluşlarda işlem yapma yetkisi kimde ise sahip olunan vekaletname.
  • Mühendislik, müteahhitlik, mimarlık alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda, aynı meslekte bulunan mimar, mühendis, şehir plancısı istihdam edildiğini gösterir belgeler ve maaş bordrosu.

  SUUDİ ARABİSTAN’lı Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • Çalışma izni uzatma talebi,’SUUDİ ARABİSTAN vatandaşı veya bu kişinin işvereni tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.
  • Çalışma izni ve süre uzatma başvurularının öncelikle’elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılması zorunludur. Elektronik ortamda’yapılan ve sistemce kabul edilip, onaylanan çalışma izni veya süre uzatma başvurularının tümünün geçerli olabilmesi için, elektronik onay ile birlikte sunulan barkotlu başvuru formu çıktısının başvuru sahibi’SUUDİ ARABİSTAN vatandaşı ve Türk işveren tarafından kâğıt ortamında imzalanarak, yönetmelik ile birlikte ekinde belirtilen diğer dokümanlar ile’birlikte, internet üzerinden, onay tarihini’takip eden 6’işgünü içinde, şahsen veya posta ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.
  • Çalışma izninin uzatılması talebinin, Türkiye vizesi izninin bittiği tarihten geçmişe’doğru en fazla iki aylık süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Çalışma izni’süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da kabul edilir.’Bu süreden sonra yapılan başvurular, ilk kez’başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.
  • Geçerli oturum’izni ibrazıyla yapılan çalışma izni uzatma başvurularında (yurt içinden yapılan ilk başvurularda olduğu gibi) elektronik başvuruyu takip eden 6’işgünü içinde istenen belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.
  • Bir yıllık yasal’çalışma izni ve Türkiye vizesi süresinden sonra, aynı iş yeri ve aynı meslekte olması kaydıyla,’mevcut çalışma izni iki yıl süreyle uzatılabilir. Toplam üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak kaydıyla, mevcut çalışma izni ek üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak oturan’veya toplam sekiz senelik yasal’çalışması olan’SUUDİ ARABİSTAN vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

  Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan’İstenen Belgeler Nelerdir?

  • SUUDİ ARABİSTAN vatandaşı Personel Çalışma izni uzatımı başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik ortamda başvuru sırasında taratılmak zorundadır ayrıca çıktı olarak da işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
  • SUUDİ ARABİSTAN vatandaşı personel başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacak olan form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve Suudi Arabistan vatandaşı çalışan tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak ÇSGB’ na gönderilmek zorundadır. İşveren ve Suudi Arabistan vatandaşının ıslak imzalarının olmaması durumunda,’taraflar arasında akdedilmiş iş sözleşmesi ibraz edilmesi zorunludur. Formun imzalanmamış olması ile birlikte iş akdinin’de bulunmaması halinde yapılacak olan başvuru işleme alınmayacaktır. )
  • Değişiklik olması durumunda, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu doküman’online başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge (Bu bilgiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından,’Maliye Bakanlığı kayıtlarından internet üzerinden erişilecektir.)
  • SUUDİ ARABİSTAN personeli ve anılan personeli çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği bilgisi (Bu bilgi Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından internet üzerinden kontrol edilecektir.)
  • SUUDİ ARABİSTAN personeli bünyesinde istihdam eden’kurum ve kuruluş adına, kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya anılan’kişinin başvuruyu yapan işyerinde’çalıştığını gösterir belge (Bu belge online başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

  Suudi Arabistan’Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Sonuçlandırılmaktadır?

  Çalışma izni başvurusu sonuçlanan Suudi Arabistan vatandaşına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararı (izin veya ret)’ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. Suudi Arabistan’ dan yapılan başvurularda sonuç, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde,’Suudi Arabistan vatandaşının, başvuru yaptığı Türk temsilciliğe giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir.

  Dış temsilcilikçe’Suudi Arabistan’vatandaşının pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Diğer yandan, düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

  Çalışma İzninin Reddedilmesi Halinde Nereye İtiraz Edilebilir?

  Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin ÇSGB tarafından verilecek kararlara karşı ilgili işveren’tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılır. İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın ÇSGB tarafından reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

  Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

  ÇSGB tarafından’Suudi Arabistan vatandaşlarına verilmiş olan çalışma izni süresinin uzatılması için; mevcutta alınmış olan çalışma izninin bittiği itibaren en fazla’2’ay olmak suretiyle, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunmak zorunluluğu vardır. Çalışma izni süresi bitim tarihinden sonra yapılacak olan süre uzatma başvuruları işleme konulmayacaktır.

  Türkiye’de çalışma izinlerinin uzatılma talebi online olarak yapılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacak olan başvuru formu Suudi Arabistan vatandaşı kişi ve onun işvereni tarafından ıslak imzalı bir şekilde imzalanarak 6 iş günü içerisinde başvuru sahibi tarafından bizzat ya da posta yolu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilmelidir.

  Türkiye Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

  492 No’ lu Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek olan’çalışma izni evrakları harç uygulamasına tabidir. Çalışma izin talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca olumlu’bulunması’halinde alınacak olan iznin süresine göre farklılaşabilecek olan çalışma izin harçlarının yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeni hesaplamalar ile baştan belirlenmektedir ve Resmî Gazete’ de yeni belirlenmiş olan harç miktarları yayımlanmaktadır. Harç miktarı ile yatırılması gereken banka hesap ve şube bilgilerine ilişkin veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinde miktarların yayımlanması ile paylaşılmaktadır.

  Yurtiçinde yapılacak olan çalışma izin (süre uzatma başvuruları da dahil olmak üzere) tüm başvuru ve talepleri çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, başvuru uygun bulunan yabancıların ödemesi gereken harç ve değerli kâğıt bedellerinin başvuru olumlu sonuçlanan kişi tarafından ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. Bakanlık tarafından başvuru sahibine mesaj yolu ile bilgilendirilme yapılacağından, bu bilgilendirmeden önce herhangi bir tutar yatırılmaması gerekmektedir.

  İnternet üzerinden bakanlık web sitesinde duyurulacak olan harç bedelleri ile değerli kağıt bedellerinin yalnız ve yine bakanlık web sitesinde belirtilen banka şube ve hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir. Yatırılacak olan tutarlar online olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sisteminde online olarak yansıdığı için ayrıca bir makbuz ibrazına gerek yoktur.

  Yurt dışından yapılacak olan Türkiye vizesi başvuruları karşılığında ödenmesi durumunda olunan harç ve değerli kağıt bedellerinin yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılması gerekmektedir.

  ÖZELLİK ARZEDEN YABANCI YATIRIMLAR NELERDİR?

  Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik gereğince, Özellik Arz eden Yabancı Yatırımlara kapsamında alınması planlanan çalışma izinlerini özel hüküm ve yaptırımlara tabi tutulmakta olup,’çalışma izinlerinin başvuru sahibi kişilerin bu izinleri daha kolay bir şekilde almaları hedeflenmektedir. Bu kapsam dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilen çalışma izin başvuruları 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine’tabidir.

  Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı yasa alanına’giren ve aşağıdaki koşulların’en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder:

  • Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum’1.283.974 TL’olması şartıyla, şirket son yıl cirosunun minimum’96,5 milyon TL’olması
  • Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum’1.283.974 TL’olması şartıyla, şirket son yıl ihracatının minimum’1 milyon ABD doları olması
  • Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum’1.283.974 TL’olması şartıyla, şirket veya şubede son yıl içinde SSK’ya’kayıtlı minimum’250 personelin çalıştırılması
  • Şirketin yatırımda bulunacak olması durumunda, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının minimum’32,1 milyon TL’olması
  • Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması

  Kilit personel;’Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlayan personelidir:

  Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi

  • Şirketin üst yönetiminde ya da icra’pozisyonunda görev yapmak
  • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetiyor olmak
  • Şirketin idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek
  • Şirketin insan kaynakları politikaları konusunda’karar alıcı pozisyonda bulunmak
  • Şirketin hizmetleri, cihazları, teknik’ya da yönetimi için gereken bilgilere sahip kişi
  • İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen kişi

  TÜRK VATANDAŞLARI İLE EVLİ SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE AİLE BİRLEŞİMİ

  Türk vatandaşları ile evli Suudi Arabistan’vatandaşlarının’Türkiye’de aile birleşimi yapabilmeleri için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler vardır. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içerilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

  Suudi Arabistan’daki Türk Temsilciliklerine yapılan başvurularda talep edilecek belgeler şunlardır:

  • Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak Türkçe doldurulmuş ve imzalanmış iki adet başvuru formu
  • 2.18 yaşına girmiş’olmak.
  • Vize için 3 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve rötuşsuz olmalıdır)
  • Asgari 1’yıl geçerli pasaport.’
  • Evli ise Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği’
  • Uluslararası Evlenme Cüzdanının kopyası
  • Evliler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
  • 18 yaşından küçük yaşlarda evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkeme kararı'(Ayrıca’anne babanın yazılı muvafakati),
  • Suudi Arabistan’uyruklu eşin, bu nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesinin ibraz edilmesi istenebilir.
  • Eşlerden her ikisinin daha önceki evliliklerine ait’boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri, duruma göre ölüm kayıt örnekleri
  • Türkiye’de ikamet eden’yabancı eşe ait oturma izninin’fotokopisi

  SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

  Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye’de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye’de akademik yıl Eylül’de başlar, Haziran’da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatil’vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

  Türk üniversitelerinde:

  • Ön lisans programları
  • ‘Lisans programları
  • ‘Yüksek Lisans programları
  • ‘Doktora sonrası programlar ‘

  SUUDİ ARABİSTAN’ dan Öğrenci Kabulü

  2010 yılından bu yana’Türkiye’deki’üniversitelere öğrenci kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla’yapılmaktadır.

  Bu çerçevede, mevcut durumda’çoğu’üniversite’kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise SUUDİ ARABİSTAN Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

  Ön lisans:

  2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

  Lisans:

  Genelde 4 yıllıktır. Tıp benzeri’bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

  Yüksek Lisans:

  Türkiye’deki üniversitelerde Yüksek lisans programları çeşitlilik arz etmektedir.’Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1,5 yıl sürer. Doktora programları genelde’4 yıl sürmektedir.

  Doktora sonrası programlar:

  Türkiye’de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

  Türkiye’deki Üniversiteler

  Türkiye’de 2 tür’üniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm üniversiteler’YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır.’

  Türkiye’deki Üniversitelere Başvuru Koşulları

  SUUDİ ARABİSTAN uyruklu öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere ilgili üniversite tarafından tespit edilen’ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda’kabul edilmektedir.

  Lisans Programlarına Başvuru

  Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen Suudi Arabistan’öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

  • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
  • Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
  • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir.’Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak’zorundadır.)
  • Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
  • Finansal Teminat Mektubu
  • Kayıt Ücreti
  • Kayıt için gerekli tüm’belgeler devam edilecek’üniversiteye, Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

  Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

  Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen SUUDİ ARABİSTAN öğrencilerinden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

  • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
  • Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
  • Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
  • Niyet Mektubu
  • Tavsiye Mektupları
  • Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik’ ‘ ‘seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan’öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak’zorundadır.)
  • Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibata geçilmelidir)
  • Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
  • Finansal Teminat Mektubu
  • Kayıt Ücreti

  Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

  TÜRK – SUUDİ ARABİSTAN ÜNİVERSİTELERİ ARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

  SUUDİ ARABİSTAN üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.

  Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı’dır.

  Mevlana Değişim Programı

  Mevlana Programı karşılıksız burslar veren’ve Türk üniversiteleri ile’diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen ‘bir ‘değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

  Finansal Konular

  Öğrenci Katkı Payı

  Her akademik yılın başında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları ‘farklı disiplinlerdeki farklı ‘tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve öğrenim süreleri ‘dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  Tahmini yıllık katkı payları

  Lisans Programları

  Devlet Üniversiteleri:

  • Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 240 – 750 ABD Doları
  • Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler:450 – 750 ABD Doları

  Vakıf Üniversiteleri:
  5.000 – 20.000 ABD Doları

  Yüksek Lisans Programları

  Devlet Üniversiteleri:

  • Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 300 – 600 ABD Doları
  • Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler: 600 – 900 ABD Doları

  Vakıf Üniversiteleri:
  ‘ ‘ ‘5.000 – 20.000 ABD Doları

  SUUDİ ARABİSTAN’LI ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR’

  Vakıf üniversiteleri diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi SUUDİ ARABİSTAN vatandaşı öğrencilere de çok sayıda burs imkânı sunmaktadır.’

  Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki ‘burs imkânı ‘bulunmaktadır:

  Türkiye Bursları

  Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır. ‘Bu burslar Türkiye’de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

  TÜBİTAK Bursları

  TÜBİTAK aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

  • Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
  • Yabancılar için araştırma bursu
  • Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
  • Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans burs programı

  SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

  Türkiye vatandaşlığının kazanılması hususunda ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

  Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Ne Demektir?

  Doğumla edinilen’Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilen’vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur.’

  Soy bağı’

  Türkiye’de’veya Türkiye dışında, Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği’dahilinde’doğan çocuk Türk vatandaşı kabul edilir.’

  Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.’

  Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi durumunda’Türk vatandaşlığını edinir.’

  Doğum yeri’

  Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.’

  Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçe’Türkiye’de doğmuş kabul edilir.’

  Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Nasıl Olur?

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

  Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk vatandaşlığını kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.

  Başvuru için aranan şartlar

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;’

  • Kendi ulusal’kanununa, vatansız(haymatlos) ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,’
  • Başvuru tarihinden itibaren’geçmişe’doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl oturuyor olmak,’
  • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak'(Türkiye’de ikamete ‘karar verdiğini kanıtlamak’için şu koşullardan bir ya da bir kaçını, gerçekleştirmek: Türkiye’de gayrimenkul’satın almak. Türkiye’de işyeri kurmak. Türkiye’de yatırımlar gerçekleştirilmek. Türkiye’ye iş merkezini nakletmek. Türkiye’de çalışma izniyle’bir iş yerinde çalışmak. Türk vatandaşı ile evlenmek. Türk vatandaşlığı için ailece başvuru yapmak. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.)
  • Tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,’
  • Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,
  • Yeterli derecede’Türkçe bilmek,’
  • Türkiye’de geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,’
  • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,’

  şartları aranır.’

  Türk vatandaşlığını edinmek’isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarla’birlikte, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.’

  Reddedilen dosyalar

  Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafından’reddedilir. ‘

  • Yasal oturum’izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
  • Sığınma veya iltica başvurusu yapanlar
  • Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayanlar
  • Öğrenim amaçlı ikamet eden öğrenciler
  • Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar
  • Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden kişiler
  • Tedavi amaçlı ikamet edenler
  • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

  Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

  Dosyası eksiksiz’ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin soruşturması il emniyet müdürlüğünce yapılır. Soruşturması süreci sona eren’yabancının dosyası Valiliğe iade edilir ve Valilik de dosyayı Komisyona gönderir.

  Komisyon, başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder.’Başvuru sahibinin ailevi durumu da bu mülakat sırasında’incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımıyla’veya okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.

  Komisyonun kararı olumlu olursa dosya Bakanlığa, karar’olumsuz ise dosya Valiliğe gönderilir.

  Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller nelerdir?

  Ulusal’güvenlik ve kamu düzeni açısından’engel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıyla’T.C. İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.’

  Türkiye’ye endüstriyel tesisler’getiren veya ilmi, teknolojik, iktisadi,’sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti olan’ya da olacağı’düşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafından’kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler.’

  Vatandaşlığa geçirilmesi’mecburi’görülen kişiler.’

  Göçmen kabul edilen kişiler.’

  Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması nasıl gerçekleşir?

  Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, kişiye’Türk vatandaşlığını kendiliğinde’kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;’

  Aile birliği dahilinde’yaşama,’

  Evlilik birliği ile örtüşmeyecek’faaliyetlerde’bulunmama,’

  Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,’

  şartları aranır.’

  NOT:

  • Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin vefatı’halinde, evliliğin devamı koşulu’aranmaz.
  • Evlenme yoluyla’Türk vatandaşlığını edinen’yabancılar evlenmenin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde, evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını korurlar.’
  • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
  • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.’

  Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak Nelerdir?

  • İsteği açıklayan dilekçe.
  • Türk vatandaşı eşe ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
  • Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
  • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
  • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli oturum izni belgesi.
  • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise bunun onaylı bir örneği.
  • Kişinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, ay ve günü kayıtlı değil ise, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, bu belgenin edinilememesi durumunda’ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39.’maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  • Hizmet bedelinin Maliye’ye’yatırıldığını gösteren makbuz.

  Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

  Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen reşit’olmayan kişi, ulusal’güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu’olmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını edinebilir.’

  Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması’nasıl olur?

  Kanunun 27.’maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşit’olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ​

  Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması hangi şartlarda gerçekleşir?

  Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.

  Anılan tarihte Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye’göre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

  • Asgari’2 milyon ABD doları’tutarında’sabit sermaye yatırımı’gerçekleştirdiği’Ekonomi Bakanlığınca’tespit edilen
  • Asgari’1 milyon ABD doları’tutarında’taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı,’Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca’tespit edilen
  • Asgari’100 (Yüz) kişilik’istihdam’oluşturduğu’Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca’tespit edilen
  • Asgari’3 milyon’ABD doları’tutarında mevduatı’üç yıl tutma şartıyla’Türkiye’de faaliyet gösteren’bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca’tespit edilen
  • Asgari’3 milyon’ABD doları’tutarında’devlet borçlanma araçlarını’üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı’Hazine Müsteşarlığınca’tespit edilen

  Türk vatandaşlığından çıkma hangi durumlarda gerçekleşir?

  Türk vatandaşlığından’çıkmak için izin isteyen kişilere’aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

  Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

  Yabancı bir ülke’vatandaşlığını edinmiş’olmak veya edineceğine ilişkin ikna edici

  belirtiler bulunmak.

  • İşlediği bir’suç veya askerlik nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
  • Hakkında herhangi bir Suudi Arabistan ve cezai tahdit bulunmamak.

  Türk vatandaşlığını kaybettirme nasıl olur?

  Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

  • Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı’herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere, uygun bir süre dahilinde’kendi arzusu’ile bu görevi bırakmayanlar.
  • Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde -Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın- kendi arzusuyla’çalışmaya devam edenler.
  • İzin almaksızın yabancı bir devlet için’gönüllü olarak askerlik yapanlar.’

  Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı nasıl gerçekleşir?

  Aşağıda durumları belirtilenler, reşit’olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

  • Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle doğumla T.C.’vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan edinenler.
  • Ana ya da babadan kaynaklı’soy bağı dolayısıyla Türk vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
  • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.
  • Doğum yeri şartını karşılayarak’Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.
  • Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

  Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa,’seçme hakkı kullanılamaz.

  Çoklu Vatandaşlık

  Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir.

  Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülke’vatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma’sonucunda kaydedilen aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulur.

  Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiye’dışında ise Türkiye’nin Dış Temsilciliklerine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

  Bilgi ve belge istenmesi:’Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin’verilir.

  Maddi hataların düzeltilmesi:’Alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan tespit edilirse, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.

  Tebligat:’Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilir.’Kaybettirme kararları ise Resmî Gazete’ de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

  ‘ ‘ Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

  • İsteği açıklayan dilekçe
  • Pasaport veya benzeri bir belge
  • Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.
  • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
  • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait başvuru’makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
  • Sağlık Bakanlığınca verilen sağlık raporu.
  • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair, gelirini veya mesleğini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
  • Başvuru tarihinden geçmişe doğru Türkiye’de kesintisiz olarak’beş yıl ikamet ettiğine’dair İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan’yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
  • Başvuru tarihinden geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli oturum izni tezkeresi.
  • Herhangi bir suç dolayısıyla hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa, onaylı bir örneği.
  • Kişinin kimlik bilgilerinde, doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili’makamlarından alınmış belge. Söz konusu’belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39.’maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

  İçindekiler

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!