close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar
  Hemen Vize Başvurusu Yap

  Suudi Arabistan Evrak Tasdik İşlemleri

  Suudi Arabistan Evrak Tasdik İşlemleri

  Suudi Arabistan Evrak Tasdik işlemleri, Suudi Arabistan Vize başvurusu ve Suudi Arabistan Evrak tasdik işlemleri başvurusunda bulunan kişilerin Suudi Arabistan Konsolosluğu’na sunulan kişiye ait bilgilerin belgelendiği evrakların üzerine bulunan imza, mühür, beyan gibi bilgi ve işaretlemelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla yapılan ve bu evraklara geçerlilik kazandırmak ve kişinin kendi ülkesi dışındaki bir ülkede de tanınır olması amacıyla uygulanan idari bir prosedürdür.

  Her ülkenin evrak tasdik işlemi kendi resmi prosedürleri doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye’de yurt dışı çıkışı amacıyla hazırlanmış olan evrakların tasdik ve onama işlemlerini kişinin bulunduğu bölgenin valiliği ile yine bölgeye bağlı bulunan konsolosluklar yapmaktadır. Bu şekilde sunulmuş olan belgelerin gerçek ve yasal olduğu ibraz edilerek Türkiye dışında da yasal hale getirilir.

  Suudi Arabistan Vizesi için gerekli evraklar arasında yer alan tüm evrakların, mahiyetlerine ve türlerine bakılmaksızın hepsine tasdik işlemi yapılmak zorundadır.

  Evrak Tasdiki Nasıl Yapılır?

  Evrak tasdik işlemleri; sunulan ticari faturaların tasdiki, Suudi Arabistan Vizesi başvurusunda bulunan kişilerin seyahat nedeni ile alakalı evraklar, eğitimlerini belgeleyen evrak ve diplomalar, Suudi Arabistan’da çalışma izni için başvurulan evrak ve izinlerin tasdiki, evlilik durumunu gösteren belge ve evlilik cüzdanının tasdiki, menşe sertifikası ile vekaletname gibi diğer tüm durum gösteren resmi evrakların tasdik işlemleri konsolosluk tarafından yapılmaktadır.

  Valiliklerden gerekli durumlarda onay ve tasdik de yapılması gereken evraklar olabileceği gibi en son durumda evrakların doğruluğuna konsolosluk karar vermekte ve tasdikini yapmaktadır.

  Menşe Sertifikası olarak adlandırılan belge, uluslararası ticarete konu olan çeşitli ürün ve maddelerin menşei yani üretildikleri yeri gösteren belgedir.

  Söz konusu ürünlerin ihracatı yapılacaksa bu ürünlerin çıktığı ülkeyi belgeleyebilmek için sunulacak olan evrakların ihraç edilen ülkenin konu ile alakalı yetkili makamları tarafından onaylanması zorunlu bir prosedürdür.

  İlginizi Çekebilir  Fransa Hakkında

  Türkiye’den yapılacak olan ihracata konu ürünlerin menşe sertifikaları ile faturalarının, ihracat yapılacak olan ülke konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.

  Suudi Arabistan evrak tasdik işlemlerinde tasdiki zorunlu tutulan söz konusu evrakların öncelikle yeminli bir tercüman tarafından İngilizce ‘ye çevrilmesi gerekmektedir.

  İngilizce ‘ye çevrilmiş imzalı ve mühürlü evrak noter tarafından tasdiklenir. Ayrıca İngilizce ‘ye çevrilmiş olan evrak hem İngilizce hem de Türkçe dillerinin ikisiyle ayrı ayrı olarak ticaret odasına onaylatılır. (Ticari evraklar için gerekli olan prosedürdür.)

  Evlilik cüzdanı, diploma gibi evrakların tasdik işlemleri için ticaret odasına götürülmesine gerek yoktur.

  Bahsi geçen resmi dayanağa sahip evraklar kişinin bağlı bulunduğu bölge valiliğinde onaylanarak, valilik tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ankara Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılmak üzere gönderilir.

  Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanan evrakın Suudi Arabistan’ın İstanbul’da bulunan konsolosluğuna teslim edilmesi gerekmektedir.

  Evrak tasdik işlemleri tüm süreçleri ortalama olarak 5 ile 7 iş günü arasında sonuçlanmaktadır.

  Evrak Tasdik İşlemleri

  Suudi Arabistan evrak tasdik işlemleri konsolosluğa vize başvurusu için sunulan belgelerin doğruluğunu tespit ve Türkiye Cumhuriyeti dışında başka ülkelerde de geçerli olmalarını sağlamak üzere uygulanan resmi prosedürleri ifade eder.

  Sunulmuş olan ve tasdik gerektiren evrakların türleri ne olursa olsun belli standart aşamalara tabi tutulmaktadır. Evraklar, tasdik aşamasının ilki olarak yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmektedir. Yeminli tercümanın kaşe ve imzası ile onandıktan sonra aslının aynı olan evrak noter tarafından onaylanmaktadır.

  Suudi Arabistan vize başvurusu esnasında tasdik işlemleri için yapılması gereken işlemler şu şekildedir:
  • Tasdiki yapılacak olan evrakın aslı, tercümesi ve noter süreci:Tasdike sunulacak olan asıl evrakın İngilizce tercümesi yeminli tercümandan sonra onaylanarak notere sunulur.
  • Valilik süreci: Yeminli tercümanın çevirisi ile birlikte noterde onanan evrak, tasdik işleminin sonraki aşaması için bölgenin bağlı bulunduğu valiliğe teslim edilir.
  • Dışişleri Bakanlığı Süreci: Valilik tarafında onay alan noter onaylı tercüme dışişleri bakanlığına sunulmak üzere bakanlığın Ankara ofisine gönderilir.
   Dışişleri bakanlığı sunulan evrakın resmiyeti, onanmış aşamalarının doğru ve resmiliği ve yabancı ülkelerde resmiyet kazanması için gerekli işlemler ile birlikte tasdiki gerçekleştirir.
  • Konsolosluk süreci: Dışişleri bakanlığı tarafında da onaylanan evrakın resmiyet kazanmış ve doğruluğunun ispatı ile birlikte son tasdik ve kontrol amacı ile konsolosluğa, geçerlilik kazanmak ve tasdiklenmek adına gönderilir.
  İlginizi Çekebilir  Amerika Hakkımızda

  Unutulmaması gerekir ki, Suudi Arabistan Konsolosluğu tasdiklenecek olan her evrak için ayrı ücretlendirme yapacaktır.

  Menşe Sertifikası

  İhracata konu olan ürünlerin: üretildiği ülke, üretim bilgileri gibi detayları gösteren, ihracatı yapılacak olan ülkede hangi ülke menşeine sahip olduğunu açıklayan, resmi ve zorunlu bir prosedürdür. Ticari faaliyete konu olan bu ihraç ürünlerinin üretim yerine bağlı ticaret odaları tarafından tasdik süreci vardır.

  Üretilen ülkeye aitliği ve üretim bilgilerinin ticaret odası tarafından tasdiklenmesi ardından ihraç edileceği ülke yetkili temsilciliklerinde de onanması gerekmektedir. Bunun için, ihraç konusu ürünün menşe sertifikası, faturası gibi ticaret odasınca onanmış belgelerinin konsolosluğa teslimi önemlidir.

  Ortadoğu ülkelerinin çoğunda geçerli olan ticaret uygulamaları gereği gümrük işlemlerinde geçerlilik ispatı yerine de geçebilen faturaların da bu nedenle konsolosluk tarafından tasdik edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle ihracatı yapılacak olan ihraç ürünlerinin faturalarının da konsolosluklarda tasdik edilmesi önemlidir.

  Bu uygulama aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti ticaret uygulama ve kanunları gereği ihracatı yapılacak olan ürünlerin menşe sertifikası ve faturalarının istenme zorunluluğu gereğince de unutulmaması gereken bir detaydır.

  Türkiye’de düzenlenmiş olan apostilli belgenin muhakkak konsolosluk tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

  Fatura tasdiki işlemleri ile menşei, ihracatının yapılacağı diğer ülkelerin de belirlenebilir. Ayrıca ürünlerin cari piyasa fiyatlarına uygunluğu da ithal eden ülke konsoloslukları tarafından denetlenmiş olur. Dolayısıyla damping gibi ticaret ahlakına ve piyasa şartlarına uygun olmayan süreçler yapılmamış olur.

  İhracat ve ithalatçı kuruluşların ülke dışlarına döviz kaçırması ile birlikte vergi kaçırma gibi uygulamaların da önüne geçilmektedir. Bununla birlikte fatura tasdiki işlemleri alıcı ülkelerin farklılaşması ile alakalı olarak her ülkede farklılıklar gösterebilmektedir.

  Suudi Arabistan evrak tasdik işlemlerine konu olan evraklar; fatura, sağlık sertifikası, üretim bilgileri, piyasaya sunulacak olan fiyat ve miktar bilgileri, menşe şahadetnamesi gibi çeşitlilik gösterebilecek evraklardır.

  İlginizi Çekebilir  Nijerya Hakkında Bilgiler

  Tasdik işlemlerinin eksik olması aynı zamanda ithalat gerçekleştiren ülkede ürünlerinin gümrük işlemleri yapılamamasına neden olabileceği için eksiksiz yapılmalıdır.

  Bize Ulaşın!

   Seyahat Süresi