close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Slovakya Oturum İzni

  Slovakya Oturum İzni

  Slovakya Aile Birleşimi

  Slovakya Aile Birleşimi amacıyla geçici ikamet başvurusu için gerekli belgeler

  İki adet 3 x 3,5 cm ebatlarında fotoğraf

  Geçerli bir seyahat belgesi

  Kalma sebebini tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  Nüfus müdürlüğü belgeleri (evlilik cüzdanı, çocuk doğum sertifikası) 90 günden eski olabilir

  Resmi vasi tarafından çocuğun bekar olduğuna istinaden resmi belge

  Ebeveynlerin ikamet belgelerinin fotokopisi

  Kefil olan kişinin ikamet belgesinin fotokopisi

  Yetkili makamın çocuğu velayete verme kararının fotokopisi

  Uzun süreli herhangi bir olumsuz sağlık durumunu tasdikleyen belge

  Üçüncü ülke vatandşının kişiye bağımlılığını ispat eden belge

  Dürüstlüğü tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden sabıka kaydı

  Üçüncü ülke vatandaşının son 3 sene içinde ardışık 6 aylık süre içinde 90 günden fazla ikamet ettiği ülkeden sabıka kaydı.

  İkamet için gerekli olan mali kaynakları destekleyen 90 günden eski olmayan belge

  Kalıcı veya geçici ikametgah tahsil edilmiş ya da kalıcı veya geçic ikametgah tahsili için başvuru yapan 3. Ülke vatandaşının yasal beyannamesi ve aile birleşimi talep edilen kişiden Slovakya Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet ettiği sürece 3. Ülke vatandaşına mali ve maddi kaynak sağlayacağını tasdikleyen onay belgesi ve aşağıdaki belgelerden biri:

  İş kontraktı

  Bir işverenin üzerinde anlaşılan maaş miktarı onayı

  Kalıcı veya geçci ikametgah tahsil edilmiş ya da kalıcı veya geçici ikametgah tahsili için başvuru yapan 3.ülke vatandaşının ve aile birleşimi talep edilen kişinin banka hesabu bakiyesi beyanı.

  İkamet yerine onaylanan 90 günden eski olmayan belge,

  Gayrimenkul tescil kayıtlarının 3.ülke vatandaşının lehine çıkarmış olduğu tapu senedi ya da tapu senedi kopyası

  Bir mülk sahibi ya da kullanıcısıyla yapılmış tasdikli kira sözleşmesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını ispatlayan belgenin kopyası

  İkameti sağlayacak olan konaklama tesisinin bu durumu tescili Slovakya sınırları içinde 3.ülke vatandaşına ikamet yeri sağlayacak olan özel ya da tüzel kişinin bu durumu onaylayan tasdikli resmi beyannamesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası veya konaklama sağlanması şartıyla ziyaret anlaşması.

  Skovakya Çalışma Vizesi

  Slovakya’ya çalışma amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için gerekli evraklar:

  İki adet 3 x 3,5 cm ölçülerinde fotoğraf

  Geçerli seyahat belgesi

  Kalma nedenini tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  Çalışma izni veya 3. Ülke vatandaşının çalışma izni ya da çalışma onayı gerektirmeyen bir etkinlik yapacağına istinaden işverenin tasdik belgesi veya bu etkinlik için çalışma izni gerekmediğini belirten uluslararası sözleşme.

  Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden alınan sabıka kaydı. 3. Ülke vatandaşının son 3 sene içinde ardışık 6 altı aylık süre içinde 90 günden fazla ikamet ettiği ülkeden alınan sabıka kaydı.

  İkamet için gerekli mali kaynakları tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  İşverenin üzerinde anlaşılan maaş miktarını onayı veya 3. Ülke vatandaşının banka hesap bakiyesi.

  İkamet yerine onaylanan 90 günden eski olmayan belge

  Gayrimenkul tescil kayıtlarının 3.ülke vatandaşının lehine çıkardığı tapu senedi ya da tapu senedi kopyası.

  Bir mülk sahibi ya da kullanıcısıyla yapılmış tasdikli kira sözleşmesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası.

  İkamet sağlayacak olan konaklama tesisinin bu durumu tescili Slovakya sınırları içinde 3.ülke vatandaşına ikamet yeri sağlayacak olan özel ya da tüzel kişinin bu durumu onaylanan tasdikli resmi beyannamesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası veya konaklama sağlanması şartıyla ziyaret anlaşması.

  Slovakya İş Vizesi

  Slovakya’ya iş amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için gerekli evraklar:

  İki adet 3 x 3,5 cm ölçülerinde fotoğraf

  Geçerli seyahat belgesi

  Kalma nedenini onaylayan 90 günden eski olmayan belge

  Form şeklinde belli bir düzenlemeye göre iş planı veya 3. Ülke vatandaşlığını onaylayan iş lisansı belgesi.

  Başvuru sahibinin OECD üyesi ülke vatandaşlığını onaylayan iş lisansı sertifikası

  Başvuru sahibinin OECD üyesi bir ülke vatandaşı değilse, şirket tescili kaydıyla birlikte iş lisansı sertifikası.

  Özel bir düzenleme uyarınca gereken diğer sertifikalar

  3.ülke vatandaşının üye veya kurucu olarak kayıtlı olduğu tüm kurucular tarafından imzalanmış ortaklık bildirisi.

  Şirketin üye ve kurucularının kaydının bulunmadığı bütün kurucular tarafından imzalanmış ortaklık bildirisi.

  3.ülke vatandaşının kurucu olarak kayıtlı olduğu firma tescili kopyası veya genel kurulun 3. Ülke vatandaşını şirket üye ve kurucu olarak atadığı protokol ile şirket tescili kopyası.

  İkamet için gerekli mali kaynakları tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  3.ülke vatandaşının banka hesap bakiyesi

  İş etkinlikleri yürütmek için gerekli mali kaynakları tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  Yabancıların ikamet kanunu uyarınca 3.ülke vatandaşlığı durumunda asgari ücretin en az 20 katı olacak şekilde açılan hesaptan farklı olarak 3. Ülke vatandaşının iş amacıyla açılmış banka hesap bakiyesinin beyanı.

  İkamet yerinin tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  Gayrimenkul tescil kayıtlarının 3.ülke vatandaşının lehine çıkardığı tapu senedi ya da tapu senedi kopyası.

  Bir mülk sahibi ya da kullanıcısıyla yapılmış tasdikli kira sözleşmesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası.

  İkamet sağlayacak olan konaklama tesisinin bu durumu tescili Slovakya sınırları içinde 3.ülke vatandaşına ikamet yeri sağlayacak olan özel ya da tüzel kişinin bu durumu onaylanan tasdikli resmi beyannamesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası veya konaklama sağlanması şartıyla ziyaret anlaşması.

  Slovakya Öğrenim Vizesi

  Slovakya’da öğrenim amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için başvuru sahibinin hazırlaması gerekli evraklar:

  İki adet 3 x 3,5 cm ölçülerinde fotoğraf

  Geçerli seyahat belgesi

  Kalma nedenini onaylayan 90 günden eski olmayan belge

  3.ülke vatandaşının öğrenim amacıyla kabul edildiğine dair yetkili devlet kurumlarının onayı veya Avrupa Birliği’nin yetkili makamlarıyla yaptığı bir sözleşmeye dayanarak düzenlediği ya da Slovakya devletinin onayladığı programlara uygun olarak aktiviteler temin eden kurumun onayı.

  Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden sabıka kaydı

  Mali kaynakları tasdikleyen 90 günden eski olmayan belge

  3.ülke vatandaşının banka hesabı bakiyesi

  Alınan bursun onayı

  İkamet süresi boyunda temin edilecek olan mali kaynakların kanuni bir kuruluşa ait tüzel kişi tarafından onayı

  3.ülke vatandaşına mali kaynak sağlayacağına dair, kişisel banka hesabı beyanıyla kanıtlanmış, resmi beyannamesi.

  İkamet yerine onaylanan 90 günden eski olmayan belge

  Üniversite öğrencisi ise gerekli değil

  Gayrimenkul tescil kayıtlarının 3.ülke vatandaşının lehine çıkardığı tapu senedi ya da tapu senedi kopyası

  Bir mülk sahibi ya da kullanıcısıyla yapılan tasdikli kira sözleşmesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını ispatlayan belgenin kopyası

  İkamet sağlayacak olan konaklama tesisinin bu durumu tescili Slovakya sınırları içinde 3.ülke vatandaşına ikamet yeri sağlayacak olan özel ya da tüzel kişinin bu durumu onaylanan tasdikli resmi beyannamesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası veya konaklama sağlanması şartıyla ziyaret anlaşması.

  Slovakya Özel Aktivite Vizesi

  Slovakya’da özel aktivete amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için başvuru sahibinin hazırlaması gerekli evraklar:

  İki adet 3 x 3,5 cm ölçülerinde fotoğraf

  Geçerli seyahat belgesi

  Okul ya da diğer bir eğitim kurumundan ders faaliyetlerindeki performans onayı

  Sanatsal etkinlik durmunda yetkili devlet kurumundan veya kreatif ajanstan alınan onay belgesi

  Sportif aktivite durumunda spor organizasyonundan veya yetkili devlet kurumundan alınan onay belgesi

  Öğrenim kapsamında Slovakya Devleti sınırları dışında yapılan staj durumunda staj onayı

  Avrupa Birliği ya da Slovakya Devleti tarafından onaylanmış programlara göre aktivitelerin performansının da dahil olduğu aktivite olanaklarının yetkili devlet kurumları tarafından onay belgesi veya AB ve Slovakya Devleti tarafından onaylanmış aktiviteler durumunda yetkili devlet kurumlarıyla yapılan anlaşmaya göre benzer aktiviteler temin eden organizasyon belgesi.

  Uluslararası antlaşması (90 günden eski olabilir) Avrupa Birliği ya da Slovakya Devleti tarafından onaylanmış programlara göre aktivitelerin performansının da dahil olduğu aktivite olanaklarının yetkili devlet kurumlarınca onaylanmış aktiviteler durumunda veya Avrupa Birliği ve Slovakya Devleti tarafından onaylanmış aktiviteler durumunda yetkili devlet makamıyla yapılan anlaşmaya göre benzer aktiviteler temin eden organizasyonun onay belgesi.

  Sağlık hizmeti temini durumunda bu hizmeti sağlayacak sağlık kurumundan onay belgesi veya sağlık hizmeti temini esnasında refakat gerekliliğine dair belge.

  Gönüllü aktivite durumunda devlete ait olmayan organizasyondan onay belgesi

  Gazetecilik aktiviteleri durumunda yetkili devlet kurumlarından Slovak Devletinin yetki verdiğine istinaden onay belgesi veya Slovakya Devletinde aktif gazetecinin yetki onay belgesi.

  Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden sabıka kaydı

  3.ülke vatandaşının son 3 sene içinde ardışık 6 aylık süre içerisinde 90 günden fazla ikamet ettiği ülkeden sabıka kaydı.

  3.ülke vatandaşının banka hesap bakiyesi beyanı veya kalış süresi boyunca temin edilecek olan mali kaynakların kanuni bir kuruluşa ait tüzel kişi tarafından onayı.

  İkamet sağlanması halinde AB ya da Slovakya Devleti tarafından onaylanmış programlara göre aktivitelerin performansının da dahil olduğu aktivite olanaklarının yetkili devlet kurumlarından onay belgesi veya AB ve Slovakya Devleti tarafından onaylanmış aktiviteleri durumunda yetkili devlet kurumlarıyla yapılan anlaşmaya göre benzer aktiviteler temin eden organizasyondan onay bellgesi.

  Gayrimenkul tescil kayıtlarının 3.ülke vatandaşının lehine çıkardığı tapu senedi ya da tapu senedi kopyası.

  Bir mülk sahibi ya da kullanıcısıyla yapılmış tasdikli kira sözleşmesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası.

  İkamet sağlayacak olan konaklama tesisinin bu durumu tescili Slovakya sınırları içinde 3.ülke vatandaşına ikamet yeri sağlayacak olan özel ya da tüzel kişinin bu durumu onaylanan tasdikli resmi beyannamesi ve tapunun veya mülkü kullanma hakkını kanıtlayan belgenin kopyası veya konaklama sağlanması şartıyla ziyaret anlaşması.

  Slovakya Araştırma Vizesi

  Slovakya’da araştırma ve gelişim amacıyla geçici ikamet başvurusunun kabulü için başvuru sahibinin hazırlaması gerekli evraklar:

  İki adet 3 x 3,5 cm ölçülerinde fotoğraf

  Geçerli seyahat belgesi

  Özel bir uygulamaya göre ev sahipliği yapma anlaşması.

  Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden sabıka kaydı

  3.ülke vatandaşının son 3 sene içinde ardışık 6 aylık süre içerisinde 90 günden fazla ikamet ettiği ülkeden sabıka kaydı

  3.ülke vatandaşının banka hesabı bakiyesi ibrazı veya kalış süresi boyunca temin edilecek olan mali kaynakların kanuni bir kuruluşa ait tüzel kişi tarafından onayı.

  Özel bir uygulamaya göre ev sahipliği yapma anlaşması (araştırma merkezi ya da bilimsel çalışma merkezi)

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!