close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Rusya Seyahat Sağlık Sigortası

  Rusya Seyahat Sağlık Sigortası

  Rusya seyahat sağlık sigortası Rusya’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşları için yapılan bir sigorta türüdür. Sigorta ile seyahat esnasında kişinin karşılaşılabileceği sağlık problemleri karşısında gereken sağlık hizmetleri sağlanmaktadır. Rusya’ya seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurusu yapmaları gerekmektedir. Çok sayıda ülkenin başvurularda sigorta ibraz etme zorunluluğu vardır. Rusya için seyahat sağlık sigortası mecburiyeti bulunmamaktadır. Fakat vize başvurusunda sigorta şartı aranmasa dahi yurt dışı seyahatlerine çıkmadan önce sigorta yapılması oldukça önemlidir.

  Seyahat esnasında kişinin karşılaşabileceği çeşitli risk durumlarında gerekenler sigorta kapsamında karşılanmaktadır. Bu bağlamda, yaralanma, kaza, sakatlanma ve hastalık benzeri durumlar ile karşı karşıya kalınması durumunda kişinin maddi kayıp yaşamadan gerekli sağlık hizmetini alması sağlanmaktadır. Özellikle seyahat sağlık sigortası şartı aranan ülkelerde sınır kontrollerinde seyahat sağlık sigortası kontrolü de yapılabilir.

  Bu sebeple kişinin seyahat ederken poliçeyi yanında bulundurması gerekmektedir. Seyahat edilen ülkeye göre sigorta türü de değişiklik göstermektedir. Bu durum genellikle sigortanın teminat limitlerinde görülmektedir. Seyahat sağlık sigortası hakkında detaylı bilgi almak için yazının devamını inceleyebilirsiniz.

  Rusya Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

  Rusya vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası çeşitli açılardan yukarıda bahsedilen Rusya seyahat sağlık sigortası ile benzerlik göstermektedir. Seyahat edilecek ülkeye göre bazı durumlar değişiklik gösterse de temelde sigortanın işlevi yurt dışı seyahati esnasında turisti güvence altına almaktadır. Böylelikle kişinin seyahat esnasında sağlığının ve seyahat bütçesinin etkilenmemesi sağlanmaktadır. Bu sebeple, Rusya vatandaşlarına düzenlenen seyahat sağlık sigortasının da olası sağlık problemlerine karşı kişiyi güvence altına aldığını söylemek mümkündür.

  Ülkeye göre sigorta türünün değişiklik göstermesi ile kast edilen ise sigorta teminat limitlerinin çeşitliliğidir. Teminat limiti 30.000 Euro ya da 50.000 USD olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sigorta düzenlenirken, seyahat planı sigortaya, Avrupa, Schengen ya da tüm dünya ülkeleri şeklinde aktarılmaktadır. Bu kapsamdaki sigorta gereklilikleri sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’ye seyahat edecek Rusya vatandaşları için de sigorta yapılması gerekir. Bu sigortanın yabancının seyahat esnasında karşılaşabileceği sağlık problemleri karşısında gerekli yatarak ya da ayakta tedavi masraflarını karşılaması gerekmektedir.

  Türkiye’ye seyahat edecek Rusya vatandaşları 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizeden muaftır. Vizesiz olarak seyahat edebilmeleri için turistik amaçlarla ülkeye gelmeleri ve aralıksız 60 günden fazla kalmamaları gerekmektedir. Öğrenim ya da çalışma amaçları ile Türkiye’ye gelecek Rusya vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Dış temsilciliklere yapılan vize başvurusundan önce güncel evrak listesinin kontrol edilmesi başvurunun aksamaması açısından oldukça önemlidir. Seyahat sağlık sigortası gerekliliği bulunmasa da Türkiye’ye seyahatleri esnasında bir riskle karşı karşıya gelmeleri ihtimaline karşı kendilerini güvence altına almaları açısından gelmeden önce sigorta yaptırmalarında fayda bulunmaktadır. Rusya vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası yapıldıktan sonra vize evrakları ile başvuruda ibraz edilmesi destekleyici olacaktır.

  Rusya Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

  Rusya seyahat sağlık sigortası düzenlenebilmesi için kişiden bazı bilgiler istenmektedir. Adına seyahat sigortası düzenlenecek kişinin T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, adresi ve seyahat planının bilinmesi gerekmektedir. Seyahat planı ise gidilecek ülke ya da ülkeler ve seyahat başlangıç ve bitiş tarihleridir. Seyahat tarihleri, sigorta süresinin belirlenmesi açısından gereklidir.

  Sigorta yapılabilmesi için gereken bilgi girişlerinin yapılmasının ardından seyahat sağlık sigortası ücreti sistem tarafından hesaplanmaktadır. Kişi sigorta ücreti hakkında bilgilendirildikten sonra onayı alınır ve sigorta işlemleri tamamlanır. İşlemlerin ardından antetli kağıda poliçe düzenlenmektedir. Poliçe ıslak imzalı ve kaşeli olarak başvuru evrakları arasında yerini alır.

  Seyahat esnasında sigortanın yanında bulundurulması gerekmektedir. Sigorta gerekliliği bulunan ülkelerin sınır kontrollerinde bazen seyahat sağlık sigortası kontrolü yapılabilir. Vize başvurularında seyahat sigortasını ibraz edecek kişilerin poliçesinin, başvurudan önce diğer başvuru evrakları ile hazır olarak bulunması gerekmektedir. Elle düzenlenen poliçeler genellikle kabul edilmemektedir. Bu sebeple sigorta yapılan kişinin konsolosluk güncellemelerine hakim olması oldukça önemlidir. Sigorta nerede ve ne zaman yapılır gibi hususlarda detaylı bilgi almak için yazının devamını okuyunuz.0

  Rusya Seyahat Sağlık Sigortası Süresi Nasıl Belirlenmelidir?

  Rusya seyahat sağlık sigortası süresi seyahat tarihine göre belirlenmelidir. Sigortanın seyahat boyunca geçerli olması için en az seyahat tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Fakat tercihe bağlı daha uzun süreler ile de düzenlenebilmektedir. Yapılması planlanan başka seyahatler bulunuyorsa daha uzun süreli bir sigorta yapılması her açıdan daha avantajlı olacaktır.

  Her iki durumda da dikkat edilmesi gereken esas şey; poliçenin seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve seyahat dönüşünden bir gün sonra da bitmesi gerektiğidir. Sık sık yurt dışı seyahatine çıkan kişiler için tüm seyahatleri kapsayacak uzun süreli sigorta yapılacaksa, ilk seyahatin başlangıç tarihinden 1 gün önce başlatılması ve son seyahatin dönüş tarihinden 1 gün sonra bitirilmesi gerekmektedir.

  Seyahat sağlık sigortası sürelerinin en az bir gün ve en çok da bir yıl olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Konsolosluk vize başvurularında ibraz edilecek olan sigortanın, diğer başvuru evrakları ile aynı tarihleri gösterir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Konsolosluğa sunulan başvuru evraklarının, bilgi ve beyanların birbiri ile uyum içinde olması oldukça önemlidir.

  Bundan dolayı vize başvuru formunda yer alan seyahat başlangıç ve bitiş tarihleri, uçak rezervasyonları, otel rezervasyonları, vize talep dilekçesi ve seyahat sigortası tarihlerinin tümünün tutarlı bir şekilde aynı tarihlerde düzenlenmesi gerekmektedir.

  Rusya Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

  Türkiye’de Rusya seyahat sağlık sigortası yapan belirli sigorta şirketleri bulunmaktadır. Sigorta şirketlerine başvurulması halinde yapılacak sigortanın kişi tarafından kontrol edilmesinde yarar vardır. Zaman zaman konsolosluk evrak listelerinde güncellemeler yapılmasından dolayı, düzenlenen poliçenin seyahat edilecek ülkeye uygunluğu ile poliçe süresinde yapılacak herhangi bir hata sigortanın geçersiz olmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına konsolosluk güncellemelerine hakim vize başvurularında deneyimli birinden yardım alınması ve onun aracılığıyla sigorta yapılmasında fayda bulunmaktadır.

  Rusya vizesi başvurusu sürecinde Vize Merkezi uzmanları tarafından yapılan seyahat sigortası, başvuru sahibinin seyahat planına ve konsolosluk gerekliliklerine uygun olarak düzenlenmektedir. Tüm bu işlemler, danışmanlık hizmetine dahil olup bu sayede vize başvurusu hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin zaman ve maddi kayıp yaşaması önlenmektedir. Evrakların istenen şekillerde hazırlanmaması gibi sebeplerle başvuru geçersiz sayılabilir ya da olumsuz değerlendirilebilmektedir. Rusya seyahat sağlık sigortası işlevleri, ne zaman yapılması gerektiği ve ücretleri gibi seyahat sağlık sigortasına ilişkin konular için yazının devamını okuyabilirsiniz.

  Rusya Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

  Rusya seyahat sağlık sigortası yurt dışına seyahati esnasında kişinin karşılaşabileceği sağlık problemleri karşısında gerekli sağlık hizmetini teminat almaktadır. Seyahat sağlık sigortası işlevleri hakkında detaylı bilgi almak için poliçede düzenlenen ana teminatın incelenmesi gerekmektedir. Poliçeler yalnızca ana teminattan oluşmaz. Buna ek olarak kişinin talebi ile düzenlenecek ek maddeler de bulunmaktadır.

  Bu ek teminatlar ise genellikler, pasaport kaybedilmesi, bagaj kaybedilmesi, bagajın gecikmesi, seyahatin iptali, yarıda kesilmesi ya da gecikmesi gibi durumlarda gerekli kaybı temin etmektedir. Bu teminatlar zaman zaman ek ücrete tabiidir. Bahsedilen durumların dışında her poliçede ortak olarak bulunan ana teminatlar ise genellikle tıbbi tedavi teminatı, vefat teminatı, danışmanlık ve tıbbi bilgi teminatı, tıbbi nakil ya da seyahat teminatı şeklindedir. Söz konusu teminatlara ilişkin detaylı bilgi aşağıda bulunmaktadır.

  1. Tıbbi tedavi teminatı ile ifade edilen, seyahat esnasında herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşılması sonucu devreye girmektedir. Seyahati sırasında hastalanmış olan ya da yaralanan kişinin ayakta ya da hastanede yatarak gördüğü tıbbi tedaviyi karşılamaktadır. Teminat limitleri dahilinde ameliyat masrafları, doktorun önerdiği ilaçlar ve acil ilaçlar karşılanmaktadır. Teminat limiti Avrupa ve Schengen ülkelerinde 30.000 Euro’dur. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde ise bu limit 50.000 USD olarak görülmektedir.
  2. Tıbbi danışmanlık ve bilgi teminatı ise Rusya seyahat sağlık sigortası ile seyahat eden kişinin olası bir ihtiyacı halinde gerekli tıbbi danışmanlık hizmetini alması anlamına gelmektedir. Sigorta anlaşmalı ekipleri ile kişinin görüşmesi sağlanmaktadır. Bu ekip ilaç önerilmesi ya da tanı konması gibi hususlar dışında gerekli tüm konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzman doktor, hastane, doktor, eczane, nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları, diş hekimi, teşhis merkezleri vb. konularda bilgi ve tavsiye verilmektedir.
  3. Nakil ya da seyahat teminatı ise acil durum anında kara ya da hava ambulansının sağlanacağını belirtmektedir. Bu teminat genellikle 24 saat içerisinde müdahale gerektiren riskli durumlarda devreye girmektedir. Ambulans ile hastalanan ya da yaralanan kişinin sağlık merkezine nakil işlemleri yapılmaktadır. Tedavisi biten kişinin daimi ikamet adresine geri dönüşü de sağlanmaktadır.
  4. Vefat teminati ise seyahati esnasında vefat eden kişinin cenaze nakil ve defin işlemlerinin karşılanacağını belirtir. Cenazeye eşlik edecek kişinin giderleri de sigorta kapsamında karşılanır.

  Rusya Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

  Rusya seyahat sağlık sigortası Rusya seyahatinden önce yapılmalıdır. Konsolosluk vize başvurularında poliçe ibraz edecek kişilerin sigortayı başvurudan önce diğer başvuru evrakları ile hazır olarak bulundurmaları gerekmektedir. Rusya’ya yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşlarının sigorta gerekliliği bulunmamaktadır. Genellikle Schengen ülkelerinin vize prosedürlerinde alışık olunan bu durum aslında son derece önemli bir uygulamadır. Seyahat esnasında kişinin maddi kayıp yaşamadan gerekli tıbbi hizmeti almasını sağlamaktadır. Bu sebeple sigorta şartı aranmayan ülkelere dahi seyahat etmeden önce sigorta yapılmasında fayda vardır.

  Aynı durum, ülkemize seyahat edecek Rusya vatandaşları için de geçerlidir. Ülkeye 180 gün içerisinde aralıksız 60 gün ve toplamda 90 güne kadar vizesiz giriş hakları bulunmaktadır. Vizesiz seyahatler turistik amaçlı yapılmaktadır. Eğitim ya da çalışma gibi amaçlarla yapılacak seyahatler için dış temsilciliklere müracaat edilmesi gerekmektedir.

  Rusya vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası yapılırken başvuru tarihinden önce evraklar ile hazır olarak bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Sigorta haklarından yararlanmak isteyen herkesin adına düzenlenmiş bir poliçe olması gerekmektedir. 0 ile 75 yaş aralığındaki herkes için sigorta düzenlenebilir. Kişilerin seyahat esnasında poliçeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  Rusya Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

  Seyahat sağlık sigortası ücretleri planlanan seyahate göre belirlenmektir. Gidilecek ülke, ülkeler ve seyahat süresine göre sigorta ücreti sistem tarafından hesaplanmaktadır. Seyahat sigortası kapsamı, yapılacak seyahate göre Avrupa ülkeleri, Schengen ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri şeklinde yapılmaktadır. Bu farkın birincil sebebi, gidilecek ülkeye göre değişiklik gösteren sigorta şartlarıdır.

  Bu farklılıklar ise genellikle sigorta teminat şartlarında ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple gidilecek ülkeye göre ücretin değişiklik göstermesi söz konusudur. Rusya seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat süresinin uzamasına bağlı artış göstermektedir. 1 aylık sigorta ücretleri ile 3 aylık sigorta ücretleri arasında belirli ölçüde fark olacaktır.

  Yurt dışı seyahatlerinde yapılacak sigortaların teminat şartları 30.000 Euro ya da 50.000 USD’dir. Bu teminat limitleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde 50.000 USD olarak belirlenmiştir. Schengen ve Avrupa ülkelerinde geçerli bir sigorta ise 30.000 Euro teminatlıdır. Sigorta fiyatları hakkında kişi bilgilendirilmektedir. Onayının alınmasının ardından adına sigorta yapılacak kişinin gerekli bilgileri alınır ve sigorta işlemleri tamamlanır. Vize danışmanlık hizmeti alacak kişilerin sigortası, danışmanlık hizmetine tabii olarak yapılmaktadır. Ek bir ücret talep edilmemektedir.

  Rusya Covid 19 Seyahat Sigortası

  Rusya Covid 19 seyahat sigortası Rusya seyahati esnasına kişiyi olası koronavirüs risklerine karşı korumaktadır. Bu risklere, hastalık dolayısıyla oluşabilecek neredeyse tüm masraflar dahil edilmiştir. Yalnızca sağlık harcamaları değil, konaklama, giyim ve gıda ihtiyacı gibi tüm konular poliçede temin edilmiştir.

  Pandemi sürecinde planlanan seyahatlerde, COVID-19 endişesi ile aksaklık yaşanmaması ve güven içerisinde seyahat edilebilmesi adına alınabilecek en büyük önlemlerden biri koronavirüs teminatlı bir sigorta ile seyahat etmektir. Tüm dünyayı etkisi alan bu virüs karşısında sigortacılık alanında oldukça kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle, sigortalı kişinin seyahati, sağlığı ve bütçesi güvence altına alınmaktadır.

  Kişinin ülkesinden uzakta geçirdiği zamanlarda yaşadığı en büyük problemlerden biri sağlık problemleridir. Koronavirüsün dünya üzerindeki tablosu göz önünde bulundurulduğunda ise muhakkak gerçekçi bir önlem alınması gerekmektedir. Kovid-19 teminatlı Rusya yurtdışı seyahat sağlık sigortası ile seyahat eden kişi, bulunduğu bölgenin sağlık standartlarının yetersiz olması ya da sağlık harcamalarının oldukça maliyetli olması gibi iki olumsuz durumdan da etkilenmeyecektir. Sigorta kapsamında, kişinin en üst düzey sağlık hizmetini, maddi kayıp yaşamadan alması sağlanmaktadır. Güvence altına alınan konular poliçede belirtilmiştir.

  Rusya Covid 19 seyahat sigortası seyahat süresinin tamamını kapsaması açısından seyahatten 1 gün önce başlatılmalıdır. Sigorta, seyahat öncesinden yaptırılmış olmalıdır. Poliçede yer alan teminat, kişinin seyahatinin başlaması ile devreye girmektedir. Koronavirüse özel Rusya yurtdışı seyahat sigortası ile güvence altına alınan konular aşağıdaki gibidir.

  • Sigortalı kişiye COVID-19 teşhisi konabilmesi adına gereken muayene ve yapılan testler sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
  • Kişide hastalık tespit edilmesi halinde ihtiyaca bağlı ayakta ya da yatarak tedavisi sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
  • Karantinaya alınan kişinin otel vb. konaklama masrafları ile giyim ve gıda ihtiyaçları sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
  • Koronavirüse özel Rusya seyahat sigortası kapsamında tedavisini tamamlamış kişinin daimi ikametine nakli sağlanmaktadır.
  • Sigortalı kişinin ihtiyaç duyduğu her konuda tıbbi danışmanlık hizmeti alma hakkı bulunmaktadır. Teşhis konması ve ilaç önerilmesi dışında, hastane, doktor, nöbetçi eczane bilgisi vb. her konuda bilgi ve tavsiye alması mümkündür.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!