close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Norveç vatandaşları için Türkiye vizesi

  Norveç vatandaşları için Türkiye vizesi

  Norveç vatandaşları için Türkiye vizesi, resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini www.evisa.gov.tr internet adresinden e-vize olarak veya dış temsilciliklerimizden alabilirler.

  Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve üç aydan fazla Türkiye’de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibi Norveç vatandaşlarının Norveç’te ki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

  Ancak bilinmelidir ki, Norveç vatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye’ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır.

  Vize başvurularında tahsil edilen vize harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

  Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye’de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır.

  Vizenin veya vize muafiyetinin imkan verdiği kalış süresi, her 6 ayda günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Söz konusu kural Norveç vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl göç müdürlüklerine kısa süreli ikamet başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

  Çift pasaporta sahip yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır.

  Herhangi bir amaçla Türkiye’ye gelecek 18 yaş altındaki Norveç vatandaşı çocukların vize müracaatları sırasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatnamesi alınması gerekmektedir. Anne-babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize verilir.

  Türkiye e-vize uygulaması ne demektir?

  E-vize Türkiye sınır kapılarında verilen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Başvuru sahipleri, e-vize internet adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir. E-vize başvurusunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

  Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini www.evisa.gov.tr internet adresinden e-vize olarak veya dış temsilciliklerimizden alabilirler.

  Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin Norveç’te ki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Pasaport süresi ne kadar olmalıdır?

  Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen Norveç vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Pasaport yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

  Türkiye turist vizesi nasıl alınır?

  Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini www.evisa.gov.tr internet adresinden e-vize olarak veya dış temsilciliklerimizden alabilirler.

  Alınan turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturma adresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileri talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin söz konusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır.

  Türkiye çalışma vizesi nasıl alınır?

  Norveç vatandaşlarının, Türkiye’de çalışabilmek için gereken Çalışma İzin başvurularını, Norveç’te ki Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir.

  Norveç vatandaşlarının söz konusu başvurularına paralel olarak, bünyelerinde çalışacakları Türk firmaları yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına müracaat etmeleri gerekir.

  Çalışma izin başvuruları, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan Norveç vatandaşından, Türk temsilciliklerince giriş vizesi harcı, çalışma izin belgesi harcı ve ikamet harcı tahsil edilir. Çalışma izin kartı Türkiye’de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen çalışma vize ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

  Türkiye staj vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri

  İlke olarak, Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen her türlü özel staj için, başvuru sahibinin Türkiye çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni alması gerekmektedir.

  Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

  a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,

  b) Yurt dışında daimi ikamete sahip olup ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler için 30 günden az, sportif faaliyetler amacıyla 120 günden az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar,

  c) Türkiye’ye ithal edilen makina ve ekipmanın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi veya ekipmanı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların onarımı amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla gelenler,

  ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili eğitim görmek amacıyla, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde toplam 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar,

  d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla bulunanlar,

  e) 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumunu, ibraz edeceği belgelerle kanıtlayarak, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar,

  f) Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim konularında 6 ayı aşmayan bir zamanda Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarca bildirilenler,

  g) Ulusal Ajans tarafından yürütülen programlar çerçevesinde gelen yabancılar,

  ğ) Uluslararası stajyer öğrenci programları kapsamında staj görecek yabancılar,

  h) Çalışma süresi 8 aydan fazla olmamak kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar,

  ı) Futbol federasyonu veya gençlik ve spor genel müdürlüğü tarafından, istekleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler,

  i) İlgili makamdan Uygunluk Onayı Belgesi edinmiş Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli yabancı gemi adamlar,

  j) Türkiye ab mali işbirliği programları kapsamında yürütülen projelerde görev yapan yabancı uzmanlar.

  55. madde kapsamında ülkemize gelen bu yabancıların oturum izinleri kısa dönem ikamet izni adı altında il göç idaresi müdürlüklerince verilmektedir.

  Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması zorunludur.

  Basın meşruhatlı vizeler ne demektir?

  Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek Norveç basın mensuplarının Basın meşruhatlı vize almaları istenmemektedir. Vizeye tabi ülkelere mensup basın mensuplarının ise turistik vize alması yeterli olacaktır. Kısa dönem oturum izni alan medya mensuplarından ayrıca çalışma izni talep edilmez. Türkiye’ye atanan medya mensuplarının basın meşruhatlı vize alabilmeleri izne tabidir.

  Tur operatörü vizesi kimlere verilir?

  Tur operatörü temsilcisi olan Norveç vatandaşları, 8 aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak il göç müdürlüklerinden oturum izni talep eden Norveç vatandaşlarının başvuruları turizm vizesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

  Taşımacılık vizesi kimlere verilir?

  Taşımacılık vizesine başvuran Norveç vatandaşlarına, gerekli belgelerini ibraz etmeleri durumunda 1 yıl geçerli, çok girişli vize verilebilir.

  Türkiye’deki yabancı din kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel

  Din kurumlarında görevlendirilen Norveç vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Türk dışişleri bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye’de çalışmak üzere oturum izinleri ise Türk içişleri bakanlığınca verilmektedir.

  Kazı, araştırma, belgesel, film çekimi vizesi kimlere verilir?

  – Kazı ve araştırma için, Norveç’te ki Türk temsilcilikleri aracılığıyla amacına uygun vize alınarak Türkiye’ye giriş yapılması gerekmektedir.

  – Türkiye’ye film ve belgesel çekimi için gelmek isteyen Norveç vatandaşlarının, kültür ve turizm bakanlığı, sinema genel müdürlüğünden ve ilgili valilikten izin alması gerekmektedir.

  – Türkiye’de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya ait konularda yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde, Norveç’in Türkiye’deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk dışişleri bakanlığına; yurtdışında ise Norveç’te ki Türk temsilcilikleri aracılığıyla Türk dışişleri bakanlığına yapılmaktadır.

  Türkiye’de oturum izni

  Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de kısa süreli oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler.

  Geçerli oturum izni sahibi Norveç vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.

  Norveç vatandaşının Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır.

  Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak Norveç vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur.

  Oturum izni başvurusu, Norveç’te ki Türk temsilciliklerinde yapılır. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelenlerin oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

  Oturum izni için başvuracak Norveç vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

  Türkiye içinden başvuruların, Norveç vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.

  Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

  Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.

  Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.

  e-ikamet başvurusu

  Türkiye içinden yapılan oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.

  İlk defa oturum iznine başvuran Norveç vatandaşlarının sistem tarafından kendilerine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki il göç İdaresinde bulunması gerekmektedir.

  Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar ptt iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki il göç idaresine gönderilmelidir.

  Norveç vatandaşlarının oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekir. Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

  Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, oturum izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Norveç vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki il göç idaresine onaylatmaları gerekmektedir.

  Türkiye’de oturum izni başvurusu nasıl yapılır?

  1. Norveç vatandaşları İçin Türkiye’de kısa dönem oturma izni nasıl alınır?

  Maksimum bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak Norveç vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili il göç idaresi müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir:

  Türkiye oturum izni ilk başvurusu için gereken belgeler

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)

  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal güvenlik kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal güvenlik kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası

  Türkiye oturum izni uzatma başvurusu için gereken belgeler nelerdir?

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
  • İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler.
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal güvenlik kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

  2. Norveç vatandaşları için Türkiye’de uzun dönem oturma izni nasıl alınır?

  Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayan Norveç vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili il göç idaresine teslim etmeleri gerekmektedir:

  Türkiye uzun dönem oturum izni ilk başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
  • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
  • Adli sicil kaydı
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal güvenlik kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal güvenlik kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası o Başvuru sahibinin adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

  İkamet/oturma izninden muaf tutulan yabancılar kimlerdir?

  a) Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar,

  b) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

  c) Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesi bulunanlar,

  ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

  d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden dışişleri bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

  e) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

  f) Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi olanlar

  g) Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi sahibi olanlar

  ğ) Vatansız kişi kimlik belgesi olanlar

  h) Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

  C- Norveç vatandaşları için Türkiye’de çalışma izni

  Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan Norveç vatandaşları, diğer yabancı ülke vatandaşları gibi, 6735 sayılı kanuna tabi olup, son şekli verilen söz konusu kanun 13.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanuna göre, Türkiye’de yabancılara çalışma izni vermeye yetkili merci Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıdır (ÇSGB).

  Çalışma izin başvuruları, çalışmak isteyen Norveç vatandaşı tarafından Norveç’te ki Türk temsilciliklerine doğrudan, Norveç vatandaşları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk şirket yetkilileri tarafından ise çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına önce online, akabinde ise gerekli evrakı anılan bakanlığa iletmesiyle gerçekleştirilmektedir.

  Norveç vatandaşları için Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır?

  1. Norveç’den çalışma izin başvurusu nereye yapılır?

  Norveç vatandaşları, Norveç’ten çalışma izni için ilk başvurularını, Norveç’te ki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler.

  Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından Norveç vatandaşına bir referans numarası verilir. Norveç vatandaşı söz konusu referans numarasını Türkiye’deki işverene iletir.

  Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili, ptt’den e-devlet şifresi alarak, bu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunur.

  Türkiye dış temsilciliği kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri ÇSGB’ye ulaştırması zorunludur.

  Norveç vatandaşının Türkiye’de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

  2. Yurtiçinden çalışma izin başvurusu nasıl yapılır?

  Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan Norveç vatandaşları için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) ÇSGB’na yapabilirler.

  İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak başvuru formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde ÇSGB’ye teslimi zorunludur.

  Türkiye çalışma izinleri için istenen belgeler nelerdir?

  İlk başvuruda Norveç vatandaşından istenen belgeler

  • Yurt içinden yapılacak başvurularda, Türkiye’de öğrenim amaçlı oturma izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni örneği (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Çalışma izni talebinde bulunan Norveç vatandaşının geçerli oturma izni olmaması halinde ise, Norveç vatandaşının Norveç’te ki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur.

  Bununla birlikte, özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar* ölçütlerinden asgari birini karşılayan şirketlerde çalıştırılacak kilit personel statüsündeki Norveç vatandaşının Türkiye’de yasal olarak bulunduğunun (emniyet müdürlüğünden alınan yazı veya pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösterir bölümünün onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlanması halinde çalışma izni müracaatı doğrudan çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına yapılabilmektedir.

  • Norveç vatandaşın kilit personel statüsünde olması halinde, doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel istihdamı hakkında yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler (bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Pasaport kopyası (pasaportun latin harfleri dışında bir alfabe ile yazılı olması halinde, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir. Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)
  • Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden ve ayrıca kâğıt ortamında da gönderilecektir.)
  • Mesleki hizmetler çerçevesinde çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ilave olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde yurtdışı yüksek öğretim diplomaları denklik yönetmeliğine uygun olarak alacağı diploma veya geçici mezuniyet denklik belgesi. (bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

  İlk başvuruda işveren kurumdan istenen belgeler nelerdir?

  • Norveç vatandaşı çalışma izni müracaat dilekçesi (dilekçe elektronik başvuru sırasında taratılacak ve ayrıca işveren tarafından kâğıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
  • Norveç personel müracaat formu (elektronik ortamda doldurulan form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp posta ile bir nüsha olarak ÇSGB’na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmaması halinde taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması halinde müracaat işleme konulmaz.)
  • İşveren kuruluşun sermaye ve ortaklık yapısını gösteren en son Türkiye ticaret sicil gazetesi (bu belge elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bilanço ve kâr/zarar tablosu (bu belge de elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere ait projeleri gerçekleştirilecek kuruluşların (konsorsiyumlar dâhil) işi yüklendiklerini belirten belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Müteahhitlik, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair maaş bordrosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Norveç personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin müracaatı yapan kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

  Norveçli personel için çalışma izni uzatma başvurusu nasıl yapılır?

  Çalışma izninin uzatılması talebi, Norveç vatandaş veya işveren tarafından doğrudan çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına yapılır.

  Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının ilkin elektronik yolla yapılması zaruridir. Bu çerçevede, elektronik yolla yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için, internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının Norveç vatandaşı ve Türk işveren tarafından kâğıt ortamında imzalanmalıdır. Yönetmelik ekinde belirtilen diğer dökümanla birlikte, internet üzerinden, onay tarihini takip eden 6 işgünü içinde, şahsen veya posta ile, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

  Çalışma izninin uzatılması talebinin, iznin bittiği tarihten geçmişe doğru maksimum iki aylık süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Çalışma izni süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da kabul edilir. Bu süreden sonra yapılan başvurular, ilk kez başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir. Geçerli oturum izni ibrazıyla yapılan çalışma izni uzatma başvurularında (yurt içinden yapılan ilk başvurularda olduğu gibi) elektronik başvuruyu takip eden 6 işgünü içinde istenen belgelerin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

  Bir yıllık yasal çalışma izin süresinden sonra, aynı iş yeri ve aynı meslekte olması kaydıyla, mevcut çalışma izni iki yıl süreyle uzatılabilir. Toplam üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak kaydıyla, mevcut çalışma izni ek üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak oturan veya toplam sekiz senelik yasal çalışması olan Norveç vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

  Çalışma izni uzatma başvurusunda Norveç vatandaşından istenen belgeler nelerdir?

  • Pasaport fotokopisi (bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)
  • Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)
  • Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan oturma izni (bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Mimar, mühendis ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 36. maddesine dayalı olarak alması gereken geçici üyelik belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

  Çalışma izni uzatma başvurusunda işveren kurumdan istenen belgeler nelerdir?

  • Norveçli personel çalışma izni uzatımı başvuru dilekçesi (dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılacak ve ayrıca kâğıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
  • Norveçli personel başvuru formu (elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak ÇSGB’na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı hallerde, taraflar arasında akdedilmiş iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzalanmamış olması ve iş akdinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmaz)
  • Değişiklik olması durumunda, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye ticaret sicil gazetesi (bu döküman online başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge (bu bilgiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından, maliye bakanlığı kayıtlarından internet üzerinden erişilecektir.)
  • Norveçli personel ve anılan personeli çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği bilgisi (bu bilgi sosyal güvenlik kurumu kayıtlarından çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından internet üzerinden kontrol edilecektir.)
  • Norveçli personeli bünyesinde istihdam eden kurum ve kuruluş adına, kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya anılan kişinin başvuruyu yapan işyerinde çalıştığını gösterir belge (bu belge online başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

  Norveç vatandaşlarının çalışma izni başvuruları nasıl sonuçlandırılmaktadır?

  Çalışma izni başvurusu sonuçlanan Norveç vatandaşına ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı kararı (izin veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. Norveç’ten yapılan başvurularda sonuç, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde, Norveçli vatandaşın, başvuru yaptığı Türk temsilciliğe giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir.

  Dış temsilcilikçe Norveçli vatandaşın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Diğer yandan, düzenlenen çalışma izni kartı ptt kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

  Çalışma izninin reddedilmesi halinde nereye itiraz edilebilir?

  Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin ÇSGB tarafından verilecek kararlara karşı ilgili işveren tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılır. İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın ÇSGB tarafından reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

  Türkiye çalışma izni nasıl uzatılır?

  ÇSGB tarafından Norveçli vatandaşlara verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geçmişe doğru maksimum 2 aylık sürede olmak şartıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme konulmaz.

  Türkiye çalışma izninin uzatılması isteği ilk başvuruda olduğu gibi online olarak yapılır ve ardından başvuru formu Norveçli personel ve işveren tarafından imzalanarak 6 işgünü içerisinde bizzat veya posta ile ÇSGB’ye teslim edilir.

  Türkiye çalışma izinleri harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

  492 numaralı harçlar kanunu uyarınca yabancılara verilen çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin ÇSGB tarafınca olumlu bulunması durumunda verilecek izin süresine göre çalışma izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden belirlenmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak Banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB web sayfasında yer almaktadır.

  Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi ÇSGB tarafından uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. ÇSGB tarafından başvurucuya bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

  Harç ve değerli kağıt bedelleri yalnızca ÇSGB internet sitesinde belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden ÇSGB tarafından görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) ÇSGB’ye ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunmamaktadır.

  Yurtdışından yapılan müracaatlarda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken Norveçli vatandaş tarafından Norveç’de ki ilgili Türk temsilciliğe yatırılmaktadır.

  Özellik arz eden yabancı yatırımlar nelerdir?

  Doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel istihdamı hakkında yönetmelik kapsamında, özellik arz eden yabancı yatırımlara ilişkin çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş olup, çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilen çalışma izin başvuruları 4817 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği hükümlerine tabidir.

  . özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar; 4875 sayılı yasa alanına giren ve aşağıdaki koşulların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder:

  . Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket son yıl cirosunun minimum 96,5 milyon TL olması

  . Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket son yıl ihracatının minimum 1 milyon ABD doları olması

  . Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket veya şubede son yıl içinde sgk’ya kayıtlı minimum 250 personelin çalıştırılması

  . Şirketin yatırımda bulunacak olması durumunda, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının minimum 32,1 milyon TL olması Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması

  Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlayan personelidir:

  a) Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi

  Şirketin üst yönetiminde ya da icra pozisyonunda görev yapmak Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetiyor olmak Şirketin idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek Şirketin insan kaynakları politikaları konusunda karar alıcı pozisyonda bulunmak

  b) Şirketin hizmetleri, cihazları, teknik ya da yönetimi için gereken bilgilere sahip kişi

  c) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen kişi

  D- Türk vatandaşları ile evli Norveç vatandaşlarının Türkiye’de aile birleşimi

  Türk vatandaşları ile evli Norveç vatandaşlarının Türkiye’de aile birleşimi yapabilmeleri için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler vardır. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içerilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

  Norveç de ki Türk Temsilciliklerine yapılan başvurularda talep edilecek belgeler şunlardır:

  1. Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak Türkçe doldurulmuş ve imzalanmış iki adet başvuru formu

  2. 18 yaşına girmiş olmak.

  3. Vize için 3 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve rötuşsuz olmalıdır)

  4. Asgari 1 yıl geçerli pasaport.

  5. Evli ise uluslararası evlenme kayıt örneği

  6. Uluslararası evlenme cüzdanının kopyası

  7. Evliler için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

  8. 18 yaşından küçük yaşlarda evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkeme kararı (Ayrıca anne babanın yazılı muvafakati),

  9. Norveç uyruklu eşin, bu nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesinin ibraz edilmesi istenebilir.

  10. Eşlerden her ikisinin daha önceki evliliklerine ait boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri, duruma göre ölüm kayıt örnekleri

  11. Türkiye’de ikamet eden yabancı eşe ait oturma izninin fotokopisi.

  13. Vize ücreti

  14. Eski pasaportlar

  15. İki eşin uluslararası doğum kayıt örneği 16. İki eşin uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Türkiye’deki evlendirme memurluğundan nikah müracaatı yapıldığına dair belge

  Konsolosluk lüzum görürse başka belgeler de isteyebilir.

  E- Norveç vatandaşı öğrenciler için Türkiye’de üniversite eğitimi

  Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi yüksek öğrenim kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye’de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye’de akademik yıl Eylül’de başlar, Haziran’da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatil vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

  Türk üniversitelerinde:

  * Ön lisans programları * Lisans programları * Yüksek lisans programları * Doktora sonrası programlar

  Norveç’ten öğrenci kabulü

  2010 yılından bu yana Türkiye’deki üniversitelere öğrenci kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla yapılmaktadır.

  Bu çerçevede, mevcut durumda çoğu üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise Norveç eğitim bakanlığının yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

  Ön lisans:

  2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

  Lisans:

  Genelde 4 yıllıktır. Tıp benzeri bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

  Yüksek lisansı:

  Türkiye’deki üniversitelerde Yüksek lisans programları çeşitlilik arzetmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları genelde 4 yıl sürmektedir.

  Doktora sonrası programlar:

  Türkiye’de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

  Türkiye’de Üniversiteler

  Türkiye’de 2 tür üniversite vardır: Devlet ve vakıf üniversiteleri. Tüm üniversiteler YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır.

  Türkiye’deki Üniversitelere başvuru koşulları

  Norveç uyruklu öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere ilgili üniversite tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir.

  Lisans programlarına başvuru

  Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen Norveç öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

  • Uluslararası öğrenci kabul formu
  • Lise diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
  • Dil yeterlik belgesi (öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.
  • Uluslararası geçerliği olan üniversite giriş sınav sonucu (geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
  • Finansal teminat mektubu
  • Kayıt ücreti

  Kayıt için gerekli tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

  Yüksek lisans programlarına başvuru

  Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen Norveçli öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

  • Uluslararası öğrenci kabul formu
  • Lisans veya yüksek lisans diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
  • Onaylı transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
  • Güncellenmiş özgeçmiş belgesi
  • Niyet mektubu
  • Tavsiye mektupları
  • Dil yeterlik belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
  • Yüksek lisans giriş sınavı sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibata geçilmelidir.)
  • Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
  • Finansal teminat mektubu
  • Kayıt ücreti

  Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

  Türk ve Norveç Üniversiteleri arasında değişim programları

  Norveç üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.

  Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana değişim programıdır.

  Mevlana değişim programı

  Mevlana programı karşılıksız burslar veren ve Türk üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

  Finansal konular

  Öğrenci katkı payı

  Her akademik yılın başında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki farklı tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve öğrenim süreleri dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  Tahmini yıllık katkı payları

  Lisans programları

  1. Devlet üniversiteleri:

  Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler: 240 – 750 ABD doları Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler:450 – 750 ABD doları

  2. Vakıf üniversiteleri:

  5.000 – 20.000 ABD doları

  Yüksek Lisans programları

  1. Devlet Üniversiteleri:

  Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler: 300 – 600 ABD doları Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler: 600 – 900 ABD doları

  2. Vakıf Üniversiteleri:

  5.000 – 20.000 ABD doları

  Norveçli öğrencilere verilen burslar

  Vakıf üniversiteleri diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi Norveç vatandaşı öğrencilere de çok sayıda burs imkânı sunmaktadır.

  Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından sağlanan iki burs imkânı bulunmaktadır:

  Türkiye bursları

  Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır. Bu burslar Türkiye’de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

  TÜBİTAK Bursları

  TÜBİTAK aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

  • Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
  • Yabancılar için araştırma bursu
  • Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
  • Uluslararası öğrenciler için Yüksek lisans burs programı

  Norveç vatandaşları için Türkiye vizesi hakkında yazımızda sizleri bilgilendirmeye çalıştık.

  İçindekiler

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!