close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Nijerya Hakkında Bilgiler

  Nijerya Hakkında Bilgiler

  Nijerya Federal Cumhuriyeti, kısaca Nijerya, Batı Afrika’da, Gine Körfezi kıyısında, Benin ile Kamerun arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Abuja, en büyük şehri Lagos’tur.

  Milliyet: Yorubalar: 20%, Hausalar: 15,8%, İbolar: 14,8%, Pöller: 10,5%, diğer Afrika kabileleri: 38%.

  Din: İslam: 43,6%, Protestanlık: 40,8% (Pentakostalizm: 18%, Anglikanizm: 12,3%), Katolikler: 9,3%, Animizm: 5,9%, .

  Hristiyan nüfus ise kuzeye nazaran daha verimli ve ormanların yoğun olduğu güneyde yaşar.

  Nijerya’da Müslüman nüfusun dağılımı şöyledir: Hausalar %80, Yorubalar %4, Fulaniler %9, Kanurların ise tamamı Müslümandır. Nijeryalı Müslümanların geneli Maliki ve Hanefi mezhebine mensuptur. En az Müslüman Lagos’ta bulunur. Hristiyanların ise beşte üçü protestan, geriye kalan beşte ikilik kısım katoliktir. Nijerya’da az sayıdada Yahudi de vardır.

  Nijerya Tarihi

  Bugünkü Nijerya topraklarında ilk yaşayanların, milattan 700 yıl öncesine rastladığı tahmin edilmekte, fakat bunların kimler olduğu hakkında kesin bir hükme varılamamaktadır. Nijerya’nın tarihini, Arapça yazılmış kayıtlara dayalı olarak, kuzey bölgelerde 9. yüzyıl başlarında kurulmuş, Konem-Boru ve batı bölgelerde de yedi Hausa şehir devletleriyle başlatmak mümkündür. On ikinci yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanmış Yoruba veIfe krallıkları, 14. yüzyıldan itibaren İslamiyetin yaygınlaşması ile ortadan kalkmışlardır. İslamiyetin yayılmasıyla, mevcut şehir devletleri ve birçok kabile Müslümanlığa geçmiştir. Buna göre Kuzey Nijerya tamamen İslamlaşmış ve geri kalan bölgeler de İslamiyetin nüfuzu altına girmiştir.

  Nijerya’ya ilk olarak 15. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğini getirenler, Portekiz ve İngiliz esir tüccarı denizciler olmuştur. Avrupalılar Nijeryayı başlıca köle ticaret merkezi olarak kullanmış olup Atlantik esir ticaretini başlamışlardır. 350 yıl kadar süren köle ticareti ile 20 milyona yakın Nijeryalı’nın esir olarak satıldığı tahmin edilmektedir. İngiltere, 19. yüzyıl başlarından itibaren, Nijerya içişlerine karışmaya başlamış ve ilk olarak Lagos, 1861 yılında bir İngiliz kolonisi haline gelmiştir. 1885’te Gine Körfezi civarı, İngiltere’nin himayesine girmiştir. Bundan sonra İngiltere, Nijerya’yı iki himaye bölgesine ayırarak tek vali altında toplamıştır.

  Birinci Dünya Harbinden sonra başlayan milliyetçilik hareketleri, Nijeryalılar arasında yabancılara karşı isyan etme ve bağımsızlığı elde etme düşüncesini getirdi. 1950 yılında, idare gücünü, merkezi otoriteyle üç ayrı bölgenin meclisleri arasında paylaştıran yeni bir federal sistem getirildi. 1954 yılında ilan edilen anayasa, kuzey, batı ve doğu bölgeleri güçlü bir merkezi hükümete bağlı olarak, Nijeryalılara sahip oldukları kanuni hakları verdi. İngiltere, iş başına kendi çıkarlarını koruyacak bir hükümeti getirmeyi planlıyordu. Ülkede üç büyük parti kuruldu ve 1959 yılında seçimler yapıldı. Bu seçimlerde kuzey bölgenin Nijerya Halkları Kongresi (NPC) kazandı ve parti lideri Ebubekir Tafawa Balewa başbakan oldu.

  Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzey bölge iktidara gelince, ilk iş olarak 1960 yılında bağımsızlığı elde etti. Nijerya bundan sonra 1963 yılında Cumhuriyeti ilan etti ve akabinde 1965 yılında yeni seçimler yapıldı. Fakat bundan sonra Nijerya’da iç karışıklıklar başladı. 30 Mayıs 1967’de Doğu Bölgesi Biafra Cumhuriyeti adıyla isyan ettiyse de, Nijerya hükümeti dış güçlerin yardımıyla bu isyanı bastırdı. Fakat bu iç savaş 30 aydan fazla sürdü ve 20. yüzyılın en kanlı ve korkunç çatışmalarından biri oldu. Biafra bölgesi binlerce ölü ve birçok harap olmuş binayla doldu. 1970 yılından sonra olay yatıştı ve bu arada bulunan petrol yatakları Nijerya’nın hayatını değiştirdi. 29 Haziran 1975’te General Muhammed yeni bir askeri darbeyle iş başına geldi. Çok geçmeden 1976’da yapılan üçüncü ihtilal teşebbüsü başarısızlıkla bitti. Fakat, General Muhammed öldürüldü ve yerine, yardımcısı General Olesegun Obasanjo geçti.

  General İbrahim Babangida devlet başkanı olup, askeri bir rejim kuruldu. Bundan sonra Nijerya Federal Hükümeti, petrol gelirlerinin getirdiği refah düzeyi ile iç olayları önlemeye başladı ve bugün için Nijerya Afrika’nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi. 4 Temmuz 1992’de seçimlerle tekrar demokratik düzene geçilmeye ilk adım atıldı. Sivil yönetime geçiş tarihi olarak çeşitli zamanlar belirlendi ise de en son olarak 27 Ağustos 1993’e ertelendi.

  Dünyanın nüfus bakımından dokuzuncu ülkesi olan Nijerya, yaklaşık 140.000.000 nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Nüfus artışının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Halkın büyük bir bölümünü yerli kabileler teşkil eder. Ayrıca Avrupalı beyazlar da mevcuttur. Nüfus, birbirinden birçok bakımlardan farklı, yüzlerce çeşit gruplardan teşekkül eder. Bunların en güçlü ve geniş olanı Housa-Fulani kabileleridir. On dördüncü yüzyılda Müslüman olan bu insanlar idaresini ellerinde tutmaktadırlar. Ayrıca güneybatıda Yoruba, güneydoğuda İbo kabileleri de güçlüdür. Bundan başka Tıv, Iraw, İbibio, Efik veIfe kabileleri, sayıca kalabalık diğer kabilelerden birkaçıdır.

  Nijerya Ulaşım

  Ulaşımın geliştiği ülkede yollar genelde kuzey-güney istikametini takip eder. Uzunluğu yaklaşık 124.000 kilometreyi bulan karayolunun % 50’si asfalt kaplıdır. Demiryolu ulaşımı gelişmiş olup toplam uzunluğu 3805 kilometredir. Lagos ve Kano havaalanları en işlek uluslararası havalimanlarıdır.

  Nijerya Vizesi

  Nijerya vizesi, Nijerya seyahatinde bulunacak olan vatandaşlarımız için zorunlu olan bir prosedürdür. Vatandaşlarımız bu ülkeye olan seyahatleri öncesi Nijerya vizelerini almaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti resmi pasaport sahibi vatandaşlarımızında Nijerya vizesi alması gerekirken Nijerya vizesi, Nijerya Türkiye temsilciliği olan Nijerya Büyükelçiliği Ankara Konsolosluk bölümünden alınabilecektir. Nijerya Büyükelçiliği Ankara, Nijerya vizesi işlemlerine dair en yetkili Nijerya temsilciliğidir. Nijerya devletinin İstanbul’da bir temsilciliği bulunmazken vatandaşlarımız Nijerya vizesi için başvurularını Nijerya büyükelçiliği Ankara Konsolosluk bölümüne yapmaları gerekmektedir.

  Nijerya Büyükelçiliği

  Nijerya Büyükelçiliği, Nijerya devletinin Türkiye’de bulunan en resmi temsilciliğidir. Nijerya Büyükelçiliği, Türkiye ile Nijerya Devleti arasında bir köprü görevi üstlenirken Nijerya ile Türkiye arasında olan ekonomik iş birliği ve iyi niyet ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca, Nijerya Büyükelçiliği Türkiye‘de bulunan Nijerya vatandaşlarının hak ve menfaatlerini tüzel ve özel kişiliklerini korumak ve iyileştirmekle yükümlüdür.

  Nijerya Büyükelçiliği Ankara içerisinde bulunan Konsolosluk bölümü ise; Nijerya seyahatinde bulunacak olan TC vatandaşlarının vize işlemleri üzerine de çalışmalar yürütmektedir. Vatandaşlarımız muhtemel Nijerya seyahatleri öncesi Nijerya vizelerini Nijerya Büyükelçiliği Ankara Konsolosluk bölümünden alabilirler. Nijerya vize başvurusu, Nijerya vize işlemleri, Nijerya vize ücretleri ve Nijerya vizesine dair tüm detaylı prosedürler de yine Nijerya Büyükelçiliği Ankara Konsolosluk bölümü yetki alanı içerisindedir.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!