close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Mısır Vatandaşlığı

  Mısır Vatandaşlığı

  Yabancı uyruklu şahsın vatandaşlığının değerlendirilerek sonuçlandırması uzun ve karmaşık bir süreçtir. Mısır vatandaşlığı için ilk olarak başvuru sahibinin uzun süreli ikamet iznine sahip olması gereklidir.

  Mısır ikamet izni talebi için ilgili diplomatik temsilciliğe ibraz edilmesi gereken asgari evraklar arasında uzun süreli vize talep dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, biyometrik fotoğraf, 10 yıldan eski olmayan pasaport, başvuru sahibi evliyse evlilik tescil belgesi, başvuru sahibinin ebeveynlerinin doğum belgeleri ve evlilik cüzdan nüshası da bulunmaktadır.

  Mısır uzun süreli ikamet izni başvurularında bu evrakların dışında bireysel duruma göre Mısır Konsolosluğunun ek evrak talebinde bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uluslararası insan hakları hukukuna dayalı olarak Mısır vatandaşlığına geçme hakları genişletilmiş, uyrukluk, etnik köken ve vatandaşlık arasındaki net ayrımlar kalkmıştır.

  Bu yasaların eklenmesiyle Mısır uyruğuna sahip olmayan kişi Mısır vatandaşlığına; aile birleşimi yasası kapsamında gerçekleştirdiği evlilikle, babanın kökeniyle, beş (5) yıldan fazla Mısır’da yasal olarak ikamet ederek ve/veya çalışarak, Mısır Devlet’inin asgari ve ekonomik olarak kalkınmasına hizmet edecek çeşitli görevlerde bulunarak geçebilmektedir.

  Mısır’da yaşayan göçmenlerin Mısır vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen farklı prosedürler mevcuttur. Kişinin Mısır’da bulunma nedeni, oturma süresi ve oturma izninin derecesi gibi kriterler, göçmenin Mısır vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğini belirlemesi bakımından önemlidir.

  5 yıl yasal olarak Mısır topraklarında yaşayan, Mısır’ın her türlü insani haklarından faydalanan, yaşamsal hakları yaşadığı devletin yasalarına göre belirlenmiş, ülke sınırları içerisinde hayata tutunabilmiş, Mısır Devleti’nin vatandaşlık şartlarını karşılayan yabancı uyruklu her birey Mısır vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.

  Mısır göçmenlere vatandaşlık hakkı tanıyan Arap ülkelerinden biridir. Beş yıl yasal ikamet eden kişilere vatandaşlık hakkı tanıyan Arap ülkeleri arasında Mısır da vardır. DRC tarafından kabul edilen 2004 uyrukluk yasası uyarınca vatandaşlığa kabul başvuruları Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

  Arap ülkelerinde vatandaşlık için başvuru şahsen gerçekleştirilmelidir. Mısır vatandaşlık şartnamesinde başvuru sahibinde aranan asgari şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Mısır vatandaşlığına geçmek için aranan asgari şartlar; kişinin güncel olarak kullabildiği, Arapça dil yeterliliğine sahip olması, Arapça olarak kendini sorunsuz bir şekilde ifade edebilmesi ve yazabilmesidir. Ayrıca kişinin adli sicilinin temiz olması, geçmişinde bir ulusu tehdit edebilecek, kamu düzenini etkileyebilecek bir vukuata dahil olmaması gerekmektedir.

  Mısır vatandaşlığına geçen kişiyi devlet Mısır Vatandaşlık yasalarına göre güvence altına alır. Ayrıca Mısır vatandaşı olan kişi ülke içinde kalıcı ikamet hakkına, oy kullanma, seçilme ve kamu görevine atanmak hakkına, kamu hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olmaktadır. Ülke sınırları dışındayken Mısır Devleti’nin diplomatik koruma hakkından faydalanabilmektedir. Mısır vatandaşlığına geçme kişinin özgür iradesiyle karar vermesi gereken bir durumdur. Yasal olarak Mısır vatandaşlığına geçmenin birden fazla yolu vardır:

  1- Doğumdan Kazanılan Organik VatandaşlıkDoğumdan elde edilen organik vatandaşlık sonradan kazanılamamakta, doğumla birlikte kişiye doğrudan geçmektedir.
  2- Kökenden Dolayı Mısır Vatandaşlığı Hakkı: Bir kişinin doğum yerine bakılmaksızın babasının ve/veya annesinin vatandaşlığı üzerinden vatandaşlık hakkı tanınmasıdır.
  3- Aile Birleşimi Yoluyla Vatandaşlık Hakkı: Bir Mısır vatandaşıyla evlilik ile kazanılan vatandaşlık talebi bu kategori dahilinde değerlendirilmektedir. Mısır vatandaşı olan babanın yetişkin çocukları da Mısır vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.
  4- Oturum ve Çalışma ile Edilen Vatandaşlık: Ülkeden ülkeye değişen vatandaşlık hukukuna göre alışılmış ikamet süresi farklılık göstermektedir. Mısır vatandaşlığı için alışılmış ikamet süresi, beş yıl kesintisiz olarak Mısır Devleti sınırları içinde ikamet etmiş olmaktır. Alışılmış ikamet tanıma göre kişinin kan bağı olmasa da en güçlü kişisel bağlarının ikamet ettiği ülkede bulunması gerekir. Vatandaşlık hukukunda kişisel bağ diye adlandırılan kişinin o ülkeye olan bağlılığının ikna edici nedenleri olarak görülen bağların kalıcı nitelikte olması gerekmektedir. Mısır’da beş yıldır ikamet eden kişinin Mısır’da kendine ait bir evinin olması ya da uzun süreli kira sözleşmesine sahip olması, düzenli gelirinin olduğu bir işe sahip olması kişisel bağ tanıma girebilir.

  Mısır’da yasal olarak belli bir süre ikamet eden oturum izni sahipleri statülerine bağlı olarak ve başvuru prosedürlerini eksiksiz olarak yerine getirerek Mısır vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Mısır vatandaşlığına geçişte vatandaşlık şartnamesine olan uygunluk da göz önünde bulundurulmalıdır. Mısır vatandaşlığına başvuruda bulunacak kişi geçerli göçmenlik kartına; temiz adli sicil kaydına, Mısır’da yasal ve geçerli bir ikamet adresine sahip olmalıdır. Mısır’da 5 yıl yasal olarak ikamet etmiş ve çalışmış olan kişi vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

  Mısır vatandaşlığına geçişte ortak paydaların belirlenebilmesi, başvuruda bulunan kişinin Mısır kültürüne uyum sağlayabilmesi, kendi geçimini sağlayabilecek bir gelire sahip olması, Mısır’da belli bir süre yaşamış, ülkenin yaşam standartlarını benimsemiş olması, Mısır vatandaşlığı için gerekli koşulların yerine getirilmesi ülkeye temel uyum şartlarından birkaçıdır.

  Tüm vatandaşlık ve Mısır pasaport prosedürleri Mısır İçişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi (TDINA) büroları ve diplomatik temsilcilikler tarafından yürütülmektedir. Mısır vatandaşlığı konusundaki güncel bilgileri ve izlenmesi gereken detaylı prosedürler için Mısır Konsolosluğuna veya Göçmenlik ve Vatandaşlık dairesine danışılmalıdır.

  Mısır Vatandaşlığı Hakkında Sık Sorulan Sorular

  Mısır çifte vatandaşlık hakkını tanımakta mıdır?

  Evet, Mısır çifte vatandaşlık hakkını tanımaktadır. Mısır vatandaşlığına geçince doğumdan kazandığınız ülkenin vatandaşlığını da taşıyabilmektesiniz.

  Mısır vatandaşlığı başvurusu için en az kaç yıl süre ile Mısır’da ikamet etmeliyim?

  Mısır vatandaşlığı başvurusu için için kesintisiz olması durumunda en az 5 yıl süre ile, kesinti olması durumunda en az 6 yıl süre ile ile Mısır’da ikamet etmeniz gerekmektedir. Konu ile ilgili bilgiyi teyit etmek için Mısır Konsolosluğu veya Mısır Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi ile iletişime geçiniz.

  Evlilik yoluyla Mısır vatandaşlığını alabilir miyim?

  Mısır vatandaşı ile evli olan bayanlar Mısır vatandaşlığı alabilmektedir, ancak bayanların Mısır vatandaşı ile resmi olarak en az 2 yıl evli olması gerekmektedir.

  Mısır’da çalışma ve oturma iznim var. Mısır vatandaşlığına geçebilir miyim?

  Evet, çalışma izni yoluyla oturma izni alan kişilerin de Mısır vatandaşlığına geçiş hakkı vardır. Ancak, en az 5 sene kesintisiz olarak Mısır’da yasal olarak ikamet edilmiş olması gerekmektedir. Mısır Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi başvuru sırasında durumuza göre sizden ev tapusu veya uzun süreli kira sözleşmesi gibi farklı evraklar isteyebilmektedir. Konuyla ilgili detaylı ve güncel bilgiler için Mısır Konsolosluğu veya Mısır Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi ile iletişime geçiniz.

  Anne veya babası Mısır vatandaşı olan kişiler Mısır vatandaşı olabilirler mit?

  Evet, anne veya babası Mısır vatandaşı olan kişilerin Mısır vatandaşı olma hakkı vardır.

  Mısır’da sonradan vatandaşlığa geçmek için yaş şartı var mıdır?

  Sonradan Mısır vatandaşlığına geçiş için en az 21 yaşında olma şartı aranmaktadır.

  Mısır vatandaşlığını alabilmek için Arapça dil bilgisi gerekmekte midir ?

  Başvuran şahsın Mısır’daki durumuna bağlı olarak Mısır vatandaşlığının verilebilmesi için Arapça dil bilgisi gerekebilmektedir. Bununla birlikte sabıka kaydının temiz olduğunu gösterir belge de istenebilmektedir. Bu bilgilerin detayı hakkında Mısır Konsolosluğu veya Mısır Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi ile iletişime geçiniz.

  Bu web sitede aşağıdaki imzaya baktığımızda Hermesvize.com’a ait görünüyor. Mısır Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

  Hayır, misirkonsoloslugu.com sitesi konsolosluğun veya büyükelçiliğin resmi sitesi ile herhangi bir alakası olmayıp sitenin içerdiği bilgiler resmi olmamaktadır. Bu web sitesi insanlara faydalı olmayı için hazırlanmış olup site vize uzmanlarının bilgilerinden yola çıkarak hazırlanmıştır. Hermesvize, Google optimizasyonu tekniklerinden faydalanarak farklı internet alan adları alan bir şirkettir.

  Şirket, bu internet alan adları yoluyla bilgiler sunarak seyahat, danışma gibi firmalara reklam sağlayıp bu firmalarla stratejik partnerlik kurmaktadır. Bu web sitesinde bulunan bilgilerin yanlış olduğunu anlamanız halinde düzeltim için lütfen info@hermesvize.com adresine bildiriniz.

  Mısır’da oturma izni için nereye başvurmalıyım ?

  Mısır’da oturma izni alabilmek için bu ülkedeki yabancılar şubesine başvurulmalıdır. Ama bundan önce de kısa süreli Mısır vizesi almak gerekli olup bunun için de bulunduğunuz ülkedeki Mısır Konsolosluğuna başvurulmalıdır.

  Anne ve babası yabancı olan çocuklar Mısır’da doğması durumunda Mısır vatandaşı olabilirler mi?

  Çocuğun Mısır’da doğum halinde Mısır vatandaşlığını kazanabilmesi için annesinin veya babasının Mısır vatandaşı olması ya da doğan çocuğun kimsesiz olması gerekmektedir.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!