close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar
  Hemen Vize Başvurusu Yap

  Malta Turistik Vize İşlemleri

  Malta Turistik Vize İşlemleri

  Malta turistik vize işlemlerinde hazırlanacak evrakların nitelikleri Malta vize başvuru sahibinin durumuna ve sosyal statüsüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak Malta turistik vizesine dair en önemli koşul ibraz edilecek evrakların güncel olması ve seyahat amacına uygun olmasıdır. Malta turistik vize işlemlerinde Malta turistik Schengen vize başvuru formunun mutlak surette doldurulması gerekmektedir. Burada ibraz edilen bilgilerdeki tutarsızlık vize reddi almanızla sonuçlanabilir. Sağlıklı bir vize başvurusu yapmak için evraklarınızın güncel olduğundan emin olunuz. Evrakların eksiksiz şekilde sunulması vize almanızın garantisini vermez. Malta Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda Malta vize başvurusunda bulunan kişilerden ek evrak talep edebilir. Ek evrak talebi ve Malta Konsolosluğunun yoğun olduğu durum ve tarihler gözönünde bulundurularak vize işlemlerinize seyahat tarihinden en fazla 3 ay ve en az az 15 gün öncesinden başlamanız yerinde olur.

  Malta Turistik Vize Evrakları Hakkında

  1. Pasaport

  Malta Turistik Schengen Vize başvurusunda pasaportun geçerli kabul edilebilmesi için seyahat sonrası en az 3 ay geçerli süreye sahip olması’şartı vardır ve Malta Turistik Vize etiketinin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunmalıdır. 10 yıldan daha eski tarihli ve deforme pasaportlar vize işlemine dahil edilmezler.’Ayrıca, eski pasaportlarda bulunan eski tarihli vizelerin fotokopilerinin de ibraz edilmesi yerinde olur.

  2. Malta Vize Başvuru Formu

  Malta Turist Vizesi için başvuru için doldurulması gereken Malta Schengen Vize Başvuru Formu; eksiksiz olarak doldurularak, Malta Turistik Vizesi için gerekli evraklar‘ile ve destekleyici bilgilerle yanıtlanmasına dikkat edilmelidir. Malta vize başvuru formunda ıslak imza, e-mail adresi ve cep telefonu numarası bilgilerini içeren bölümlerin unutulmaması önemlidir. ‘Reşit olmayan çocukların pasaportu olsun veya olmasın, şahsa ait Malta vize’başvuru formu ve dosyası hazırlanmalıdır. Hazırlanmış olan’Malta Vize’Başvuru Formu, yasal velilerin ikisi (anne/baba) tarafından da imzalanmalıdır.

  3. Biometrik Fotoğraf

  Malta Turistik Vize başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğrafın standartları; yeni çekilmiş 2 adet, arka fonu beyaz, renkli.. 35mm x 45mm ölçülerinde, baş ile çene arası 36 mm. ve göz aralığı 8 mm. olmalıdır. Fotoğrafta kişinin yüz, alın, kulak ve boynu açık’ ve görülmelidir. Fotoğrafın biri Malta Vize Başvuru Formu’nun sağ üst köşesine yerleştirilmelidir.

  4. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı

  Malta Turistik Vize başvuru sahibinin adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve doğum bilgilerinin bulunduğu, T.C. Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

  5. Malta Turistik Vize Talep Dilekçesi

  Malta Konsolosluğu’na Malta Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe vize başvuru sahibi tarafından Malta Konsolosluğu‘na hitaben, planlanan Malta seyahatinin sebebini açıklayıcı, İngilizce ya da Almanca olarak yazılmış bir dilekçe hazırlanmalıdır.

  Malta Turistik Vize Başvurularında Bulunacak’Kişi Çalışan ise; vize başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda, İngilizce şirket yazısı yazılmalıdır. Şirket yazısında’çalışanın görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin masraflarının kim tarafından finanse edildiği ve görevine geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. Belgeyi veren yetkili kişinin ismi, görevi ve göreve başlangıç süresi bilgisi de verilmelidir.’

  İlginizi Çekebilir  Malta Vize Reddi

  Malta Turistik Vize Başvurularında Bulunacak’Kişi’Şirket Sahibi ise;şirketinin antetli kağıdına seyahat planı, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan İngilizce bir dilekçe yazılmalıdır.

  Malta Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Öğrenci İse; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir taahhütname sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumunu belgeleyen evraklar, taahhütnameye eklenmelidir.

  Malta Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Öğrenci reşit değil ise;‘3. şahısla veya okulla veya ebeveynin biri ile Malta’ya seyahat ediyorsa; Seyahat İzin Dilekçesi ile ‘birlikte velinin noter tasdikli Velayet Hakkı Belgesi’nin sunulması gerekmektedir.’

  Ebeveyninden noter tasdikli orijinal- İngilizce tercümeli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir) .

  Malta Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Malta Turistik Vize Talep Dilekçesine ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.

  ÖNEMLİ:‘Malta Konsolosluğuna Malta Turistik Vize müracaatında bulunacak’ kişinin, Malta seyahatinin devamında diğer Schengen ülkelerine seyahatinin sürmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında konsolosluk yetkililerinin yazılı bilgilendirilmesi zorunludur.

  6. Finansal Durumu Gösteren Belgeler

  Malta Turistik Vize için gerekli evraklar‘arasında yer alması gereken seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler; Malta Turist Vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı teminat gösterilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü/Banka Hesap Cüzdanının orijinali ve fotokopileriyla beraber sunulmakta olup, banka hesap dökümlerinin’son 1 hafta içinde alınmış olması gerekmektedir.’Malta turistik vizesi için gereken evraklardan banka hesap dökümü bankanın orijinal kaşesi, yetkilinin imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır veya başvuru sahibinin adına seyahat çeklerinin orijinali ve fotokopisi.

  Malta Turistik Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa;’ bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aya air maaş bordroları sunulmalıdır.

  Malta Turist Vize başvurusunda bulunan kişi emekli ise;’emekli maaşının banka dökümü ve Emeklilik Cüzdanı yeterlidir.

  Malta Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

  8. Mesleki Belgeler

  Malta Turist Vizesi için gerekli evrakların arasında olması gereken mesleki belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü, çalışılan kurumdan alınan izin belgesi, maaş bordrosu.

  İlginizi Çekebilir  Malta Konsolosluğu, Malta Vize İşlemleri

  Malta Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Çiftçi ise;’

  Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

  Malta Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Öğrenci ise;

  Güncel tarihli’ Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi.

  Malta Turistik Vize başvurusunda buluna Kişi Şirket Sahibi’ise;

  Şirketin Ticaret Odası Kaydı

  Şirketin Vergi Levhası – son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

  Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Malta Turistik Vize işlemlerinde bulunan başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

  İmza Sirküleri – Malta Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

  9. Seyahat Planını Onaylayan Seyahat Belgeleri

  Malta Turistik Vize başvuru sahibinin Malta’ya seyahatinin tarihlerini içeren;’ konaklama planını konfirme eden rezervasyon evraklarını sunması gereklidir. Malta’da konaklayacağı otelin rezervasyonunu gösteren belgeler. Malta’ya seyahatin uçak/tren/otobüs ile yapılması durumunda satın alınmış bilet sunuşması zorunludur. Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsat fotokopisi, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslararası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. Seyahat güzergahının detaylı bilgisini İngilizce ya da Almanca beyanı gerekmektedir.”

  10. Seyahat Sağlık Sigortası

  Malta Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi;’Malta seyahat tarihlerini kapsayan, bütün Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip, orijinal seyahat ve kaza sigortası olarak düzenlenmelidir.

  11. Malta vize ücreti

  ‘Malta turistik vize ücretinin ödendiğine dair dekontun başvuru evrakları arasında olması gerekmektedir.

  ÖNEMLİ UYARILAR!

  * Bütün yabancı dilde olan evrakların tasdikli İngilizce tercümesi yaptırılmalıdır.

  **Malta Turistik Vizesi için ilk başvurunun yapılması durumunda; Malta Turistik Vize için gerekli evrakların tümünün hem orijinal’ hem de fotokopisi birlikte sunulması gerekir. ‘

  *** Malta Konsolosluğu‘her zaman yeni belgeler talep etme hakkına sahiptir

  Malta vize başvuru sahibinin iş/statü durumuna göre hazırlaması gereken evraklar

  Malta Konsolosluğu, Devlet Dairesi Çalışanları İçin Malta Turistik Vize Evrakları

  1. Seyahat Sağlık Sigortası
  2. Schengen Vize Başvuru Formu
  3. Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
  4. Pasaport
  5. 2 adet biometrik fotoğraf
  6. Çalışma Belgesi
  7. Resmi İzin Belgesi
  8. Görev kimlik kartının önlü – arkalı fotokopisi
  9. Maaş Bordrosu
  10. Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
  11. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
  12. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  13. Kimlik fotokopisi
  14. 14.’Malta uçak bileti (satın alınmış)

  Malta Konsolosluğu, Şirket Sahipleri/Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler İçin Malta Turistik Vize Evrakları

  1. Seyahat Sağlık Sigortası
  2. Schengen Vize Başvuru Formu
  3. Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
  4. Pasaport
  5. 2 adet biometrik fotoğraf
  6. Faaliyet Belgesi
  7. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
  8. Vergi Levhası fotokopisi
  9. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
  10. SGK/Bağ-Kur Hizmet Dökümü
  11. Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
  12. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
  13. Tam Tekmilli Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  14. Kimlik fotokopisi
  15. Malta uçak bileti (satın alınmış)
  İlginizi Çekebilir  Malta Vize Başvuru Formu

  Malta Konsolosluğu, SSK’lı Çalışanlar İçin Malta Turistik Vize Evrakları

  1. Seyahat Sağlık Sigortası
  2. Schengen Vize Başvuru formu
  3. Şirketin antetli kağıdına Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce yazılmış’vize talep dilekçesi
  4. Pasaport
  5. 2 adet biometrik fotoğraf
  6. Faaliyet Belgesi
  7. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
  8. Vergi Levhası fotokopisi
  9. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
  10. SGK Hizmet Dökümü
  11. Maaş bordrosu
  12. Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
  13. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
  14. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  15. Kimlik fotokopisi
  16. Malta uçak bileti (satın alınmış)

  Malta Konsolosluğu, Emekliler İçin Malta Turistik Vize Evrakları

  1. Seyahat Sağlık Sigortası
  2. Schengen Vize Başvuru Formu
  3. Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
  4. Pasaport
  5. 2 adet biometrik fotoğraf
  6. Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
  7. Banka hesap cüzdanı veya banka hesap dökümü
  8. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
  9. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  10. Kimlik fotokopisi
  11. Satın alınmış uçak bileti’

  Malta Konsolosluğu, Ev Hanımları İçin Malta Turistik Vize Evrakları

  1. Kimlik fotokopisi
  2. Schengen Vize Başvuru formu
  3. Pasaport
  4. 2 adet biometrik fotoğraf
  5. Satın alınmış uçak bileti ve Hotel rezervasyonu
  6. Seyahat Sağlık Sigortası
  7. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
  8. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

  Başvuru Sahibi, Sponsor Olacak 1. dereceden Akrabasına Ait (Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk) Aşağıda Belirtilen İş Evraklarından Uygun Olanı İbraz Etmelidir,

  A – İşveren İse

  1. Şirketin antetli kağıdına Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
  2. SGK/Bağ-Kur Hizmet dökümü
  3. Faaliyet Belgesi
  4. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
  5. Vergi Levhası fotokopisi
  6. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
  7. Sponsor olacak kişinin Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

  B – Bordrolu Çalışan İse

  1. Şirketin antetli kağıdına Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
  2. Faaliyet Belgesi
  3. Çalıştığınız şirkete ait bilgilerin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
  4. Vergi Levhası fotokopisi
  5. Şirketin İmza Sirkülerinin fotokopisi
  6. SGK İşe Giriş Bildirgesi
  7. SGK Hizmet Dökümü
  8. Maaş Bordrolarının orijinalleri
  9. Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
  10. Sponsor olacak kişinin şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

  C – Devlet Memuru İse

  1. Çalışma Belgesi
  2. Resmi İzin Belgesi
  3. Görev kimlik kartının önlü – arkalı fotokopisi
  4. Maaş Bordrosu
  5. Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
  6. Sponsor olacak kişinin Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

  D – Emekli İse

  1. Sponsor olacak kişi tarafından Malta Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış Türkçe vize talep dilekçesi
  2. Sponsor olacak kişinin emekli maaşının yattığı bankadan Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
  3. Sponsor olacak kişinin Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü