close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Kayıp Bulgar Pasaportu Yeni Pasaport Başvurusu

  Kayıp Bulgar Pasaportu Yeni Pasaport Başvurusu

  Kayıp Bulgar Pasaportu Yeni Pasaport Başvurusu detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.

  Bulgar kırmızı pasaport olmaması, kaybolması ya da çalınması durumunda pasaport başvurusunda bulunmanız mümkün olmamaktadır. Ancak PASAVAN seyahat belgesi alabilirsiniz (tek sayfalı bulgar pasaportu)

  BULGAR PASAVANI: Bulgar pasaportunuzun çalındığına dair bölgenin karakolundan tutanak ve bu tutanağın Bulgarca tercümesi ile birlikte aşağıdaki evraklarla birlikte başvuru yapabilirsiniz.

  1. Bulgaristan kırmızı pasaport başvurusu için Bulgaristan Konsolosluk randevu telefonundan randevu almanız gerekmektedir.
  2. Bulgar pasaportu için eksiksiz doldurulmuş bir adet Bulgar pasaportu başvuru formu – Zaevlenie (Başvurunuz sırasında Bulgar Konsolosluğu görevlileri tarafından 1 adet Zaevlenie verilecektir).
  3. Bulgaristan doğum belgeniz (AKT ZARAJDANE).
  4. Bulgaristan kırmızı pasaport için 4 adet biometrik fotoğraf.

  Pasavan nedir?

  Pasavan: Pasaportun kaybolması veya imhası durumunda orijinali düzenleyen ülkeye iade için düzenlenen geçici pasaport geçiş belgesi.

  Konsolosluk uygulamasında genellikle geçici pasaport 3 ila 30 gün arasında bir geçerlilik süresi ile verilir. Başvurular şahsen veya istisnai durumlarda noter tasdikli açık vekâletname ile yetkilendirilmiş bir kişi tarafından alınır.

  Pasavan nasıl alınır?

  Pasavan Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Konsoloslukları tarafından yurtdışında ikamet eden ve geçerli seyahat veya kimlik belgesi olmayan Bulgaristan vatandaşlarına verilen geçici pasaporttur. Bulgaristan’da Bulgaristan pasaportu yenileme için öncelikle bu belge alınır.

  Pasavan başvurusu

  Bulgar kimlik numarası (EGN) olmayan bir Bulgar vatandaşının çocuğunun geçici pasaportu (Pasavan) Konsolosluk ücreti 50 Euro’dur.

  Pasavan başvurusunda önemli hususlar

  1.İki ebeveynin katılımı zorunludur. Birisi katılmıyorsa eğer:

  • Diğer ebeveyn adından noter tasdikli vekâletname aslı veya kopyası, Bulgarca tercüme edilmiş ve elçilikteki konsolosluk memuru tarafından onaylanmış. Diğer ebeveyn pasaport çıkartılması ve çocuğun yurtdışına seyahat etmesi için onayını içermelidir.
  • Olmayan ebeveynlik haklarının iptal etmek için açık mahkeme kararı.
  • Yazılı izin belgesi olmadan çocuğun pasaportunu çıkarabileceğine dair mahkeme kararı
  • Diğer ebeveyn öldüğünü ispatlayan belge
  • Diğer ve ebeveyn kayıp olduğuna dair Bulgar mahkeme kararı veya Bulgar mahkemeden onaylanmış yabancı mahkeme kararı.

  2.Ebeveynlerin geçerli pasaport ve kimlik kartı orijinal ve fotokopileri.

  1. İçinde Bulgar kimlik numarası (EGN) Yabancı doğum belgesi

  18 yaşa kadar olan kişilere geçici pasaport – pasavan konsolosluk harç ücreti 50 Eurodur.

  1.İki ebeveynin katılımı zorunludur. Birisi katılmıyorsa eğer:

  • Diğer ebeveyn adından noter tasdikli vekâletname aslı veya kopyası, Bulgarca tercüme edilmiş ve elçilikteki konsolosluk memuru tarafından onaylanmış. Diğer ebeveyn pasaport çıkartılması ve çocuğun yurtdışına seyahat etmesi için onayını içermelidir.
  • Olmayan ebeveynlik haklarının iptal etmek için açık mahkeme kararı.
  • Yazılı izin belgesi olmadan çocuğun pasaportunu çıkarabileceğine dair mahkeme kararı
  • Diğer ebeveyn öldüğünü ispatlayan belge
  • Diğer ve ebeveyn kayıp olduğuna dair Bulgar mahkeme kararı veya Bulgar mahkemeden onaylanmış yabancı mahkeme kararı.

  2.Ebeveynlerin geçerli pasaport ve kimlik kartı orijinal ve fotokopileri.

  3.İçinde Bulgar kimlik numarası (EGN) belirtilmiş yabancı doğum belgesi.

  18 yaşın üstünde olan kişilere geçici pasaport pasavan konsolosluk harç ücreti 50 Euro’dur.

  • Kişinin şahsen katılımı zorunludur.
  • İçinde Bulgar kimlik numarası (EGN) belirtilmiş yabancı doğum belgesi.

  Pasaportkaybolursa ne yapmak lazım?

  Bulgar kimlik kartın veya pasaportun kaybolması, çalınması veya hasar görmesi imha edilmesi durumunda:

  Bulgar kimlik kartının kaybolması, çalınması, çalınması veya tahrip olması halinde, kişi bunu üç gün içinde İçişleri bakanlığının en yakın birimine veya Bulgaristan Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki diplomatik veya konsolosluk birimlerine beyan etmekle yükümlüdür.

  Aşağıda belirtilen kişiler 30 leva ila 200 leva arası para cezası uygulanır:

  • Bulgar kimlik belgesinin kaybolması, hasar görmesi veya imha edilmesi;
  • Bulgar kimlik belgesinin kayıp, hırsızlık, hasar veya imhasını üç gün içinde beyan etmeyen;

  Kimlik kartının hasar gördüğünü, yok edildiğini, kaybolduğunu çalındığını bildirdikten sonra 30 gün içinde kimlik çıkarmak için başvuruda bulunmayan kişiye 20 leva ila 150 leva arasında para cezası uygulanır.

  Bulgar vatandaşlarına kimlik kartı ve pasaport çıkarma ücretleri 2023

  Kayıp Bulgar Pasaportu Yeni Pasaport Başvurusu Devlet harçları yasasına göre İçişleri Bakanlığı sisteminde toplanan ücretler için 4 numaralı Tarifeye göre yeni Bulgar kişisel belgelerinin ücretleri:

  KİMLİK KARTI Normal başvuru 30 Güne kadar /lv./ Hızlı başvuru 3 iş gününe kadar /lv./ Ekspres başvuru 8 çalışma saatine kadar /lv./
  14 ila 16 yaş arası kişilerin kimlik kartının verilmesi. Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz
  14 ila 16 yaş arası ve 16 ila 18 yaşa arsı kişilerin her kartı için bir sonraki kimlik belgesinin düzenlenmesi. 13 26 65
  18 ila 58 yaş arası kişilere 10 yıl süreli kimlik kartı düzenlemesi 18 36 90
  58 ila 70 yaş arası kişilere süresiz kimlik kartı düzenlenmesi 11 22 55
  70 yaş üstü kişilere kimlik kartı düzenlenmesi Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz
  Çalışma kapasitesi kalıcı olarak azalmış veya özürlülük türü ve derecesi yüzde 50 ve üzeri olan kişilere kimlik kartı düzenlenmesi. 2 4 10
  PASAPORT
  14 yaşına kadar olan kişilere ilk pasaportun düzenlenmesi 10 20 50
  14 yaşına kadar olan kişilere ikinci ve devamı pasaportun düzenlenmesi 20 40 100
  14 ila 58 yaşa arasındaki kişilere pasaportun düzenlenmesi 40 80 200
  58 ila 70 yaş arasındaki kişilere pasaport düzenlenmesi 20 40 100
  70 yaş üzerindeki kişilere pasaport düzenlenmesi 10 20 50
  Çalışma kapasitesi kalıcı olarak azalmış veya özürlülük türü ve derecesi yüzde 50 ve üzeri olan kişilere pasaport düzenlenmesi 3 6 15

  Yurtdışında yaşayan Bulgar vatandaşların kişisel belgelerinin (Kimlik kartı, Pasaport ve sürücü belgesi ) başvurularının kabulü, işlenmesi ve hazır belgelerin iletilmesi

  Yurtdışında ikamet eden Bulgar vatandaşlarına aşağıdaki Bulgar kişisel belgeler verilir:

  • Pasaport
  • Kimlik kartı
  • Ehliyet
  • Geçici pasaport – Pasavan

  Düzenlenme süreleri

  BELGE ÇEŞİDİ NORMAL BAŞVURU HIZLI BAŞVURU
  Pasaport 90 güne kadar 60 güne kadar
  Kimlik kartı (Sadece Yenileme Durumlarında) 90 güne kadar 60 güne kadar
  Ehliyet 90 güne kadar
  Geçici Pasaport

  Bulgaristan Pasaport Başvurusu İçin Genel Kurallar

  Pasaport hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin belgeler, Büyükelçiliğin Konsolosluk Hizmetinin belirlediği şartlara göre kabul süresi saatleri içerisinde ve bir ön randevunun ardından, ilgili Büyükelçiliğe şahsen sunulur.

  Bulgar mevzuatına göre, her Bulgar vatandaşının sadece bir adet geçerli umuma mahsus pasaporta sahip olma hakkı vardır. Yeni pasaportu almadan önce ilgili kişinin eski pasaportu imha edilmek üzere konsolosluk hizmetlerine teslim edilmesi gerekir.

  Pasaportun kaybolması veya imha edilmesi halinde, yerel polisten, belgenin kaybolması, imhası veya çalınması gerçeğini onaylayan bir belge ibraz edilmesi gerekir. Bulgar kimlik belgesinin kaybolması, çalınması veya imha edilmesi durumunda, 3 gün içinde Konsolosluk Hizmetlerine bildirmekle yükümlüdür. Pasaport geçersiz ilan edilir. Bu durumda yeni bir pasaport başvurusu yapılır ve bazı olağanüstü durumlarda Bulgaristan Cumhuriyeti’ne dönüş için geçici pasaport düzenlenir.

  18 Yaşını doldurmamış kişilere gerekli evrak listesi:

  18 yaşın altındaki kişilere pasaport çıkartmak için her iki ebeveyn de konsolosluk memurunun huzurunda evrakları imzalaması için bulunması gerekir. Çocuğun doğum belgesinin orijinali veya onaylı kopyası sunulması şarttır.

  Ebeveynlerden sadece birisinin imzası, ancak aşağıdaki evrakların birinin ibraz edilmesi durumunda yeterli olabilir.

  • Diğer ebeveyn adından noter tasdikli vekâletname aslı veya kopyası, Bulgarca tercüme edilmiş ve elçilikteki konsolosluk memuru tarafından onaylanmış. Diğer ebeveyn pasaport çıkartılması ve çocuğun yurtdışına seyahat etmesi için onayını içermelidir.
  • Olmayan ebeveynlik haklarının iptal etmek için açık mahkeme kararı.
  • Yazılı izin belgesi olmadan çocuğun pasaportunu çıkarabileceğine dair mahkeme kararı
  • Diğer ebeveyn öldüğünü ispatlayan belge
  • Diğer ve ebeveyn kayıp olduğuna dair Bulgar mahkeme kararı veya Bulgar mahkemeden onaylanmış yabancı mahkeme kararı.

  14 Yaşın altındaki kişilere gerekli evrak listesi:

  14 yaşından küçük çocukların evrak başvuru formlarında ne kendisi ne de ebeveyni imza atamaz.

  Düzenlenmiş Bulgar kişisel belgelerin alınması

  Yeni düzenlenmiş Bulgar kişisel belgeleri başvuru sahibi tarafından şahsen alınır. Belgeyi almak için ilgili sütünü doldururken bunun önceden girilmesi gerekir.

  Yeni belge teslim alınmasından sonra eğer varsa önceki kimlik belgesi iade edilmesi zorunludur.

  Eski pasaportu iade etme zorunluluğu

  Süresi geçmiş pasaportun üç ay içerisinde onu çıkartan basan yetkili makama iade edilmesi gerekir. Pasaport, geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra bile, süresi dolan pasaportun iade edilmesi için öngörülen üç aylık süre içinde veren makama ibraz edilirse, sahibi tarafından tutulabilir.

  Reşit olmayan veya vesayet altındaki kişilerin belgeleri

  Reşit olmayanların veya vesayet altına alınan kişilerin belgeleri, zorunlu olarak Bulgaristan vatandaşı olan ebeveynleri, vasileri veya kayyumlarından imza karşılığı, isim ve verileri kaydederek alınır.

  Uygulanan cezalar

  Eski belgeler (nüfus cüzdanı ve pasaport) geçersiz sayılarak İçişleri Bakanlığı sistemine yansıtılır ve şahıslar tarafından kullanılamaz.

  Bulgar kişisel belgeleri devletin malıdır. Pasaport sahibi vatandaşlar, onları tahribat, kayıp, hasardan korumakla yükümlüdür. Pasaportlarını kaybeden, hasar gören veya imha eden vatandaşlar Bulgaristan Kişisel Belgeler Yasası’nın İdari ve Cezai Hükümetlerine göre uygulanan para cezasına çarptırılır.

  Kayıp Bulgar Pasaportu Yeni Pasaport Başvurusu için bilgilendirme yaptık.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!