close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  İngiltere Cenaze Nakil İşlemleri

  İngiltere Cenaze Nakil İşlemleri

  İngiltere cenaze nakil işlemleri kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetler bulunmaktadır. Bu kapsamda Türk resmi dairelerince düzenlenen belgelerin ve İngiliz Konsolosluğu cenaze onayının alınması gereklidir. İngiltere cenaze işleri için ilgili sağlık kuruluşu ya da yetkilendirilmiş kişilerden ölüm belgesinin ve nüfus müdürlüğünce tanzim edilen formül c belgesinin (çok dilli ölüm belgesi) temin edilmesi aynı zamanda konsolosluk onayının alınması zorunludur. Vefat eden İngiltere vatandaşının cenazesinin yurt dışına nakledilebilmesi için tüm belgelerin alınması ve işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yürütülmesi gerekmektedir.

  İngiltere cenaze nakil işlemleri için ölüm ve formül C belgesinin alınması

  Vefat eden İngiltere vatandaşının ülkesine nakledilmesi için yapılması gereken ilk işlem ölüm belgesinin alınmasıdır. Ölüm belgesinin bulunmaması halinde cenazenin yurt dışına gönderim imkanı bulunmamaktadır. Gerekli olan diğer evrakların da temini için ölüm belgesi tanzimi zorunlu bir haldir. Vefat eden İngiltere vatandaşı için ölüm belgesi, ölümün şekli ve yerine göre değişik kurum ya da yetkilendirilmiş kişiler tarafından düzenlenebilir.

  Vefatın evde ve doğal sebepten gerçekleşmesi halinde ölümün gerçekleştiği yer belediyesi aranarak doktor talebinde bulunulmalıdır. Belediye tarafından görevlendirilen doktor ölümün gerçekleştiğini teyit ederek kişi hakkında ölüm belgesi tanzim eder. Vefat hastanede tabii sebeplerden gerçekleşti ise hastanede yetkili doktor tarafından ölüm belgesi düzenlenir. Ölüm adli olaylar sonucu gerçekleşti ise vefatın gerçekleştiği yerdeki Cumhuriyet Savcılığı tarafından ölüm belgesi düzenlenebilir. Adli tıp kurumunca herhangi bir inceleme yapılacak ise ölüm belgesini bahse konu kurum tanzim eder.

  İngiltere cenaze nakil işlemleri kapsamında düzenlenen ölüm belgesi içerisinde vefat eden İngiltere vatandaşına ait pasaport bilgileri ve ölüm şekli ile yeri de belirtilmelidir. Vefatın bulaşıcı bir hastalık sonucu gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesine bu durumun işlenmesi gereklidir. Bu durum gümrük müdürlüğü ve gönderim yapılacak havayolu şirketlerince kontrol edilmektedir.

  Ölüm belgesinin ilgili sağlık kuruluşunca tanzim edilmesinden sonra nüfus müdürlüğüne bahse konu kurum tarafından bildirimde bulunulur. Bildirimin ardından tanzim edilen formül C belgesinin İngiltere cenaze işleri kapsamında alınması gereklidir. Formül C belgesi ilgili nüfus müdürlüğünden alınabilmektedir.

  İngiltere cenaze nakil işlemleri için Yol izin belgesinin alınması ve tahnit işlemlerinin yaptırılması

  İngiltere cenaze nakil işlemleri için yol izin belgesinin de alınması şartı bulunmaktadır. Bu belge cenazenin taşınabilmesi için gereklidir. İlgili belediyeye ölüm belgesi ile başvurularak bahse konu belge temin edilebilir. Yol izin belgesi gümrük müdürlüğünce talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Vefat eden İngiltere vatandaşına ait cenaze naklinin gerçekleşebilmesi için tahnit işlemlerinin de tamamlanması elzemdir.

  Tahnit, vefat eden İngiltere vatandaşı kişinin yıkanması, ilaçlanması ve temizlenmesi anlamına gelmektedir. Bu işlemi ilgili mezarlık müdürlüklerine müracaat ederek yaptırabilirsiniz. Yapılan tahnit işleminden sonra rapor düzenlenmesi şarttır. Bahse konu rapor gümrük müdürlüğüne ibraz edilmektedir.

  İngiltere cenaze nakil işlemleri kapsamında Konsolosluk onayının alınması

  Vefat eden İngiltere vatandaşına ait cenazenin nakli için İngiltere Konsolosluğu cenaze nakil onayı vermektedir. Bahse konu onay, Konsolosluk tarafından ölüm teyit edildikten sonra verilmektedir. Onay için gerekli olan belgeler ise vefat eden İngiltere vatandaşına ait pasaport ve ölüm belgesidir. Konsolosluk onayı gönderim yapılacak havayolu şirketine ibraz edilmektedir.

  Gümrük işlemleri ve havayolu şirketine cenaze teslimi

  İngiltere cenaze nakil işlemleri için gerekli olan tüm belgelerin temin edilmesinden sonra cenaze naklinin gerçekleşebilmesi için gümrük müdürlüğüne bazı belgelerin teslim edilmesi zorunludur. Bahse konu belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Ölüm belgesi
  • Yol izin belgesi
  • Tahnit raporu
  • Formül C (çok dilli ölüm belgesi)

  Yukarıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmelidir. Gümrük müdürlüğü tarafından cenaze nakli için gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cenaze ve cenazeye ait belgeler gönderim yapılacak havayolu şirketine teslim edilir. Havayolu şirketleri tarafından ölüm belgesi ve İngiltere Konsolosluğu cenaze onayı talep edilmektedir.

  İngiltere cenaze nakil işlemleri ile ilgili bilgilere bu sayfamızda yer almıştır. Hermes vize İngiltere’ye yapılan seyahatlerinizde ihtiyacınız olan vize işlemleri için danışmanlık verebilmektedir.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!