close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar
  Hemen Vize Başvurusu Yap

  Fransa Turistik Vizesi Hakkında

  Fransa Turistik Vizesi Hakkında

  Fransa’ya seyahat edecek Umuma mahsus Pasaport hamili T.C. vatandaşları tarafından, Fransa vizesi başvurusunda bulunurken Fransa Konsolosluğu’na, Fransa vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Fransa Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması gerekmektedir.

  Fransa vizesi için gerekli belgeler, Fransa’ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Fransa Konsolosluğu’nun dikkatinesunulur. Ancak Fransa turistik vize başvuruları Fransa konsolosluğunun yetkilendirdiği vize başvuru merkezleri ve vize akredite acenteleri aracılığıyla yapılmaktadır. Fransa Schengen vizesi başvuruları doğrudan Fransa Konsolosluğuna veya Büyükelçiliğine yapılmamaktadır ancak uzun süreli ulusal vize (D tipi vize) başvuruılarında Konsolosluğa doğrudan başvuru yapılabilmektedir.

  Vize başvurusu için doldurulması gereken form Schengen başvuru formudur. Formda verilen bilgilerin Fransa vizesi için sunulan evraklardaki bilgilerle tutarlı olması gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgiler vize başvurusunun retle sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle formun çok dikkatle doldurulması ve seyahat amacından uzak bilgileri içermemesi tavsiye edilir. Bu anlamda Fransa vizesi için talep edilen seyahat tarihlerinin de vize talep dilekçesinde veya çalışan durumundaysanız şirketinizden aldığınız izin yazısındakilerle aynı olması önemlidir.

  Fransa vizesi için gerekli evraklar yapacak olduğunuz seyahatinizin içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Fransa turistik vize, Fransa ticari vize, Fransa ziyaretçi vizesi farklı kapsamlarda olan Fransa vize türleridir. Fransa Konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize merkezlerinden Fransa vizesi için gerekli evrakları öğrenebilir ve vize başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Fransa vize işlemleri için gerekli olan evraklar Fransa Konsolosluğu’nun ek evrak isteme talebine göre de şekillenebilecektir. Şöyle ki Fransa Konsolosluğunun başvuru sahibi hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek için ek evrak talebinde bulunma hakkı daima vardır.

  Fransa Turistik Vize için Gerekli Evraklar

  1. Pasaport. Fransa Vizesi başvurusu için Pasaportun sahip olması gereken kriterler; pasaport veriliş tarihi 10 yıldan eski olmamalı; pasaportun geçerlilik tarihi Fransa seyahatinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha devam etmesi gerekir; pasaportta vize ve giriş-çıkış kaşelerinin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunması; yıpranmış ya da yırtık olmaması önemlidir. Pasaportun bu özelliklere sahip olmaması halinde, Fransa Konsolosluğu, Fransa Vizesi başvurusu öncesinde yeni bir pasaport çıkarılmasını önermektedir.

  Ayrıca, varsa eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.) sunulması gereklidir.

  2. Fotoğraf.Fransa Turistik Schengen Vize başvurusu için istenilen Biyometrik Fotoğrafın standartları; Fransa Turistik Vize başvurusu için kullanılacak fotoğrafın daha önce vize başvurusunda kullanılmamış olması ve 6 aydan daha eski olmaması gereklidir. Fotoğraf, 35mm genişlik ve 45mm yüksekliğe sahip olmalı ve fotoğraf beyaz arka fonda çekilmelidir.Gözlük, şapka, başörtüsü, vb. aksesuarlaryüzün net olarak görünmesini engellediği için bu şekilde çekilenfotoğraflarvize başvurusunun redle sonuçlanmasınasebep olabilmektedir. Yüzün boyutu çenenin altından alına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir. Fransa vize başvurusunda 2 adet biyometrik fotoğraf sunulmalıdır.

  3. Nüfus Cüzdanı.Fransa Konsolosluğu’na Fransa Vize müracaatı için başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin beyanı; Nüfus Cüzdanı’nın ön ve arka yüz bilgilerini gösterir fotokopisi sunulmalıdır.

  4. Fransa Vize Başvuru Formu.Fransa Turistik Vize müracaatı için Fransa Schengen Vize Başvuru Formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar; Başvuru Formu’nun dikkatli ve eksiksiz doldurulmasına ve formda beyan edilen bilgilerin seyahatin gereklerini kanıtlayıcı belgelerle desteklenmesine özen gösterilmelidir. Fransızca veya İngilizce olan Fransa Schengen Vize Başvuru Formu’nun son sayfasında yer alan 37 no’lu kutucuk ile sayfanın sonundaki imza bölümünün imzalanması ihmal edilmemesi gereken bir husustur.

  ÖNEMLİ: Reşit olmayan çocukların pasaportu olsun veya olmasın, şahsa ait başvuru formu ve dosyası hazırlanmalıdır. Başvuru Formu, yasal velilerin ikisi (anne/baba) tarafından da imzalanmalıdır.

  Fransa Vize Başvuru Formu – Schengen visa application form

  5. Finansal Durumu Beyan Eden Belgeler.Fransa Konsolosluğu, Fransa’ya turistik seyahat gerçekleştirecek kişinin seyahat masrafının karşılığı olacak maddi teminatı sunmasını bekler; son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini gösteren şahıs veyaşirket hesabının dökümü:- Fransa’da kalacağı süre boyunca masraflarını karşılayacak günlük 120 euro miktardakitutarı gösteren bir banka hesabının sunulması gerekir. Bankanın ıslak imza ve kaşesi ile. Bankanın imza sirküleri ekte hazır bulunmalıdır.

  Fransa Turistik Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır. Başvuru sahibi emekli ise; emekli maaşının banka dökümü yeterlidir.

  Fransa Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına varsa; Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgeleri (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb. fotokopileri)

  6. Fransa Vize Talep Dilekçesi.Fransa Turistik Schengen Vize başvuru sahibinin turistik vize talebini açıklayıcı dilekçe; kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket antetli kağıdına, işveren/kurum yetkilisi tarafından, Fransa Konsolosluğuna veya Fransa Büyükllçiliğinehitaben yazılmış, imza yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmış İzin Yazısı gerekmektedir.

  Fransa Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne hitaben yazılan Fransa Vize Talep Dilekçesi, başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, seyahat tarihlerini açıklayıcı ve seyahat dönüşü görevine devam edeceğini taahhüt edecek şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca, Fransa seyahatinin kim tarafından finanse edileceği bilgisi verilmelidir.

  Fransa Turistik Vize müracaatında bulunan kişinin Fransa seyahatinin devamında diğer Schengen ülkelerine seyahatin sürdürülmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

  1. Fransa Vizesi için başvuru sahibinin son 3 aya ait Maaş Bordrosu, SGK İşe Giriş Bildirgesi ve 4A Detaylı Hizmet Dökümü. Resmi İzin Yazısı imzalı ve kaşeli.
  2. Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı – Faaliyet Belgesi (son 3 yıl içerisinde alınmış olmalı)
  3. Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgilerini beyan etmelidir.
  4. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi-şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa gazete bu bilgileri içermelidir.
  5. İmza Sirküleri fotokopisi- Şirkette imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

  Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

  Kişi Şirket Sahibi ise;

  1. Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı
  2. Şirketin Faaliyet Belgesi – son 3 yıl içerisinde alınmış olmalıdır.
  3. Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgilerini beyan etmelidir.
  4. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi-şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa gazete bu bilgileri içermelidir.
  5. İmza Sirküleri fotokopisi- Şirkette imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.
  6. 4B detatyllı hizmet dökümü ya da Bağkur Hizmet dökümü
  7. Fransa turistik vize başvurusunda bulunan şirket sahibinin şahsi banka hesap dökümlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Araç ruhsatı, tapu, varsa kira gelilerine ait belgelerin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

  Kişi Emekli ise;Emekliliğini gösterir belgeler- Banka hesap özeti, emekli maaş cüzdanı, varsa emeklilik kartı fotokopisi.

  Kişi Devlet Memuru ise; Çalışılan kurumun antetli kağıdına ıslak imza ve mühürlü çalışma belgesi ve Görev Kimlik Kartının ön ve arkalı fotokopisi

  Kişi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

  Kişi Öğrenci ise;Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. Başvuru sahibinin masrafları bir başkası tarafından karşılanıyor ise (anne, baba, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir.

  Reşit olmamış (18 yaş altı) ise;Yasal velisini gösterir belgeler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname),

  Yabancı Uyruklu Vatandaş ise;T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir.

  Seyahat Planını Destekleyen Belgeler –Fransa Turistik Vize başvurusahibinin Fransa seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

  Fransa Konsolosluğu/Büyükelçiliği, Fransa Turist Vize başvurusunda otel rezervasyonu sunulmasını zorunlu tutmamaktadır. Ancak Fransa’da kalınacak süre boyunca başvuru sahibinin konaklayacağı yerin açık adresini başvuru formunda açıkça belirtmesini talep etmektedirler.

  Fransa Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Fransa seyahat süresini kapsayan30.000 euro teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

  NOT: Fransa Başkonsolosluk/Elçilik, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce vize talep eden başvuru sahiplerini, konsolosluk yetkili görevlileri ile kişisel görüşmeye çağırabilir. Fransa Başkonsolosluğu, başvuru dosyasının incelenmesi ve karar aşamasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

  Fransa Turistik Vize Hakkında Sık Sorulan Sorular

  1. Fransa turistik vize başvurularında Fransa Konsolosluğundan randevu almak zorunlu mudur?

  180 gün içerisinde en fazla 90 gün kalış süreli Fransa turistik vize başvurularınızda Fransa Konsolosluğuna ve parmak izinizin alındığı vize başvuru merkezlerine başvurunuzu yaparak randevunuzu oluşturmanız gerekmektedir. Fransa vize randevusuna parmak izinizi ibraz amacıyla şahsen gelmek durumundasınız ancak 25/09/2014 tarihi itibariyle Avusturya haricindeki Schengen ülkelerinin birinden almış olduğunuz Schengen vizenizin ve tanımlı parmak izinizin olması halinde; İstanbul Fransa Başkonsolosluğu’nun yetki alanında bulunan Marmara Bölgesi Ve Ege Bölgesi’ndeki illerden başvuru yapabilirsiniz. Edirne, Balıkesir, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Aydın, Bilecik, İstanbul, Kütahya, Kırklareli, Muğla, Uşak illerinden birinde ikamet etmeniz durumunda yetki yazısı vereceğiniz kişi/kurum aracılığıyla randevuya şahsen gelmeden vize başvurunuzu Fransa İstanbul Başkonsolosluğuna yapabilirsiniz.

  2. Fransa vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?

  Fransa vize işlemlerinde parmak izi ibrazı Schengen kuralları gereği bir zorunluluktur. Ancak Fransa vize başvurunuzda şahsen gelmemeniz için, 25/09/2014 ve sonrasında Schengen vizesi almış olmanız ve son aldığınız Schengen vizenizin Avusturya’dan alınmamış olması gerekmektedir. Bu kriterleri karşılayan bir durumunuz varsa vize randevusuna şahsen gelmenize gerek kalmadan sizin adınıza işlem yapmak üzere yetki verdiğiniz kişi veya kurumlar vasıtasıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul Fransa Başkonsolosluğu vize departmanının yetki alanında bulunan Marmara Bölgesi, Trakya Ve Ege Bölgesi’nde bulunan illerin birinde ikamet etmeniz durumunda yetki yazısı vereceğiniz kişi/kurum aracılığıyla randevu esnasında hazır bulunmadan vize başvurunuzu İstanbul Fransa Konsolosluğuna yapmalısınız. Fransa Ankara Büyükelçiliğinin yetki alanına giren iller: Ankara, Aksaray, Amasya, Adana, Çorum, Çankırı, Hatay, İçel, Karaman, Kastamonu, Şırnak, Kayseri, Konya, Artvin, Kırıkkale, Erzurum, Kırşehir, Ardahan, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Elazığ, Tokat, Erzincan, Yozgat, Afyon, Antalya, Bartın, Eskişehir, Bolu, Düzce, Burdur, Isparta, Adıyaman, Karabük, Zonguldak, , Ağrı, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Mardin, Kars, Kilis, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Van

  3. Fransa turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?

  Fransa Schengen vizesi müracaatlarında, Vize Bilgi Sistemi uygulaması kapsamında 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren vizeye tabii ülke vatandaşlarından parmak izi alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Fransa vizesi başvurularınızda da parmak izi ibrazınız zorunludur. Alınan parmak izi bilgileriniz 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. 5 yıldan daha önceki bir tarihte Schengen vizesi için parmak iziniz alınmış ise bu durumda parmak izinizi tekrar vermeniz gerekecektir. Son vizeniz Avusturya’dan ise parmak izi işlemleri için oluşturulmuş olan randevu tarihinde, evraklarınızın tam ve eksiksiz olması durumunda parmak iziniz alınacaktır. Ek bilgi olarak, pasaport alımı için emniyete verilmiş olan parmak izleri Schengen vize başvuruları için geçerli değildir.

  4. Fransa turistik vizesi kaç günde çıkar?

  Fransa için turistik seyahat amaçlı vize başvuruları için istenilen evrakları hazırladıktan sonra planladığınız seyahat tarihinden en az 2 hafta önce vize başvurunuzu yapmanız önerilir. Vize başvurularının değerlendirme süreci, evraklarınızı seyahat amacına uygun, tam ve eksiksiz bir şekilde sunmanız halinde 3 ila 5 iş günü sürmektedir. İstisnai durumlarda, Konsolosluk tarafından ek evrak taleplerinde bu süre birkaç haftayı da bulabilmektedir. Fransa turistik vize başvurularında vize karar süreci tamamen Fransa Konsolosluğunun yetkisi dahilindedir. Belirtilen 3 ial 5 günlük vize çıkış süresi ön görülen bir süredir. Fransa Konsolosluğunun ek evrak talebinde bulunduğu durumlarda veya başvuru sahibinin şahsen mülakata çağırdığı durumlar vize süresini etkilemektedir. Fransa vize başvurusunun dikkatle yapılması, seyahat sağlık sigortası ve rezervasyonlar gibi evrakların dikkatle hazırlanması ve bütün başvuru dosyasının ülkeye geri dönüşünüzü garanti eden evrakları içerecek şekilde hazırlanması vizenin belirtilen sürede çıkması açısından önemlidir.

  5. Fransa vizesi başvurusu Antalya, İzmir veya Edirne’den yapılabilir mi? İkamet edilen yerle başvuru yapılan yer farklılık gösterir mi?

  Fransa vize başvurularını Ankara Fransız Büyükelçiliği ve İstanbul Fransız Başkonsolosluğu değerlendirmektedir. İkamet ettiğiniz ile göre bu iki şehirden birinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İstanbul Fransa Başkonsolosluğu’nun yetki alanındaki iller; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Kütahya, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla’dır. Ankara Fransa Büyükelçiliği’nin yetki alanındaki iller; Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Muş, Mardin, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Sivas, Şırnak, Tunceli, Trabzon, Van, Artvin, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Niğde, Hatay, Konya, İçel, Bolu, Yozgat, Karaman, Antalya, Kastamonu, Burdur, Kayseri, Eskişehir, Kırıkkale, Osmaniye, Karabük, Kırşehir, Sinop, Nevşehir, Samsun, Tokat, Afyon, , Bartın, Düzce, Isparta, Zonguldak’tır.

  6. VIP Başvuru ile Fransa vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?

  Fransa vize başvurularının yoğun olduğu dönemlerde, oluşturulabilecek en yakın randevu tarihi bir veya iki haftayı bulabilmektedir. Fransa’ya acilen seyahat etmeyi planlayan kişiler Fransa Konsolosluğu VIP başvuruları için ayrılmış olan randevu kotaları ile bu süreyi daha yakın tarihlere çekebilmekte, bu bakımdan vize başvuru sürecinizin daha kısa sürede sonuçlanmasına imkân sunulmaktadır. VIP vize başvurusu, vizenizin onaylanma süresini azaltmamaktadır.

  7.Fransa turistik vize başvurumu seyahatten ne kadar süre önce yapmalıyım?

  Kısa süreli (90 gün ve daha az kalış süreli) Fransa turistik vize başvurularınızı, planladığınız seyahat tarihinizden geriye dönük en erken 90 gün öncesinde, en geç ise yaklaşık 1 hafta öncesinde yapmanız gerekmektedir. Konsolosluğun ek evrak veya mülakat talebi olması ihtimalinden dolayı ne kadar erken başvuru yaparsanız vize başvuru süreciniz aynı oranda sorunsuz geçecektir.

  8.Fransa turistik vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?

  Fransa vize başvurularınız için pasaportlarınızın planladığınız seyahatin dönüş tarihinden itibaren en az 90 gün daha geçerliliği olmalıdır. Ayrıca vizenizin onaylanıp kullanılabilmesi için pasaportunuzda en az iki boş sayfanın bulunması gerekmektedir. 10 yıldan daha eski pasaportlar başvurularda kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.

  9.Fransa turistik Schengen vize başvurularında uçak ve otel rezervasyonu satın alınma şartı var mıdır? Rezervasyonun süresi geçtiğinde Fransa Konsolosluğu ret verebilir mi?

  Fransa turistik Schengen vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonu satın alınması zorunlu değildir ve vizeniz onaylanmadan uçak bileti ve otel satın almanız gerekmez. Uçak ve otel rezervasyonlarınızın çıktısını sunmanız vize başvuru süreci için yeterlidir. Ancak rezervasyonlarınızı, Konsolosluğun vizenizi değerlendirme aşamasında inandırıcı bulmaması veya şüphe uyandıran bir durum olduğu takdirde vereceği karar doğrultusunda, Konsolosluk satın alınmış uçak bileti ve ücreti peşinen ödenmiş otel rezervasyonu isteyebilir. Rezervasyonlar konusunda sorun yaşamamak için evrak takibini dikkatle yapmanız gerektiğini önemle hatırlatırız. Randevu tarihiniz itibariyle rezervasyonlarınız geçerliliğini koruması tavsiye edilir. Otel ve uçak rezervasyonu düştüğünde yenilenmeleri gerekmektedir. Bu hususa dikkat edilmediği takdirde Fransa Konsolosluğu başvurunuzu ret kararı ile sonuçlandırabilir.

  10.Fransa vizesi işlemlerinde isim/soyisim değişikliğinde eski soyismimin bulunduğu pasaportu kullanabilir miyim?

  Fransa’ya gerçekleştireceğiniz turistik seyahatler için gerekli olan Schengen vizesi için başvuru esnasında seyahatin dönüş tarihinden itibaren 90 gün daha geçerli bir pasaportunuzun olması gerekmektedir. Bu pasaportunuz evlilik veya mahkeme kararı gibi nedenlerle değişen isim ve soyisimden önceki bilgileri içerebilir. Başvurunuzu gerçekleştirerek vizenizi alabilirsiniz. Ancak vize başvurunuzun ve seyahatinizin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi açısından isim ve soyisim değişikliklerinden sonra en kısa sürede pasaportunuzu değiştirmenizi öneririz. Böyle durumlarda tam vukuatlı nüfus kayıt örneği sunabilirsiniz ancak evrakların değerlendirilmesi tamamen Fransa Konsolosluğunun yetkisi dahilindedir. Bu bilginin seyahatten önce Fransa Konsolosluğu aranarak teyit edilmesi tavsiye olunur.

  11.Fransa turistik vize ücreti nedir? Kimlerden vize ücreti alınmaz?

  Fransa turistik vize ücreti olarak, Konsolosluk vize harcı 60 Euro, koordinasyon ücreti 26 Euro alınmaktadır. 0-5 yaş aralığında bulunan kişilerden konsolosluk vize harcı alınmamakla beraber, 6-12 yaş arası vize başvuru sahiplerinden 35 Euro konsolosluk vize harcı alınmaktadır. Bunun haricinde ek hizmetler olarak VIP vize başvuru ücreti 50 Euro, başvuru formu doldurma hizmeti 20 TL, başvuru esnasında doğabilecek internet kullanım gereksinimi için kiosk hizmeti 20 TL/1 saat, 07:00- 08:30 saatleri arasında erken saat vize müracatları için 25 Euro, mobil biometri uygulaması için kişi başı 120 Euro, fotokopi çekim ücreti 1 TL / 1 sayfa, e-posta çıktısı alma 1 TL/1 sayfa, biometrik fotoğraf çekim ücreti 25 TL ücret talep edilmektedir.

  12.Fransa vize başvurumu daha kolay nasıl yapabilirim?

  Fransa vize başvurusunda öncelikle seyahat amacınızı netleştirmeniz ve evraklarınızı bu doğrultuda hazırlamanız gerekmektedir. Seyahat amacının belirsizliği, hazırlamanı gereken evrakların içeriğiyle uyumlu olması gerektiğinde, evraklar ve seyahat amacı arasındaki tutarsızlığın vize reddine sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Evrak takibini dikkatle yapmanızın öncelikli amacınız olması tavsiye edilir. Fransa turistik vize başvurunuzu, Fransa Konsolosluğuna ve Fransa Büyükelçiliğine, Konsolosluğun yetkilendirdiği parmak izinizi vereceğiniz merkezlere akredite olmuş kurumsal vize danışmanlık şirketleri aracılığıyla yapabilirsiniz. 25/09/2014 ve sonrasında Avusturya haricindeki Schengen vize başvurusu için parmak izi verdiyseniz, akredite olmuş kurumlara aracılığı ile yetki yazısı vererek başvuruya gelmeden de başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

  13.Fransa Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?

  Başvuru belgelerinizin tam ve eksiksiz sunulmuş olması kesinlikle vize onayı alacağınız anlamına gelmemektedir. Ancak Fransa Konsolosluğu istinai durumlarda vize başvuru sahibini mülakata çağırabilmektedir. Evraklarınız ülkeye geri dönüşe dair inandırıcılık içermiyorsa, daha önceki vizeleriniz prosedürlere uygun şekilde kullanılmamışsa, dilekçeniz ve diğer evraklarınız vize başvuru formunda aktardığınız bilgilerle çelişkili ise, belgeleriniz seyahat amacınıza uygun şekilde düzenlenmemiş ise Fransa Konsolosluğu başvuru sahibini Konsolosluğa şahsen görüşmeye çağırabilmektedir. Bu belirtilen sebepler vize reddine sebebiyet verebilmektedir ancak Fransa Konsolosluğunun vize başvuru sahibini konsolosluk mülakatına çağırması vize reddi alacağınız anlamına gelmemektedir. Konsolosluk vize ile ilgili mülakata eksik veya destekleyici evraklarınızı getirmenizi talep edebilir. Genellikle vize başvuru sahibine bildireceği uyarı, eksik evrak gibi taleplerini başvuru merkezi aracılığı ile yapmaktadır. Vize başvurusu yapan kişi başvuruyu üçüncü şahıslar aracılığı ile dahi yapmış olsa Konsolosluk mülakatına şahsen gitmekle mükelleftir.

  14. AB vatandaşı ile evli olanlar nasıl Fransa vizesi alır?

  Vize başvuru evrakları ile birlikte AB vatandaşı olan eşinin pasaport fotokopisini, evlilik cüzdan fotokopisini, beraber seyahat edilecekse eğer AB vatandaşı eşin uçak ve otel rezervasyonu çıktısı ve iletişim bilgilerini ekleyerek Fransa vizesine başvurularını yapabilirler. Fransa haricindeki AB vatandaşı eşi olan başvuru sahipleri vize harcından muaf iken, Fransa vatandaşıyla evli olan başvuru sahipleri vize harcına tabilerdir.

  15.Vizeyi doğru kullanmak ne demektir? Fransa’da 3 gün İspanya’da 4 gün kalacak kişi başvurusunu hangi ülkeye yapmalı?

  Vize başvurunuz esnasında konsolosluğa sunduğunuz seyahat planına sadık kalmanız gerekir. Seyahat tarihlerinizde herhangi bir erteleme yaşansa dahi hangi ülkeden Schengen vizenizi aldıysanız o ülkeye gitmeniz sorun teşkil etmeyecektir. Fakat vizenizi aldığınız ülke değilde direkt olarak başka bir Schengen ülkesine seyahatinizi gerçekleştirirseniz bu durum havalimanında sorun yaşamanıza hatta vizenizin reddine kadar yol açabilir. Schengen kuralı gereği seyahatinizde birden fazla ülkede kalacaksanız, ilk gireceğiniz ülkeden değil, en çok kalınacak ülkeye vize başvurusunda bulunmanız gereklidir. Fransa’da 3 gün, İspanya’da 4 gün konaklamanız durumunda vize başvurusunda bulunacağınız Konsolosluk/Elçilik İspanya olacaktır.

  16.Uzun süreli Fransa turistik vizesi nasıl alınır?

  Fransa Konsolosluğu vize departmanı, vize başvurunuzu değerlendirme aşamasında sizin daha önceki vizelerinizi (son 3 yıl içerisindeki Schengen ülkeleri, var ise Amerika ve İngiltere vizeleriniz), bu vizelerle gerçekleştirdiğiniz seyahatleri, maddi açıdan yurtdışına seyahati için yeterli olanağa sahip olup olmadığınızı, evraklarınızda incelenerek vize onayınız ve süresi belirlenecektir. Bu incelemede hangi ülkeden vize alıp hangi ülke veya ülkelere giriş çıkış yaptığınız, vize süresine sadık kalıp kalmadığınız önemli bir etkendir. Buna ek olarak Konsolosluğa vize başvuru evraklarınızla beraber uzun süreli vize arzında bulunduğunuzu ve gerekçesini açıklayan bir dilekçe ekleyebilirsiniz.

  17. Çok girişli Fransa Schengen vizesi almak için ne yapılmalıdır?

  Vize başvuru formunuzda bulunan tek giriş çıkış, çift giriş çıkış ve çok giriş çıkış seçeneklerinden çok giriş çıkış olan seçeneği işaretlemeniz gerekmektedir. Fakat bu tek başına yeterli olmayabilir. Konsolosluğa hitaben yazacağınız dilekçe ve sunacağınız seyahat planınızla da bunu desteklemelisiniz. Konsolosluk, önceki vize durumlarınıza ve sunduğunuz belgelere göre kararını verecektir. Fransa vizesinin uzun süreli ve çok girişli olarak verilmesi sadece Fransa Konsolosluğunun yetkisindedir. Daha önceden almış olduğunuz vizelerinizin doğru kullanılmış olması, rezervasyonlarınızın düşmemiş olması, seyahat planınızı destekleyen evrakların ülkeye geri dönüşünüzün garantisine sahip olması gibi önemli unsurlara göstereceğiniz dikkat vizenizin uzun süreli ve çok girişli çıkmasında yardımcı olabilir ancak Fransa vizenize dair her türlü karar sadece Fransa Konsolosluğunun inisiyatifindedir. Hiçbir kişi veya kurum vizenizin süresi ve ülkeye giriş sayınız hakkında taahhütte bulunma yetkisine sahip değildir.

  18.Fransa Konsolosluğu vize departmanından vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  Pasaportunuzu teslim aldıktan sonra vizedeki isim ve tarihlerde herhangi bir yanlışlık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Vizenizin geçerlilik tarih aralığına, kaç giriş-çıkışlı bir vizeye sahip olduğunuza ve kaç gün kalış hakkınızın bulunduğuna dikkat etmelisiniz. Bu çerçevede sahip olduğunuz vizenin size verdiği kalış süresine bağlı kalarak seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Vize ile verilen hakları kötüye kullanmak hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmanız yolaçabilir; be sebeple alacağınız bir ceza bir daha vize alamamanıza neden olabilmektedir.

  19.Fransa sınırından ülkeye giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  Öncelikle geçerli olan Schengen vizenizin geçerlilik ve kalış süresine, isim ve soy isimde herhangi bir yanlışlık olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortanızın ve 18 yaş altı yolcuların gerektiği takdirde muvafakatnamelerinin yanlarında bulunması gerekir. Vize sonucu açıklandıktan sonra belgeleriniz size geri iade edilmemektedir. Bu nedenle geçerli otel ve ulaşım aracı rezervasyonlarınızın, özellikle Fransa’dan başka Schengen ülkelerine seyahat etmeniz söz konusu olduğunda, yanınızda olmasında fayda vardır. Vizeyi almış olmanız ülkeye kesinlikle giriş yapabileceğinizi anlamı taşımayabilir. Sınır kontrol görevlilerinin vize sahibini ülkeye almama hakları olabilmektedir.

  20.Fransa’dan vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?

  Vize başvuruşunuzun ret (olumsuz) sonuçlanması durumunda konsolosluğa yapabileceğiniz itiraz hakkınız bulunmaktadır. Ret verme sebebine dair bir dilekçe ve olumsuz geri dönüşe yol açan konuyla alakalı ek evrak sunabilirsiniz. Fransa Konsolosluğuna veya başka bir Schengen ülkesinin Konsolosluğuna tekrar bir Schengen vize başvurusunda bulunmanız için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Dilediğiniz tarihte yeni bir başvuru sunabilirsiniz.

  21.Fransa Konsolosluğundan Vize reddi alırsam ödediğim ücretin geri iadesi olur mu?

  Vize ücreti, vize başvurunuzun Fransa Konsolosluğu, Fransa Başkonsolosluğu veya Fransa Büyükelçiliği tarafından değerlendirilmesi ve idari masrafların karşılanması için ödenmektedir. Vize ücretinin ödenmesi vizenin verileceğini garanti etmemekte olup, başvurunuzun reddedilmesi halinde ücret iadesi yapılmamaktadır. Bu durum vize başvuru formunda da belirtilmektedir. Islak imzalı olarak ibraz ettiğinizi vize başvuru formunda ret durumunda vize ücreti iadesi olmadığını kabul etmiş olursunuz.

  22. Araçla seyahatlerde hangi evrakları hazırlamalıyım?

  Seyahatinizi karayolu ile gerçekleştirmeniz durumunda, aracınıza yeşil sigorta yaptırmanız, uluslararası geçerliliği bulunan ehliyete sahip olmanız gerekecektir. Eğer araç size ait değilse, noter onaylı muvafakatname yaptırmanız gerekir. Araçla Fransa’ya seyahat edeceğiniz durumda konaklayacağınız diğer ülkelerden yaptırılmış veya satın alınmış otel rezervasyonlarınızı sınır kapılarında göstermeniz talep edilebilir. Fransa Schengen vizesi alarak en uzun süre kalacağınız Schengen ülkesinin Fransa olduğunu onaylamış olursunuz.

  23. 18 yaşından küçük çocuğumuzla seyahat edeceğiz. Anne ve babanın muvafakatame çıkarması gerekiyor mu?

  18 yaş altı çocuğunuz, anne ve babası birlikte seyahat etmesi durumunda, anne ve babanın muvafakatname çıkartmasına gerek yoktur. Fakat ebeveynlerden biriyle seyahat ediliyorsa seyahate katılmayan ebeveynin, hem anne hem de baba seyahate katılmıyorsa her ikisinin noter onaylı muvafakatname vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde vize başvurusu esnasında ve havalimanından çıkışta sorun yaşayabilirsiniz. Okul gezisi gibi seyahatlerde, muvafakatnamede 18 yaş altı bireyin birlikte seyahat ettiği yasal sorumlunun adının ve pasaport numarası ve seyahatin amacı bu belgede yer almalıdır.

  24.İşimden yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

  Vize başvurusu esnasında işinizden ayrıldığınız için şirket evraklarınız geçerli olmayacaktır. Vize başvurunuzda hazırlayacağınız evraklarla birlikte SGK hizmet dökümünüzü de ekleyerek vize başvurusunda bulunabilir ek olarak ayrıldığınız şirket/kurum ile ilgili açıklamak istediğiniz bir durum varsa bunu dilekçeyle belirtebilirsiniz.

  25.Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu? Bazı evrakları tamamlamam mümkün değil ne yapmalıyım?

  Konsolosluğa hitaben, eksik olan evraklarınızı neden tamamlayamadığınıza dair bir dilekçe yazarak bu durumu belirtmelisiniz. Buna rağmen Fransa Konsolosluğu sizden ek evrak talep edebilir ve vize başvuru sürenizin uzaması söz konusu olabilir.

  26. Ülkeye göre parmak izi verme şartları nelerdir? Evlenme sebebiyle soyadım değişti ama evlenmeden önce aldığım Schengen vizesindeki parmak izim geçerli olur mu?

  Farklı bir soyisimle vermiş olduğunuz parmak izi, soyisim değişikliğinden sonra geçerli olmayacaktır. Herhangi bir sebeple yapmış olduğunuz soyisim değişikliğinden sonra eski pasaportunuzu iptal ettirerek yeni bir pasaport çıkarttırmanız ve bir sonraki Schengen vize başvurunuz için parmak izi vermeniz gerekecektir.

  27.Fransa’dan alacağımız vize ile Avusturya’dan Schengen bölgesine giriş yapabilir miyiz?

  Vizesini almış olduğunuz ülkeden farklı bir ülkeden ilk girişinizi yapıyorsanız, pasaport kontrolünde sınır polisinin soru sorma, sizi geri çevirme ve hatta vizenizi iptal etme hakkı bulunmaktadır. Eğer Avusturya’da daha az süre kalıp Fransa’ya geçecek ve Fransa’da daha uzun süre konaklayacaksanız Fransa’ya geçiş ve konaklamayla alakalı ispat niteliği taşıyan evraklarınızı sunmanız gerekecektir.

  28.Pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?

  Fransa vize başvurunuz sonuçlandıktan sonra yetkilendirme yazısı düzenleyerek pasaportunuzu almak için üçüncü bir şahsı yetkilendirebilirsiniz. Yetkilendirdiğiniz kişi, vfs global fransa başvuru merkezinde kimliğini ve kimlik fotokopinize yazdığınız yetkilendirmeyi ibraz ederek pasaportunuzu teslim alabilir.

  29.Schengen vizesi hale geçerli olan pasaportumu kaybettim. Vizem geçerli kabul edilir mi?

  Pasaportunuzu kaybetmeniz durumunda geçerli Schengen vizenizi yenileme imkanı bulunmamaktadır. Yeni bir pasaport çıkartarak tekrar vize başvuru yapmanız gerekmektedir.

  30. Vize aldım ancak vize randevusunda verdiğim parmak izi yeni başvurumda geçerli kabul edilir mi?

  Vize başvuru aşamasında vermiş olduğunuz parmak iziniz, vize başvurunuzun ret (olumsuz)sonuçlanması halinde geçersiz kabul edilir ve bir sonraki başvurunuzda yeniden parmak izi vermeniz gerekmektedir.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!