close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar
  Hemen Vize Başvurusu Yap

  Fransa Aile Ziyareti Vizesi

  Fransa Aile Ziyareti Vizesi

  Fransa’ya seyahat edecek Umuma mahsus Pasaport hamili T.C. vatandaşları tarafından, Fransa vizesi başvurusunda bulunurken Fransa Konsolosluğu’na, Fransa vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Fransa Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması zorunluluğu vardır. Fransa vizesi için gerekli evraklar, Fransa’ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Fransa Konsolosluğu’na sunulmalıdır.

  Fransa aile ziyareti vizesi için gerekli evraklar yapacak olduğunuz seyahatinizin içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Fransa turistik vize, Fransa ticari vize, Fransa ziyaretçi vizesi farklı kapsamlarda olan Fransa vize türleridir. Fransa Konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize merkezlerinden Fransa vizesi için gerekli evrakları öğrenebilir ve vize başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Fransa vize işlemleri için gerekli olan evraklar Fransa Konsolosluğu’nun ek evrak isteme talebine göre de şekillenebilecektir. Şöyle ki Fransa Konsolosluğu başvuru sahibi hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek için ek evrak talebinde bulunma hakkı daima vardır.

  Fransa Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar

  1. Pasaport. Fransa Vizesi işlemi için başvuru sahibinin pasaportunun geçerlilik şartları; Fransa aile/arkadaş ziyaretinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresine sahip olması; pasaportun veriliş tarihinin 10 yıldan eski olmaması; Fransa ziyaret vizesi basılabilmesi için pasaportta en az 2 boş sayfanın bulunması zorunludur. Bu koşullara sahip olmayan bir pasaportla başvurunun yapılmaması konusunda Fransa Konsolosluğu uyarmaktadır. Varsa, eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.) fotokopileri sunulmalıdır. Fransa vizesi için kullanılacak pasaportun yıpranmış, hasar görmüş veya okunaksız olmaması gerekmektedir.

  ÖNEMLİ: Fransa’ya beraber seyahat edecek kişilerden geçerli Schengen vizesi, yeşil pasaportu veya vizeden muaf bir ülke vatandaşlığına ilişkin kimliği varsa bu belgelerin fotokopisi başvuru dosyasına eklenmelidir.

  1. Vize Başvuru Formu. Fransa Vizesi müracaatı için Fransa Schengen Vize Başvuru Formu’nun doldurulması; beyan edilen bilgilerin eksiksiz ve sunulan evraklarla eşleşmesine özen gösterilmelidir. Fransızca veya İngilizce dillerin hazırlanmış Fransa Schengen Vize Başvuru Formu’nun son sayfasında yer alan 37 no’lu kutucuk ile aynı sayfanın sonunda yer alan imza bölümlerinin imzalanması unutulmamalıdır.

  ÖNEMLİ NOT: Fransa vizesine ailecek başvuru yapılması durumunda, çocuklar da dahil, herkes için ayrı bir başvuru formu ve dosya oluşturulmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır.

  1. Fransa Vize Başvuru Formu – Schengen visa application form: Fransa Vize başvuru sahibinin, Fransa’da ziyaret ettiği kişiyle akrabalık ve yakınlık bağını beyan edebilmesi için doldurması gereken anket; Çocukları Ziyaret Formu veya Yakınları Ziyaret Formu eksiksiz bir şekilde yanıtlanması mecburidir. Bu anket formlarında verilen bilgiler diğer başvuru evraklarındaki bilgilerle tutarlılık arzetmetmelidir.
  2. Fotoğraf. Fransa Vize başvurusu için istenilen fotoğrafın standartları; biometrik renkli fotoğrafın daha önce vize başvurusunda kullanılmamış olması mecburidir. 35mm x 45mm ölçülerinde, beyaz arka fonlu ve güncel tarihli çekilmiş olması gereklidir. Gözlük, şapka, başörtüsü vb. aksesuarların yüzün net olarak görünmesini engellediği için fotoğrafta kabul edilmemektedir. Yüzün boyutu çenenin altından alına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir ( 2 adet).
  3. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği / Nüfus Cüzdanı / Evlilik Cüzdanı – Fransa Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi ile davet eden kişi arasında akrabalık bağını kanıtlaması için Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah Belgesi sunulmalıdır.
  4. Fransa Vize Talep Dilekçesi – Fransa’ya davet edilen vize başvuru sahibinin adına düzenlenmiş dilekçe: davet eden kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, davet eden kişiyle akrabalık derecesi, seyahat amacı, planı, seyahat tarihleri, konaklama bilgisi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır.
  İlginizi Çekebilir  Fransa Şoför Vizesi

  DİKKAT! Fransa aile/arkadaş ziyareti vize müracaatında bulunan kişinin Fransa seyahatinin devamında diğer schengen ülkelerine seyahatin sürdürülmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

  1. Fransa Aile ve Akraba Ziyareti Vize Davetiyesi. Fransa Vizesi başvurusu yapan kişi adına düzenlenmiş Davetiye; Fransa’daki Belediye’den alınmış orijinal bir nüsha olmalıdır. Davetiyeye ek olarak; Fransa’ya davet eden kişi ve varsa eşine ait; Oturum Kartı veya Kimlik Kartı fotokopileri eklenmelidir. Fransa seyahat masraflarını davet eden kişi karşılaması halinde; bu durumu anlatan bir dilekçe ile birlikte son 3 aylık maaş bordrosu, son 3 aylık banka hesap dökümü, son yıla ait Vergi Beyannamesi, ikamet edilen eve ait tapu-satış sözleşmesi-kira kontratı, güncel tarihli elektrik-su-telefon-gaz faturası gibi belgeler davetiye ile birlikte sunulmalıdır.Finansal Durumu Belgeleyen Resmi Belgeler Fransa Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunacak şahsın son 3 aylık Maaş Bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. Fransa Konsolosluğu, Fransa’ya seyahat edecek kişinin seyahat masraflarının teminatı olacak bakiyenin; şahıs/şirket hesabında görmeyi istemektedir. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı/Dökümü; banka yetkilisinin ıslak imza, kaşesi ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. Fransa aile/arkadaş ziyareti vize işlemlerinde bulunan kişi Emekli ise; emekli maaş hesap cüzdanının aslı ve fotokopisi ile emeklilik kartının aslı-fotokopisi gereklidir. Fransa aile/arkadaş ziyareti vize müracaatında bulunan kişi taşınmaz mal sahibi ise; Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgeleri (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb. fotokopileri).
  2. Mesleki/İş Durumunu Beyan Eden Belgeler – Başvuru sahibi Kurum/Şirket Çalışanı ise; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü. Çalıştığı kurum/şirketten alınmış İşveren Yazısı: görevi, şirketin iletişim bilgileri, çalışma süresi, maaşı, izin tarihleri ve seyahat dönüşü işe devam edeceği taahhüdünü içermelidir. Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe hazırlamalıdır. Fransa vizesi işlemlerinde bulunan kişi Emekli ise; emeklilik kartının aslı-fotokopisi ile SGK’dan emekli maaşı aldığına dair belge istenmektedir. Fransa vizesi işlemlerinde bulunan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. Arsa ve tapu fotokopileri. Fransa vizesi işlemlerinde bulunan kişi Öğrenci ise; Öğrenci Belgesi- imzalıve kaşeli. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve finansal belgeler eklenmelidir. Fransa vizesi işlemlerinde bulunan Öğrenci reşit değil ise; Fransa’ya yalnız seyahat ediyorsa; noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname). Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi evraklar arasına eklenmelidir.

  Ebeveynlerden biri ile seyahat ediyor ise; seyahat etmeyen ebeveynden Muvaffakatname alınmalıdır. Muvaffakatname’de çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres ve eğer refakat edecek kişi varsa ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.
  Fransa vizesi işlemlerinde bulunan kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı bir yazı ile birlikte sponsor olan 1. dereceden akrabanınn mali ve mesleki evrakları sunulmalıdır. Evlenme Cüzdanı fotokopisi başvuru dosyasına ilave edilmesi mecburidir. Fransa vizesi işlemlerinde bulunan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. Fransa vizesi işlemlerinde bulunan kişi yabancı uyruklu vatandaş ise; Fransa oturma izninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüşünden sonra en az 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir.

  1. Şirkete ait sunulması gereken resmi evraklar – Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı – Faaliyet Belgesi fotokopisi (son 3 yıl içerisinde alınmış olmalı). Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgilerini beyan etmelidir. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi-şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa gazete bu bilgileri içermelidir. İmza Sirküleri fotokopisi- Şirkette imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.
  2. Seyahat Planını Destekleyen Belgeler – Fransa vizesi başvuru sahibinin Fransa seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. Fransa Konsolosluğu/Büyükelçiliği, Fransa Vizesi başvurusunda otel rezervasyonu sunulmasını zorunlu tutmamaktadır. Ancak Fransa’da kalınacak süre boyunca başvuru sahibinin konaklayacağı yerin açık adresini başvuru formunda açıkça belirtmesini talep etmektedirler.
  3. Seyahat Sağlık Sigortası – Fransa Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunan kişinin Fransa seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 euro teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, orijinal seyahat sağlık sigortası.
  İlginizi Çekebilir  Fransa Seyahat Sağlık Sigortası

  NOT: Fransa Konsolosluğu’na sunulan evrakların 3 aydan eski tarihli olmaması gerekmektedir. Resmi belgeler aslı ve 1’er adet fotokopisi ile sunulmalıdır. Fransa Başkonsolosluk/Elçilik, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce vize talep eden başvuru sahiplerini, konsolosluk yetkili görevlileri ile kişisel görüşmeye çağırabilme veya başvuru dosyasının incelenmesi sırasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutar.

  Fransa Vizesi Hakknda Sık Sorulan Sorular

  Fransa vizesi davetiye mektubunun orijinal mi olması gerek?

  Fransa aile ve arkadaş ziyareti vizesi ve Fransa ticari vizesi başvuruları davet mektubu olmadan gerçekleştirilemez. Fransa davetiye vize için zorunluluğu yoktur. Davetiyenin orijinal olarak sunulması gerekmektedir. Aile ve arkadaş ziyareti başvurularında Fransa’daki yakınınızın davetiyeyi, yaşadığı bölgenin belediyesinden onaylatmalıdır. Daveti gönderen kişi vatandaş ise Fransız kimliği, Fransa vatandaşı değilse uzun süreli oturum izni kartı ve pasaportunun fotokopisini de göndermelidir. Davetiyede, vize başvuru sahibinin kalacağı konut bilgisi mutlaka yer almalıdır.

  Fransa vizesi kaç günde çıkar?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de uzun süreli oturum izni sahibi bazı üçüncü ülke vatandaşların Fransa vizesi başvuruları 3 ila 5 iş günü içinde sonuçlanır. Suriye, İran, Filistin, Pakistan, Cezayir, Mısır, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Libya, Zimbabwe, Afganistan, , Bangladeş, Myanmar, Burundi, Kuzey Kore, Sudan, Endonezya, Irak, Ürdün, Yemen, Moritanya, Nijerya, Filipinler, Vietnam, Somali, Ruanda vatandaşları uzun süreli oturum izni sahibi olsalar da Fransa vize işlemleri 15 günden önce sonuçlanmaz. Bu ülkeler haricindeki oturum izni sahibi üçüncü ülke vatandaşlarının işlemleri 7 ila 10 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Bu vize çıkış süreleri eksiksiz evraklarla yapılan başvurular için geçerlidir. Fransa Konsolosluğunun eksik evrak talebi, resmi tatil günleri, kapalı olduğu günlere denk gelen başvurularda vize çıkış süresi uzayabilmektedir. Fransa Konsolosluğu vize çıkış süresinde tek yetkili kurumdur ve vize kararının çıkacağı süre tamamen Konsolosluğun inisiyatifindedir.

  Fransa Vize işlemlerinde parmak izi vermek zorunlu mu?

  25.09.2014 tarihinden itibaren Türkiye’deki Schengen Üye Devletlerine ait konsolosluklar T.C. vatandaşlarından Schengen bölgesine girişlerinde biyometrik verilerini (biyometrik parmak izi ve biyometrik fotoğraf) ibraz etmeleri koşulu getirilmiştir. Bu sebeple Schengen kuralları gereği Fransa vize işlemlerinde parmak izi verme zorunluluğu vardır. Son beş yıl Fransa veya başka Schengen ülkelerinden almış olduğunuz Schengen vize etiketinde VIS notu düşülmüşse parmak izi vermeden sadece evraklarınızı teslim ederek Fransa vize başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

  İkametgahım Gaziantep ama İstanbul’da çalışıyorum. Fransa vizesi başvurumu hangi konsolosluğa yapmalıyım?

  Fransa vizesi başvurularında Fransa Konsolosluğu ve Fransa Büyükelçiliği görev alanlarını içeren illere göre başvuruları kabul etmektedirler. Gaziantep, Fransa Ankara Büyükelçiliğinin görev alanı içinde bulunan illerden biridir. Fransa Ankara Büyükelçiliğinin görev alanındaki iller Şanlıurfa, Çankırı, Sivas, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Diyarbakır, Tunceli, Yozgat, Düzce, Niğde, Kars, Hatay, Gümüşhane, Konya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Samsun, Bingöl, Antalya, Isparta, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Giresun, Mardin, Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, İçel, Karabük, Kastamonu, Kayseri, , Kırşehir, Kilis, Malatya, Muş, Nevşehir, Karaman, Ordu, Osmaniye, Rize, , Sinop, Kırıkkale, Siirt, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak.

  İlginizi Çekebilir  Fransa Çalışma İzni Vizesi

  Bununla birlikte eğer çalıştığınız il ikamet ettiğinizi il değilse, şirketinizden temin edeceğiniz, şirkette çalıştığınızı gösteren belgeler ve SGK işe giriş bildirgenizi ibraz ederek başvurunuzu Fransa İstanbul Başkonsolosluğuna yapabilirsiniz. Şirketinizin antetli kağıdına yazılması gereken izin veya görev yazısını da ibraz etmeniz gerekecektir. İkamet bölgeniz farklı olduğu için Fransa Konsolosluğu sizden başvuru listelerinde yer almayan ancak sunulması gereken ek evrak taleplerinde bulunabilir.

  Fransa İzmir Fahri Konsolosluğuna vize başvurusunda bulunabilir miyim?

  Fransa vizesi başvuruları Fransa’nın Fahri Konsolosluklarına yapılmamaktadır. Fransa Fahri Konsolosluklarının T.C. vatandaşlarının vize başvurusu alma konusunda yetkili değillerdir. Fransa İzmir Fahri Konsolosluğu, Türkiye’de yaşayan Fransa uyruklu kişilerin vatandaşlık işlemlerini yapmaktadır. İzmir ve çevresindeki iller Fransa İstanbul Başkonsolosluğunun görev alanındadır. Başvurular Fransa Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize başvuru merkezlerine ve akredite seyahat acenteleri aracılığı ile yapılabilmektedir.

  Sigortalı çalışan değilim, Fransa vizesi alırken ne yapmalıyım?

  Gelirinizi hukuki olarak belgeleyemediğiniz için Fransa vize işlemlerinizde seyahat masraflarınızı karşılayacak birinci dereceden bir aile bireyinizin sponsor olması gerekmektedir. Anneniz, babanız veya eşiniz sponsor olabilmektedir. Akrabalık bağının olması sponsorlukta gereklidir, özel durumlar söz konusu olduğunda ise bu durumun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. Sponsorunuz kendi mesleki veya sosyal koşullarına göre evrakları hazırlamalıdır. Sponsorunuzun sunacak evraklar sizin seyahat amacınızı destekler özellikte olmalıdır. Kendinize ait banka hesap dökümlerinizde yeterli miktarda para bulunması veya tapu ve gayrimenkul belgesi gibi evraklarınızın olması, eğer sigortalı bir meslek sahibi değilseniz yeterli bulunmayabilir. Bu gibi durumları olan vize başvuru sahipleri Fransa Konsolosluğunu arayarak başvuru koşullarını teyit etmeleri önemle tavsiye edilir.

  İstanbul’da üniversite öğrencisiyim ama ikametgahım Konya’ya kayıtlı, Fransa vizesi başvurumuz İstanbul’dan yapabilir miyim?

  Konya Fransa Ankara Büyükelçiliğinin görev alanı içinde olan bir il ancak İstanbul’daki okulunuzdan öğrenci olduğunuza dair yazı ve oturmakta olduğunuz evin sizin adınıza kayıtlı elektrik veya su faturasının fotokopisini başvuru evraklarınıza ekleyerek Fransa vizesi başvurunuzu İstanbul’dan yapabilirsiniz.

  Önceden aldığım Schengen vizesi için parmak izi vermiştim. Fransa vizesi için başvuru yaparken parmak izi vermeme gerek var mı? Başvurumu danışman firmalarla yapabilir miyim?

  Eğer vizenizi son 5 yıl içinde aldıysanız ve vize etiketinde VIS ibaresi varsa parmak izi vermeden işlemlerinizi şahsen veya üçüncü şahıslar veya danışman firma aracılığı ile yapabilirsiniz. Ancak Fransa Konsolosluğu gerekli gördüğü takdirde yeniden parmak izi ibraz etmenizi talep edebilir. Bu durumda başvuruda şahsen bulunmanız gerekmektedir. Bu gibi istisnai durumlarda Konsolosluk sizinle doğrudan iletişime geçmektedir.

  Fransa vizesi fotoğraf ölçüsü nedir? Pasaportumdaki fotoğrafla başvuru yapabilir miyim?

  Fransa vizesi fotoğraf ölçüsü Schengen kuralları gereği 35×45 mm boyutunda ve biyometrik özellikli olmalıdır. Fonun beyaz olması, nötr bir yüz ifadesi ile çektirilmiş olması ve yüzün görünümünü engelleyecek şapka, güneş gözlüğü gibi herhangi bir unsurun olmaması gerekmektedir. Biyometrik fotoğrafınızın son 3 ay içinde çekilmiş olması ve güncel olması talep edilir. Pasaportunuz son 10 yıl içinde çıkarılmış ise pasaporttaki fotoğrafınızın geçerliliği olmayacaktır.