close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar
  Hemen Vize Başvurusu Yap

  Bulgaristan – Türkiye Vize Anlaşması

  Bulgaristan – Türkiye Vize Anlaşması

  Bulgaristan ile Türkiye arasındaki yapılan vize anlaşması üzerinden iki ülkenin de hangi durumlarda ve hangi kişilerden vize alınacağı açıkça belirtilmiştir.

  2007 yılında resim gazetede yer alan açıklamada anlaşmanın tüm detaylarına yer verilmektedir.

  Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan Vize Anlaşması

  Resmi gazete No: 43
  Yıl: 2007
  Yayın tarihi: 01.06.2007

  Bu metinde taraflar olarak belirtilecek olan Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının karşılıklı seyahat etmelerini kolaylaştırarak, iki ülke arasında iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadırlar.

  İki ülke, karşılıklı münasebet temelinde aşağıda yer alan konsolosluk vize prosedürlerini kolaylaştırmak üzere anlaşma sağladı.

  GENEL

  Madde 1
  1. Anlaşan tarafların vatandaşları, seyahat için geçerli pasaportlar veya pasaport yerine geçen belgelerle diğer Anlaşmalı Tarafın topraklarında belirli bir süre kalabilirler veya oradan transit geçiş yapabilirler.

  1. Bu anlaşma bir takım pasaportlara ve pasaport yerine geçen diğer belgelere uygulanır.
  2. Her iki Anlaşmalı taraf, Konvansiyon yürürlüğe girmeden önce ve ayrıca bir ön bildiriyle değiştirilmeden önce, söz konusu uygulamayı ilgilendiren pasaport örneklerinin ve diğer geçiş belgelerinin örneklerini değiş tokuş edebilir.

  Madde 2
  1.Bir diğer ülkenin toprağında ikamet eden veya oradan transit geçen her iki Anlaşmalı tarafın vatandaşları, misafir olarak bulundukları ülkenin yönetmeliklerine uymalıdırlar.

  2.Her iki Anlaşmalı Tarafın yetkin otoriteleri, bu Anlaşmanın maddeleri uyarınca kendi vatandaşlarını diğer Anlaşmalı tarafın toprağında kalma, oradan transit geçme, ülkeye giriş yapma hükümleri ve koşulları hakkında bilgilendirecektir.

  1. Bu amaçla, her iki ülkenin yetkin otoriteleri gereken bilgi alışverişinde bulunacaktır.

  RESMİ DURUM VE SEYAHAT

  Madde 3
  1.Anlaşmalı her iki taraf, diğer tarafın ülkesindeki diplomatik veya konsolosluk seviyesindeki temsilcilerinin ülkede çalışması için diğer anlaşmalı tarafın konsoloslukkanallarını yazılı olarak bilgilendirmeli ve ilgili kişilere diplomatik pasaport sağlamalıdır. Ev sahibi ülke, bildiri alımından 30 gün içinde diplomatik kanalla ilgili yazılı tekzibini göndermezse, ev sahibi ülkeye giriş yapan ve ikamet eden kişiler, hizmet süreleri boyunca vizesiz şekilde ülkede kalırlar.

  1. Geçerli bir diplomatik pasaporta sahip olmak şartıyla, Anlaşmalı taraflardan birinin resmi temsilcileri, diğer Anlaşmalı Tarafın ülkesinde her iki tarafın üyelerinin katıldığı uluslararası organizasyonlara vizesiz katılabilir ve ziyaretleri süresince diğer formalitelere ihtiyaç duyulmaksızın ülkede kalırlar.

  3.Geçerli bir pasaporta sahip olmak şartıyla, diğer Anlaşmalı tarafın topraklarında gerçekleşen ikili veya uluslararası toplantılara katılan Anlaşmalı Tarafların dış temsilciliklerinde çalışanlar, bu toplantılar süresince diğer formaliteler olmadan, vizesiz şekilde ülkeye giriş yapabilirler.

  4.Bu koşullar(kurallar), eğer geçerli diplomatik pasaportları varsa, Madde 1 ve 2 de geçen söz konusu şahısların aile üyeleri için de geçerlidir

  5.Yukarıda söz edilmeyen, Anlaşmanın taraflarının vatandaşları diplomatik bir pasaporta sahip olmaları şartıyla diğer ülkeye vizesiz giriş yapabilir ve seyahat amacına bakılmaksızın ülkede 30 gün boyunca kalabilirler.

  Madde 4 (yasa değişikliği, 15.09.2004 yılından itibaren yürürlükte)
  Her iki Anlaşmalı tarafın geçerli bir hizmet pasaportuna sahip vatandaşları kalma süresi 30 günü aşmamak kaydıyla diğer Anlaşmalı tarafın ülkesine vizeden muaf şekilde giriş yapabilir veya o ülkeden transit geçiş yapabilir.

  İlginizi Çekebilir  Bulgaristan Ticari Vize

  Madde 5
  Konsoloslukta veya diğer resmi temsilciliklerde çalışan ve diğer Anlaşmalı ülkede gerçekleşen uluslararası organizasyonlarda yer alan Anlaşmalı Tarafların ülkelerinin geçerli hizmet pasaportlarına sahip vatandaşları ülkede kalacakları süre boyunca geçerli olacak serbest çoklu giriş vizeleri alırlar.

  Madde 6
  1.Tarafların konsoloslukları, pasaport türü ne olursa olsun, yolculuğun amacını belirten bir davetiyeye (faks, teleks, mektup, telgraf, vb. ile alınabilir) sahip diğer tarafın iş adamlarına otuz güne kadar kalma hakkı tanıyan vizeleri 48 saat içinde vereceklerdir.

  1. Ticaret Odası veya ticari bankaların teşekkülleri tarafından verilen bir belgenin ibrazından sonra, diğer anlaşmalı tarafla sürekli bağlantıda olan Anlaşmalı Taraflardan birinin ticari bankalarının ve şirketlerinin temsilcilerine bir yıl süreli, her girişte 30 güne kadar ülkede kalma hakkı veren çok girişli vize verilecektir.

  Madde 7
  Taraflar karşılıklı olarak, önceden değiştirilen listeler çerçevesinde kamyon, otobüs sürücüleri ve onların yardımcıları için 1 yıl geçerli çok girişli vizeyi kısa süre zarfında vereceklerdir.

  Madde 8
  1. Kongreler, bilimsel veya kültürel konferanslar, sempozyumlar, spor müsabakaları ve diğer etkinliklere katılım amacıyla diğer Anlaşmalı tarafa ziyarette bulunacak olan Anlaşmalı taraflardan birinin vatandaşlarına konsolosluk tarafındankısa süreli giriş vizesi verilecektir.

  1. Bu Metnin 1 inci paragrafında söz edilen vatandaşlar, Anlaşmalı tarafın konsoloslukyetkililerine, her iki taraf ülkenin de üyesi olduğu Birleşmiş milletler veya diğer uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan ülkelerdeki şahsi organizatörlerden, hükümetlerden ve kamu organizasyonları tarafından gönderilen bir davetiyeyi sunmakla yükümlüdür.
  2. Bu metnin 1 inci maddesinde bahsi geçen şahısların kalma süresi, davetiyede belirtilen etkinliğin süresi ile belirlenecektir.

  Madde 9
  1. Anlaşmalı Taraflar, diğer Anlaşmalı Tarafı ziyaret etmek isteyen gazetecilere, gazetecilik kartlarında belirtilen etkinliği bildirmeleri koşuluyla 15 güne kadar kalma hakkı veren vizeleri 48 saat içinde temin edecektir.

  1. Karşılıklılık ilkesine bağlı olarak, Anlaşmalı tarafların, tarafların birinde sürekli olarak görev yapan radyo ve televizyon ekiplerine 1 yıl geçerli, 15 güne kadar kalma hakkı tanıyan çok girişli vizeler verilecektir.

  3.Bu Metnin 1 inci ve 2 inci Maddelerinde söz edilen şahıslar ev sahibi ülkeye girdikten ve oradan ayrıldıktan sonra yanlarında taşıdıkları profesyonel teknik donanımı bildireceklerdir.

  ÖZEL TURLAR

  Madde 10
  Diğer Anlaşmalı tarafın ülkesini bireysel veya toplu olarak özel veya turistik amaçlı ziyaret eden Anlaşmalı Tarafların vatandaşlarına 30 güne kadar kalma hakkı veren giriş vizesi 7 gün içinde temin edilecektir.

  Madde 11
  Diğer Anlaşmalı ülkede yaşayan akrabalarını/yakınlarını 30 günden fazla bir süre ziyaret etmek isteyen her iki Anlaşmalı Ülkenin vatandaşları, ev sahibi ülkenin yasalarına göre onaylanmış bir davetiye aldıkları taktirde 7 gün içinde vize alacaklardır.

  Madde 12
  1. İstisnai durumlar ve insani koşullar/nedenler(doğal felaketler, ölüm, hastalık vb.) çerçevesinde diğer Anlaşmalı ülkede ikamet eden akrabalarını (anne, baba, çocuklar, kardeşler) ziyaret etmek isteyen her iki Anlaşmalı tarafın vatandaşlarına, seyahatlerinin gerekliliğini gösteren belgeleri sundukları taktirde acilen vize temin edilecektir.

  1. Belirli bir sebepten yalnız seyahat edemeyen insanların refakatçilerinin vizesi benzer şekilde bu Metnin 1 inci Maddesindeki kurallara tabidir.
  İlginizi Çekebilir  Bulgaristan Özel Ziyaret Vizesi

  TRANSİT SEYAHAT

  Madde 13
  Diğer Anlaşmalı Ülkeden transit geçiş yapmak isteyen her iki Anlaşmalı tarafın vatandaşlarının, transit geçiş için gereken ödemenin yapıldığına dair belgeye sahip olmalıdırlar. Bu belge, transit ücretinin aynı olduğu bütün alanlardaki sınır kapılarındaki yetkililer veya Anlaşmalı tarafın diplomatik veya dış temsilcilik yetkilileri tarafından verilen onayın izini (mühür, imza vb.) taşımalıdır.

  Madde 14
  İstisnai durumlar kapsamında, her iki Anlaşmalı Tarafın toprağında geçen transit süresi, ülkenin ulusal mevzuatı tarafından belirlenir. Bu süre, Bulgaristan Cumhuriyeti için 30 saattir, Türkiye Cumhuriyeti için 96 saattir.

  DİĞER HÜKÜMLER

  Madde 15
  Bu Anlaşmada söz edilmeyen durumlarda, diğer Anlaşmalı tarafın ülkesine vizeyle giriş yapan ve ikamet eden her iki Anlaşmalı tarafın vatandaşları ev sahibi ülkenin yasalarına tabidir.

  Madde 16
  Arzu edilmeyen durumlar oluştuğu taktirde, her iki Anlaşmalı Taraf da kendi yasaları gereğince diğer Anlaşmalı tarafın vatandaşlarının ülkelerine giriş yapma ve kalma durumuna son verme hakkını saklı tutar.

  Madde 17
  Bu Anlaşmada kullanılan aile üyeleri terimi nişanlıları, 25 yaşından küçük çocukları ve evlenmemiş kız çocuklarını kapsar.

  Madde 18
  1. Anlaşmalı taraflardan birinin vatandaşı Anlaşmalı diğer tarafın ülkesinde pasaportunu kaybederse, ilgili yetkililer ilgili vatandaşın bildirimi üstüne, pasaportun kaybını belgeleme işleminden ücret almaz. Bu durumlarda diplomatik veya dış temsilcilik görevlileri yeni bir seyahat belgesi hazırlarlar.

  1. Bu Anlaşma metnine göre vatandaş ev sahibi ülkenin yasası uyarınca ziyaret ettiği ülkeden ayrılabilir.

  Madde 19
  Oturum izni, ev sahibi ülkenin yasaları uyarınca ilgili yetkililer tarafından uzatılabilir.

  Madde 20
  1. Taraflar, diplomatik kanallar vasıtasıyla karşılıklı rıza ile bu Anlaşmanın maddelerinde değişiklik yapabilir.

  1. Taraflar vatandaşlarının seyahatlerinde kolaylık sağlamak amacıyla sürekli bilgi alışverişinde olacak olup, bu Anlaşmanın maddelerinde yapılacak değişiklik ve düzenlemeler hakkında birbirilerine danışabilirler.

  Madde 21
  1. Anlaşmalı Taraflardan herhangi biri istisnai durumlarda bu Anlaşmayı askıya alabilir veya Anlaşmalı olduğu diğer tarafa diplomatik yollardan bildirimde bulunarak ülkeye girişleri geçici olarak durdurabilir.

  1. Anlaşmanın askıya alındığı veya düzenlemeye girdiği veya kısıtlamaların feshedildiği durumlarda, Anlaşmalı Taraflar önceden diplomatik bildirimler yapmalıdır, ancak her koşulda bu konuyla ilgili bu bildirim süresi 24 saati geçmemelidir.

  SON HÜKÜMLER

  Madde 22
  Bu Anlaşma, Taraflar birbirlerini hükümetlerinden aldıkları onaylar hakkında bilgilendirmelerini içeren sözlü notaların değişim tarihinden sonra 7 gün içinde yürürlüğe girecektir.
  Bu Anlaşmanın sonlanacağı belirli bir tarih yoktur.

  Anlaşmanın işleyişi, her iki Anlaşmalı taraf diğerine Anlaşmanın bitimine dair yazılı olarak bildirimde bulunmasının ardından 90 günün sonunda sonlandırılabilir.

  Anlaşma 10 Mart 1993 te Sofya da iki asıl dokümanla birlikte Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, bütün metinler eşit geçerlilikte ve geçerlidir. Bulgarca ve Türkçe metin arasında yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

  10 Mart 1993 tarihli, BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN VİZE ANLAŞMASININ DÜZENLENMESİNE DAİR ANLAŞMA

  İlginizi Çekebilir  Bulgaristan Seyahat Sağlık Sigortası

  Bu anlaşma, bu Anlaşma metninde Anlaşmalı Taraflar olarak anılacak olan Bulgaristan ve Türkiye arasında iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamakta olup;

  İki ülke arasındaki vize rejimindeki değişiklileri dikkate alır,

  Her iki ülkenin vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmayı hedefler.

  Taraflar, Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 1993 te imzalanan Vize Anlaşmasıyla her iki devlet arasında kurulan mevcut vize rejiminde kısmi düzenlemeler yapma konusunda aşağıdaki maddeler doğrultusunda anlaşmaya varmıştır.

  1. Geçerli umuma mahsus pasaportu olan Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşları, uluslararası yolcu trafiğine açık bütün sınır kapılarından ilk giriş yaptıkları tarihten itibaren 6 aylık süre zarfında 90 güne kadar vizesiz olarak Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapabilir, ülkede kalabilir, ülkeden transit geçiş yapabilir ve ayrılabilirler.
  2. Geçerli umuma mahsus pasaporta ve Schengen Anlaşmasını imzalayan veya Avrupa Birliğini gerçekleştiren Konvansiyondaki Üye Devletler tarafından verilmiş vizesi olan veya Schengen Anlaşmasını imzalayan veya Avrupa Birliğine dahil, İsviçre ve Lihtenştayn ı içeren Konvansiyondaki Üye Devletler tarafından verilen oturum iznine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına giriş yapabilir veya Türkiye den yola çıkarak 5 güne kadar vizesiz transit geçiş yaparak vize veya oturum izninin olduğu ülkeye gidebilir ayrıca o ülkeden transit geçerek Türkiye Cumhuriyetine de gidebilir.

  3.Ülkeye giriş tarihinden itibaren 6 ay içinde en fazla 90 gün kısa süreli kalma hakkı veren Bulgaristan Cumhuriyeti diplomatik ve dış temsilcilik görevleri için giriş vizeleri, ikili ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayan, Bulgaristanlı gerçek kişi veya tüzel kişilerle sürdürülebilir ticari ve ekonomik ilişkileri destekleyen iş çevrelerinin temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 yıla kadar geçerlidir.

  1. Bu Anlaşma, Taraflar, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken kendi domestik prosedürlerini tamamladıklarına dair birbirlerine bildirimde bulunduklarını içeren son notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

  5.Bu Anlaşmanın işleyişi, Taraflardan birinin diğerini anlaşmanın bittiğine dair yazılı olarak diplomatik yollardan bilgilendirdiği tarihten 90 gün sonra sona erdirilir.

  6.Bu Anlaşma, 10 Mart 1993 te Sofya da Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Vize Anlaşmasının ayrılmaz (bütünleyici) bir parçasıdır.
  Anlaşma 10 Mart 1993 te Sofya da iki asıl dokümanla birlikte Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, bütün metinler eşit geçerlilikte ve geçerlidir. Bulgarca ve Türkçe metin arasında yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

  Vize Anlaşması Uygulaması

  1. Bulgaristan Cumhuriyeti için:
   1. Umuma mahsus pasaport
   2. Hizmet pasaportu
   3. Diplomatik pasaportu
   4. Gemici pasaportu
   5. Bulgaristan Cumhuriyetine dönüş için irsaliye
  2. Türkiye Cumhuriyeti için:
  3. Pasaportlar
   1. Diplomatik Pasaport
   2. Özel Pasaport
   3. Hizmet pasaportu
   4. Umuma mahsus pasaport (birey veya grup))
   5. Yabancılara verilen pasaportlar
  4. Belgeler
   1. Sınır kapısı için idari mektup ve sertifika
   2. Çalışanlar ve hava ve kara araçlarındaki mürettebat için gemici belgeleri
   3. Diğer belgeler (Bulgaristan Cumhuriyetine geri dönüleceğine dair seyahat belgeleri)