close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Bulgaristan Sınırları Açtı!

  Covid-19 salgını sonrasında öncelikle sınırlarını kapatan ve sonrası ülkeye girişlerde Covid-19 PCR testi isteyen Bulgaristan sınırlarını tamamen açtı ve bunu yapan ilk Avrupa ülkesi oldu. Türkiye vatandaşları dahil birçok ülke vatandaşları PCR testi yaptırmadan ve karantina uygulması olmadan Bulgaristan’a giriş yapabilecekler.

  Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov imzalı yayımlanan genelgeye göre Bulgaristan’a giren Bulgaristan vatandaşları, AB üyesi ülkeleri vatandaşları, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı vatandaşları, Schengen Anlaşması’na üye ülkelerin (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) vatandaşları ile ailelerinin mensupları (Onlarla birlikte fiilen yaşamakta olanlar dâhil), Avustralya Birliği, Kanada, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Tunus Cumhuriyeti, Doğu Uruguay Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Moldova Cumhuriyeti, İsrail, Kuveyt Devleti, Belarus Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde devamlı, uzun süreli ve uzatılmış oturuma iznine sahip şahıslar ve aile üyeleri, uzun süreli oturum hakkı veren Bulgar “D” tipi vizesi hamili kişiler, ile Avrupa Birliği ülkelerinde, Birleşik Krallıkta, Kuzey İrlanda’da veya Schengen Anlaşmasına üye ülkelerinde (San Marino, Andora, Monako, Vatikan dâhil) oturma izni olan şahıslar ve aile üyelerinden PCR testi aranmayacak ve karantina uygulanmayacaktır.

  İşte Bulgaristan Sağlık Bakanı tarafından yayımlanan o talimatname;

  SAĞLIK BAKANLIĞI TALİMATNAMESİ

  No. RD-01-488/31.08.2021

  I. Aşağıda olduğu gibi, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına 01 Eylül 2021 tarihinden 31 Eylül 2021 tarihine kadar geçici olarak girme yasağı getirilmektedir:

  1. Vatandaşlıklarına bakılmaksızın, tüm şahıslara, hava, deniz, demiryolu ve karayolu araçlarıyla tüm sınır kapılarından, geçici olarak Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girme yasağı getirilmektedir.

  2. Madde 1’deki yasaklar aşağıda sıralanan vatandaşlar için geçerli değildir:

  a) Bulgaristan vatandaşları, AB üyesi ülkeleri vatandaşları, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı vatandaşları, Schengen Anlaşması’na üye ülkelerin (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) vatandaşları ile ailelerinin mensupları (Onlarla birlikte fiilen yaşamakta olanlar dâhil), Avustralya Birliği, Kanada, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Tunus Cumhuriyeti, Doğu Uruguay Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Moldova Cumhuriyeti, İsrail, Kuveyt Devleti, Belarus Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde devamlı, uzun süreli ve uzatılmış oturuma iznine sahip şahıslar ve aile üyeleri, uzun süreli oturum hakkı veren Bulgar “D” tipi vizesi hamili kişiler, ile Avrupa Birliği ülkelerinde, Birleşik Krallıkta, Kuzey İrlanda’da veya Schengen Anlaşmasına üye ülkelerinde (San Marino, Andora, Monako, Vatikan dâhil) oturma izni olan şahıslar ve aile üyeleri.
  b) Seyahat amaçları mesleki yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olan tıbbi uzmanlar, tıp araştırmacıları, sosyal uzmanlar ve amirleri.c) İlaç ürünleri, tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, koruyucu teçhizatlar, tıbbi teçhizatın teslimatıyla ve tıbbi teçhizatın kurulumuyla ilgili çalışanlar,
  ç) Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığıyla ilgili ulaştırma personeli, ticari havayolu taşımacılığı yapan uçak mürettebatı, gemi mürettebatı ve gemi bakımıyla ilgili şahıslar dâhil ihtiyaç duyulan diğer ulaştırma personeli.
  d) Yabancı yetkililer (devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, vb.) ve heyet üyeleri ile meslek yükümlülüklerini icra eden diplomatlar, uluslararası kuruluş üyeleri, askeri personel, güvenlik ve kamu düzeni çalışanları ile insani yardım alanında çalışanlar ile onların aile mensupları.
  e) Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanunu İlave Hükümlerinin 1. paragrafı 16. maddesi doğrultusunda insani gerekçelerle seyahat eden şahıslar.
  f) Ticaret ve ekonomik yatırım faaliyetlerinin temsilcileri ile Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki stratejik ve kritik altyapının inşaatı, bakımı, kullanımı ve güvenliğinin sağlanmasında doğrudan ilgili kişiler, kapasiteleri Ekonomi Bakanı veya ilgili portföy Bakanı tarafından usulüne uygun olarak belgelenen gemi inşası ve gemi tamiri ile uğraşan kişiler de dahil olmak üzere, Yatırım Geliştirme Yasası kapsamında belgelendirilen projelerin uygulanması ve potansiyel yatırım projeleri ile Bulgaristan ekonomisi için önemli olan diğer faaliyetlerle ilgili analiz yapan kişiler ile gemi yapım ve gemi onarım faaliyetlerinde bulunan kişiler ve aile mensupları.
  g) Tarım ve turizm sektöründe çalışan mevsimlik işçiler
  ğ) Sınır bölgelerinde çalışanlar.
  h) Uzaktan yerine getirilmesi mümkün olmadığı hallerde 2021/2021 eğitim öğretim yılını tamamlamak üzere eğitim faaliyetlerinde bulunmak, uygulamalı eğitimlere ve sınavlara katılmak ve 2021/2021 eğitim yılı için hazırlık faaliyetlerinde bulunmak üzere seyahat edenler.

  ı) Uluslararası spor müsabakaları organizatörleri ve katılımcıları – Gençlik ve Spor Bakanı mektubuyla tasdik edilen ilgili spor etkinliği zamanına ilişkin, ilgili mektupta şahısların isimleri ve Bulgaristan’da konaklayacakları adres bilgileri yer almaktadır. Mektup sınır kontrolü yetkililerine takdim edilmektedir.

  i) Bulgaristan Vatandaşlığı Kanunu doğrultusunda Adalet Bakanı mektubuyla tasdik edilen Bulgar vatandaşlığı kararını almaya gelen yabancı şahıslar.

  j) Uluslararası kültür etkinlikleri organizatörleri ve katılımcıları – Kültür Bakanı mektubuyla tasdik edilen ilgili kültür etkinliği zamanına ilişkin, ilgili mektupta şahısların isimleri ve Bulgaristan’da konaklayacakları adres bilgileri yer almaktadır. Mektup sınır kontrolü yetkililerine takdim edilmektedir.

  3. Madde 1 doğrultusundaki yasaklara yönelik istisnalar, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından transit geçiş yapan şahıslar ve Bulgaristan Cumhuriyeti’ne 2. madde doğrultusunda girişlerine izin verilen şahıslar için de geçerlidir.

  4. Yalnızca Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından hemen ayrılmanın temin edilebileceği durumlarda transit geçişe izin verilir.

  5. Ülkeye girişlerine izin verilen 2. maddede sıralanan tüm şahıslar ile başlangıç hareket noktası AB üyesi ülkeleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallıği, Schengen Anlaşması’na üye ülkeler (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan), Avustralya Birliği, Kanada, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Tunus Cumhuriyeti, Doğu Uruguay Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Sırbistan Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ülkelerinden gelen tüm şahısların COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmeden Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girmelerine izin verilmektedir.

  6. Ülkeye girişlerine izin verilen 2. maddede sıralanan tüm şahıslar, 5. maddede sıralanan ülkeler haricinde başlangıç hareket noktası üçüncü ülkelerden gelmeleri durumunda, ülkeye girebilmeleri için ülkeye giriş tarihinden en fazla 72 saat önce COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmek zorundadır.

  7. 6. maddedeki belge, yolculuk sırasında kullanılan kimlik kartına göre, şahısların isim bilgilerini, incelemeyi yapan laboratuvarın bilgilerini (isim, adres, ve iletişim bilgileri), incelemenin yapıldığı tarih bilgilerini, Latin harfleriyle yazılı metot çeşidi bilgilerini (PCR) ve negatif sonuç bilgilerini (Negative) içermelidir.

  8. Bu talimatname gereğince şahsın geldiği ülke, diğer ülke toprakları üzerinden seyahat ettiği süre zarfında kaldığı veya transit olarak geçtiği ülkeye bakılmaksızın başlangıç hareket noktasının olduğu ülkedir.

  9. Madde 6’te belirtilen şartlardan aşağıdaki şahıslar muaf tutulacaktır:

  a) Madde 2’nin “e” ve “f” fıkraları kapsamına giren Bulgaristan vatandaşları ve diğer AB üyesi ülkelerin, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın ve Schengen Anlaşması’na üye ülkelerin (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) vatandaşları;
  b) Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri;
  c) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına giriş yapan uluslararası yük ve mal taşımacılığı yapan veya tamamlayan yük araçları sürücüleri;
  ç) Bulgaristan vatandaşı gemi mürettebatı üyeleri;
  d) Vatandaşlığına bakılmaksızın Madde 2’nin “b”, “c”, “d” ve “ğ” fıkraları kapsamındaki kişiler.
  e) Görevlerini Yerine Getirmeye ilişkin Devlet İdaresinde Çalışan Memurların İş Seyahatlerine ve Yurtdışı İhtisaslarına Yönelik Yönetmelik doğrultusunda kısa vadeli iş seyahatlerine gönderilenler.
  f) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında bulunan kamuya açık havaalanlarından kalkan ve inen uçakların mürettebatı ve uçakların bakımıyla ilgili şahıslar;
  g) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından transit geçiş yapan şahıslar.

  10. Madde 6’ya göre, Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşları ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nde devamlı, uzun süreli ve uzatılmış oturum iznine sahip şahıslar ve aile üyeleri, ülkeye giriş tarihinden en fazla 72 saat önce COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmemeleri durumunda, evlerinde veya belirttikleri diğer konaklama yerlerinde, ilgili Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürünün veya vekil tayin ettiği yetkilinin verdiği düzenleme çerçevesinde 14 günlük karantinaya alınacaklardır.

  11. Ülkeye girişten 24 saat önce yapılan COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz edildiğinde, ilgili İl Sağlık Müdürlüğü müdürü, 10. madde doğrultusunda şahıslara ilişkin alınan karantina kararını iptal edebilir. Karantinanın iptal edilmesi kararı, COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz edildiğinden 24 saate kadar alınmaktadır.

  12. Diğer ülkelerde pazarlanacak mal ve kargo taşıyan ağır kamyon sürücülerinin Bulgaristan Cumhuriyeti toprakları üzerinden geçişine izin verildiği, ancak ağır kamyonun Bulgaristan’ın komşusu olan bir ülke tarafından konulan bir yasak nedeniyle bulunduğu yeri terk edememesi durumunda ilgili yasak kaldırılıncaya kadar yük kamyonunun ve şoförün nerede kalacakları Karayolları Altyapısı Ajansı tarafından belirlemektedir.

  13. Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına inen bir uçağın içindeki bir yolcunun COVID-19 belirtileri gösterdiği tespit edildiğinde, COVID-19 belirtileri gösteren yolcuya servis veren mürettebat sonraki uçuşlara atanmayacaktır ve devlet sağlık kontrol yetkilileri tarafından verilen talimatlara göre 14 günlük bir zorunlu karantinaya alınacaktır.

  14. Sırbistan Cumhuriyeti’nden, Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Belarus Cumhuriyeti’nden 20.08.2021 tarihinden 31.08.2021 tarihine kadar gelen şahısların karantinaya alınma talimatları, İl Sağlık Müdürleri tarafından alınan kararlarla iptal etmektedir.

  II. Sağlık Bakanının RD-01-459 sayı ve 11 Ağustos 2021 tarihli talimatnamesi iptal edilmektedir.

  III. İşbu talimatname 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

  IV. İşbu talimatname, uygulanması ve kontrol edilmesi için, İl Salık Müdürlerinin, İçişleri Bakanının, Ulaştırma, Enformasyon ve Haberleşme Bakanının, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanının, Dışişleri Bakanının ve Ekonomi Bakanının dikkatine getirilmelidir. İşbu talimatname Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında yayınlanmalıdır.

  İşbu talimatnameye Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında yayınlanmasından bir aylık süre içerisinde İdari Usul Kanunu çerçevesinde ilgili mahkeme önünde itiraz edilebilir.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!