close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Almanya Seyahat Sağlık Sigortası

  Almanya Seyahat Sağlık Sigortası

  Almanya seyahat sağlık sigortası Almanya’ya seyahat edecek olan Türkiye vatandaşlarının vize başvurusunda ibraz etmesi gereken evraklardan biridir. Çok sayıda ülke konsolosluğunda olduğu gibi Almanya Konsolosluğu’nda da vize başvuruları için de seyahat sağlık sigortası zorunlu evraklar arasında yer almaktadır.

  Vize başvurularındaki pek çok evraktan daha önemli olan seyahat sağlık sigortasının belirli koşullar dahilinde muhakkak yaptırılması ve düzenlenen poliçenin vize başvurusunda diğer başvuru evrakları ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası, seyahat anında yaşanabilecek kaza, hastalık ya da yaralanma gibi durumlarda yolcuyu güvence altına almak için düzenlenmektedir. Vize başvurusunda sigorta gerekmeyen durumlarda dahi yaptırılmasında kişi için büyük ölçüde yarar bulunmaktadır.

  Seyahat sağlık sigortası düzenlenirken belirli ölçülere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki sigortanın teminatı ve bir diğeri ise sigorta geçerlilik tarihidir. Seyahat edilecek ülkenin dış temsilciliklerine vize başvurusu yapılırken, poliçe evraklarının konsolosluk tarafından belirlenen şekillerde hazırlanması gerekmektedir. Planlanan seyahate en uygun seyahat sağlık sigortasını konsolosluk gereklilikleri çerçevesinde düzenlemesi oldukça önemlidir.

  Almanya vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası

  Almanya seyahat sağlık sigortası dışında bir diğer sigorta türü de Almanya vatandaşlarına düzenlenen seyahat sağlık sigortasıdır. Bu sigorta, Almanya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerde sağlık ve seyahatlerini güvence altına almaktadır. Seyahat sağlık sigortaları ana teminatlarına bakıldığında, vefat, kaza, hastalık ya da yaralanma gibi durumlar karşılığında tedavi, konaklama, ilaç vb. giderleri karşılamaktadır.

  Böylelikle seyahat sigortası olan kişinin aniden karşılaşabileceği herhangi bir sağlık problemi karşısında tedavi için ödeme yapmasına gerek kalmayacaktır. Bu ana teminatların yanı sıra kişinin talebine göre poliçede düzenlenebilecek ek teminatlar da yer alabilmektedir.

  Bu ek teminatlar ise; bagajın kaybolması, pasaportun kaybolması, seyahatin yarıda kesilmesi ya da iptal edilmesi gibi durumlarda bazı giderlerin karşılanmasına yöneliktir. Yurt içi ya da yurt dışı seyahatlere çıkarken yolcunun seyahat sigortasına sahip olması oldukça önemlidir.

  Almanya seyahat sigortası nasıl yapılır?

  Seyahat sigortası yapılırken kişinin seyahat planı göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Dolayısıyla sigorta konusunda gerekli tüm detaylara hakim olan bir uzman ile görüşülmesinde fayda bulunmaktadır. Almanya’ya seyahat edecek kişilerin 30.000 Euro teminatlı seyahat sigortasını muhakkak yaptırması ve poliçe evraklarını başvuruda imzalı ve kaşeli olarak sunması gerekmektedir.

  Seyahat sigortası bir gün ile bir sene arasında düzenlenebilmektedir. Seyahat sigortasının seyahat süresini kapsaması oldukça önemlidir. Bu sebeple vize başvurularında beyan edilen seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve bitişinin ardından en az bir gün sonra bitmesi gerekmektedir.

  Özellikle vize başvurularında en önemli evraklar arasında yer almaktadır. Poliçesi olmayan başvuru sahiplerinin dosyası geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple konsolosluk tarafından istenen şekillerde düzenlenmiş bir poliçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Düzenlenen poliçelerde, elle yazılmış olanlar konsolosluklar tarafından kabul edilmemektedir. Bu sebeple konsolosluk evrak listesinin güncel haline hakim olan biri ile görüşülmesi bu noktada yararlı olacaktır. Almanya’ya seyahat edecek olan kişiler için Schengen vize başvurularında gereken seyahat sağlık sigortası ve evrakları uygun şekillerde hazırlanmalıdır. Hermes vize size poliçe desteği sağlayabilecektir.

  Almanya seyahat sağlık sigortası süresi nasıl belirlenmelidir?

  Almanya seyahat sağlık sigortası süresini belirlerken planlanan seyahat süresini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Seyahat süresini tam olarak kapsamayan poliçe konsolosluklar tarafından geçersiz sayılmaktadır. Başvuru sürecinde aksaklık yaşanmaması adına başvuru vaktinden önce kişi için doğru poliçe düzenlendiğinden emin olmak gerekmektedir.

  Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacak ve aynı süreçleri tekrar etmek gerekecektir. Bu gibi aksaklıkların yaşanmaması adına başvuruda konsolosluk istekleri doğrultusunda poliçe düzenlenmesi oldukça önemlidir. Bunlardan biri sigortanın teminatı ve bir diğeri ise süresidir.

  Sigorta süreleri en az 1 gün ve en çok 1 yıl olmak üzere düzenlenebilir. Başvuruda beyan edilen seyahat tarihlerini kapsaması gerekmektedir. Planlanan seyahat tarihinden en az 1 gün önce başlaması ve dönüş itibariyle en az 1 gün sonra bitecek şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.

  En az seyahat süresini kapsaması gerekse de daha uzun olarak da düzenlenebilir. Sıklıkla seyahat eden kişiler ya da yakın tarihli başka bir seyahat planı olan kişiler daha uzun bir dönemi kapsayan sigorta yaptırabilirler. Böylelikle seyahat ederken her defasında ayrı bir sigorta yaptırmasına gerek yoktur.

  Almanya seyahat sağlık sigortası ile benzer durum Türkiye’ye seyahat edecek Almanya vatandaşları için de geçerlidir. Almanya vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası düzenlenirken, en az seyahat süresini kapsar şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Her iki sigorta türünde de yolcu için poliçede belirlenmiş olan teminatlar, kişinin seyahat ettiği ülkeye giriş yapması ile başlamaktadır.

  Bununla birlikte ülkeden çıkışının ardından kendi ülkesine girmesi ile sonlanmaktadır. Sigorta geçerliliği boyunca seyahat sağlık sigortasının geçerli olduğu ülkelere seyahat eden kişiler, söz konusu ülkelere her giriş yapıldığında yeniden aynı haklara sahip olmaktadır.

  Almanya seyahat sağlık sigortası nerede yapılır?

  Vize başvurusu yapacak kişilerin seyahat sağlık sigortası çeşitli sigorta şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Poliçelerin konsolosluklar tarafından istenen şekillerde düzenlenmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılmaktadır. Hermes vize tarafından hizmet almanız halinde seyahat poliçenizi bizler de düzenleyerek dosyanıza ekleyebileceğiz.

  Başvurunun olumlu değerlendirilmesi açısından en önemli olan evraklardan biri poliçedir. Bu sebeple muhakkak bir uzman ile görüşülmesi ve konsolosluklar tarafından belirtilen güncel gerekliliklere uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Böylelikle vize başvurularında sigorta evraklarından kaynaklı yaşanan problemlerin önüne geçilecektir.

  Almanya seyahat sağlık sigortası için seyahat ve vize prosedürlerine hakim biri ile görüşme yapılması bu noktada fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde Almanya vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası da güncel prosedürler gereği düzenlenmelidir. Almanya vatandaşlarının turistik seyahatlerinde Türkiye vizesinden muaf olmasına karşın, turistik dışında özel amaçlı yapacakları ziyaretler için dış temsilciliklerinden alacakları vizelerde sigortalarının bulunması gerekmektedir.

  Vize muafiyeti olan Almanya vatandaşlarının da geçerli bir seyahat sigortasıyla ülkeye giriş yapmaları gerekmektedir. Böylelikle seyahatleri boyunca yaşanması olası bir hastalık, kaza ya da yaralanma gibi durumlarda sağlıkları güvence altına alınmaktadır.

  Almanya seyahat sigortası ne işe yarar?

  Seyahat sigortasının sağladığı kolaylıklardan bahsetmek için öncelikle gerekliliğinden bahsetmek gerekmektedir. Zira çok sayıda ülke konsolosluğu vize başvurusu ve alımlarında seyahat sigortasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple bu ülke konsolosluklarından vize alabilmek için seyahat sigortasının gerekliliğinden söz etmek gerekmektedir.

  Almanya Konsolosluğu için de poliçe evrakı vize başvurularında muhakkak ibraz edilmesi gereken evraklar arasında yer almaktadır. Almanya’ya seyahat edecek Türkiye vatandaşlarının geçerli bir Almanya seyahat sağlık sigortası bulunmalıdır.

  Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra, vize gerekliliği olmasının dışında seyahat sigortasının yolcuya çok sayıda getirisi bulunmaktadır. Seyahat sigortaları, kişinin sağlığını güvence altına alan en önemli uygulamalardan biridir. Bu sebeple vize muafiyeti olan kişilerin dahi yaptırmalarında fayda bulunmaktadır. Bazı sağlık merkezlerinde yapılan harcamaların oldukça maliyetli olduğu düşünüldüğünde, seyahatte yaşanan ufak bir olumsuzluk durumunda bile kişinin bütçesi sarsılmadan tedavi alabilmesine olanak tanımaktadır.

  Sigortalar yalnızca yaralanma, kaza ya da hastalık gibi durumlarda değil, talep halinde poliçede düzenlenebilecek ek teminatlar ile seyahati de güvence altına almaktadır. Ek teminatlar bagaj kaybolması, pasaportun kaybolması ya da seyahatin iptal edilmesi gibi durumlar için oluşturulmaktadır. Ana teminatlar ise genellikle aşağıdaki gibidir.

  • Seyahat anında yaşanan kazalar sonucu vefatın teminatı
  • Seyahat anında yaşanan sakatlıkların teminatı
  • Seyahat anında yaşanan hastalıkların teminatı
  • Seyahat anında yaşanan yaralanmaların teminatı
  • Seyahat esnasında yaşanan yaralanma ya da hastalık anında sağlık merkezlerine nakil giderleri
  • Gerekli ilaç giderlerinin karşılanması
  • Seyahat anında gerçekleşen hastalık ya da yaralanma sebebiyle konaklama giderlerinin karşılanması
  • Seyahat anında gerçekleşen hastalık sebebiyle konaklamanın uzaması halinde Türkiye’den refakatçisinin gelmesi esnasında oluşan giderlerin karşılanması
  • Ülkeye geri dönüş masraflarının giderilmesi
  • Seyahat esnasında kişinin yakın aile üyesinin vefat etmesi gerekçesiyle geri dönüşlerde gerekli masrafların karşılanması
  • Seyahatte yakın aile üyesinin vefat etmesi sebebiyle geri dönüş giderlerinin karşılanması
  • Seyahat esnasında kişinin vefat etmesi halinde cenaze giderlerinin karşılanması ve cenazeye eşlik eden kişinin masraflarının karşılanması şeklindedir.

  Almanya seyahat sigortası ne zaman yapılır?

  Almanya seyahat sağlık sigortası Almanya seyahati öncesinden yapılmalıdır. Vize için başvuru yapacak Türkiye vatandaşlarının, başvuruda sunmak üzere poliçesini randevu zamanından önce hazırlaması gerekmektedir. Elle hazırlanan poliçeler birçok konsolosluk tarafından kabul görmemektedir.

  Konsolosluklar tarafından güncel olarak istenen sigorta evrakları için uzman ile görüşüp seyahat planınızı aktarmanız yeterlidir. Hermes vize aracılığıyla düzenlenen poliçeler başvuruda sunulmak üzere vize prosedürlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

  Seyahat sigortasının 30.000 Euro teminatlı olması ve seyahat tarihlerini kapsaması oldukça önemlidir. Buna göre önerilen tarih aralıkları başvuruda beyan edilen seyahat başlangıcından bir gün önce başlayıp, seyahat dönüşünden en az bir gün sonra bitmelidir.

  Başvuru sahibi sık sık seyahat eden biri ise birden çok sigorta düzenlemek yerine her seyahati kapsayan uzun süreli bir sigorta düzenlemek daha faydalı olacaktır. Böylelikle hem zaman kaybının yaşanması hem de gereksiz evrak fazlalığı ile oluşan karmaşa önlenmiş olacaktır. Almanya seyahat sağlık sigortası diğer Schengen ülkelerinde de geçerlidir. Sigorta geçerliliği boyunca Schengen’e üye ülkelere seyahat eden kişiler sigortadan diğer ülkelerde de faydalanabilmektedir.

  Almanya seyahat sağlık sigortası fiyatları 2024

  Almanya vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası ve Almanya’ya seyahat eden Türkiye vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası ücretleri satın alınan sigortanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Vize işlemlerinde uygulanan sigortalar genellikle cüzi ödemeler karşılığında satın alınsa da fiyat konusunda net bir bilgi vermek mümkün değildir. Bunu belirlemek için seyahat edilecek ülke ve seyahat süresini bilmek gerekmektedir.

  Sigorta türlerinde genellikle teminat türleri değişiklik gösterir. Örneğin Almanya ve diğer Schengen’e üye ülkeler 30.000 Euro teminatlı sigorta talep ederken, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ya da Kanada gibi bazı ülkeler 50.000 Amerikan Doları teminatlı sigorta talep etmektedir. Sigortalar genel itibariyle hastalık, kaza ya da yaralanma gibi durumlarda tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik maddeler içermektedir.

  Bazı ülkelerde sağlık harcamaları oldukça pahalıdır. Dolayısıyla sigortaya ödenecek ücret, herhangi bir rahatsızlığa yakalanma ihtimali ve tedavi masrafları göz önünde bulundurulursa oldukça cüzi miktardadır. Bunun yanı sıra bazı ülkelerin sağlık standartları düşüktür ve kişiler sigorta ile birlikte en iyi koşullarda tedavi almaktadır. Almanya seyahat sağlık sigortası fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!